Petter Nilsson(SD)

Vad är Socialdemokraternas svenska kultur?

Av , , 13 kommentarer 25

Drog mig till minnes runt 2014.

Man engagerade sig i Sverigedemokraterna för att försöka lösa problem som politikerna hade samsyn kring. Hur svenska folket skulle ”öppna sina hjärtan”.
Samtliga övriga partier var eniga.
Vanligt folk, som aldrig tänkt bli politiker blev politiker.

Jag, och Sverigedemokrater med mig ifrågasatte mångkultur. Vi förklarade värdet av svensk kultur, svenska värderingar. Värdet av att ta seden dit man kommer.
Ett av det vanligaste motangreppen att ta en replik ifrån en talarstol var ”Vad är svensk kultur för Sverigedemokraterna”.

Det är förstås något som är ytterst svårt för den icke media-tränade Sverigedemokraten att svara skarpt på inom den korta tiden man väntas ge svar under ett genmäle. Och en av många standardfraser som det Socialdemokratiska maskineriet lärde upp sina politiska proselyter att använda sig av för att vinna en seger i en debatt mot en av de vanliga människor som ville problematisera den fullständigt ansvarslösa invandringspolitik som övriga partier var eniga om att driva.

Socialdemokraterna var tydliga med att det inte finns någon svensk kultur. Mona Sahlins(S) oförglömliga citat på besök hos turkiska ungdomsförbundet:

”Jag tror att det är lite det som gör många svenskar så avundsjuka på invandrargrupper. Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommarafton och sådana ’töntiga’ saker”

Nutid
Över till nutid. Socialdemokraterna har börjat att lyfta upp svenska flaggan i diverse sammanhang. Ofta nämns ordet ”Sverige”. Svenska värderingar, och andra termer har det socialdemokratiska maskineriet lyft ur sin verktygslåda.

Det känns själlöst. Socialdemokraterna tycks ha byggt en fasad inför valet, men innehållet tycks inte vara annorlunda. Ännu har Socialdemokraterna att svara på en rad frågor. En av dem är titeln på blogginlägget, ”Vad är Socialdemokraternas svenska kultur?”.

Självklart har jag läst Socialdemokraternas kulturpolitiska program. Det återfinns här.
Någon klar definition på svensk kultur saknas förstås.
Nu har S och övriga partier försökt undvika begreppet mångkultur – för att istället ersätta det med andra, exempelvis ”mångfald”.

Under avsnittet ”Kultur som samhällsbyggare och samhällsförändrare” hittar jag följande:

”Kulturpolitiken har en både samhällsbyggande och samhällsförändrande roll. Kultur bidrar till att skapa sammanhållning och utveckla gemensamma förhållningssätt. Gemensamma kulturupplevelser som musik och dans kan bygga broar även när det saknas gemensamt språk.

Vill man öka förståelsen för olika traditioner och villkor och stärka sammanhållningen, vare sig det handlar om att åstadkomma det i ett bostadsområde, inom ett land eller mellan länder, är det nödvändigt att främja ett kulturellt utbyte mellan enskilda människor, samhällsklasser och grupper. Det är grunden för de gemensamma berättelser som binder oss samman i ett samhälle och i världen.”

Man har alltså inte lyft svensk kultur, men man har lyft mångkultur. Socialdemokratisk integration, där man till synes inte behöver ha ett gemensamt språk. Musik och dans tycks kunna vara en lösning för Socialdemokraterna.

I ljuset av Socialdemokratins nutida användande av Sverige-flaggor och ordet ”Sverige” så känns Socialdemokratin väldigt ihålig, med en synnerligen bräcklig fasad.

En sidolinje – avslutningsvis.
När Socialdemokraterna vill lägga mer medel på offentligt finansierad kultur, så lyfter man att detta är på yttrandefrihetens grund.
Citatet från Socialdemokraternas kulturpolitiska program: ”Kulturen är lekfull och skapande men också ifrågasättande och upprorisk. Kulturen är inte och ska inte vara en pålitlig bundsförvant till den rådande ordningen. Kulturen ska vara fri och oberäknelig”.
Kulturbolagens ägardirektiv beslutas emellertid av politiker i fullmäktige.

