Petter Nilsson(SD)

Genusslöseriet

Så Vänsterpartiet återanvände en motion i Umeå kommunfullmäktige.

Denna gången ville man följande:

“att kommunfullmäktige uppdrar till För- och Grundskolenämnden och Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden att besluta om att inrätta ett ”Resurscentrum för genus och jämställdhet” , med uppgift att stödja och utveckla arbetet för genus och jämställdhet samt att motverka alla former av diskriminering.”

Lyfte mina invändningar i vanlig ordning. Resurscentrum för genus är värdelöst. Vi behöver inte mer administration. Lagstiftningen räcker. Att inrätta administrativa enheter som har snälla namn riskerar också att växa i takt med att politiker tävlar om vem som bäst kan godhetssignalera. Man måste komma ihåg att alla administrativa kostnader gröper ur kärnverksamheterna (mindre medel finns kvar för de välfärdstjänster medborgarna nyttjar, likväl som mindre resurser till personal).

Men ytterst är det en märklig inställning att man varken litar på personalen eller de kvalitetssäkrande utbildningar som utgör rekvisit för att personalen anställs.

Fick inget svar avseende huruvida Vänsterpartiet avsåg att med ett resurscentrum för genus kunna lösa eventuella destruktiva kulturella inslag som vuxit till följd av den mångkultur som en alldeles för ansvarslös invandringspolitik har medfört, eller är det personalen som  – (En vänsterledamots ord)man ska krossa beteendet för –
Eller är det personalens beteende man ska krossa, och i sådana fall, kan man förändra beteendet hos de som är så pass till åren och i värsta fall stadgade i sina destruktiva uppfattningar?

Tillstymmelsen till svar var väl i princip att Vänsterpartiet menade att det ursprungssvenska samhället är det stora bekymret.

Övervägde be V också förklara vad de menade med ursprungssvenska. Men släppte det.

Oavsett: Jag är övertygad om att vår personal bemöter människor som människor. Att man inte diskriminerar människor. Om man aktivt diskriminerar människor så är knappast genusresurscentra eller andra besynnerliga administrativa omskolningsåtgärder rätt väg att gå.
Kan man inte behandla kommunmedborgare väl i sitt arbete inom den kommunala välfärden så bör man rimligen inte få jobba kvar.

Etiketter: , , , , , ,

8 kommentarer

  1. Lars

    Ja genus har verkligen blivit på modet både inom privat och offentlig sektor. Och många kvalificerade män med erfarenhet har blivit ratade till förmån för yngre kvinnor och både män och kvinnor med utländskt påbrå. Men har det blivit bättre för folket? Nyligen var de ju skandal kring försäkringskassan, och när man såg Uppdrag Granskning i ämnet vimlade det av just kvinnor på de högsta posterna, både de politiska och de administrativ. De män som var med satt i huvudsak på underordnade positioner. Det finns minst två stora problem när det gäller den snabba inkvoteringen av kvinnor, det ena är att många är yngre och har mindre livserfarenhet just på grund av detta, och dessutom har de mest upplevt studiemiljöer och mindre av vanliga medborgares liv och leverne. Det andra är just kvoteringen, där kön tilldelas en större vikt än kunskap och särskilt erfarenhet. Liknande resonemang gäller inkvoteringen av folk med utländsk bakgrund, där man ju redan från uttalande av bland annat polisen vet att det då är mycket svårt att veta att den man tillsätter inte också ingår i en klan och därmed kan gå klanens ärenden i stället för de vanliga medborgarnas när en intressekonflikt uppstår.

    • Mique

      Vilket sagolikt trams! Det har aldrig slagit er brunskjortor, att yngre välutbildade kvinnor är betydligt smartare än lågutbildade, äldre, feta, vita svenska ”män”!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.