Petter Nilsson(SD)

IS-kvinna häktas för krigsbrott!

Under förra året tilläts en IS-kvinna återvända till Sverige. Därefter har hon kunnat fritt vistas i det svenska samhället
Samtidigt som hon kom åter till Sverige omhändertogs hennes två barn.

I måndags begärdes kvinnan häktad. Under tisdagen frihetsberövades hon. Kvinnan själv menar att hon inte begått något brott. Hon menar att den tid hon vistats i Syrien – samt att hennes barns deltagande i de terrorhandlingar de deltagit i ska ses som ett ”normalt liv”.

Vad är det som berörd IS-kvinna menar är ett normalt liv?

Två av barnen ska ha dött i strider. Dottern misstänks ha blivit bortgift till en IS-terrorist i Syrien vid tolv års ålder.
Kvinnan själv är född i Sverige, konverterade till islam i samband med att hon gifte sig med en muslimsk man.

Hon tog med sig sina fem barn för att ansluta sig till IS 2013. Hennes barn var samtliga under 15. Mannen slogs för IS och dog i terrorstrider samma år. Efter hennes första man dött för IS gifte hon om sig med en annan IS-terrorist och födde fler barn.

Den 48-åriga kvinnan är bland annat misstänkt för att ha skänkt sina barn till IS som barnsoldater. Barnen fick bland annat lära sig hur man hugger huvudet av sina motståndare, samt hur man spetsar dessa på staket.

– Det är första gången, mig veterligen, vi prövar frågan om barnsoldater i svensk domstol. Det är ett ovanligt ärende, säger åklagare Reena Devgun till SVT.

Etiketter: , , , , , ,

7 kommentarer

 1. Jonsson

  Riktigt otäckt att Regeringen fortfarande ignorerar kritiska röster. Istället för att reagera och agera vettigt. Inte en tanke ägnas offren. Allt rullar bara på, år in, år ut. Sossarnas ”demokratiska ideal” kolliderar med verklighetens grymhet och ondska. Och Mp:s anarkitendenser gör allt detta etter värre. Så nästa nyhet blir (trumvirvel) att det är omöjligt att bevisa brott? Någon skulle kanske informera kurderna i Syrien, om att Sverige, fortfarande saknar fungerande lagstiftning? Ifall de fortsätter att utvisa terrorister till Sverige, med kravet om rättsliga åtgärder här.
  Stenevi med flera i (Mp), tror sig kunna lösa alla sorters problem med att ösa massor av pengar över dem.

 2. Maria

  Hur giltig är Barnkvonventionen i detta fallet. månne? Sverige har ju stadtäst Barnknventionen i lag….Att använda minderåriga i terror…..

 3. Kenth

  Varför huvudtaget slösa pengar o resurser på hämta hem henne?
  Hon har ju tydligt valt sida så varför inte låta henne vara då?

 4. Jonsson

  Bra fråga, Barnkonventionen blev lag 2018, och gäller den retroaktivt? Är den universell, så att den omfattar handlingar begångna utomlands?
  Utan lag, inget brott…

 5. Brorson

  Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik förklarade vad som gäller enligt barnkonventionen i Aktuellt häromdagen. Han sa att barn har rätt till sina föräldrar, sitt språk och sin kultur. Han ställde också den omvända frågan, hur barnkonventionen skulle ha tolkats om det gällt ett svenskt barn, som hade tvångsomhändertagits av ett annal lands myndigheter, medan familjen vistats i det landet, och föräldrarna hade utvisats därifrån till Sverige. Borde inte barnet också ha utvisats till Sverige? (Min kommentar: Ja, det är ju vad som just har skett med IS-barnen, De har inte placerats i fosterfamiljer i Syrien.)

  I den efterföljande mediadebatten, har media ”glömt” att Ribbenvik har sagt detta, och har i stället ensidigt fokuserat på andra hälften av hans uttalande i intervjun, nämligen att det enligt hans erfarenhet som anställd och numera generaldirektör vid Migrationsverket har varit så svårt att genomföra utvisningar av barn i denna situation, så att det sällan har förekommit.

