Petter Nilsson(SD)

Vindkraft är ingen ersättning för kärnkraft!

Lyfter en fråga som slår hårdast för de som tjänar minst. Elkostnader.

Den 15 Juni skrev jag kring idiotin i att EU:s Miljö- och finansutskott valt att inte klassa kärnkraft och naturgas som miljömässigt hållbart.

Har vi inte tillräckligt mycket energi, har vi för svag vind, eller ifall vattenkraften inte räcker till, så måste vi elda med fossila bränslen för att se till att vi har tillräckligt mycket el för privatpersoner, företag och välfärdssystem.

Det har vi gjort till och med i september i fjol när elen inte räckte till.
”– I det stora perspektivet hade vi ett extremt väderläge över stora delar av Europa, med mycket moln och lite vind. Det gjorde att de väderberoende kraftslagen inte kunde leverera det som marknaden efterfrågade. I ett sådant läge budas anläggningar in som oftast kör mer sällan – på grund av att de är fossila och primärt är reservresurser.”

Såg att Lennart (S) kommenterat detta under gårdagen i ett inlägg med titeln ”Miljö och finansutskottet i EU röstade för att kärnkraft och gas inte är långsiktigt hållbart men ska man ha kärnkraft bör man även öppna gruvor”.

Lennart skriver:
Ny kärnkraft är flera gånger så dyr som den el som finns på marknaden idag.

Om man väljer att klassa något som långsiktigt hållbart så spelar det roll för framtida EU:s taxonomi; investeringar, subventioner, skatter, etc.

Om man då vill öppna upp för att göra det billigare att producera, och se till att de med minst i plånboken besparas omfattande kostnader så bör man rimligen verka för att EU ska klassa det miljömässigt hållbart…?

Vind finns det enorma möjligheter att bygga ut men även solkraften gör stora framsteg med ny teknik och många menar också att vätgas är ett hållbart alternativ.

Lennart tycks ha missat att vindkraft är väderberoende och oförutsägbart.

Jag påtalade igår att S inte är trovärdiga avseende kärnkraftssatsningar framöver.

Nåväl. Slogs också av en debattartikel i VK från naturskyddsföreningen som menar att man behöver bygga ut vindkraften. De dömer också ut kärnkraft.

Som jag skrev innan så innebär den oförutsägbara och väderberoende vindkraften att vi kommer att behöva producera mer fossilt ifall vi inte satsar på kärnkraft.
Märkligt nog så tillför man också att ”En viktig del i omställningen är att minska utsläppen från fossila källor radikalt” i inledningen av artikeln.

Etiketter: , , , , , , , , , ,

16 kommentarer

 1. Maria

  Vindkraft är inget vettigt energialternativ….Det blåser lite vintertid när hushållen har stort elbehov. Kärnkraft är säker och förutsägbar, även om vi i Sverige är skyldiga att bistå andra med energi.

  • Bengt Hellman

   Maria! Du är okunnig. Vindkraften producerar mest på vintern eftersom det blåser mest då.

   • Maria

    Okej Bengt. Har kollat upp frågan och du har rätt. Det blåser mest oktober till mars, enligt SMHI. Men jag undrar varför i all världen Vindkraft i Sverige har så stort behov av subvention? Jag vidhåller att det är svårt att hålla kontroll på vind. Vindkraft kan också få oönskade konsekvenser, avseende fågelliv, fauna och klimat. Här är kärnkraft att föredra, enligt min uppfattning!

 2. Marko

  Den som fortfarande inte ser att vindkraft är ett av historiens allra största fiaskon bör rimligen inte få ha något med vår energiförsörjning att göra.

  S har lagt ned fungerande kärnkraft.
  Tillsätter ansvarig minister som inte ens vet hur mycket kärnkraft vi har.
  Börjar med valfläsk om kärnkraft efter att precis stängt den och orsakat landet stora problem och invånare astronomiska kostnader.
  Energiminister går samtidig ut och säger att lagändringar vattenfall vill ha kan han inte lova och står fast vid mål om 100% förnybart.

  Vill du inte ha några pengar kvar när du sitter isolerad hemma i kyla och mörker?
  Rösta isåfall på socialdemokraterna.

  • Anders

   Är det bara S som lagt ned kärnkraften?
   Beslutet om avveckling stod nog även M,KD, L och C bakom, på den tiden fanns inte SD.

   Anders

 3. brorson

  Låt mig förklara det här. Maria skrev att . ”Det blåser lite vintertid när hushållen har stort elbehov.” Maria har rätt ,och Bengt H har fel. Det är ofta vindstilla under de kallaste vinterdagarna, när hushållen verkligen har ett stort elbehov. Att det blåser och regnar mycket under oktober och andra delar av vinterhalvåret, när det inte är vinter utan vår eller höst, saknar betydelse i sammanhanget. Då kan man samla överskottsvattnet i vattenmagasin för senare elproduktion. Och det är ofta under de kallaste vinterdagarna samt under försommaren.

