Petter Nilsson(SD)

Dra in IS-kvinnornas medborgarskap!

I kontrast till en rad långa inlägg på senaste tiden ser jag ärligt talat inga skäl göra ett långt inlägg i ämnet. Det här är en självklarhet. Jag förstår ärligt talat inte detta kontinuerliga daltande med IS-kvinnor.

”Tre IS-kvinnor med barn har utvisats från Syren på livstid då de utgör en säkerhetsrisk och är nu på väg tillbaka till Sverige med villkor att de prövas juridiskt.”  Enligt Sveriges Radio Ekot.

Enligt uppgifter till ekot så är vissa av de här kvinnorna dessutom misstänkta för krigsbrott.
Dessa kvinnor har tydligt förverkat rätten till sina svenska medborgarskap.

Etiketter: , , , , , , , ,

32 kommentarer

 1. Jonsson

  Ja. Dra in medborgarskapen omedelbart. Det har ju visat sig under senare år, att säkerhetshot utan svenskt medborgarskap ändå blivit kvar i Sverige, på grund av s. k. ”verkställighetshinder”. Blivit kvar och släppts ur förvar.
  Detta Mikael Dambergs; ”Sverige” (läs: nuvarande regeringen) måste agera kraftfullt, så att ”skyldigheten” att hämta hit fler terrorister upphör.
  Nästa år måste väljarna tänka sig för innan de röstar rödgrönt till riksdagen.

 2. Mique

  Jag anser att man ska dra in medborgarskapet för alla reaktionära, rasistiska, kvinnofientliga, vita, feta, bittra, äldre, lågutbildade män och utvisa de till Madagaskar, där de kan begrunda sitt hat mot allt och alla! Då tappar SD de flesta av sina väljare och demokratin och friheten i Sverige får fortsätta att råda.

  • majorn

   varför har du då kommit hit? dessa feta arga vita män du pratar om betalar skatt så att du o andra kan få olika typer av bidrag. om dom försvinner till madagaskar vem ska då betala ut socialbidrag o andra bidrag.

    • Lars

     Dom allra rikaste (miljardärerna) brukar inte betala så mycket skatt, men de tycker sig vara filantroper (lite finare folk). De är ofta vänster numera och vill egentligen styra världen, men de vill inte ge upp sin egen makt till folken via demokrati!

    • Jan Sjöström

     Hej Kim.

     Ja alla betalar skatt i landet ”lagom”. D v s alla som lever och
     ser skäl att fortsätta att leva betalar Svenska skatter.

     Du förstår väl att skatt är definitionen av alla kostnadsposter
     som tas ut i folkets namn!

     /Jan

   • mique

    Har inte major svennetomte fått lära sig ordentlig svenska på officershögskolan?! Var huvudinriktningen i utbildningen att skjuta sig själv i foten?! Jag kan boka en plats till en SFS (Svenska För Svenskar) -kurs till majorn. Typiskt äldre, mesiga, svenska, reaktionära, kvinnofientliga, vita män, ni vet inte vad krig är för något! Jag har arbetat och betalat skatt i Sverige under fyrtio års tid. En del av min inbetalda skatt har säkert gått som bidrag till lågutbildade, arbetslösa, vita svenska feta män.

    • Håkan

     Du har inte arbetat i detta av massinvällning skadade land i fyrtio år.Vars du än är ifrån,lämna oss i fred.

     • Mique

      Nej du svennetomte. Lämna er ifred kommer jag aldrig att göra! Att jaga reaktionära, kvinnofientliga, rasistiska, vita, feta, svenska jantefjantar med blåslampa, har blivit min hobby på äldre dagar. SD-svansen, som ingår i SDs propagandamaskineri, som även innefattar, bland annat, ryska trollfabriker och så kallade alternativ media, måste med kraft tryckas tillbaka under stenarna och gjutas in i betong. De flesta vet vad som hände, senast de onda krafterna släpptes lösa. Eftersom jag har full svensk ålderspension, så måste det betyda att jag har bott och arbetat minst fyrtio år i jantefjantarnas rike. PS. Den som har gett sig in i leken, får leken tåla. DS.

    • Jan Sjöström

     Hej Mique.

     Exakt vad är det du väljer att inte förstå!

     Sakfrågan är Svenskt ansvar. Ansvar eller inte för sina egna
     medborgare. Frågan är så mycket större än din förevisade
     enfald. Reducerande tillmälen polariserar och är således en
     i allt kontraproduktiv åtgärd. Eller hur!

     Roligt att det gått bra för dig i landet av naivitet, dock saknar
     din inlaga de parametrar som sätter omständighet i kontext.

     Att Sverige har det yttersta ansvaret för sina medborgare är
     klart. En Nation ”oavsett vilken” har alltid ansvar för dess
     medborgare. Frågan ”om eller inte” är således helt klarlagd.

