Petter Nilsson(SD)

Vi växer!

Av , , 13 kommentarer 22

Igår eftermiddags skrev jag ett nyhetsbrev till medlemmarna.

Stämningen är positiv i partiet efter valet förstås. Många medlemmar har gjort en enorm insats under valet.

Blev också kontaktad av en bekant från tiden innan man blev politiskt engagerad. Han hade beslutat sig att bli medlem. En av många såhär efter valet.

Ofta väljer människor att bli medlemmar i samband med val. Vi är väl knappast något undantag där.
Vi växer förstås, och har vuxit enormt. Både medlemsmässigt, men också i det stöd vi får parlamentariskt.

Jag tänker mig att många av våra medlemmar väljer att engagera sig som medlem – utan att kandidera – i större omfattning än medlemmar i andra partier. Något som jag tror går att koppla till en stigmatisering, där övriga samhället försöker måla ut medlemmar som något annat än vad de är.

De som väljer att engagera sig i ett parti för att förbättra sin Norrlandskommun, region eller för den delen Sverige förtjänar respekt.
Respekt för att man tar sig tiden att sätta sig in i frågor, och verka för en gemensam sak.

Nu råkar förvisso Sverigedemokraterna vara det enda partiet som har rätt. Men det må vara.

De ideella krafterna måste värnas. Det är ett ansvar vi alla har när vi skriver våra inlägg, för vår politik, eller har våra debatter.
Vi har ett ansvar att verka för ett hedersamt debattklimat där vi diskuterar sakfrågor.

13 kommentarer
Etiketter: , , ,

Ordentligt spännande följa räkningen!

Av , , 6 kommentarer 25

Riktigt positiv stämning på valvakan vår under gårdagen.
Vi ser ut att gå fram i princip överallt i Västerbotten. Riktigt kul att vi ser ut att gå fram starkt i många kommuner.

För nuvarande ser vi ut att bli näst-största parti för riksdagen även i Västerbotten.

Tar förstås inte ut något i förskott, men ser lovande ut. 🙂

6 kommentarer

Rösta!

Av , , 7 kommentarer 16

Jag förstår att samtliga som följer bloggen inte är Sverigedemokrater.
Men jag vill ändå understryka vikten av att rösta. Oavsett parti.

Passa på att rösta om ni inte redan gjort det.

7 kommentarer

Häftig rubriksättning!

Av , , 4 kommentarer 20

Trycket under valrörelsen ökar i takt med att rubriksättning söker överträffa rubriksättning. Läsaren ska lockas till just det stoftet en skrivit.

Jag kommer ihåg hur jag talat med diverse journalister, och bett dem att ta upp just hur man avser att göra besparingar. Vilka besparingar som är genomförbara i Regionen. Vilka verkliga vägar framåt väljarna har att ta ställning till. Inte minst när vi har begränsat reformutrymme. Det blir ytterst svårt att lova något, när inga pengar finns att finansiera det.

Men istället för att diskutera hushållningen med resurser har valrörelsen i vanlig ordning blivit en tävlan kring rubriker.
En populär rubrik har blivit varför man inte ska rösta på ett givet parti.

Jag litar på att väljare söker sig till information. Men samtidigt är det kanske en aning lättare för mig att följa vad de olika partierna föreslår för åtgärder.

Ska väl säga som såhär. Jag har en respekt för ideella krafter över huvud – oavsett parti. Men någonstans måste partier ta ansvar för vad man har gjort – och vad man inte har gjort.

Några faktum går inte komma ifrån. Listan går att göra lång, men några exempel:
Invandringspolitiken har bedrivits ansvarslöst. Mer resurser borde lagts på trygghet.
Elproduktionen borde planerats bättre. Reduktionsplikten begränsats. Övriga partier skulle inte använt försvaret som en budgetregulator. Kärnkraften borde ha värnats. Vården borde prioriterats i regionen, äldreomsorgen i kommunen.

Det behövs skiftas prioriteringar. Välfärd och trygghet behöver komma i fokus.

4 kommentarer
Etiketter: , , ,

Knappt halva väljarkåren för mer kärnkraft?

Av , , 10 kommentarer 17

Aftonbladet rapporterade att bara knappt hälften av väljarkåren är för mer kärnkraft.
Energimyndigheten räknar med ett ökat energibehov om 234 TWh till 2050.
Idag ligger Sveriges energibehov kring 140 TWh.

För att sätta det i perspektiv, så kan Sveriges vattenkraft under bra förhållanden producera runt 80 TwH.

