Petter Nilsson(SD)

MP – En klan?

Klansamhällen är förvisso en vanlig samhällsform, och är vanliga där man inte har statliga myndigheter, eller svaga statliga myndigheter. Eller för den delen statliga myndigheter man inte kan lita på.

För 500-1000 år sedan hade vi också klaner i Norden.
Eftersom har klansamhället – efter mödosamt arbete – ersatts av ett statsamhälle.

Sveriges statsamhälle har präglats av en väldigt stark tillit till myndigheter, till varandra och inte minst haft en starkt demokratisk prägel. En resurs som ofta mäts genom socialt kapital.
Det finns tyvärr exempel på klaner som visar på häftig nonchalans till statsamhället i Sverige, där klaner istället får ett tydligt fäste.

Under gårdagens partiledardebatt lyfte Jimmie Åkesson (SD) den oroande samhällsutvecklingen och tydliggjorde att SD haft rätt, och att övriga partier fel.

Märta Stenevi säger I riksdagens plenisal att hon tillhör en klan, ”en väldigt stark matriarkalt styrd klan. En fantastisk klan. Har inget med organiserad brottslighet att göra kan jag säga.”.

Nu kan jag förstå att man lätt i stundens hetta kanske hittar fel ord, eller att man missförstår ett koncept.

Det framkommer inte av hennes anförande vilken indelning hon avser vara en klan. Om det är hennes familj, eller hennes parti – därav den häftigt provocerande titeln.

Etiketter: , , , , ,

7 kommentarer

 1. Jonsson

  Det finns ingen ursäkt för Stenevis ”goddag yxskaft”- utspel i riksdagen. Inte heller när hon kallade Busch blåbrun. Stenevis trivialiserande visar på dåligt omdöme, samt avslöjar att hon inte är påläst.

 2. Lars

  Klanproblematiken i dagens samhälle har blivit långt viktigare än de flesta tror tror,. Inte minst därför att det egentligen handlar om ett dubbelt problem. Dels har tagit flera hundra år för staten att på många samverkande sätt bekämpa klankulturen och ersätta den med att lita på staten – kultur, dels har man helt plötsligt fått för sig att klankulturer på nåt konstigt, ”naturligt”, sätt är så underlägsen den ”lita på samhället” – kultur som man, efter flera hundra år, har lyckats den befolkningen som bott många generationer i Sverige att lita på. (Dock inte alla, ex.vis har inte alla romer litat på samhället). Därmed har man dragit den märkliga slutsatsen att de klankulturer, som staten i århundraden kämpat emot, efter några år naturligt försvinner om folk flyttar med sin klan till Sverige. Det trodde man kanske också i USA en gång, och fick som ett brev på posten en massa problem med maffia och liknande..Till råga på allt har vi i Sverige inte bara varit naiva när det gäller de klaner som kommit via flyktingströmmar och anhöriginvandring mm, som blivit duktiga i att på olika sätt utnyttja samhällets naivitet till att vinna fördelar för klanerna och särskilt deras ledare. Vi har också gjort mycket för att gynna klanernas återtåg bland de svenskar som bott många generationer i Sverige. Hur? Jo genom att försvaga välfärdssystemen för vanligt folk. Man försvagade bl.a. klanerna förr i tiden genom att vara frikostig med barnomsorg, äldrevård och skola mm, så att man inte hade något fördel i dessa avseenden via släktskap, dvs man behövde inte bry sig om sina barn och sina äldre och sjuka, det fixade ju samhället, och släkt och vänner mm blev mindre viktiga. Nu riskerar vi att utvecklingen går i motsatt riktning, för vanligt folk kan det handla om att vänja sig att ge mutor om en klanmedlem blivit chef för en socialtjänst, inom försäkringskassan eller arbetsförmedlingen eller andra som kan bevilja bidrag eller plats på äldreboende eller nåt. Och att vi som bott i Sverige i generationer måste börja hålla oss väl med släkten, särskilt de som kommit upp sig och kan hjälpa oss, så att vi också kan få del av de förmåner vi finansierar via skattsedeln

 3. Brorson

  Hon vet inte vad hon pratar om, och det är ganska typiskt för MP, som tror att man kan välja samhällsmodell lite hipp som happ. Släkter har vi fortfarande och en släkt är en underavdelning, ganska långt ner till en klan. eller ätt, som det hette i det forntida Sverige. Stater är en ganska avancerad form av organisering av mänskliga samhällen. Det behövs gränser och gränsrösen mot andra stater och en hierarki av offentliga tjänstemän inom staten.