     Vad gäller Svensk stats ansvar för medborgare som valt ett
     annat land att bosätta sig i blir sekundär. Som nämnts har vi
     ingen ”skyldighet” att bistå med individuella transporter.

     Individens egna ansvar formas av de handlingar denne valt.
     Är sakerna föremål för brott mot regel eller norm hanteras
     dessa lika, som om ”vore” utförda av områdes medborgare.

     Sanktionen utfästs ytterst av och i områdets sedvana . D v s
     om sakens allvar medger detta. Om inte kan brott som gäller
     mänsklighet generellt hanteras via ”Världssamfundet”. (En
     omständighet som i mina ögon vore mer adekvat i situation
     liknande denna)

     Denna omständighet saknar dock Nationell beslutsmöjlighet.

     Problem som uppstår i situation där dubbelt medborgarskap
     påräknas blir således central. Det existerar inget enkelt svar
     i detta, vilket innebär att enskild bedömning i tillfället måste
     ske.

     Frågan är dock inte i första hand enskilt lands regelverk, utan
     kräver Världsligt sammanfattade överenskommelser.

     Med vänliga hälsningar / Jan Sjöström

  • Jan Sjöström

   Hej Mique!

   Intressant åsikt. Demokrati (folkflertalets vilja) via deportering
   av den som inte ser skäl till din specifika åsikt.

   Låt mig gissa, du gillar Diktatur…

   /Jan

 3. Brorson

  Det finns ingen laglig möjlighet att frånta någon hans svenska medborgarskap. Detta enligt en grundlagsbestämmelse, som senaste gången ändrades i samband med valet 2010. Jag känner inte till om det var möjligt före nämnda grundlagsändring. Detta gäller även personer, som har begått mycket grova brott i Sverige eller utomlands.

  De får inte hindras att resa in i Sverige, oavsett om de kommer frivilligt eller har utvisats från något annat land, men får naturligtvis gripas vid ankomsten hit. Sverige har dock ingen skyldighet att hjälpas till med transport e. dyl .av personer, som har utvisats från andra länder till Sverige. Jag kan nämna som exempel en ökänd terrorist, somhar utvisats till sitt ”hemland” Sverige från både Pakistan och Somalia efter att olagligen ha tagit sig in i de länderna.

  När terrorister har fråntagits sitt medborgarskap i något annat europeiskt land, exempelvis Danmark, har det handlat om personer med dubbla medborgarskap. Detta innebär att en person med både svenskt och danskt medborgarskap, vilken har begått grova brott i Danmark, kan fråntas sitt danska medborgarskap och utvisas till sitt andra hemland, Sverige. Med den ”generösa” (utranaiva) svenska synen på mänskliga rättigheter, har Sverige blivit ett Eldorado för grova förbrytare från hela världen. För att nämna ett exempel på vilket Absurdistan Sverige har blivit, kan vi ta den turkiska medborgaren Ibrahim Baylan, som är näringsminister, S, i den svenska regeringen. Enligt turkisk lag är han skyldig att lyda order från den turkiska regeringen. Såvitt jag vet, även om den turkiska ordern strider mot svensk lag.

  Inte ens SD är så oskyldigt, som man kan tro, i detta sammanhang. Från att – med all rätt – varit motståndare till de dubbla medborgarskapen och velat avskaffa dessa, vilket kräver en ny grundlagsändring, ändrade sig SD för något år sedan och vill behålla de dubbla medborgarskapen. Detta med den grumliga motiveringen att utlandsfödda SD-väljare vill behålla möjligheten att rösta även riksdagsvalen i sina förra hemländer. SD har därmed också anpassat sig till den grundlagsändring, som alliansregeringen tog initiativ till inför valet 2010.

  Jag tycker att SD som ett ultimativt krav för att stödja en M / KD-regering efter nästa val, borde kräva att dessa partier senast under våren 2021 tar initiativ til len ny grundlagsändring, så att de förödande dubbla medborgarskapen kan avskaffas. En utlänning, som har beviljats svenskt medborgarskap ska helt enkelt inte få ut sitt svenska medborgarskap förrän han har avsagt sig sitt utländska medborgarskap.

  De som redan har dubbla medborgarskap ska inom en viss tid, exempelvis fem år, välja vilket medborgarskap de vill behålla, och alltså avsäga sig sitt utländska medborgarskap om de vill behålla sitt svenska medborgarskap. Men detta kräver alltså att den svenska grundlagen ändras. Den bör ändras även av andra skäl, nämligen att svenska myndigheter enligt svensk lag är skyldiga att hjälpa kriminella (även sådana som inte ens bor i Sverige) både att planera och genomföra brott mot oss, som bor här, exempelvis bedrägerier mot äldre.

 4. Kim

  Populistiskt krav som man lätt kan känna det finns rimlighet i.

