Petter Nilsson(SD)

Välfärdsmål – inte befolkningsmål!

Av , , 5 kommentarer 27

Övriga partier i Umeå kör hårt med visionära befolkningsmål, sen klagar man över effekterna. Att vi har större kostnader för att bygga bostäder, välfärdskostnader – samt investeringskostnader för välfärd.

Även om partier snackar om att Umeå är tryggt – att det minsann inte finns några områden som är otrygga här, så vet folk bättre. Det finns anledningar varför Ersboda, Ålid/Mariehem är mindre populära än exempelvis Teg.

Övriga partier har med all önskvärd tydlighet signalerat att man inte vill utmana bosättningslagen(ens för att ge plats åt de som sökt sig från krigets Ukraina – alltså vårt närområde). Man vill inte sätta ned foten och säga att vi inte kan ta emot fler.
Tvärtom håller övriga partier att ett större invånarantal är bra för kommunmedborgare över huvud.

Mål och indikatorer – förstås viktiga för styrning – innebär mer administration. Man bör nogsamt överväga vilka man måste ha, inte vilka man ”kan ha” för att det ska se bra ut.

Med viss frustration sitter jag av och hör politiker väga sin vikt över vilken befolkningsökning man sett under deras tid som politiker. Inte hur kvalitén på välfärd utvecklats.

Jag tycker inte att det är särskilt vackert att höra av dessa lokalpolitiker om hur de kunnat vara ”solidariska” – för de skattemedel som kommunmedborgare tvingats avstå från sin lön. Skattemedel som istället skulle kunnat gynna välfärden för kommunens befintliga medborgare.

Sekteristiska urspårade miljömuppar!

Av , , 4 kommentarer 30

Det finns sekteristiska miljömuppar. Exempelvis XR(extinction rebellion), en organisation som bland annat ledande sossar har gullat med.

Organisationer/föreningar av människor där man låtit godhetssignalering skapa en slags sekt.
Sekter där man har kommit överens om vanvett. Delar av kritiken i tre delar.
Igår uppdagades det att miljömuppar limmat fast sig på E4:an, och lyckats med att ha en massa bilar på tomgång, därtill ambulanser, varav en ambulans med blåljus på.

1. Det finns inga fiender

Cervantes Don quijote – mannen som slogs mot väderkvarnar.

Det finns inga politiker inom region eller för den delen kommunen som försöker öka koldioxidavtryck som egensyfte. Tvärtom arbetar alla för att få ned exempelvis uppvärmningskostnader, och se till mindre svinn i offentlig förvaltning.

Ingen vill att exempelvis lustgas – vilken som bekant påverkar ozonskiktet också – ska släppas ut av regionen.
Det finns emellertid olika lösningar för att hitta sätt att minska utsläpp – och för den delen kostnader.

Och nej. Jag tror inte att fullständigt omdömeslösa visionära miljömål löser problem(exempelvis reduktionsplikt). Du kan inte lösa problem genom orealistisk styrning.
Däremot kan man bidra till att mindre miljövänlig och mer konkurrenskraftig industri utomlands konkurrerar ut svensk. Vilket innebär att vi också behöver importera varor vi annars inte behövt transportera. Varor som också kunnat framställas mer effektivt både i miljöhänseende likväl som ekonomiskt.

2. Civil Olydnad som metod drabbar människor – och är direkt kontraproduktiv.
När man stoppar ambulansflyg, eller i detta fall ambulanser med sjuka personer i – så är det en direkt attack på tryggheten. Har tidigare skrivit om hur de också gett sig på däcken på en bil som ägdes av en mamma under semester hennes (vilket också drabbade hennes barn).

Men ytterst bidrar det endast till att bilar får stå på tomgång i längre tid. Bilar som annars kunnat vara hemmavid. Det hela blir bara märkligt.

3. Förändring på riktigt.
Det går inte bara att sitta och gnälla åt problem. Engagera dig istället i ett konstruktivt företag. Exempelvis politiskt – om du är redo att ta en saklig debatt kring miljö och klimat. Men frågorna är inte nödvändigtvis enkla.