  Trots att den svenska staten är äldre än så, var det Gustav Vasa som organiserade Sverige som en stat. Under medeltiden var Sverige ett löst organiserat landskapsförbund, ungefär som Afghanistan idag. Dessförinnan hade Birger Jarl krossat det gamla ätte-samhället genom segern över Svitjod (ordet betyder ungefär ”den svenska folkhopen) i slaget vid Sparrsätra år 1247.

  Slaget vid Sparrsätra i sydvästra Uppland betecknas av vissa historiker som ”Svitjods undergång och Sveriges födelse”. Det i stort sett enda som har skrivits om denna epokgörande händelse är att där och då miste upplänningarna sin frihet och ålades att betala skatt.

  Eftersom klanen saknar territoriella gränser, finns klanen överallt, där det finns en klanmedlem. Det säger sig självt att en klanhövding i en bergsby i Afghanistan har dålig kontroll över klanmedlemmarna i Sverige, vilka i stället styrs av någon lokal klanhövding. Som kan vara en hederlig och rättskaffens man, eller en ren gangster. Och detta är problemet som Märta Stenevi försöker bortförklara och bagatellisera, genom sitt okunniga yrande om att hon tillhör en klan – som styrs av matriarker.

  Att Sverige skulle ha funnits som en stat under hela 500 år före slaget vid Sparrsätra är ren historieförfalskning, som gjorts under befrielsekrigen mot de danska kungarna under senmedeltiden för att i synnerhet internationellt och särskillt inför den katolska kyrkan, legitimera kravet att Sverige skulle återupprättas som en suverän stat.

  Birger Jarl, som tillhörde den östgötska Bjälbo-ätten, var utan tvekan en mycket grym herre, som inte skydde några medel för att nå sina mål. Men detta måste ses mot tendenserna till upplösning av det gamla ätte-samhället, vilket yttrade sig i klanstrider och blodshämnder. Precis det som vi kan se i vissa stater idag, där klansystemet befinner sig i ett upplösningstillstånd. Och frågan är om inte blodshämnderna har återkommit till Sverige efter snart 800 år. Vilket Märta Stenevi försöker bortförklara och bagatellisera. Baksidan av rasistkortet: Förnekelse av verkligheten.

  Vi vet inte mycket om 1100-talet i Sverige, men mycket tyder på att 1100-talet, som förebådade Svitjods undergång, var det blodigaste seklet någonsin i Sveriges historia. Vilket lockade hit missionärer, som med risk för sina egna liv inte bara predikade en ny religion, utan också en ny samhällsordning. Våra första skrivna lagar, landskapslagarna, skrevs i cistercienserklostren. ”Land ska med lag byggas.”

 4. Lars

  En av flera saker som visar att Stenevi är ute och cyklar, när hon säger att hon tillhör en klan, är av ekonomisk natur, särskilt om hon avser MP. En av de viktigaste sakerna med klaner är tillgången på mer eller mindre ospårbara pengar, ofta svarta. MP lär ju ha nån sorts öppen redovisning inför myndigheter och medlemmar. Om vi tar klanstriderna i Lund, där de stridande enligt vissa medieuppgifter kom sams om miljonböter för att enas om fred, så kan man ju undra var pengarna kom från. Det verkade ju inte som pengar var nån bristvara, och man undrar givetvis var pengarna kom ifrån. Några svenska rättsvårdande myndigheter var ju inte inblandade, och ingen ville säkert säga nåt till skatteverket…Typiskt för klaner, men typiskt för MP eller Stenevi??? Svar önskas!?!? Klaner styr över klanmedlemmarnas liv och privatliv på ett mycket direktare, privatare och mer omfattande sätt än svenska myndigheter, och kan straffa en klanmedlem, som väljer att prioritera svensk lag före klanledningens order, mycket hårdare än en svensk domstol…..

