Petter Nilsson(SD)

Lönekrav på 13 000 kr arbetskraftsinvandring är sjukt lågt!

Skrev ett bloggutkast för en tid sedan. Det blev i stället en debattartikel, som bland annat Pontus Persson (SD) och Lars Forsgren (SD) fick möjlighet komplettera och borsta av från de vanliga språkliga felaktigheter som inte sällan förekommer från min sida här på bloggen.

Det var i alla fall för ungefär en vecka sedan då man från alla möjliga håll hörde kritik kring högre lönekrav på arbetskraftsinvandring. Bland annat intressenter i form av rekryteringsbolag, politiker m fl. Samtidigt tycker jag det är rimligt för dem att fundera över deras hållning.

Tidigare var lönekravet 13 000 kr. Det räcker inte särskilt långt i Sverige och är på gränsen till slavlön.

Arbetskraften är precis som vilken resurs som helst och präglad av det klassiska ekonomiska teoremet kring tillgång och efterfrågan, och när då Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och andra partier som traditionellt sagt sig vurma för arbetare stått bakom 13 000 kronor i lönegolv blir det hela väldigt genomskinligt.

För den intresserade så går debattartikeln i VK att läsa i sin helhet här.

Ett kort inlägg på förmiddagen.

Passar också på att lyfta alla veteraner och alla de som betalat det högsta priset i arbetet för fred eftersom att det i dag är veterandagen.

Önskar er alla en trevlig vecka.

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

4 kommentarer

 1. Leif

  så krav på 33 000. Hur tänker du att sjukvården skall klara sig då? Väldigt intresserad att höra hur ni tänker 😀

 2. brorson

  Regeringen arbetar vidare med förslag till ett tvådelat kunskapsprov för att få permanent uppehållstillstånd (PUT).Så långt är det i linje med vad jag tycker, men mot SD:s förslag att avskaffa PUT. Jag tror att SD kommer att tvingas ändra sig (p.g.a. ”verkligheten”), men det bör inte ske utan motkrav från SD. Jag tror (men vet inte säkert) att SD:s motvilja mot PUT, beror på att man har givit PUT till nyanlända, vilket är ett oskick som måste upphöra, om så inte redan skett. En särskild knäckfråga är vad man ska göra med alla som har fått men inte borde ha fått PUT.

  Möjligheten att få PUT framledes måste kombineras med en restriktiv invandringspolitik. EU:S miniminivå, som SD säger sig kunna acceptera, är alldeles för hög, sett till de sebare årens utveckling. Det räcker inte att hjälpa de nordafrikanska länderna att bevaka sina kuster bättre, så att flyktingsmuggelbåtarna, kan stoppas innan de har lämnat afrikanskt territorialvatten. De som ändå har lyckats nå Europa illegalt, ska inte ha en chans till vidarebosättning eller omfördelning till andra EU-länder. De ska stanna i flyktinglägren, tills de är villiga att avslöja varifrån de kommer, och därefter skickas hem.

  Till det kommer det troliga resultatet av den turkiska valrörelsen, att alla presidentkandidaterna lovade sin väljare att ändra den turkiska migrationspolitien till fokus på återvandring. Men kommer verkligen alla att återvandra, om de kan hoppas på en framtid i Europa? Minns 2015och den skärpning av den turkiska migrationspolitiken, som president Erdogan genomförde då till följd av att turkar trängdes ut från den turkiska arbetsmarknaden av alla flyktingarna…

  Jämfört med svenskt medborgarskap har PUT stora fördelar för det svenska samhället utan några större nackdelar för den enskilde, som verkligen vill bo i Sverige resten av livet och följa de regler som gäller här. 1) PUT är inget hinder för utvisning av brottslingar. 2) PUT ger ingen rätt att återvända till Sverige, om man har vistats utomlands under en längre tid Som regel sex månader. 3) Såvitt jag vet, är PUT inte ärftligt, utan barn till föräldrar som har PUT och ingen av föräldrarna har svenskt medborgarskap, måste ansöka om PUT på egna meriter. – Om personer med PUT får samma ekonomiska förmåner som invandrare med svenskt medborgarskap (försörjningsstöd från socialtjänsten, A-kassa, garantipension, mm, ) bortfaller ett för de flesta tungt vägande skäl för att ansöka om svenskt medborgarskap

  Förslag till villkor för att få PUT:
  1) Ha en säkerställd identitet och ålder, Varifrån man kommer, var och när man är född, närmaste släktingar, var man har bott innan man kom till Sverige, etc.
  2) Ha bott legalt (med tillfälliga uppehållstillstånd som flykting alt tidsbegränsade tillstånd som gäststudent eller gästarbetare, etc) under flera år.- 4, 6 eller 8 år?
  3) Inte ha begått brott (som man blivit dömd för) i Sverige eller något annat land under samma tid.
  4) Inte vara misstänkt för brott. Om man har varit misstänkt, ska man vara avförd från utredningen som ej längre misstänkt.
  5) Ej ha obetalda skulder, som förfallit till betalning.
  6) Även i övrigt ha en hedrande vandel.
  7) Godkända prov i svenska språket samt svenskt samhällsskick. PUT ska krävas för rösträtt i svenska kommunalval.