Varför inte utbilda dig, eller ta ett jobb inom industri eller där du upplever att de stora utsläppen finns?
Kanske lyckas hålla ned utsläpp eller svinn vid produktion. Men gör du det i Sverige så är mycket optimerat – eftersom ingen industri vill se mer svinn (varken energi eller bränsle), Sverige har en högteknologisk industri där mycket är optimerat.

Men det här med att bara vara missnöjd – utan några konstruktiva förslag är bara löjligt. Att bedriva civil olydnad, eller sabotera sjuktransporter och ytterligare belasta klimatet är uttryckligen barnsligt och samhällsskadligt.

Sänk politikerarvodena!

Av , , 7 kommentarer 22

Jag valde rubrik för att tydliggöra min inställning i frågan.
Vet att det är många som besväras över den inställningen. Vissa menar att det är en fråga om populism. Det är det inte.

SVT intervjuade mig, Peter Olofsson (S), samt Niklas Sandström (M) i ämnet här (bara scrolla ned en bit).

Region Västerbottens arvoden är väldigt höga i ett nationellt perspektiv, inte minst de som tjänar absolut mest (för dig som vill titta djupare i databasen återfinns den här).

Vi måste bära i minne att vårdpersonal gått på knäna redan innan pandemin. Region Västerbottens höga politikerarvoden sticker bra nog i ögat för vårdpersonal i Västerbotten.

Regionen är skyldig att erbjuda vård. Det innebär att ifall personal inte trivs – måste regionen istället använda sig av hyrpersonal. Hyrpersonal är väldigt mycket dyrare än att ha egen personal.

Den svenska modellen råder i Sverige. Det innebär att arbetstagar- och arbetsgivarorganisation möts och diskuterar lösningar för att göra arbetsplatser mer attraktiva. Men det görs inom ramen som politiker tilldelar vården.
Ifall vi istället prioriterar vård, så innebär det att vi också kan få ned hyrpersonalkostnader.

Saxar ur inlägget där jag kommenterade debatten om förlossningsvården i Lycksele:

Samtliga övriga partier var överens avseende regionens utveckling i början av mandatperioden. Sverigedemokraterna ville istället prioritera vård, vårdpersonal och eftersatt fastighetsunderhåll.
Det är absurt att skattemedel från den äldre multisjuke, eller förstföderskan från inlandet, ska prioritera följande före vård:
1. Alldeles för stora Politikerarvoden
2. Champagneprojekt, exv Region Västerbotten på (Grand Hôtel, världsmässan i Dubai, Almedalen, …)
3. Norrlandsoperan i Umeå
4. Onödig administration i form av exempelvis genderbudgeting, jämställdhetsintegrering, HBTQ-certifiering, godhetssignalerande indikatorer/mål.

Rimligen ska vården istället prioriteras. Det är också därför jag ofta säger ’Mer vård, mindre flum’.”

7 kommentarer
Etiketter: , , ,

Prishöjningarna i Västerbotten!

Av , , 5 kommentarer 22

SVT körde ett lokalt inslag om de rusande prishöjningarna i Västerbotten.

De recenserar sitt inslag i ämnet följande:
Bensin, diesel och energikostnaderna har också skjutit i höjden på grund av inflationen och kriget i Ukraina. Men de flesta kunder som SVT talar med verkar ha förståelse för prishöjningarna.

Nu förstår jag att en lokal redaktion kanske inte gärna ger sig i kast med att problematisera grundorsakerna. Att man inte lyfter problemet med för tidigt nedlagd kärnkraft. Att man inte lyfter problemet med en godhetssignalerande reduktionsplikt.
I valtid är det emellertid klokt att lyfta de olika faktorerna, och inte minst vart de olika partierna står kring det.

Lägger återigen upp historiken kring reduktionsplikten.

SD 22,8% i gårdagens Novus!