Socialdemokraterna här i länet vill prioritera offentligt finansierad kultur. Norrlandsoperan i Umeå ska exempelvis prioriteras över vård i Region Västerbotten, en ambition som delas med samtliga övriga partier förutom SD. Min mening är att vård ska prioriteras över Norrlandsoperan. Jag tycker det blir väldigt fel att en äldre multisjuk kvinna genom skatten på sin pension ska finansiera en direktörs lördagsbesök på operan. Operan kan höja sin självfinansieringsgrad, exempelvis genom höjda biljettpriser och att de som har operaintresse själva kan betala för det.

Jag ser hellre att man stöttar privata kulturinitiativ, genom höjt stöd till bland annat fria kulturarrangörer inom regionen, vilket innebär att politiken håller en armslängds avstånd från kulturen, samt mycket lägre kostnad. Det innebär att mer skattemedel kan gå till vård, vårdpersonal, fastigheter och medicinsk teknik.

Går 25% av Sveriges elproduktion till EU?

Av , , 14 kommentarer 24

Jag tog del av SVT:s reportage om Lyckseledebattören Dick Larssons problematiserande av 70 procentsregeln.

Ska väl säga att jag tycker det är riktigt bra av honom att engagera sig i samhällsfrågor, och inte minst de lite mer perifera frågor som sällan politiker i gemen snackar om.

Skriver gärna i ämnet, och ser gärna att fler politiker diskuterar saken.

Dick Larsson har en uträkning på att 40TwH kan komma att exporteras till EU. Det bör sättas i proportion till Sveriges totala elproduktion om 166 Twh.

Problemen med vindkraft
Har tidigare skrivit en hel del kring vindkraft och nyckfull produktion. Vissa som kommenterat tycks emellertid inte förstå problemet.
Med risken för att låta tjatig.

Ja, vi har en nettoexport av el i Sverige. 2021 Producerades totalt 166Twh i Sverige, Sverige använde 140 Twh. Ett överskott om 26 Twh 2021. Det är den totala mängden.

Vindkraftverk producerar inte när det inte blåser tillräckligt. Det blåser bland annat inte tillräckligt under några av de kallaste dagarna på året (vilket jag förutsätter att de flesta som bor i Norrland har erfarit).
Kyla kräver också uppvärmning, vilket innebär att mer el används under de riktigt kalla dagarna.

När det blåser mycket så har andra länder också ofta mycket produktion av vindkraft. Efterfrågan på el är större när det inte blåser.
Paradoxalt nog så blir det andra energislag än vind som ger vinsterna när elen är dyr.

Norrland – och norrlands vattenkraft
Även vattenkraften är, om än i väsentligt mycket mindre mån, väderberoende.
Vattenkraften är emellertid ett väldigt bra kraftslag.

Jag ser gärna att Sverige ger tillbaka mer till oss i norra Sverige, vilket SD också vill göra. Det sagt så har vi generellt betydligt bättre elpriser än andra elkraftsprisområdena i Sverige.
Samtidigt har vi haft enormt dyra Mwh enskilda dygn.

Motsvarande genomsnittlig kostnad för juni månad:
2022: 511 kr/Mwh
2021: 348 kr/Mwh
2020: 103 kr/Mwh

Analytikern från Energimarknadsinspektionen har helt rätt när han säger att det ”kanske blir dyrare för konsumenterna”, men att ”producenterna får bättre betalt”.

I korthet. Ja, det kommer bli dyrare för vanligt folk. Det kommer bli dyrare att producera livsmedel (prisökningar som också drabbar vanligt folk).

Tanken bakom EU-förordningen är bland annat att man ska undvika fossil energiproduktion. Utifrån den bristande elproduktion vi ser i Europa idag så är det nog inte det mest prioriterade.

Troligtvis kommer en större andel av Europas energiproduktion komma av fossila slag med mer koldioxidutsläpp per Mwh. Mer kol, mer olja. Mindre naturgas(ca 50% mindre koldioxidutsläpp per Mwh).

