Petter Nilsson(SD)

EUs märkliga förbud av bränslebilar!

Av , , 24 kommentarer 24

Sitter för stunden och arbetar med Sverigedemokraternas förslag till regionplan för Region Västerbotten. Vid starten av var mandatperiod så är den intressant. Nu finns det säkerligen skäl till att återkomma kring den, efter utkast är färdigt, och bearbetats klart av parlamentariska gruppen. Men!

Det är alltid intressant detta med styrning och planering. Man utgår från en vision, håller fötterna på jorden genom att utgå från en verklig lägesbild och förutsättningar för att se till att man kan genomföra det – vad man vill åstadkomma. För man bör inte ha solen som slutdestination med vaxvingar som fortskaffningsmedel.

Såg tidigare att EU nu ska se till att inga bilar försedda med förbränningsmotor får säljas i EU från och med 2035. Det är knappt tretton år bort. Hur det påverkar visioner, och målstyrning för olika aktörer – t ex fordonstillverkare – får vi se.
Men huruvida styrningen med detta grundas i verkligheten eller inte låter jag vara osagt.

Förutsätter att många bolag också inkluderar andra förutsättningar. EU:s beroende av Rysslands fossila gas-export, för att upprätthålla kraftnätet. Tillgång på ämnen för batterier. Etc.

SD och nya regeringens stärkta opinion!

Av , , 20 kommentarer 27

Noterade att inte bara sentio rapporterar att SD stärks jämfört med valresultatet (23% för SD samt 52% för SD, M, L, KD). Även Ipsos-Heltal lyfter SD samt stärkt förtroende för regeringen (21% för SD samt 51% för SD, M, L, KD).

Nu är det förstås komplexa analyser att säga varför stöd mellan olika partier varierar – i synnerhet i ljuset av olika undersökningar. Men. Jag ser det inte som omöjligt att stödet för bland annat MP beror på att stödröster från andra partier (S, V, C, m fl), nu återgår till de partier de i övrigt närmast sympatiserar med.

Egenavgift för språktolk inom vården!

Av , , 19 kommentarer 27

I Region Västerbotten har Sverigedemokraterna verkat för att införa en avgiftstrappa för språktolk inom vården.

Motionen exkluderar förstås de som på grund av funktionsvariation inte har möjlighet att förstå eller att göra sig förstådda, likväl som nationella minoriteter.

Detta är något som nu Tidö-avtalet har inskrivet som ambition att utreda. Något som jag förstås ser som en nödvändighet. Dels för att ge incitament till människor att bli del av sitt nya land. Dels för en stärkt patientsäkerhet när man minskar risk för missförstånd med ett kommunikationsled, dels för att minska tolkkostnader över huvud.

Jag noterar att vissa medier har försökt angripa det hela på grunden att man med en egenavgift skulle begränsa rätten till tolk, men så fungerar det inte. För alla – eller har anhöriga – som besökt vården så har de säkerligen stött på egenavgifter av olika slag. Vården är inte gratis(enbart skattefinansierad) i Sverige. Inte ens för medborgare.

Bifogar protokollet från fullmäktige där frågan behandlades i regionen innan valet. Jag hoppas att fler än SD kommer verka för detta även regionalt!

Vårdplatsbristen på Norrlands Universitetssjukhus!

Av , , 2 kommentarer 29

Det är fruktansvärt att över 60 vårdplatser är indragna på Norrlands Universitetssjukhus.

SVT:s intervju med Magnus Hedström och Jenny Olsson är förhållandevis klargörande. Självklart leder vårdplatsbrist till patientsäkerhetsrisker.

Nu är det förstås inte upp till dem att lägga en budget för regionen. Det är upp till politiska partier. Den mediala bevakningen av budgetförslag genom åren har varit förhållandevis fattig. Har själv suttit som gruppledare för Umeå kommun och upplevt att den budgeten uppmärksammats mer än regionens.

