Petter Nilsson(SD)

Klanernas angrepp i Lund!

I måndags förekom tre större slagsmål med flera tiotals inblandade i Lund. Totalt hundra personer involverade.
Åtta skadades, tre allvarligt.

Stora grupper svartklädda män som jagade varandra, levde om och härjade dominerade Lund under måndagen. Därtill en sammandrabbning vid Skånes universitetssjukhus där 50-60 pers slogs.

– Det var precis som att det var två gäng mot varandra. De hoppade på varandra, slog och sparkade varandra i huvudet, säger en sjukhusanställd till Kvällsposten.

Ett vittne säger till SVT att ”Det var som ett rent upplopp, män som var fyrtio eller femtio år som matar på med slag och sparkar mot varandra”.

En annan grupp drog ut en man från en uteservering och började slå berörd, enligt ett vittne. Delar av uteserveringen slogs sönder och fönsterrutan till restaurangen förstördes.

Vid järnvägsstationen tog kriminella gäng över det offentliga rummet, där ett vittne erinrar att ”de var extremt uppjagade. Fruktansvärt aggressiva”.
Polisen skrev på sin hemsida att ”den initiala bedömningen är att bråken föregåtts av en konflikt mellan två familjer. Närmare detaljer är i nuläget ej kända.”

Läste imorse i SvD från Per Brinkemo, föreläsare och författare till flera böcker om klaner och släktbaserade nätverk som säger till tidningen att slagsmålen inte är medvetna maktdemonstrationer mot omgivningen.
– Däremot är det en tydlig nonchalans mot samhället. Man tillskriver inte resten av samhället något värde på det sätt att man inte bryr sig inte om hur man framstår framför massor med vittnen.

Vad jag förstår så är endast en person gripen, och att också den personen släpptes under onsdagen och inte längre är misstänkt för något brott.

Etiketter: , , , , , , , , , , , ,

12 kommentarer

 1. Jonsson

  Således ytterligare ett stort steg mot civilisationens upplösning.
  Makten är så att säga bliven konkurrensutsatt och utskrattad, om jag förstått Widar Anderssons ledartexter rätt. Borde vara en tankeställare för dem, d v s Regering och media.

 2. Kenth

  Ingen rädder för polisen i detta landet.
  Utlandsfödda skrattar åt svenska polisväsendet.
  Polisen måste inge respekt med följder som tar.
  inte bara leka åskådare.

 3. Brorson

  Så här står det i den svenska grundlagen (RF 2 § 2 st): ”Ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap.” Detta bör ändras till ”Ingen svensk medborgare, som är bosatt och folkbokförd i riket, får fråntas sitt svenska medborgarskap, om han därigenom blir statslös.”

  Vad sedan gäller deltagande i gängslagsmål, som det i Lund, behövs lagändringar, så att samtliga kan frihetsberövas under den tid som behövs för att klarlägga vilka som har deltagit i slagsmålet eller bara råkat befinna sig på platsen. För dem, som har deltagit i slagsmålet, ska följande gälla:

  1. Alla, som saknar svenskt medborgarskap ska utvisas.

  2. De, som har dubbla medborgarskap ska fråntas sitt svenska medborgarskap och utvisas, dock endast om slagsmålet ägt rum efter det att grundlagen har ändrats.

  3. De, som enbart har svenskt medborgarskap, eller inte kan fråntas sitt svenska medborgarskap, ska interneras under tio år utöver straffet för de brott, de har gjort sig skyldiga till.

  Den, som då väljer att avsäga sig sitt svenska medborgarskap, ska i stället utvisas på livstid, och slipper då interneringen, men inte straffet för brottet. Detta
  under förutsättning att han inte nekas inresa i det land, som han vill bosätta sig i.

  Jag har i tidigare debatter föreslagit att påföljden internering, som motsvarade förvaring i Danmark och Norge men avskaffades i Sverige 1981, återinförs. internering var i första hand avsedd för farliga återfallsförbrytare, när straffen för de faktiskt begångna brotten inte räckte till för att skydda samhället och allmänheten mot nya brott av samma person.

 4. Ulf Parde

  Ifråga om att vilja ta upp problemet med klanerna är SD (bland riksdagspartierna) det bästa partiet, följt av M (på behörigt avstånd).

 5. Jonsson

  Dessutom kan ”vi” (Sverige), också kräva att hemländerna själva flyger hem sina medborgare härifrån för rättskipning (en annan variant av det som en politiker just var inne på angående terrorist-transport ifrån Syrien).

  • Brorson

   Du kan väl börja med att bli justitieminister och ta initiativ till en grundlagsändring, så att åtminstone de bovar, som har dubbla medborgarskap kan fråntas sitt svenska medborgarskap. Det behövs också en grundlagsändring, som säger att ingen, som har ett utländskt medborgarskap, får sitta i regeringen, vara domare eller inneha andra höga ämbeten eller vara yrkesmilitär. Detta hade ju diskvalificerat den turkiska medborgaren Ibrahim Baylan, som nu är näringsminister, från att sitta i den svenska regeringen. Han har ju hela tiden som svensk minister riskerat straff vid besök i sitt förra hemland, om han som svensk minister inte har följt turkisk lag eller turkiska presidentdekret.