Naturligtvis har vi fri etableringsrätt i Sverige, och antagligen kommer fler energiintensiva bolag att flytta till norra Sverige.

Mer vattenkraft och energi som produceras här kommer användas.
Vilket förstås kommer att driva upp elpriserna. Samtidigt kommer fossilfritt stål, och batteritillverkning i Skellefteå att påverka mer i närtid.

Vad vi behöver göra
Skrev en debattare för inte länge sedan med Mattias Bäckström Johansson(SD) kring Små Modulära kärnkraftsReaktorer (SMR).

Mina fem är att vi snabbast möjligast möjliggör kärnkraft. Södra Sverige behöver dessa investeringar.

EU måste sluta upp med vanvettet att motarbeta kärnkraft, och samma gäller de partier som motverkar kärnkraften i Sverige.

Vi måste iaktta försiktighet kring nyinvesteringar främst på stamnätet, det är viktigt för oss att vi har fungerande regionala nät i första hand.

Jag har som bekant en nationalistisk grundsyn, vilket innebär att vi måste sätta Sverige och våra medborgare först – inte EU:s. Samtidigt är det viktiga att se vilka rimliga åtgärder som behöver komma till just nu, hellre än att skriva ett långt inlägg om åtgärder som inte löser problemet inom ett rimligt tidsperspektiv.

Det dolda, goda, hatet!

Av , , 12 kommentarer 22

SOM-institutets antologi kikade på förekomsten av självcensur efter svarspersonernas partisympati.
De som sympatiserar med SD, så svarar 45% att de inte törs säga att de är SD.

I samma underlag så lyfter man vilka grupper i samhället folk ogillar starkt. Och. Hör och häpna. Här dyker jag upp på några punkter som Sverigedemokrat och konservativ med nationalistisk grundsyn. Ni vet. Som en som inte tyckte Reinfeldts ”öppna era hjärtan” var någon höjdare – tvärtemot den tidens politiker och tjänstemän.

Ni vet. En sån som vill att Sverige ska prioritera våra medborgare, vårt land i första hand. En sån där rackare som anser att vi måste stoppa den ansvarslösa invandringspolitik som fått råda alldeles för länge.
Ska väl passa på att säga att jag upplever att man får ett helt annat bemötande idag än då. Fullständigt väsensskilt.

Nåväl. Åter till ämnet.
Rimligen är det rätt svårt att påstå att rasism är särskilt vanligt förekommande i Sverige.

Därtill ser jag att det inte tycks föreligga något större förakt mot homosexuella. Såvida de inte ingår i gruppen män (som tycks ogillas mer). Men rimligen bör innebära att övriga partier kanske bör ifrågasätta hbtq-certifiering, diplomering och annat som kostar tid och pengar från vård och annan välfärdsverksamhet.

Slutligen. Nej jag hatar inga miljöpartister. Finns företrädare inom andra partier som är fina människor. Det olyckliga är att de har fel.
Tror också att karriärister är väsentligt mycket vanligare i andra partier än SD.

Tycker det är olyckligt att MP kommit att ogillas starkt av en större andel i befolkningen. Räds vidare det kan bli svårare för dem hitta bra företrädare i takt med att partiet blir mer skarpt ogillade – vilket i sin tur i värsta fall leder till att de får färre och sämre företrädare. Företrädare som kan komma att bli en del av en majoritet i beslutande församlingar.

Det ligger inte i någons intresse att politiska partier eller företrädare blir mer starkt ogillade.

Nu upplever MP-sympatisörer ingen större rädsla att uttrycka sina sympatier, vilket förstås kan bero på en rad saker. I min erfarenhet finns det en relativt god tolerans från konservativt håll för miljöpartister. Även om politik angrips från konservativa, så är det i mindre omfattning personer. Därtill är det mediala stödet svårt att bortse ifrån, tillsammans med andra prylar förstås.

Oavsett viktigt att motverka. Vi måste värna om demokratin.

Ett särskilt läsvärt stycke i antologin återfinns på sida 15.