Under sommaren i år lyckades övriga partier undvika att diskutera prioriteringar. S lyckades med att säga att man avser att begränsa kostnadsutvecklingen genom att göra besparingar på administration – vilket jag tar mig friheten att förklara avses göras med befintlig tjänstemannaorganisation. Alliansen lyckades med att kommunicera att de avser anlita konsulter för att göra detsamma.
För vår del ser vi det som rimligt att politiken rannsakar de beslut som lett till utökad administration, istället för att ha konsultkostnaderna att dra iväg, eller för den delen använda tjänstemännens tid för detsamma. Även om det kanske upplevs jobbigt att inte godhetssignalera.

Valrörelsen innehåll ingen större diskussion kring övriga prioriteringar – exempelvis kring offentligt finansierad (och för den delen, av politiker beslutad) kultur. Skattemedel ska inte gå till sådan kultur före de pengarna går till vård.

Har tidigare kritiserat även bland annat politikerarvoden och projekt.

I ett synnerligen orosfyllt ekonomiskt läge är det viktigt att prioritera. Den här gången hoppas jag innerligen att övriga partier också budgeterar rimligt.

Budgetprioriteringarna ramar in förutsättningarna för arbetsmarknadens parter att förhandla om löner, arbetsvillkor etc.
Att svepande säga att man avser att bli en bättre arbetsgivare blir bara en floskel såvida man inte är redo att faktiskt prioritera vård.

Nedsmetning och miljödepartementet!

Av , , 17 kommentarer 28

Eftersom sossarna lämnat arbetarna, har många arbetare lämnat sossarna. Socialdemokraterna har länge hållit på med nedsmetning av oppositionen. Främst SD förstås.
Nedsmetning är ingen ny politisk strategi unik för Socialdemokraterna i Sverige. Men det är förstås tacksamt eftersom de länge drivit en dålig politik – och ogärna vill stå svarslös.

Självklart har stora delar av Sverigedemokraternas politik vunnit gehör hos andra partier. Kopiatorerna har flitigt fått arbeta för övriga partier.

Att stora delar av vår politik vinner gehör behövs förstås. För Sveriges skull.
Att moderater, kristdemokrater och liberaler också ser behoven Sverige står inför är direkt ansvarstagande. Ansvarstagande behövs.

Naturligtvis har SD inte fått igenom allt heller. Men nog får man säga att utdelningen varit väldigt god.

Nåväl. I ämnet nedsmetning.
Har följt nya desinformationen från diverse ideella föreningar och andra, att man avser att lägga ned miljödepartementet. Även diverse medier skriver att miljödepartementet föreslås läggas ned. Kanske kan man tänka sig att det lockar några fler läsare?

Förutsätter att det namngivna ”miljö- och näringsdepartementet” kommer hantera frågor inom miljö likväl. Och självklart bör man hitta vägar fram för att lyfta lösningar på energiförsörjning i ett så tidigt skede som möjligt(kanske också innebär att man slipper bolla prylar mellan departement i onödan).
Kärnkraft är förstås något som behövs. Sverige behöver en god tillgång på baskraft.

Så får vi hoppas på en aning mer sansad dialog kring detta. Bekymret blir ytterst att vi som får ta del av ideella föreningars nedsmetning av frågor (och förstås företrädare för dem), blir att deras trovärdighet förstås också fläckas.

Statsministeromröstningen igår!

Av , , 15 kommentarer 32

Var nere till Stockholm för partistyrelsemötet. Ett partistyrelsemöte som började precis efter statsministeromröstningen.
Visst var det något speciellt att få möjlighet följa det hela ”live” i Stockholm.

Många som var uppe och talade och lät besvikna över att Sverige efter omröstningen kommer kunna satsa på vår inre och yttre säkerhet. Att vi äntligen får möjlighet att strama åt invandringspolitiken, med mer. Ni vet. Den politik som många av Sveriges medborgare röstat för.

Själva partistyrelsemötet var en väldigt varm tillställning, självklart var stämningen på topp.
Måste säga att jag tycker att samtliga ledamöter inom M, KD och inte minst L skötte gårdagen väldigt snyggt också.

Nu sitter jag inte i riksdagen. Men det ska bli väldigt intressant att få följa arbetet framöver.
Oavsett väldigt intressant att följa de ansvarstagande partier som tillsammans prioriterar Sverige.