 6. Jan Sjöström

  Hej.

  Att reducera samhällsfunktion i den banala humanismens namn
  är att offra fundamentet i huset Sverige. Floskelförsedd feminism
  utropad via samtalets väktare, ”Svensk polis”. Förmår uppenbart
  inte att tygla mångkulturens konsekvenser. Vem har kunnat se
  detta komma månntro!

  Svensk polis saknar uppenbart de verktyg som erfordras i kamp
  mot verklig verklighets dysfunktion. Åter och återigen tål att ses
  och påminnas om konsekvensen av naivitet, enfald samt begrepp
  som ger behov av ”makt för evigt” till vilket pris som helst.

  Vi vill detta, ( i vart fall tillräckligt många av oss) blir den enda
  rimliga konklusionen. Korruptionens högborg ”tjänstekamraterna”
  har således beslutat om ännu större glassar till de s k utsatta
  områdena i Malmö, Lund samt Stockholm. Det ”förstår ju alla” att
  vi medborgare skyndsamt måste tillse än fler ungdomsgårdar för
  dessa oskyldiga barns säkerhet.

  Landet sjunker, ingen bemannar pumparna, ingen förstår heller
  längre de ord som beskriver dess funktion. Mångkultur har sina
  fördelar i anpassad mängd, men aldrig fullt ut i ett land så drivet
  av homogen symbios i tanke, ord och norm. Funktionens land
  Sverige, har således via vår s k demokratiska process upphört.

  Sist ut i livbåtarna släcker…(Fel, blåser ut ljuset.)

  / Jan Sjöström

 7. Jonsson

  En black-out kan vara nära förestående, så det blir knappast ansträngande att blåsa ut evt. ljus.
  Brottsbalken kap. 20, paragraf 1 (tjänstefel i myndighetsutövning) kanske det är bäst att ”vi” skrotar innan mörkläggningen också?

  • Brorson

   Det torde vara svårt eller omöjligt att få någon vid FHM fälld för tjänstefel enligt Brb 20:1. Detta har diskuterats otaliga gånger. Brottsrekvisiten enligt nuvarande lag är nämligen uppsåt eller oaktsamhet, varför felande tjänstemän har kunnat gömma sig bakom oskicklighet i tjänsteutövningen. Enligt 1948 års lag om tjänstefel fanns även brottsrekvisitet oskicklighet med. Sverige hade förmodligen under perioden 1948 – 1975 världens mest hederliga offentliga tjänstemän, men sedan dess har det gått raskt utför.

  • Jan Sjöström

   Hej.

   Aktuella lagar ”omdisponeras” i betydelse. Vi folket har i detta
   endast plats på läktaren när diktaturens lakejer fattat ”rätt”
   beslut rörande ny tolkning samt tillämpning av desamma..

   Krig betyder fred, det vet numera alla som levt i huset Sverige
   en tid.

   Återstår endast en över tid ”stillsam klagan” i saknad av svunna
   tiders funktionella strukturer…

   /Jan

 8. Brorson

  I Tyskland talas öppet om det, som närmast är en statshemlighet i Sverige och i vart fall de flesta svenskar inte har en aaaning om. Nämligen att turkiska medborgare, som har invandrar till Tyskland enligt turkisk lag är skyldiga att lyda den turkiska presidenten och den turkiska regeringen, som t.o.m. har tagit sig rätten att bestämma vilka partier de turkiska medborgarna får rösta på i de tyska valen.

  Visserligen råder valhemlighet även i Tyskland, men om en turkisk medborgare råkar avslöja vilket parti han har röstat på i Tyskland, riskerar han straff om han besöker sitt förra hemland .Den som är född som turkisk medborgare har dessutom inte enligt turkisk lag rätt att avsäga sig sitt turkiska medborgarskap- vilket helt strider mot FN-deklarationen om mänsklig rättigheter. Detta ses altså som ett hot mot demokratin i Tyskland, men tystas ner i Sverige.

  När nu den turkiska medborgaren Ibrahim Baylan, som är minister i Sverige, inte ställer upp för omval, kan man fråga sig om han har bestämt detta av egen fri vilja, vilket är mest troligt, eller om det är så att president Erdogan inte gillar den föreslagna nya S-ordföranden Magdalena Andersson. Hon påstås ju vara svår att ha att göra med.

  Många invandrare har starkare band med sina forna hemländer, än vad naiva svenskar vill tro, alltså starkare band än med sitt nya hemland, Sverige. Vilket alltså inte alltid är frivilligt,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.