Mer generellt ställda frågor om stöd för demokrati har i tidigare SOM-undersökningar
tolkats som att demokratin har starkt och odelat stöd bland medborgarna. När så
pass stor andel svenskar hävdar att grundläggande fri- och rättigheter mestadels är
till för dem som har samma åsikter som en själv eller de som liknar den grupp man
själv tillhör så vittnar det om att en djupare förståelse om vad demokrati kräver i
form av politisk tolerans saknas hos alltför många medborgare. De resultat som
presenterats här visar att statsvetare ofta gjort det för enkelt för sig när de sedan
andra världskriget har beskrivit demokratins stöd bland medborgarna med hjälp av
frågor där respondenter fått välja om de mest gillar demokrati eller diktatur. Dessa
har med all sannolikhet ofta aktiverat ett socialt önskvärdhetsfilter.

Stoppa miljömupparna!

Av , , 21 kommentarer 30

Lite slagkraftig rubrik, men vill ändå ta upp vanvettet med Extinction Rebellion(XR) med fler.
Ni vet. De som godhetssignalerar genom att begränsa människors frihet, men i själva verket knappast hjälper miljön.

De har gjort sig kända för att stoppa fordon. Ni vet, lastbilar lastade med bland annat miljövänlig vegomat som i stor omfattning producerats utomlands. Bilar med flera arbetskamrater som arbetspendlar tillsammans. Fordon som istället får stå en längre stund på tomgång, istället för att komma fram till sin destination.

Expressen uppmärksammade nyligen att en 21-årig småbarnsmamma som under sin sista semesterdag tänkte fara och bada med barnen, men fick sina däck punkterade av miljömuppar.

Förstås en kontraproduktiv grej att göra för klimatet. Att åtgärda detta innebär knappast mindre utsläpp.
Möjligen skulle man kunna tänka sig att det kan ha en effekt genom att hota fordon genom att försöka normalisera brott mot persons egendom.

Lappen de miljömupparna lämnat säger bland annat ”Individuell frihet är underordnad planetens välmående. Vi har plattat till ditt däck för att vi vill dig väl”.

Den motiveringen är usel oavsett vilket brott man begår, men antar att den motiveringen rimmar väl med gemenskapens värderingar (godhetssignalering).

Brott mot person eller persons egendom måste stoppas.

Bra för Västerbotten! – SD:s landsbygdspolitiska program 2022

Av , , 4 kommentarer 23

Jimmie släppte Sverigedemokraternas landsbygdspolitiska program igår. Riktigt bra prylar som lyfts i det.
Ska väl kommentera en aning på de prylarna han lyfte och som ingår i programmet.

Avskrivning av studieskuld för personal som arbetar inom välfärd där det är kompetensbrist. Kanonbra!
Har i regionen lyft en motion med liknande formulering under mandatperioden som gått. En motion som endast SD verkat för.
Väl i linje med landsbygdsutredningen (SOU 2017:1).

Se över möjligheten att använda fjärrundervisning för att rädda skolor i glesbygd tycker jag också låter som en väldigt bra idé.

Stärkt statligt stöd för bevarandet av befintliga serviceställen på landsbygden behöver ökas, samt att stoppa försämringen av postservicen är också behövlig.

Självklart behöver vi återföra betydande delar av självbestämmanderätten från EU, inte minst på skogspolitikens område. Och självklart behöver kommuner ha ett kommunalt veto för vindindustrianläggningar och även för flyktingmottagning.

Programmet är bra. Finns mycket att säga om det, men några korta kommentarer.

Eller ja. Nu gnäller jag ju ofta på bränslepriserna, så passar på slänga in historiken om reduktionsplikten återigen nedan.

S och pensionerna…

Av , , 15 kommentarer 29

Socialdemokraterna har som bekant planerat illa avseende elproduktionen. Endast SD har i verkligheten arbetat mot reduktionsplikten – för att hålla rimligare bränslepriser.

Det hela har inneburit inflation. Mycket på grund av godhetssignalering. Inflationen innebär nu att arbetare och pensionärer förlorar runt en månadslön, eller en månads pension varje år.
Intäkter som förloras på grund av dyrare priser.