  Med vilket lagstöd tänkte du att detta ska göras?

  • Brorson

   Man blir inte svensk medborgare med automatik för att man är född i Sverige. Man måste ha en förälder som är svensk medborgare, eller blir svensk medborgare, medan man själv är minderårig. Jag känner inte till detta i detalj och uppmanar dig, som läser detta, att själv ta reda på vad som gäller. Googla! Det är hur som helst alldeles för lätt att bli svensk medborgare. Lagen måste ändras. När en ung person redan har begått sitt första mord, blir han svensk medborgare för att han har en förälder som just har blivit det. Och kan inte utvisas till det land, som han är född i,

 5. Erik

  Otroligt att dessa bidragande kvinnor med deras fina kultur har fått komma hit överhuvudtaget. Vi får väl tacka sveriges genom tiderna sämsta statsminister, babbel och käbbel kungen Löfven för det, han som aldrig har sett någonting komma.

 6. Brorson

  Jag tycker alltså att både SD och de partier, som har tänkt bilda regering med stöd av SD, måste återgå till SD:s tidigare linje, som var att inte bevilja nya dubbla medborgarskap, att den som vill bli svensk medborgare måste avsäga sig sitt utländska medborgarskap. Om den, som redan har dubbla medborgarskap, ska kunna fråntas sitt svenska medborgarskap, är en annan fråga, men jag anser att det bör vara möjligt, vilket dock kräver en ändring av grundlagen (RF 2 kap 7 §.)

 7. Jonsson

  Vore intressant då, att få höra argumenten för att hämta hit säkerhetshot (med bibehållda medborgarskap dessutom) till Sverige. Någon som vill delge?
  Sverige; (ofta uttryckt som ”vi”) har ”iblandlagar” och klarar inte av, och ska egentligen inte lagföra de återvändande personer som flyttade till kalifatet. Brott som begåtts i annat land ska lagföras på plats.

  • Brorson

   Vill därför delge även denna bloggs läsare, en kommentar som jag har skickat till en annan blogg (Holmsundarn) men ännu inte har publicerats där:

   > Inrikesminister Mikael Damberg, S, har tills nu haft en riktig linje i den här frågan, som dock tyvärr har misslyckats, nämligen att IS-terroristerna ska dömas av en internationell tribunal på plats i Syrien eller Irak. Du har alldeles rätt i att detta inte kan vara ”Kurdistans” ansvar, i synnerhet eftersom det inte finns någon stat, som heter så. Men även om en sådan stat hade funnits, borde lagföringen av IS-terroristerna ha varit en uppgift för en internationell tribunal. Jag måste återigen beklaga att Damberg har misslyckats med att få till stånd en sådan, trots att han – såvitt jag kan bedöma – har gjort vad han kunnat. <

   Och som jag har skrivit på denna blogg, har Sverige ingen rätt att vägra ta emot svenska medborgare, som har utvisats från andra länder. Men har dock ingen skyldighet att hjälpa till med hemtransporten av dessa personer. Det borde helt enkelt vara möjligt att frånta en person hennes svenska medborgarskap, om hon har dubbelt medborgarskap och det svenska medborgarskapet inte var hennes första medborgarskap. Om någon av de här kvinnorna är exempelvis "svensk-algerier", och hennes svenska medborgarskap hade dragits in under hennes vistelse hos IS, hade hon i stället blivit utvisad till sitt ursprungliga hemland, Algeriet.

   Men som jag skrev i min kommentar närmast ovanför din, måste den svenska grundlagen ändras för att detta ska kunna ske åtminstone i framtiden. Sverige verkar ha världens sämsta lagar vad avser skyddet av den egna ursprungsbefolkningen (och laglydiga invandrare) mot utländska terrorister och andra utländska brottslingar.

 8. Jonsson

  Att det svenska rättssystemet har rostat ihop, och istället utgörs av moraliska kullerbyttor, det har jag märkt.
  Att EU viftat bort Dambergs tafatta försök till enad front, det hade intresseklubben noterat långt tidigare.
  Jag försökte djuploda stämningen i kommentarsfältet, därför att ”vita män” plötsligt fick skulden. Ett dåligt skämt eller generalisering för att glömma den bestialiska tortyr som bland annat kristna, andra muslimer och även små barn utsattes för av IS? Svaret kan inte vara att grundlagen (nu och evigt) stoppar åtgärder som kan förhindra framtida folkmord och bestialiska handlingar.
  Du skall icke dräpa, är sedan gammalt hugget i sten och anammat i Sverige. Nu utbytt till … ?
  Att efterfråga strängare lagstiftning, exv. möjligheten att makulera svenskt medborgarskap – det ska inte viftas bort som överkänslighet. Det vore förödande om ”vi” (Sverige) blivit immuna mot våld.

 9. Pingback: 10 fler IS-kvinnor | Petter Nilsson(SD)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.