  Som jag skrev i min kommentar under föregående inlägg om klimatet, så dras det svenska jordbruket med försommartorka. Mer regn då, hade givit mycket bättre skördar. Och det är i princip samma sak med elproduktionen. Vindkraften är inte som mest produktiv, när tillskottet av el behövs som mest, när vattenmagasinen är tomma och innan sensommar- och höstregnen har kommit. Var finns de enorma luftmagasinen, som hade behövts för att spara luft från höst till vår och försommar? På månens baksida?

  Batterier? Sverige är inte tropikerna, där alla dagar är nästan lika långa och nästan lika varma och den producerade energi bara behöver sparas för tiden mellan kvällsteet och morgonkaffet. När ska kärnkraftmotståndarna sluta ljuga om årstiderna och jordens temperaturzoner? För att inte tala om deras alla lögner om vindkraften och kärnkraften. När jag berättade för min nya fästmö sedan tre år att jag har kommenterat på Holmlunds blogg om förslaget till urangruvor i Sverige, har hon berättat att provdrift med svensk uranbrytning under hennes ungdom på hennes dåvarande arbetsplats.

  Det var provdrift som föregick Sveriges första och enda urangruva för kommersiell drift, Hela den anläggningen har förstörts efter politiskt beslut syftande till att driften inte skulle kunna återupptas i händelse av ny efterfrågan på kärnbränsle. Driften lades ner p.g.a. bristande lönsamhet p.g.a. konkurrensen från utländska urangruvor. Denna avsiktliga kapitalförstörelse är ett föga känt exempel på kärnkraftmotståndarnas systematiska sabotage mot svensk energiproduktion, svens industri och – på sikt – svensk välfärd. I dagens oroliga värld med stigande priser på allting, hade vi behövt svenskt uran .Som säkerligenhade varit konkurrenskraftig med dagens prisbild-

  Trots att de svenska kärnkraftverken bara under en mycket kort tid hade tillgång till svensk uran, har de fått bära hela kostnaden för byggande av anläggningen, för rivningen av densamma samt för återställning av naturen. Och också för kommande slutförvar. De mätningar av giftiga utsläpp från anläggningen, som har skett årligen under de gångna 50 åren, har visat att giftiga utsläpp nästan inte alls har förekommit och att fisken i berörda vattendrag är tjänlig som människoföda. Anläggningens påverkan på landskapsbilden är visserligen inte oväsentlig, men bagatellartad i jämförelse med de norrländska vattenkraftmagasinen. För att inte tala om vindkraften…

  Sanningen om kärkraftens lönsamhet är att den är mycket lönsam med en rimligt lång byggtid och en rimligt hög nyttjandegrad, och alltså inte bara under vindstilla dagar. Och att de nya reaktorerna byggs i rimlig närhet till elkunderna, så att inte en massa el förloras i överföringsförluster på vägen. Dags att sluta med smygsubventionerna till den onödiga, men extremt naturförstörande vindkraften. I debatten på Ågrens blogg, har jag föreslagit att det byggs ett kärnkraftverk med upp till sex stora reaktorer på Ravlundafältet vid den skånska ostkusten, på samma avstånd till Malmö som mellan Forsmark och Uppsala. Om man så önskar finns naturligtvis möjlighet att ersätta några av de föreslagna stora reaktorerna av flera små.

  Från Ravlundafältet finns också möjlighet att exportera det eventuella elöverskottet till Danmark, Nordtyskland och Polen genom väsentligt kortare överföriingledningar än mellan norra och s

  • brorson

   Från Ravlundafältet finns också möjlighet att exportera det eventuella elöverskottet till Danmark, Nordtyskland och Polen genom väsentligt kortare överföriingsledningar än mellan norra och södra Sverige. Tänk så fel man kan ha. Jag trodde att min fästmö har hållit med om det jag skrivit om kärnkraftem för att vara snäll mot mig, Så framkommer att hon har egna kunskaper om ämnet.

  • Mique

   Du har helt fel, då det gäller, när det är som blåsigast i Sverige! I Sverige är de blåsigaste månaderna vanligen oktober-mars och maj-augusti de minst blåsiga. Källa: SMHI och YR.

 4. brorson

  Farmanbar verkar vara den sämsta arbetskraftimport vi haft till detta land. Han var visserligen ingen vuxen arbetskraft, när han kom, men i alla fall. Ett totalt misslyckat exempel på integration av invandrarbarn i det svenska utbildningssystemet. Han har visserligen läst vid en teknisk högskola och titulerar sig ingenjör, men verkar inte ens ha elemngtära kunskaper i elektricitetslära. Läst och tenterat, men inte förstått. Ärligt talat har den lågutbildade Annika Strandhäll bättre förstånd än den ”högutbildade” Farmanbar.