  För att bli svensk medborgare ska man ha haft PUT under minst åtta år. Vilket ger en sammanlagd tid på 12 – 16 år sammantaget, beroende på hur länge man haft tillfälliga uppehållstillstånd.

 3. brorson

  VK-artikeln, som har skrivits av ledande sverigedemokrater, är både intressant och lärorik. Intressantav därför att den kunde ha skrivits av socialdemokrater, som hade ledande uppdrag inom LO under Olof Palmes tid, som partiordförande. I alla fall nästan. Det var tankegångar, som i hög grad präglade hans politik, för han var ju överklassonen som sågs som klassförrädare av sin egen klass. Hatet mot Palme var enormt, som man kan förstå från den dåtida borgerligheten, men även från vänstern, som inte tyckte att han var radikal nog. Och drev den i praktiken förda politiken mer åt vänster än han hade önskat.

  Palme var inte felfri. Felfria människor finns inte. Ej heller Jimmie Åkesson är felfri. apropå hyllningarna till honom i förra inlägget. Åkessons och övriga SD-partitoppens behandling av Elsa Widding är skamlig och kan stå SD dyrt. SD har därmed missat chansen att läsa lusen av lögnaren Mats Persson, L. I stället blev det C-ledaren Muharrem Demirok, som beskyller Persson för att hota den akademiska friheten, den fria och sanningssökande forskningen. Klart att Demirok behövde något för att visa att han är vuxen uppgiften som partiledare. Men det är mer än så. En av Sveriges främsta epidemiologer (som f.ö. är professor i ämnet i Umeå) är aktiv centerpartist. Och f.ö. finns nog en hel del biologisk kunskap kvar i detta parti p.g.a. sin historia som bondeparti.

  Perssons angrepp mot Widding är ett direkt angrepp både mot yttrandefriheten för riksdagsledamöter och ett angrepp mot den akademiska friheten. och mot forskningens frihet från politisk styrning. Perssons och regeringens tilltag (som man påstår att SD ligger bakom) att byta ut universitetsstyrelserna efter halva mandatperioden – med det förändrade säkerhetspolitiska läget som motivering – är ett helt uppenbart försök att stoppa politiskt obekväm forskning, både vad gäller den katastrofala svenska coronastrategin och drivkrafterna bakom det pågående utbrottet av tredje världskriget.

  USA;s krigsförbrytelser genom tiderna ska tystas ner. Och likaså läkemedelsindustrins hänsynslösa utnyttjande av ofrivilliga försökspersoner. Om man ens talar om detta beskylls man för att vara ”anti-vaccare” Persons krav att riksdagsledamöter ska vara tysta i frågan är häpnadsväckande, inte mins mot bakgrund av 15 svenska försökspersoners död i två medicinska experiemt under 1990-talet och Tegnells experiment med flockimmunitet, som vållat 13.000 svenskar för tidig död, jämfört med den norska coronastrategin. Totala antalet döda i Sverige torde vara närmare 16.000, men alla hade inte kunnat räddas ens med den norska strategin.

  Jag har just börjat läsa två böcker, ”Sunt förnuft om energi och klimat” av Elsa Widding – med bidrag av flera framstående forskare, och” Bland hobbyepidemiologer och expertmyndigheter” av Lena Einhorn, som tidigare varit virusforskare. Hon försökte förgäves varna Tegnell. När jag håller dessa båda böcker i min hand, slår det mig att den dåvarande regeringen med partiledarna Löfvén, S, och Bolund, MP, i spetsen hade skrämt upp svenska folket med ett påhittat klimathot och därför medvetet valde att tysta ner det verkliga hotet mot folkhälsan (pandemin) genom att hålla Tegnell om ryggen. Detta borde granskas inom ett tvärpolitiskt forskningsprojekt av historiker. energiexperter och epidemiologer.