 5. Jonsson

  I klansamhällen finns det inga banker. Klanens medlemmar samlar ihop summan (eller guldet). Oavsett om man känner sin släkting eller inte.
  Stenevi skrämmer upp folket i vårt land, och skapar oro. Hon kunde faktiskt inte ge någon rimlig förklaring till media heller.
  Mp levererar det ena dråpslaget efter det andra mot vanligt folk. Vad blir nästa?

 6. Kenth

  Hoppas vi som inte har vaccinerat oss får rösta på SD.
  Enl. svt text så skall ju den 29 de ovaccinerade hållas
  som en riskgrupp och rekomenderas hålla sig utanför
  evenemang, folksamlingar och håla distans till mötande personer.

 7. Brorson

  Stenevi tar nu avstånd från sitt eget uttalande om klaner, som hon betecknar som ”olyckligt”. Men vägrar svara på frågan varför det var olyckligt. Tja, det är ju förstås olyckligt om man får kritik. En, som har kritiserat är Nyamko Sabuni, som menar att Stenevi bagatelliserar klanproblematiken. Sabuni vet naturligtvis vad hon talar om, eftersom hon själv – till skillnad mot Stenevi, är medlem i en klan, nämligen den afrikanska babembe-klanen, som bl.a. har ägnat sig åt slavhandel.

  Som jag skrev i min förra kommentar finns klansystemet överallt, där en klanmedlem finns. Eftersom klansystemet inte känner till geografiska gränser, blir man inte av med sitt klan-medlemskap – vilket jag gissar att Nyamko önskar att hon kunde – ens genom att flytta till en annan världsdel. Men klansystemet är i sig inte ont. Felet med klansystemet är att det tillhör en annan tid, och inte är kompatibelt med ett samhällssystem, som bygger på stater med territoriella gränser. Samt att klansystemets undergång som regel har varit ytterst våldsamt, ett slags allas krig mot alla. Sverige inget undantag.

  Dessvärre verkar klansystemets återkomst till Sverige bli lika våldsamt som slutet för det förra klansystemet för sådär 800 år sedan. Klansystemet har naturligtvis haft sin glansperiod, när det fungerade bra. När klanhövdingarna träffades och löste konflikter på fredlig väg. Ett liknande klanhövdinge-möte ägde rum på ett hotell i Göteborg för ett par år sedan. Har det blivit slut på gängkrigen i Göteborg sedan dess? Nej, det verkar ha blivit ännu värre.

  När folkmängsen i de forntida samhällena ökade (Sverige beräknas ha haft hisnande 500.000 invånare i början av medeltiden) blev konflikten mellan klanerna fler och svårare att lösa på fredlig väg. Eftersom man inte hade skrivna protokoll, blev det svårare och svårare att komma ihåg vad man kommit överens om. Fängelser fanns fortfarande inte, eftersom fängelser kräver någon form av statsmakt. Det fanns bara två straff: böter och fredlöshet. Den, som hade dömts till fredlöshet, fick vem som helst döda, utan att själv dömas till fredlöshet.

  Vilket straff hade missdådaren egentligen fått? Om han inte var fredlös, var den som dödade honom en mördare, som vem som helst fick döda (om han dömts till fredlöshet). Så uppstod blodshämnderna. När någon i den egna klanen had dödats, dödades någon i den klan, som mördaren tillhörde. Varefter dennes klan hämnades genom att döda ännu en i den andra klanen.

  Lagmannens uppgift var att läsa upp lagen ur minnet (skrivna lagar fanns ännu inte) för tinget, som dömde i saken. Man utförde olika ceremonier, för att folk skulle ha lättare att komma ihåg hur tinget hade dömt. Ja, som ni förstår blev det, trots dessa ceremonier, omöjligt att komma ihåg hur tinget hade dömt i varje enskilt fall, när blodshämnderna bara ökade i antal.

  När dessa mordorgier pågick som värst, kom missionärer från främmande länder, och talade om att man borde förlåta varandra i stället .Men främlingarna nöjde sig inte med det. En del av dem, stängde in sig i de nybyggda klostren och skrev lagar. landets första skrivna lagar, som folket skulle rätta sig efter. Jag har läst några av dessa, våra äldsta skrivna lagar, och de är mycket tydligt påverkade av den samtida romerska rätten. Därför tror jag inte på det som brukar hävdas, att det var lagmännens gamla lagar som skrevs ner.

Lämna ett svar till Brorson Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.