Som man känner sig själv…

Av , , 13 kommentarer 22

Som man känner sig själv känner man andra, brukar det heta.

När Ryssland i februari med militär vapenmakt anföll Ukraina, gjordes det under förevändning om att rädda grannlandet från fascismens och nazismens onda grepp. Ett Ryssland som under Putins regim slitits från perestrojkans första stapplande steg mot demokrati på nittiotalet, till ett auktoritärt styre där oppositionen fängslas eller mystiskt avlider.

Anfallskriget har orsakat stor materiell förödelse såväl som ett enormt mänskligt lidande i Ukraina. Försvarsviljan har dock varit ännu större, måhända för att ukrainarna upplever sig leva i en demokrati som inte alls påminner om fascism. Ytterst få är dem som köper propagandan från den ryska regimen, och som inte skärskådar skenargumenten.

Givetvis handlar det om makt, ekonomisk och geopolitisk, där Putin vill utvidga sitt territorium och inflytande. I den strävan är makten över ordet och narrativet viktiga medel, och där väger ord som fascism tungt oavsett sanningshalt.

Ukraina är fortfarande en relativt ung demokrati, och kan dock inte helt undkomma kritik.

Korruptionen var redan innan kriget utbredd, och i jämförelse med Sverige väsensskild. I Transparency Internationals korruptionsindex hamnar Sverige på plats fyra bland världens minst korrupta stater, medan Ukraina landar på plats 122.

Även i det demokratiindex som sammanställs av tidningen The Economist hamnar Sverige på en hedersam fjärdeplats, Ukraina på en mindre hedersam plats 86. Ryssland som ska rädda Ukraina från fascismen ligger på 124.

Trots att Sverige befinner sig i ett betydligt gynnsammare läge än Ukraina, så hörs märkligt nog Putins fascism-narrativ återkommande även i svensk politisk debatt.

Under valrörelsen hördes såväl statsråd och ledande vänsterpolitiker som ledarskribenter och opinionsbildare ogenerat låtsas oroa sig för fascismens och nazismens utbredning i Sverige. I vissa fall mer inlindat i snåriga resonemang, i andra delar helt öppet.

Dock alltid med samma gemensamma nämnare: Sverigedemokraterna, och alla andra som kan tänkas samarbeta med dem eller associeras med dem.

Istället för att ingående diskutera sakfrågor och lösningar på de enormt stora problem avgående regering lämnat bakom sig, så blev det SM i brunmålning igen.

Putin måste le stolt över hur väl påverkansoperationerna fungerat för att snöpa det politiska samtalet på allt av praktiskt och intellektuellt värde.

Pajkastning istället för konsekvensanalyser. Splittring istället för samling. Halmgubbar istället för sakliga argument. Polarisering istället för sammanhållning.

Valrörelsen borde förstås präglats av ärligt menade förslag till lösningar för att ordentligt kunna ta itu med en stegrande inflation, en trygg elproduktion och rimliga bränslepriser.

Istället valde politiker, krönikörer och andra att anamma Putins strategi och skenargument. Samma populism som används med framgång i ett auktoritärt Ryssland har därvidlag tjänat svenska politiker, krönikörer och opinionsbildare för att få makt över Sverige.

Detta verkar nu även fortsätta under tiden som regeringsbildning pågår. Att stämpla ett regeringsalternativ med en fasciststämpel är svårligen ett liberal-demokratiskt argument, inte heller är det sakligt eller rationellt.

I stället spelar det på människors rädsla. Ord som fascism och nazism är med rätta laddade, och något som skrämmer. Men sättet orden kommit att användas på har helt urholkat deras värde. Inflationen i Sverige under september är inget jämfört med inflationen rörande användning av värdeord i det politiska samtalet.

I värsta fall kommer en tid då argumentet är relevant, en tid då partier som på riktigt vänder sig från demokratin försöker etablera sig i Sveriges riksdag. Argumentet måste ha tyngd ifall detta skulle ske. Då får det inte vara urvattnat.

I det här fallet måste man även fråga sig vem eller vad det egentligen är som utgör det största hotet mot demokratin. När Putin invaderar Ukraina under förevändningen att landet styrs av nazister och fascister, betyder det då att han är en demokratins helige beskyddare?