Av , , 8 kommentarer 29

Resultatet i gårdagens SVT/Novus:
S 27,9%
SD 22,8%
M 17,8%
V 8,4%
KD 6,1%
C 5,6%
L 5,5%
MP 4,8%
Övriga 1,1%

8 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Oacceptabelt: ”Låter ’jobbiga’ äldre sova i sin egen avföring!”

Av , , 7 kommentarer 23

VK uppmärksammar att en av enhetscheferna på Dragonens äldrecenter har höjt en Lex Sarah-anmälan. Där lyfts bland annat att det saknas väsentliga rutiner. Att nattpersonal låter jobbiga äldre sova i sin egen avföring. Att personalen bråkar öppet, inför de som bor på boendet. Boende glöms bort på toalett eller i dusch, medicinlistan har ibland inte signerats – vilket inte ofta rapporteras som en avvikelse. Personal pratar andra språk än svenska med varandra, vilket medför att de som bor på dragonen blir oroliga.

… fullständigt oacceptabelt.

Dragonens äldrecenter har fått allvarlig kritik redan för tio år sedan.

Jag har länge sagt att äldreomsorgen inte ska vara ett integrationsprojekt. Självklart behöver Umeå tydliga språkkrav för de som arbetar inom äldreomsorgen. Viss personal ska heller inte jobba inom omsorg.

Vill också med all önskvärd tydlighet lyfta att Sverigedemokraterna konsekvent prioriterat äldreomsorg i Umeå kommuns budget, mer resurser behövs – likväl som bemanning.

Gårdagens debatt om BB i Lycksele!

Av , , 5 kommentarer 25

Under gårdagen debatterade gruppledarna förlossningsvården, särskilt i Lycksele.
Kanske en aning ambitiöst försöka behandla ämnet på endast 45 minuter. Det är trots allt åtta partier som ska hinna kommentera ämnet.

Nåväl.
Partierna delar ambitioner om att vi ska ha tre förlossningar i länet. Därifrån utgår styrningen. Detta är en ekonomisk fråga i stor utsträckning. Satsningar på vård, vårdpersonal och fastighetsunderhåll behövs.
Det är inget som är begränsat till förlossningsvården heller. Vi behöver satsa för att folk ska trivas att jobba i regionen. Alternativet, att kostnaderna för hyrpersonal fortsätter klättra är inte alls ett bra alternativ.
Regionen är skyldiga att bedriva vård, så har vi inte personal – måste vi betala dyrt för hyrpersonal.

För att kunna göra de satsningarna, så behöver vi skapa budgetutrymme för det genom att prioritera bort saker vi idag betalar för, som inte är lika viktiga. Det krävs också att vi kan genomföra de besparingarna. Övriga partiers floskler om att man behöver tjänstemän eller konsulter för att skära i godhetssignalerande administration man själv har beslutat införa, eller lova att dra ned på hyrpersonalkostnader.

Samtliga övriga partier var överens avseende regionens utveckling i början av mandatperioden. Sverigedemokraterna ville istället prioritera vård, vårdpersonal och eftersatt fastighetsunderhåll.
Det är absurt att skattemedel från den äldre multisjuke, eller förstföderskan från inlandet, ska prioritera följande före vård:
1. Alldeles för stora Politikerarvoden
2. Champagneprojekt, exv Region Västerbotten på (Grand Hôtel, världsmässan i Dubai, Almedalen, …)
3. Norrlandsoperan i Umeå
4. Onödig administration i form av exempelvis genderbudgeting, jämställdhetsintegrering, HBTQ-certifiering, godhetssignalerande indikatorer/mål.

Rimligen ska vården istället prioriteras. Det är också därför jag ofta säger ”Mer vård, mindre flum”.

Skellefteåupprorets politikerutfrågning under gårdagen!

Av , , 9 kommentarer 24

Var på en politikerutfrågning kring regionpolitik igår. Hölls av Skellefteåupproret.
Tycker ändå att nivån som sådan vara bra hos organisatören.

