Petter Nilsson(SD)

Donald Trump skjuten i huvudet!

Av , , 13 kommentarer 20

Donald Trump sköts i huvudet under ett politiskt möte. Fruktansvärt.
Självklart ska den här typen av våld inte förekomma i en demokrati.

Trump samlar mod till sig, trots att han blöder från huvudet, och tycks – ha tillräcklig sinnesnärvaro att trotsande uppmana sina följare att stå fast vid att värna USA och demokrati. Han pumpar näven, och formar med läpparna ordet ”fight”.

Detta följt av supporters skanderande: ”USA! USA! USA!”.

Han lyckades alltså skadad, också ta utrymmet utav secret service.

Detta var ordentligt starkt av Trump. Det är också talande för det polariserade politiska klimatet. Oaktat vad motivet kan ha varit i detta fallet så är det klart problematiskt.
Vänstern har länge angripit republikanerna, de konservativa, och i synnerhet Trump.
Epitet såsom nazism, rasism. Analogier såsom Hitler, 30-tal, och så vidare har länge kommit att prägla angreppen på den tidigare presidenten.
Ofta tacksamma ”argument” mot konservativa över huvud, från de med mindre än ädla avsikter.

Såg även libs of tiktok lägga ut en del på twitter:
Kanske inte minst detta inlägg där libs of tiktok lyfter några av de tillfällena som demokrater uttryckligen talat för att använda politiskt våld.

Såg även Ronie Berggren uppmärksamma en inlaga från Svensk media i ämnet:

Trump kommer att vinna detta val.

Det berikande böneutropet – som Ärkebiskopen predikar!

Av , , 41 kommentarer 23

Martin Modéus, ärkebiskop, menar att det är majoritetskyrkans ansvar att bereda rum för andra trosuttryck i samhället.
Modeus tycker att böneutrup från minariter har en plats. Att svenska kyrkan (och hennes medlemmar) behöver lära sig att det är något som finns i Sverige, och bidrar till rikedomen i Sverige med många perspektiv.

Detta enligt Expressens intervju med ärkebiskopen från Almedalen.

Nu. Som medlem i svenska kyrkan kan det förstås vara svårt att ha en ekumeniskt generös ingång jämte islam.

Självklart är det viktigt för kristna representanter att vara trogna Svenska kyrkans lära som beskriven i Kyrkoordningen 1 Avd 1 kap 1 §.
Tänker inte gå in i några djupare resonemang därvidlag kring väsentligt skild syn på sharia, frälsning, Jesus, Gud eller Treenigheten. Är ingen mästare på teologi, och det finns säkerligen de som kan göra en bättre redogörelse för principiella skiljelinjer.

Ärkebiskopen är emellertid en representant för Svenska Kyrkan och hennes medlemmar.
Svenska Kyrkan är viktig. Även för den endast kulturellt kristne. Kanske enklast konkretiserad genom vikten av de fysiska kyrkorna som byggts av våra förfäder.
Kyrkor som idag tjänar som ett rum för svenskar att kunna finna trygghet och gemenskap, i lycka och i svårmod. I glädje och i sorg.

Svenska Kyrkan, och lära utgör en viktig grund för de gemensamma svenska värderingar lejonparten av Västerbottningarna bär. Många av mina vänner och bekanta tillämpar värderingarna väl, även om man bekänner sig ateist eller agnostiker.
Samtidigt medför Svenska Kyrkan ett värn mot värderingar av främmande sort, som går stick-i-stäv med de värderingar som gör Sverige till det fria och glädjerika land Sverige är.

Jag vill passa på att lyfta att en motion kring Svenska Kyrkans inställning mot böneutrop hanterades från Sverigedemokraterna i Kyrkomötet 2018.
Motionen lyfter bland annat Växjö stifts stöd till böneutrop och föreslår ett tillrättavisande. Växjö stift vars biskop, Fredrik Modéus (bror till ärkebiskop Martin Modéus) till följd uppmärksammades och kritiserades. Sensmoralen i motionen är att svenska kyrkan bör ha ett kritiskt förhållningssätt till böneutrop.

Motionen finns här.
Betänkande från ekumenikutskottet finns här.
Uttalande från läronämnden finns här.
Lyfter en del av debatten från plenum. Detta är Naima Bahnam Johanssons inlägg, där bland annat Biskop Modéus deltar i replikskiften.

Tänker låta debatten här, tala för sig själv.
Ska emellertid lyfta att även i Umeå hör tidigare syrier av sig till mig i ämnet. Äldre syrier som delar sympatier med Naima.

Sverigedemokraterna röstade för motionen, däribland undertecknad. Två från kristdemokraterna (inklusive gruppledaren), någon från FK, POSK och även S.
Utfallet av voteringen var 26 för motionen, 206 mot och 9 ledamöter avstod. Kanske kvarstod någon slags oro för att ha samröre med SD vid den tidpunkten.

Jag vill avslutningsvis lyfta att Svenska Kyrkan är viktig. Inte bara för oss med konservativ ideologisk grund, utan också för samhället och samhällsutvecklingen.
Det råder en stark konsensuskultur i Svenska Kyrkan. En kultur som kommit att hindra människor från att vara sig själva i kyrkan. En splittrande kultur, som skrämmer människor från att yttra sig, men också länge medfört att konservativa krafter sökt sig ifrån den stundom profana vänsterkyrka som man kommit att etablera sig på många håll.
Politisk ideologi har blivit mer viktig än gemenskapen i Svenska Kyrkan.

Enda sättet att ändra det, är att stanna kvar och verka i Svenska Kyrkan. Att tordas tala om problemen.
Ett stort tack till alla er som lägger ned er tid och verkar för en bättre kyrka – och ett bättre samhälle!

Slöseriombudsmannen anmäler Region Västerbotten!

Av , , 8 kommentarer 18

Jag har väntat en stund att skriva inlägget ovan.

Slöseriombudsmannen har anmält Region Västerbotten, till följd av att ombudsmannen inte fått ta del av handlingar kopplat till Region Västerbottens verksamhet på Almedalen.

Som bekant är Sverigedemokraterna skeptiska till all lobbyverksamhet som regionen bedriver.
Inte minst Almedalen (som tidigare nämndes i senaste inlägget kring Northvolt).

Bra att slöseriombudsmannen synar regionen.

Det sagt brukar det vara en komplicerad uppföljning inom RUN. Därtill semestertid.
Controllers och andra kan vara svåra att få tag på. Fakturor kanske inte ännu kommit att landa, vilket innebär att man inte har en klar bild över utfall.
Särredovisning kanske inte heller alltid ett lätt företag.

Konstaterar – gör jag – att kostnadsstället 6007 ”Externa relationer och strategisk platsutveckling” inom RUN hade en total årsbudget(2023) om 13 306 000 kr.
Hur stor del av detta som sedan kom att användas för Almedalen vet jag inte. Antagligen långt ifrån allt.
Kan inte svara ifall den andelen blivit större eller mindre 2024 – jämfört med 2023.

Kan heller inte svara på hur mycket medel som lagts på arbetstimmar, resor, kommunikationskostnader eller andra bikostnader kopplade till Almedalen.

Petar emellertid in en interpellation under dagen för att få en klar bild över den konsoliderade regionala kostnaden för vår medverkan på Almedalen.