  Men det kommer inte att ske, så länge Mats Persson, L, är utbildningsminister. Han styrs av starka ekonomiska – och inte minst militärindustriella – intressen. Men det är kanske en ”vänstefråga ”att kritisera USA och Nato? I så fall måste vi ha med vänsterperspektivet också i forskningen, Med det är just det, som Persson är i färd med att rensa ut. Och hopppas på stöd från SD-toppen, som måste lära sig att det vinns både bra och dåliga (inte enbart dåliga) vänsterperspektiv.

 4. brorson

  Bolund lär ha läst biologi på ett fint, utländskt universitet och torde därmed ha genomskådat bluffen med flockimmunitet. Han besvarade Ebba Busch kritik att regeringen offrade liv med ”berått mod” med att hon talade ”anstötligt”. Löfvén är den typ av politiker, som skjuter problemen på framtiden, även om de därigenom förvärras. Men det problemet får lösas då, och i värsta fall kan man ju avgå och lämpa över problemet på någon annan, vilket Löfvén har gjort.-Och nu presenteras statistik, som påstås visa att det inte alls har varit någon ”överdödlighet” under pandemin i Sverige .Utan den fria forskning, som Mats Persson försöker stoppa, får svenska folket aldrig veta sanningen .I sinom tid kan nog ny forskning komma att presenteras, som visar hur smitta sprids i ett land, vars myndigheter inte har skyddat sin befolkning mot dödlig smitta.

  Till dem, som inte har taigt vaccin och – enligt egen utsago – inte har skyddat sig på något annat sätt, kan jag säga att visst har vi lärt oss mer, fastän ingenting torde varit helt oväntat. Om mötet med en smittbärare ska ulösa sjukdom hos mottagaren beror på flera faktorer, 1) Smittämnets genomträngningsförmåga (sållan genom hud, men ofta genom slemhinnor och öppna sår) 2) Kontaktsmitta eller luftburen smitta. 3) Antal bakterier eller virus per kbm luft, vilket minskar med avståndet till smittbäraren. 3) Tiden innan smittan når en annan människa. 4)Alla människor har ett medfött smittskydd, men hur effektivt är det hos en viss individ?

  Hur en regering och dess expertmyndighet i ett uvecklat välfärdsland med berått mot har kunnat ta livet av så många människor i något slags forskningssyfte kräver ett svar. Genom annan forskning. Men för att återgå till Palme och hans tid, så var ej heller Palme felfri, men han ville alla människor väl och hade en övertro på alla människors godhet. Han hade en övertro på offentliga tjänstemäns lojalitet och osjälviskhet. Han hade en naiv övertro på pblic service, som till stor del var hans skapelse, som något slags halvstatlig sanningsmyndighet, att public service-journalisterna alltid skulle hålla sig till sanningen. Tänk så fel han hade.

  Det finns en myt från Palmes tid, att det togs ett besut 1975 att Sverige skulle bli ett mångkulturellt land. Jag har läst propositionen och dess förarbeten. Och minns dessutom debatten. Syftet var snarare att invandrarna skulle assimileras, fastän det ordet inte nämndes. Sverige var ju bäst i värdlden, trodde vi, så varför skulle inte alla vilja bli svenskar? Detta utlöste emellertid kraftiga protester från den chilenska gruppen, som sa rent ut ”Vi vill inte bli svenskar. Vi vill åka hem, så fort som diktaturen har fallit.” Resultatet blev en något spretig proposition. Å ena sidan skulle alla bli svenskar, men å andra sidan skulle de behålla sitt språk och sin kultur. Chilenarna skulle både bli svenskar och förbli chilenare. Något slags personlighetsklyvning.

  Som jag skrivit tidigare sympatiserar jag till viss del med tanken på mångkultur, men med den uttalade målsättningen att frä.ja återvandring, att inte försvaga återanpssningen till det gamla hemlandet, dess språk, religioon, kultur, seder och bruk.Jag tar också helt avstånd från kravet på ömsesidig anpassning. Liksom vi svnenskar måste ta seden dit vi kommer, mär vi besöker andra länder, måste utlänningar följa svenska regler i mötet med svenskar, under vistelsen här. Så mycket som vi svenskar åker utomlands, och för med oss impulser från andra länder, behöver vi inte invandringen som ”kulturberikare”.

  Invandringen behövs inte heller för arbetskraftförsörjningen i yrken som kräver ingen eller kort utbildning, men kanske till yrken som kräver lång utbildning. Och det brukar ju vara yrken med höga löner. Återvandring i alla ära, men jag har hall respekt för dem, som inte vill återvandra- Och därför ska de inte trängas undan från den svenska arbetsmarknaden av nyimporterad arbetskra

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.