En grej som gör mig en aning frustrerad är emellertid politiker som lovar lite väl mycket utifrån den finansiering man visat sig ha. Det blir märkligt när man lovar att man prioriterar exempelvis viss vårdpersonal löneökningar, när man inte haft det under budgethanteringen senast.

Samtidigt är det som återkommande.
Det jag upplever att övriga partier saknar är i någon mening mod. Det är klart att man måste göra besparingar någonstans.
Den som verkligen brinner för den verksamheten som du avser dra ned på, kommer förstås att bli besviken.
Men det funkar inte heller att säga att man ska satsa på allt.

SD i Region Västerbotten har med all önskvärd tydlighet sagt att vi ska göra besparingar på kultur, att vi behöver göra besparingar på onödig administration, på champagneprojekt, politikerarvoden etc.

Senast de olika partierna la budget i Region Västerbotten var 2021.
Med besparingsförslag såsom ”minskning av hyrpersonal, (fantasisumma)”, är inte seriös. Regionen är skyldiga att bedriva vård. Ifall regionen inte har personal, får regionen lov att betala för hyrpersonal.
Eller för den delen att man ska behöva anlita tjänstemän eller konsulter för att få bukt med den onödiga administrationen som politiker beslutat om.
Då måste man helt enkelt ta mod i sitt hjärta och säga att, nej, vi kanske inte behöver just den här godhetssignalerande administrationen.
Att satsa på allt – utan att prioritera bort något – är rimligen definitionen av populism.

Åja. I min avslutande plädering under gårdagen rekommenderade jag de intresserade i Skellefteupproret att kika igenom partiernas sist lagda budget från 2021.

Ska väl tydliggöra att endast SD har arbetat för att partierna i Region Västerbotten ska lägga budget under 2022, innan valet.

SD näst störst i gårdagens SVT/Novus!

Av , , 15 kommentarer 28

Riktigt positivt se att SD ökat med 2,7% sedan sista mätningen. Ser riktigt lovande ut inför valet.
Sammantaget alltså:

Socialdemokraterna: 27,8 (-0,7)
Sverigedemokraterna: 21,5 (+2,7)
Moderaterna: 17,4 (-2,2)
Vänsterpartiet: 9,6 (-0,1)
Centerpartiet: 6,7 (+0,7)
Osäkra : 5,8
Miljöpartiet: 5,5 (+1,0)
Liberalerna: 4,4 (-1,4)
Annat: 1,1 (-0,4)

Konstruktiva demokratiska krafter förstör inte valmaterial!

Av , , 6 kommentarer 20

Tänkte kommentera vandaliseringarna av affischer och valstugor etc.

Jag kommer ihåg min första valrörelse som distriktsordförande för SD i Västerbotten. Vi hade inga egentliga medel. Partistöd varierar förstås i storlek, men när man inte får partistöd så blir det de ideella krafternas egna resurser som får täcka valrörelsen.

Kan därför också känna ett stort mått sympati för stackarna i F! som använt ett växthus till valstuga. Förvisso kanske inte det mest rigorösa byggnadsverket man kan välja för uppgiften.
Men är surt att behöva se sitt ideella engagemang få en sådan avkastning.

Är också många ideella krafter som lägger ned timmar åt att se efter valaffischer och annat.

Förstå mig rätt. Jag har en respekt för ideella krafter över huvud. Har ingen för F!s politik.

Nog kan man ifrågasätta huruvida partierna verkligen behöver affischera. En vacker dag hoppas jag att vi kan sluta en överenskommelse mellan de olika partierna att inte affischera. Alla som varit partiaktiva vet att det blir skräpigt, och de kommer inte hanteras varsamt av alla förbipasserande.
Återigen. Surt för de konstruktiva demokratiska krafterna att se att de får den avkastningen på sina ansträngningar.

Överlag är jag inte främmande för idén att partistöden också minskas markant framöver. Även, för den delen, att fördelningen främjar en mer rättvis valrörelse.