Eller kan det vara så att ordet demokrati snarare solkas av honom, och av andra debattörer och makthavare som lättvindigt slänger ur sig ohederliga svepande anklagelser om andras underskott av samma demokrati?

Som man känner sig själv, känner man andra.

När VK och Nordebo lämnade liberalismen!

Av , , 17 kommentarer 23

Jag har följt VK:s utveckling tillsammans med krönikörers kåserier. Nordebo kanhända den främste i ledet mot liberala ideal.
VK säger sig ha en öppen frisinnat liberal inriktning. I själva verket är det emellertid högst tveksamt.

Grundläggande liberala tankar. Ramverk där yttrandefrihet är en hörnsten. Skyddet för alla människors värdighet, vilket i Sverige tagit uttryck i form av ett väsentligt mycket tryggare skyddsnät än exempelvis i USA. USA är otvivelaktigen ett liberalt land emellertid. Det finns ett skydd för alla människors värdighet.

Det innebär förstås inte att USA inte gör skillnad på medborgare och icke-medborgare. USA diskriminerar därvidlag. Det gör Sverige också.

Notera att inget parti vill ha en fri invandring. Samtliga partier i Sveriges riksdag vill ha en reglerad invandring. Samtliga partier vill ha en demokrati.

Jag tänkte exemplifiera VK:s frisinne, särskilt med denna paragraf från Nordebos senaste krönika:
”Det konservativa blocket, med SD som största parti och agendasättande kraft, är ett led i den radikaliserade högerns långsiktiga ambitioner att bygga ett maktinnehav på främlingsfientlig, auktoritär grund.”

Detta är direkt smutskastning. Förstås. Och som lyfts tidigare, direkt fel.
Han har all rätt att uttrycka sin uppfattning. Men samtidigt måste man fråga sig ifall media som också delfinansieras genom skattesedeln inte åtminstone bör rannsaka sina egna formuleringar.

Ska väl tydliggöra att krönikor florerat och bildat ett täcke mot SD under valrörelsen. Löpande pajkastning. Inte minst från VK.

Risk att mobilkommunikation slås ut i Sverige

Av , , 25 kommentarer 20

– I tätort kan man inte räkna med att någon form av mobilkommunikation fungerar efter en timmes strömavbrott, säger Mikael Ejner på Post- och telestyrelsen (Aftonbladet).

Samtidigt noterar jag att diverse opinionsbildare (även från samma Aftonbladet) drivit på snarast för pajkastning, och för att ta valfrågorna väl utanför ämnet att lösa energibristen. Viftat med vindkraft och låtsats som att detta skulle vara den enda lösningen på problemen.

Misstänker att felet snart – helt – kommer ligga på andras axlar än Socialdemokraterna m fl.

Kärnkraftsnedläggningens fel enligt Svenska Kraftnäts GD!

Av , , 13 kommentarer 32

I Ekots lördagsintervju sa Svenska kraftnäts GD samma sak som jag lyft under lång tid på bloggen. Fungerande kärnkraft har avvecklats.

”Under ett antal år tillbaka har det ju lagts ner en del planerbar produktion i södra Sverige. Sen har det också tillkommit väldigt mycket produktion, i norra Sverige, vindkraft, och du inledde ju med att säga att vi är en stor nettoexportör av el. Men när det är som allra kallast, då vet ju vi av erfarenhet att det ofta blåser mindre. Och då är vi sen ett antal år tillbaka beroende av import”

Kommer ihåg ett snack jag hade med en god vän, en industriarbetare. Han bävar likväl inför hur spotpriserna kan dra iväg framöver, och förkastar likväl den ohedersamma debatten som förekommit medialt.

De som bär ansvaret för kärnkraftsnedläggningarna har skyllt ifrån sig, inte varit redo att satsa på kärnkraft egentligen, och föredragit att debattera mindre viktiga frågor inför valet. Gärna nedkladdning av politiska motståndares karaktär, eller annat.

Nog kan det bli tufft i vinter alltid. Något som kommer belasta de som har minst i plånboken värst.
Detta är S, C och MP som ligger bakom…