Petter Nilsson(SD)

Socialdemokratisk populism – BB i Lycksele!

Under regionfullmäktige i tisdags debatterade partierna en fråga som betyder mycket för många västerbottningar; BB i Lycksele.

Vi inom Sverigedemokraterna har varit tydliga med att vi inte tror på någon direktupphandling för det inte ryms inom LOU utifrån givna omständigheter. Detta visste vi redan innan styret yrvaket kommunicerade det utåt eftersom man inte behöver vara en jurist för att läsa lagen som tydligt talar för när direktupphandling får användas. Utöver det rent juridiska – menar vi även att en konsultfirma inte kan lösa problemen Lycksele står inför.
Det är politikerna som är ansvariga för att få till en bra vård för alla i Västerbotten, därför ska regionen inte försöka skjuta över ansvaret för sjukvården i inlandet till en privat aktör. Regionen Västerbotten är skyldiga att få förlossningen, likväl som Lycksele lasarett, att fungera väl framöver.

Utifrån detta föreslog vi i ett yrkande i HSN, tvärtemot vad både majoriteten och Alliansen ville, att Regionen ska lägga fram resurser för två läkare likväl få till en effektiv incitamentsstyrning så att verksamheten får tillräckliga resurser för att kunna rekrytera nödvändig kompetens. Problemet med övriga partiers ambition att halverst utlova samma läkartjänst, är att man svårligen kommer kunna rekrytera en läkare som väntas arbeta jour tjugofyra timmar om dygnet, sju dagar i veckan.

Men HSN beslutade att gå vidare med upphandling. En upphandling som prognostiserats i häraden åttio miljoner kronor.

Vårt förslag att finansiera detta följde även med till regionfullmäktige: genom att ta resurser från genderbudgeting, jämställdhetsintegrering, hbtq-diplomering samt från regionala utvecklingsramen så finansierar vi de nödvändiga medel som behövs för att säkerställa ett fungerande BB i Lycksele.

Inför regionstyrelsen måndag 09:45, en kvart innan gruppmötena, lyftes olika förslag för att kunna finansiera BB i Lycksele, utöver vårt förslag, som redovisats ovan.
Majoritetens förslag: det finns inte pengar.
Alliansens förslag: femton miljoner ska falla från skyn och lösa problemen.

I reella termer innebär majoritetens förslag att man kommer behöva skära ned på vård och vårdpersonal för att kunna finansiera satsningen på BB i Lycksele.
Alliansens förslag visade inte från vilken del av vården man skulle ta medlen, men vill emellertid se det generöst som att delar av finansieringen skulle landa på regionstyrelsens ram, och därmed möjliggöra för besparingar inom bland annat genderbudgeting och hbtq-diplomering.

Hela situationen är dock extrem absurd. Sossarna går full blown populism och prioriterar väljare från övre medelklass som attraheras mer av jämställdhetsintegrering, hbtq-diplomering, genderbudgeting än att se till att BB i Lycksele fungerar. Majoritetens företrädare förklarade även för mig i regionfullmäktige att de upplevde sig ha stora bekymmer med misogyni och att de därför behöver genderbudgeting för att kunna satsa lika mycket som Sverigedemokraterna gör på BB, sjukvård och vårdpersonal.

Rekommenderar er som är intresserade att se debatten i fullmäktige.
Här finner ni handlingarna.

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , ,

4 kommentarer

 1. Bergis

  Sveriges storhet är att man på 100 -150 år förvandlat landet till en fantastisk stat där jag tycker att folk i allmänhet verkligen bryr sig om varandra. Systemet bygger på omsorg vilket är ganska unikt. Men för att uppnå det har Sverige nu nått en punkt där det som fodrades för att det skulle bli så alltså ”den intellektuella resa” som gjorde det möjligt nu har fått såna problem att allt kan gå om intet. För sorgligt nog har vi förlorat fantasin, den personliga drivfjädern. Hur ser vi på vår nationella identitet? Att vara stolt över sitt land har inget att göra med att vara rasist. Vi är svenskar och är födda i Sverige.

 2. jan sjöström

  Hej!

  I den eventualitet någon s k storhet som specifikt går att
  spåra till ”man” existerar inte. Orsakssamband – är och
  kommer alltid att vara direkt påverkande. Någon okänd
  ”man” är det inte. Intellektuell resa driven av ”specifik”
  individ, grupp eller ism har heller inget som helst stöd i
  påverkande betydelse.

  Svenskt tillstånd är en produkt av ett flertal parametrar-
  inte minst förlusten av vår östra landshalva kombinerat
  med en kraftig utvandring – (driven av svält) ger oss en
  indikation i de skäl som utgör Svenskt nutidshistoria.

  Svensken är i allt en klan som präglats av och i allas vår
  omgivnings förutsättningar. Ett resultat av klansamhället
  är den nytta samarbete kommen ur gemensamma
  behov ger.

  Tydliga landsgränser, kombinerat med ett svårt klimat ge
  den homogenitet på vilken Svensk norm haft alla sina
  förutsättningar

  I dag saknas klistret som byggt landet starkt, vi ser inte
  längre ”gruppens nytta” enär vår verklighet inte längre är
  gemensam. Homogenitet saknas. Vi blir dom – när grupp
  slås isär.

  I dag formuleras polariserande tillmälen i sin egen nytta,
  medial påverkan ser skäl i splittring. Motpoler, alla i den
  egna agenda, ger oss dagens s k värdegrunder – unika i
  samanhanget, enär funktion eller nytta inte längre är av
  intresse.

  När norm uteblir får filosofiska sammanhang livsluft. En
  anarki bygd på tro av större storhet tar så sin plats. Vi
  får motsättningar kommen ur våra skillnader.

  Vi som enhetligt folk existerar inte längre. Omvälvning
  är i dag så kraftfull att klanen Sverige svårligen kan ses
  existera annat än i historiska perspektiv.

  Ingen är som bekant illegal. Nationalstaten saknar ett i
  alla delar berättigande. Allt till alla manifesteras när tron
  i värdegrund övertar alla narrativ. Funktion utesluts när
  ett samhälle tvivlar på dess nytta. Där är vi i dag.

  Vi i röstkollektivet bär allt yttersta ansvar. Vi vill detta !

 3. Jonsson

  Jaha, stora problem med misogyni.
  Hur märker västerbottningen av framstegen som regionen gör på området? Är det vid sjukhusbesöket sådana misogyniförebyggande åtgärder märks?
  Inga upplevda problem med långa resor till BB i Umeå?
  Inga upplevda hälsorisker för bebisarna och mammorna som måste färdas långväga?
  Centern i inlandet förordar laddstolpar vid NUS. Regionpolitikerna från inlandet måste istället kämpa för BB och bibehållet lasarett i Lycksele. Det gäller att välja sina strider!
  Dessutom är det förfärligt att BUP inte fungerar.
  Styret i regionen vill ha det såhär. De låtsas lyssna och vilja agera, men hittar på skäl till att förhindra förändring. Jag håller med om att väljarna också vill detta.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.