Petter Nilsson(SD)

Sjukvård behöver prioriteras!

Av , , 4 kommentarer 26

Regionen behöver lägga mer medel på sjukvård.
Partiernas budgetförslag finns tillgängliga här.

Många partier säger sig ha ambitionen att satsa på sjukvård. Men för att kunna satsa på något så kräver det att partierna också bortprioriterar verksamhet som man inte tycker är lika viktig.

I Sverigedemokraternas fall väljer vi att genom reella förslag ta ned kostnader för administration, skrota champagneprojekt, ta ned kostnader för finkultur likväl som för en alltför kostsam förtroendemannaorganisation.

Arbetarpengar till S?

Av , , 3 kommentarer 31

Jag är av uppfattningen att fackföreningar har ett viktigt syfte att fylla. Samtidigt har LO länge matat Socialdemokraterna med kapital från medlemmarnas avgifter. Avgifter som rimligen borde gå till medlemmarnas trygghet på arbetsplatsen.

Dessa medel har stärkt Socialdemokraternas valkampanjer – bland annat – inför de allmänna valen.

Det här har – tillsammans med uteslutningar av en stor del av SD-arbetare på grund av ideologisk grund – lett till ett försvagat förtroende för de fackliga organisationerna i Sverige.

Att fyra av fem LO-medlemmar nu ställer sig skeptiska till att medel går till Socialdemokraternas partikassa bör ses som ett sundhetstecken.

Vissa LO-förbund har emellertid valt att sluta skicka pengar till S partikassa,

Bland männen i LO är Sverigedemokraterna som bekant största parti. Samtidigt tycker jag inte det vore önskvärt att medel skickades heller till SD. Principiellt bör medlen vara vigda för arbetarnas egen organisation. Har länge haft svårt att förstå varför fackföreningarna ska vara avhängiga ett politiskt parti. Det hela är bara fel.

Det enda det leder till är att förtroendet för fackföreningarna över huvud försvinner. Det är inte alls önskvärt.

Sverige farligast i EU! –tysk media!

Av , , 12 kommentarer 39

Det före detta nordiska föregångslandet har sedan 2005 förvandlats till en riktig mardröm, beskriver bild.de. I artikeln lyfter man överrepresentationen av dödligt våld, och särskilt i åldersgrupperna 20-29.

Det är förstås inga egentliga nyheter. Men samtidigt iögonfallande att detta uppmärksammas även i Europa. Krönikan ”A nation committing suicide: Sweden” av Giulio Meotti, som tidigare uppmärksammats medialt tidigare lyfte bland annat att Sverige, ett av de mest moderna, inkluderande och välkomnande länderna i världen kollapsar på grund av ”state multiculturalism and massimmigration”.

All this due to a radical demographic revolution underway and blessed by the state. ”The Riksdag unanimously decided in 1975 that Sweden is a multicultural country,” writes Kyösti Tarvainen, a professor at Aalto University in Helsinki, n the Swedish newspaper Folkbladet. “At that time, more than 40 percent of the immigrants were my compatriots, Finns. The situation has changed: in 2019, 88 percent of immigrants were non-Western and 52 percent Muslim. Therefore, there has been a huge cultural shift in the immigrant population, as its largest group went from being Finnish to being Muslim. Ethnic Swedes will be a minority in 2065 with unchanged immigration ”.

Andreas Lundgren(S) går utanför ämnet…

Av , , Bli först att kommentera 29

Andreas Lundgren(S) gick väl utanför ämnet avseende ordningsvakter. Det hela kulminerade i en relativt slafsig budgetdebatt.
Självklart är detta en bra trygghetssatsning.

Sen är det såklart så att satsningen gjort sig bäst utifrån att den vilade på Sverigedemokraternas budget.

Ser att han lagt ut ett videoklipp i sitt blogginlägg, så jag svarar med samma mynt.

Norrans gräv om lasarettet i Skellefteå

Av , , Bli först att kommentera 29

Det finns en rad problem för sjukvården i Skellefteå. Ser att Norran gjort ett vettigt gräv i frågan om när nya sjukhusbyggnaden i Skellefteå är i ordning.

Under förra veckan var jag tydlig med att första spadtaget kan komma att tas 2026. Det är inte min uppgift, det är inte baserat på vårt alternativa förslag. Detta är baserat på majoritetens förslag. Detta är dessutom efter jag kontrollerat mot fastighet i frågan.

Det jag tycker är genuint olyckligt är att Peter Olofsson går ut med oegentligheter när han säger att fastigheten är klar om cirka fem år. D v s när första spadtaget kan komma att tas. Det är också direkt dumt att förutsätta att byggnaden står klar 2026, sett till samtliga prioriteringsbehov.

När norran konfronterar Peter Olofsson (S), med min uppgift, så svarar han följande.

– Vi har aldrig diskuterat det så. I så fall stämmer ju inte investeringsbudgeten, som samma politiker varit med och tagit, säger Peter Olofsson, som syftar till de summor som satsas på byggnader de närmsta åren.

Sverigedemokraterna fick emellertid igenom att investeringsbudget i Regionen ska tas samtidigt som driftbudget. Samtidigt har endast Sverigedemokraterna tillskjutit mer medel till investeringsplanen – för att långsiktigt trygga våra fastigheter och se till att verksamheterna får goda förutsättningar. Utöver omfattande satsningar på Sjukvård(där SD lägger mest av samtliga partier.
Nåväl. Norran sammanfattar därefter sakligt att fastighet bekräftar 2026 för byggstart.


