Petter Nilsson(SD)

Osynliggör inte de som utsätts för våld i nära relationer!

Signalpolitik är ett allvarligt bekymmer.

Kommunal likväl som regional verksamhet styrs genom ramar som beslutas av politiken. Däribland nationell kunskapsstyrning.
Samtidigt kräver verksamheterna kvalificerad arbetskraft. Arbetskraft som ges utbildning.

Detta till trots diskuterades Vänsterpartiets motion som föreslog att utbilda personal kring ”mäns våld mot kvinnor”.

Det är förvisso en ekonomisk kostnad som verksamheterna förstås får bära. Men det jag vänder mig emot i detta inlägg är begreppskonstruktionen som möjliggör signalpolitiken i sig.

Sverigedemokraterna yrkade avslag på motionen. Viss heder till moderaterna som ansåg den besvarad.
Tyvärr var en majoritet för delar av motionen.

I det här fallet menar jag att begreppet i sig är skadligt. Det riskerar endast att osynliggöra de som drabbas. Det finns inga som helst skäl att använda sig av det.

Vi ska självklart både arbeta preventivt mot våld i nära relationer. Naturligtvis ska vi verka för att uppmärksamma och hjälpa de som drabbas.
Men det är inte rimligt att använda oss av begrepp som riskerar osynliggöra de som drabbas.

Etiketter: , , , , , , ,

3 kommentarer

  1. Lars

    I politiken finns det på sätt och vis två sorts människor, de som vill ta itu med upplevda och/eller verkliga problem, och de som vill bestämma över andra. I många fall är det personer som vill göra bägge dessa saker samtidigt. Och alla politiker vill bli ihågkomna för det som de har åstadkommit. Men för vissa har huvuduppgiften blivit att särskilt bekämpa människor av visst kön eller annan politisk uppfattning än de själva. Det finns män som hatar kvinnor, och kvinnor som hatar män, tack och lov hatar väl inte majoriteten av män och kvinnor varandra än hoppas jag, även om det finns de som önskar att så var fallet. Det är dock intressant att dra vissa paralleller. Det ser faktiskt ut som att utpekandet av männen är det viktiga, inte att ta hand om de drabbade. Säkert jobbar en del av de som särskilt pekar ut männen på kvinnojourer eller eljest med att stödja kvinnor som blivit misshandlade av män, men långt ifrån alla jobbar med att stödja offren med vekligt personligt engagemang på individnivå. Och inte sällan har de som jobbar på individnivå inte samma generella hat mot män, snarare är många av dem öppna för att inte alla män inte slår kvinnor. Den intressanta parallellen är lagen mot sexköp, där just engagemanget för de kvinnor som sålde sex sades vara det viktiga. Ja, det finns ett antal poliser som i första hand sätter dit de som köper sex, och ett antal socialarbetare, som tar hand om de kvinnor som säljer sex (samt en del poliser som faktiskt också försöker ta hand om de som säljer sex i den mån de kan). Det mesta dock på betald arbetstid. Men från de som kämpade för sexköpslagen har det varit väldigt tyst om hjälp till de kvinnor som säljer sex sedan lagen beviljades, trots att prostitution fortsätter. Vilket skulle kunna tolkas som att det mesta handlar om signalpolitik, med inslag av manshat, mera än medkänsla för de kvinnor man säger sig kämpa för.

  2. Pingback: V:s Sharia-nämndeman! | Petter Nilsson(SD)

  3. Pingback: Myndigheten: Kvinnors våld mot barn går under ”mäns våld mot kvinnor”. | Petter Nilsson(SD)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.