  Och vad ska man säga om den nästan extremt högutbildade Magdalena Andersson, som inte tycks begripa ett dyft utanför sitt eget specialområde, ekonomi och skatter, och har sedan hon rekryterat stolpskottet Farmanbar till regeringen, traskta rakt ini Erdogans fälla. Tillsammans med utrikesminister Ann Linde har hon gjort grundfelet i förhandlingar; att visa sig alltför ivrig att få det man förhandlar om. Den tiden är tydligen långe sedan förbi, när svenska S-regeringar fylldes med förhandlingsproffs från LO. Som alltid hade strejkhotet i bakfickan. ”får vi inte det vi kräver, blir det inget avtal”.

  En sak verkar Farmanbar dock ha fattat till slut. Efter att ha fått sammanhangen förklarade för sig av Strandhäll? Nämligen att mer vindkraft kräver mer kärnkraft för att få stabilitet i elsystemet. Eller uttryckt tvärtom som så att mer kärnkraft ger förutsättningar för mer vindkraft. Knappt har tryckpressarna svalnat efter nyheten att S kan acceptera små reaktorer (men fortfarande inte stora?) bela så vill Farmanbar belamra havsytorna med enorma vindkraftparkerr till havs, utan att säga ett ord om vad som måste till under havsytan och vad dessa pelare m..m. kommer att kosta. Om syftert är att dessa vindkraftparker inte ska vara synliga från land, så torde det inte finnas tillräckligt många grund därute för att hålla nere kostnaderna.

  En grundkunskap i elektricitetslära är att el måste konsumeras i samma ögonblick som den produeras, d.v.s. att el inte kan lagras. El är emellertid en energiform, som kan omvandlas till andra energifomer, exempelvis kemisk energi i batterier. Men detta leder till omvandlingsförluster både vid i- och urladdning av batterier. Hur stora dessa förluster är, talas det aldrig om. Men de kan vara upp till 50 %. För att inte stora lagringsförluste ska uppstå under lagringstiden dessutom, måste batterierna vara gjord av sällsynta råvaror, som betingar mycket höga priser enligt lagen om utbud och efterfrågan, Om man då har tänkt sig att lagra vindkraftel från hösten till försommaren, krävs så stora batterilager, så att världens kända tillgångar av sällsynta jordartsmetaller inte räcker till.

  Det är. som jag skrev i föregående kommentar, skillnad mellan Sverige och tropikerna, där man inte behöver lagra solenergin under längre tid än en natt, Men där håller man på och bygger enorma vattenmkraftverk i världens största flod, Nilen, vilket håller på att orsaka hungersnöd i Egypten i nedre delen av Nilen och krig mellan staterna och inbördeskrig i staterna i övre delen av floden. Hotet om hungersnöd i Egypten beror på att äkrarna i Egypten sedan urminnes tider har gödslats med slam från Nilen, vilket nu har upphört.

  Solel, som ska komplettera vind- och vattenkraft, och som ska lagras i enorma vätgaslager, utmålas däremot som framtiden för norra Norrland, där man fantiserar om en ny industriepok. Men ingen talar om de enorma omvandlingsförlsterna vid omvandling till vätgas och tillbaka till el, uppemot 90 %. Det enda som erkänns är att trots den enorma förstörelse av de norrländska landskapen, som detta kräver, kommer det inte att bli någon el över, som kan skickas söderut. Och detta för att få fram fosslilfritt stål, som jag misstänker inte kommer att mötas med någon efterfrågan om 20 – 30 år, när man har utvecklat metoder för att omvandla koldioxid till nya motorbränslen.

  Med hjälp av kärnkraft / vattenkraft i Nordeuropa och

  • brorson

   Med hjälp av kärnkraft / vattenkraft i Nordeuropa och solkraft i Afrika. Marocko, inte Sverige, visar vägen. Och ej heller de grunlurade staterna i Nildalen. Håll ögonen på Marocko, som just nu står på tröskeln att bli världens nästa välfärdsstat. Som Sverige för hundra år sedan, när vi började bygga ut vattenkraften. Rätt sak på rätt plats.