Någonstans tror jag emellertid att även de mest lojala S-väljare börjar ifrågasätta partiets ”arbetar”-vänlighet. Såg en sosse i Aftonbladet förklara att andra länders skyddsnät ska gälla för garantipension för de som på ålderns höst valt att bosätta sig utomlands.

Utan att fråga sig hur väl det rimmar med Socialdemokraternas ”arbetarlinje”. Betala in till pensionssystemet, bosätter sig utomlands på ålderns höst, och nekas ersättning.
Samtidigt driver S en politik som innebär att många kommer till Sverige på ålderns höst och beviljas ersättning utan att ha arbetat i Sverige.

El-ransonering i höst?

Av , , 9 kommentarer 22

Sverige har aldrig behövt ransonera el. Behoven hade inte funnits ifall Sveriges fullt fungerande reaktorer inte stängts i förtid.

Nu kan det bli aktuellt att koppla bort förbrukning till följd av för låg elproduktion. Detta enligt chefsstrategen på Svenska kraftnät (Sydsvenskan).

Ämnet för dagens blogginlägg kommer kanske inte som någon större överraskning för er som följt bloggen en tid. Samtidigt är det väl värt att lyfta att chefsstrategen nog inte är vidare värst mediatränad. Lite anmärkningsvärt att berörd tar så pass lätt på att enskilda hushåll kan kopplas bort från elnätet någon timma till följd av effektbrist.

Kanske mer fascinerande är att politiker som inte haft tillräckligt god framförhållning avseende energiplanering – plötsligt reagerar häftigt nu när man står inför fullbordat faktum.
Inte sällan samma politiker från Södermalm, iklädda cylinderhatt och monokel. Politiker som stått och godhetssignalerat för ett radikalt kärnkraftsmotstånd, för en ansvarslös invandringspolitik, etc.

EU har som sagt fortfarande valt att inte klassa kärnkraft som miljömässigt hållbart. Säkerligen finns det någon miljöpartist någonstans som varit lycklig även över detta.
Men frågan man rimligen bör ställa sig är huruvida exempelvis privata dieselaggregat är en mer miljövänlig lösning för att säkra elförsörjning. För de som har råd.

Solen skiner som bekant inte så länge under vinterhalvåret, och många dagar blåser det inte tillräckligt för att få en vettig effekt av vindkraft.

Ska understryka att det gäller att möjliggöra små modulära kärnkraftsreaktorer så snabbt som möjligt!

M behöver visa var de står avseende den ansvarslösa invandringspolitiken!

Av , , 9 kommentarer 27

På riksnivå har M officiellt en relativt stram linje. Detta är bra.

M i EU har en motsatt inriktning genom Tobé (med gedigen bakgrund från Reinfeldt-eran). Här har riksdagsmoderater en annan hållning. I Umeå har endast SD önskat utmana bosättningslagen, och M aktivt yrkat emot att göra det.
Det står i skarp kontrast till hur M agerat på annat håll där man är mer restriktiva.
I regionen har M dragit åt rätt håll främst det senare året, men har ännu att visa ifall man avser att verka för en mer begränsad invandring framöver.

Jag förstår att det finns många inom M som vill arbeta åt rätt håll.
Såklart det kommer finnas ett motstånd från de som tidigare drivit på i det motsatta hållet. Samtidigt är det viktigt att ha en klar linje för väljare likväl som för sin egna trovärdighets skull.

Den samlade bilden jag har är att M fortfarande inte tycks förstå att den ansvarslösa ”öppna-era-hjärtan”-politiken inte varit bra.

Som sagt, M behöver bestämma sig, och tydliggöra för väljarna vart man står kring den ansvarslösa invandringspolitiken. Att bl a verka för att Sverige ska ta emot oproportionerligt många jämfört med övriga EU-länder rimmar väldigt illa med den politik man menar sig föra inför valet i September.

Tillägg efter publicering: Ser att Charlie och Ludvig också lagt ut en debattartikel i ämnet här, särskilt avseende EU.