  Det måste finnas ett ordnat mottagande i hemlandet, för att en utvisning av barn i denna situation ska kunna verkställas, sa Ribbenvik, som inte ville uttala sig om möjligheten att genomföra utvisningen i just detta fall. Några beslut om eventuella verkställighetshinder har ännu inte tagits. Min fråga, som ingen har ställt, är varför svenska myndigheter, som kan besluta om tvångsomhändertagande av barn som inte är svenska medborgare, kan sörja för att det finns ett ordnat mottagande i hemlandet.

  Detta kan ju inte kosta mer än vad en familjehemsplacering i Sverige kostar, utan snarare mycket mindre. Pojken ifråga har ärvt sin mors medborgarskap. Hon är nigeriansk medborgare, men ansågs av svenska medborgare inte kapabel att ta hand om sin son. Av medias rapportering framgår inte alls om så fortfarande är fallet. Jag vill avsluta med frågan: Vilken rätt har svenska myndigheter att kidnappa andra länders barn, för att de råkar befinna sig i Sverige utan att ens ha uppehållstillstånd här?

  Är Sverige med alla skjutningar och all denna rasism, som minst en femtedel av väljarkåren anklagas för, verkligen världens bästa land för icke-vita barn att växa upp i? Den tiden kommer komma, när den nu tre-årige nigerianska medborgaren kommer att fråga sina svenska familjehemsföräldrar. ”Varför ser inte jag ut som alla andra. Vem är jag?” När han har blivit lite äldre kommer han kanske anse sig ha blivit ”rasifierad”.

 6. Brorson

  Familjehemmet betalas av kommunen med 7.000 – 15.000 kr /mån per barn, beroende på bl.a. barnets ålder, vilket gör det till en ytterst lönsam verksamhet att ha barn placerade hos sig. Och i många fall en ekonomisk katastrof för familjehemmet, om ett barn utvisas eller återförenas med sina biologiska föräldrar. Eller om ”barnets” ålder ”skrivs upp” till 18 är eller äldre. Inte konstigt då att familjehem river upp himmel och jord, om en placering upphör.

  För kommunen tillkommer c:a 100.000 kr /år för barnets skolgång. Och eventuella ytterligare kostnader om barnet har särskilda behov, vilket sannolikt är fallet beträffande IS-barnen. Och hur försörjs deras terrorist-stämplade mammor. Vilken arbetsgivare vill anställa en f.d. terrorist, som misstänks för krigsförbrytelser?

  Vad jag förstår har familjehemmet, som nu har gråtit ut i DN och SVT, överklagat beslutet om utvisning av den nu 3-årige nigerianske medborgaren, och således förhalat ärendet, till 3-åringen fått ökad ”anknytning till Sverige, vilket nu anförs som ett ytterligare argument mot utvisning. Om detta är sant, vilket det troligen är, anser jag det helt fel, då familjehemmet haft så starka egna ekonomiska intressen i ärendet.

  När det gäller personer som p.g.a. låg ålder inte kan föra sin egen talan och föräldrarna är motpart (exempelvis vid tvångsomhändertagande av barn) brukar en advokat eller annan ”lämplig person” utses till ställföreträdare, som för barnets talan i rätten och tar beslut om vad som är bäst för barnet.

  Morgonen efter intervjun med Migrationsverkets gd sändes även en intervju med barnombudsmannen, som inte heller ville uttala sig om vad som är bäst för 3-åtinhrn. men klagade på att det finns ”en lucka i lagen”, som gör att vissa barn, bl.a. den nu aktuella 3-åringen ”faller mellan stolarna”.

  Jag tycker att den luckan ska fyllas igen därigenom att den svenska myndighet (kommun som beslutar om ett tvångsomhändertagande av ett utländskt barn, ska ha rätt och skyldighet att anlita ett familjehem i barnets hemland, åtminstone under de första åren. Naturligtvis i samarbete med motsvarande myndighet i barnets hemland, som därefter får besluta om tvångsomhändertagandet ska bestå eller barnet återförenas med sina biologiska föräldrar.

  Man kan inte heller bortse från att Sverige flera gånger har kritiserats av Europadomstolen för mänskliga rättigheter för obefogade tvångsomhändertaganden av barn och att många utredningar som legat till grund för besluten har varit direktundermåliga och att särskilt mindre kommuner saknar erforderlig kompetens för att göra sådana utredningar.

  Det görs grova fel åt båda hållen. Många barn tvångsomhändertas i onödan, medan i andra fall nödvändiga tvångsomhändertaganden inte sker.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.