  • Mique

   Det svenska utbildningssystemet är väl knappast världens bästa, det märker man med all tydlighet, hos de flesta av kommentatörerna på Petter Nilssons blogg. Apropå vindkraft, så borde man satsa på VAWT istället för HAWT. Byggnations- och underhållskostnaderna för VAWT, är en tredjedel jämfört med HAWT, något tungt och dyrt betongfundament behövs ej till VAWT, endast tre stycken vajer- eller kättingförankringar i havsbotten behövs, cetrifugalkrafterna hos VAWT gör snurran självbalanserande. Det finns flera väl fungerande 24/365-system för vind- och solkraft. Det finns ett system på El Hierro, Kanarieöarna, på Madeira finns ett liknande väl fungerande system. Flera länder på Arabiska halvön använder sig av salt, som det finns hur mycket som helst av i Jordens oceaner, i sina jättelika 24/365 solkraftsanläggningar. Att satsa på kärnkraft, är inte så smart tänkt, med tanke på bränsleförsörjning, slutförvaring av kärnavfall och vårt ansvar mot kommande generationer. För övrigt sprids det, både på Petter Nilssons och Lennart Holmlunds bloggar, falsk fakta angående sveriges urantillgångar. Rätt fakta är: ”Av världens samlade urantillgångar anses 0,2 procent finnas i Sverige. Sveriges tillgångar utgör cirka 27 procent av Europas urantillgångar”. Källa: Sveriges geologiska undersökning.

 5. brorson

  Vill också inflika att företrädare för bilinstrin, internationellt, varnar för att bilindustrin kommer att bli nästa krisbranch. Priserna på elbilar måste halveras för att det ska gå att sälja tillräckligt många för att tillverkningen ska löna sig. Och orsaken år de dyra batteripacken, som ökat i pris p.g.a. de sällsynta jordartsmetallernar, som helt enkelt inte räcker till, men är nödvändiga för att öka körssträckorna per laddning.

  Politikernas beslut att förbjuda nya personbilar med förbränningsmotor från 2035 är helkorkat, eftersom det även kommer att gälla s.k. elhybrider, som dock har en upp till 30 % lägre bensinförbrukning än konventionella bensinbilar- Elhybrider har också batterier, men av enklare slag .Europeiska politiker verkar mest bestå av extremister, som ska gå till extrema överdrifter, vad saken än gäller och därför fördärvar i grunden goda idéer, så att de blir ett hot mot vår civilisation.

  • Bättre förr

   Jo, du har ju rätt! Egentligen handlar det om att politik har blivit känslostyrd och kortsiktig i stället för framsynt och långsiktig. När kärnkraften en gång byggdes ut var allt förplanerat för lång tid framåt, och industrin visste hur mycket el som fanns att tillgå! Och var den var tillgänglig. Nu har man å ena sidan öppnat för marknadskrafterna, och bara som lovat hur mycket billig el som helst. Och vi vanliga ska betala utbyggnaden av elnätet, och då främst vanligt folk, medan storförbrukarna kommer mycket lindrigare undan, och elproducenterna slipper betala- i ställer får de nog anses subventionerade, trots att Kinas atomkraftsleverantör lär äga majoriteten av vindkraftverken i Sverige. Typiskt att ingen ifrågasätter Vattenfalls reklam för elbilar trots vattenfalls egna vinstintressen i högre elpriser genom högre förbrukning och brist på el. Alla vinster som görs på elbrist hamnar i elproducenternas händer, då produktionskostnaderna ju inte ökar nämnvärt av att priserna gå upp så radikalt! När det gäller t.ex. elbilar så borde man har handlat klokt, t.ex. genom att styra elbilar till taxi, särskilt i tätort, då de kör långt och hela bilen har hunnit köra långt innan batteriet är slut av antalet år. Folk som kör bara 1000-1500 mil per är får räkna med att batteriet är slut redan efter ca 8 år, och då har bilen bara gått ca 10000 mil…Själv tänker jag inte byta bil frivilligt förrän ett billigt och väl fungerande koncept har bevisats fungera både i år och mil till låg kostnad= som vanliga dagens bilar med förbränningsmotor…

   • Mique

    Tyvärr är faktaresitens, mycket utbredd bland kommentatörerna på Petter Nilssons blogg. Känslorna tar över och falsk fakta, tagen ur luften sätts på pränt. Alla tester som har genomförts, den senaste tiden, angående energikostnader för bensin- diesel- hybrid- och elbilar, visar enhälligt, att elbilen är klart billigast att framföra. Elbilen vinner även då det gäller underhållskostnader. Andrahandsvärde för en elbil är oklart, eftersom elbilen är en sådan ny företeelse. Källor finns det hur mycket som helst av på nätet! Jag kan rekommendera en av de senaste (februari 2022) från Teknikens Värld. Logistiken för elbilar har tyvärr inte hunnit med i utvecklingen av elbilskonceptet, men logistikutvecklingen för elbilar är i stark uppgång. Jag vill påminna alla om, att när bensinbilen introducerades i Sverige, i början av nittonhundratalet, så fanns det till en början, enbart tre bensinmackar i hela Sverige, Stockholm, Göteborg och i Malmö!

Lämna ett svar till brorson Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.