Norran kontaktar fastighetsområdeschef Peter Norrman. Han bekräftar att år 2026 är rimligt för en start av bygget av det nya lasarettet. I början av 2023 kan rivningen av gamla byggnaden starta, det arbetet kan ta ett år.

– Det behövs tid för vården att landa i vilka behov de har och prioriteringar som ska göras. Bygget ska projekteras och upphandlas. Sedan skulle jag önska att det gick fortare, men man kan inte gena vid ett så stort projekt.

Samtidigt behöver jag ge en eloge åt norran som uppmärksammar frågan, och gör ett vettigt gräv inom Region Västerbotten, och dessutom ett väldigt relevant gräv, inte minst för Skellefteå.

Det sagt så beskriver faktiskt Peter Olofsson (S) problematiken kring lasarettsbygget väl. Detta är inget man löser genom en snabb åtgärd. Det handlar om ett långsiktigt och strategiskt arbete. Det kräver emellertid att man höjer ambitionerna avseende byggnadsrelaterad ohälsa och reinvesteringar på fastighetsbeståndet.

Alliansen med M i spetsen som går ut med skräckrubriker, och låtsas ha snabba lösningar. Det är bara populism.
Jag är inte alls imponerad över deras agerande kring Skellefteå lasarett. Var en del av lösningen, eller fortsätt vara en del av problemet.

Sjukvården behöver mer medel, och mer medel behöver tillsäkras reinvesteringar för att trygga Sjukvården för länets tre sjukhus!

Förtroendemän för förtroendemannaorganisationen?

Av , , 4 kommentarer 27

I Regionen Västerbotten har vi beredningar som svårligen går att försvara. De kostar mycket, presterar lite, och de behöver avvecklas.
Våra ledamöter i beredningarna har sagt av sig sina platser, samt lämnat in en motion i ämnet, där de också förklarar att det arvodet de får i realiteten tas från vården.

Jag tycker det är riktigt agerat av våra ledamöter, Linda Strandberg, Lars Forsgren, och Jimmy Frohm!

Min förhoppning är att även andra partier överväger att avveckla FoD-beredningarna. Inte minst som de vägrar göra besparingar någonstans – och därmed inte kan flytta pengar dit där det behövs (sjukvården).
Istället är det besparingar och uppsägningar som leder till dumsnålhet – vilket i sin tur belastar sjukvården.

SD har rätt också om klimatet!

Av , , 14 kommentarer 23

Novus publicerade en undersökning med rubriken ”svenskarna tror inte politiker kan lösa klimatkrisen”.

Saxar nedanstående ur sammanfattningen:

Undersökningen visar att svenska folket har en bra förståelse för klimatproblemet, att frågan är global och man vet också vilka länder som står för de största utsläppen i världen. Tilltron till svensk politiks möjlighet att lösa klimatproblemen är mycket låga, även tilltron till Sveriges möjlighet som land. De som kan kallas klimatförnekare är mycket få, enstaka procent av svenska folket. Så att fortsätta att prata om hur illa det är istället för att visa på lösningar leder inte till något vettigt om man som politiker vill få väljarnas förtroende i klimatfrågan. Tvärtom visar undersökningen att politiken verkar vara nästan helt fel ute i sin retorik kring klimatet. “

Vi delar som bekant inte synen övriga partier har på målen. Det här har vi också debatterat, senast när miljö- och klimatstrategin kom upp på Regionfullmäktige i Västerbotten i september.

Tycker Peter Wennblads slutkläm i hans ledare i SvD är talande:

Frågan är hur lång tid det ska dröja, och hur ånga gånger verkligheten ska göra sig påmind innan resten av riksdagen erkänner att SD har rätt också om tidtabellen för klimatomställningen.

Sannerligen kan det bli så att det dröjer så pass länge att det inte kommer vara frågan huruvida Jimmie Åkesson tillåts bli minister i Moderaternas regering, utan istället huruvida Ulf Kristersson blir insläppt i SDs.

Ah! Ett nytt epitet!

Av , , 18 kommentarer 31

Av alla epitet man sett som Sverigedemokrat är väl antivaxare rätt futtigt. Men tycker det är viktigt att bemöta trams. Noterade att någon kommunsosse skrev på bloggen med en länk till ett youtube-klipp. Nåväl.
Själv vaccinerade jag mig så fort det var min tur.

Samtidigt kan det absolut finnas de som är skeptiska till vaccinet inom samtliga partier. Sen finns det de som valt att stå åt sidan för att andra ska få chansen att ta vaccin. Kan absolut hända enskilda politiker likväl som människor över huvud taget. Kan lätt bli fulla dagar där man prioriterar mycket annat även när köerna lättat upp. Ser inte det hela som särdeles kontroversiellt.

Men nej, i likhet med andra påstådda dolda agendor, så känner jag inte till att det skulle finnas någon dold agenda att antivaxa (ifall det nu är verbet som sökts) inom SD.

Men i valtider så får man väl ha någon slags förståelse för höga tongångar. Personligen något jag försöker att undvika.
Känner mig mer bekväm med sakfrågorna.