Redan nu skakar det i många branscher som är beroende av en trygg elförsörjning. Denna vinter kommer säkerligen bli svår för många. Särskilt hårt kommer de som har minst i plånboken drabbas.

Kan i ärlighetens namn inte förstå varför bara halva väljarkåren skulle vara för kärnkraft.
Har vänsterpartierna på allvar lyckats övertyga väljare om att dyrt bränna fossila bränslen är en trygg försörjning framgent?

Nej, Vindkraft är inget som tryggar Sveriges elförsörjning.

10 kommentarer
Etiketter: , , , , , ,

Enda oppositionen i Region Västerbotten – SD!

Av , , 5 kommentarer 23

Sverigedemokraterna är enda partiet som prioriterar vård, vårdpersonal och vill ta itu med eftersatt fastighetsunderhåll.

Mycket pengar går idag till onödig administration som beslutats av politiker. Stora medel går till skattefinansierad lyxkultur som särskilt gynnar en enskild kommun (exv Norrlandsoperan). Regionen fortsätter köra champagneprojekt såsom Region Västerbotten på Grand Hôtel i Stockholm.

Allt detta var viktigt för majoriteten i början av mandatperioden. Viktigare än vård.
Alliansen kopierade majoritetens prioriteringar i början av mandatperioden. Övriga partier delade uppfattning om hur regionen skulle styras under innevarande mandatperiod. Vilket förstås gör det svårt för alliansen att kunna kritisera Socialdemokraternas prioriteringar på riktigt.

De övriga sju partierna i Region Västerbotten har med all önskvärd tydlighet valt att undvika snacka om vad som behöver bortprioriteras. Istället kommer floskler såsom ”Sveriges bästa förlossningsvård”, eller ”världens bästa hälsa”, ”När vi tar över kommer x att funka” eller liknande. Exempelvis, SR:s Steffen Renklint bad politikerna att sammanfatta sina lösningar på bemanningskrisen.

Jag är ingen skolad politiker, men jag är övertygad om att medborgare – med mig – är ok med att avstå lön för att se till att man har en fungerande vård. Jag tror ytterst få medborgare är redo att avstå lön för att exempelvis Region Västerbotten ska kunna ha ett möte å Grand Hôtel i Stockholm.

Såg att SVT lyft alliansens ovilja att samarbeta med SD.
Det politiska klimatet, skriver KD, är annorlunda i Västerbotten. Och så är det absolut. Men det är inte SD som skiljer sig från sin motsvarighet på riksplan.

Kommer ihåg Centerpartister som talat för en fri invandring här i Västerbotten under mandatperioden. Alliansen sitter ihop i Västerbotten.

Jag tror man ska vara väldigt försiktig att ha allt för häftiga arvoden. Det finns en risk att vissa kanske inte har de ideella drivet att faktiskt få igenom sin politik, eller ens ha en politik.

Många av Sverigedemokraternas förslag har gått igenom trots att övriga partier sagt nej till dem. Det har helt enkelt behövts införas. Exempelvis avseende budget, där Sverigedemokraterna föreslog att hantera drift- och investeringsbudget samtidigt. Initiativ som varit meningsfulla även direkt relaterade till pandemin röstades ner, men genomfördes – dock onödigt sent.

Nåväl. Min förhoppning är att man åtminstone öppnar upp för att genomföra bra förslag i ett tidigare skede under kommande mandatperiod.
Rekommenderar även följare att se över partiernas olika budgetalternativ, och de olika partiernas förmåga och vilja att faktiskt styra Region Västerbotten åt rätt håll.

SVT och forskare i klimatargumentation!

Av , , 11 kommentarer 26

Valtider är relativt intensiva för politiker av alla partier. Man försöker prioritera tid efter var man gör störst nytta. Det är jag övertygad gäller alla politiker.

Man vill träffa människor. Ibland får man tid att ha en lite mer djup dialog med en annan. Det är värdefulla stunder, man får tid att reflektera, ta in andra perspektiv – och ibland ägna sig åt gemensam felsökning av (välfärds)systemet. Även med meningsmotståndare.

Oftast får man emellertid perspektiv från diverse mediala utspel, som man mer eller mindre måste ta ställning till efter de kommuniceras.

Jag såg på SVT att de intervjuat en forskare inom klimatargumentation. Ett fält jag har svårt se behov av forskning inom.
SVT-inslaget lyfter att politiker borde ägna sig åt att lägga ansvaret på medborgare att dra ned elkonsumtion inom sitt hushåll i större utsträckning.

Men självklart måste man utkräva ansvar för den skadliga energiplaneringen S, MP och V ägnat sig åt. Att öppna upp för små modulära kärnkraftsreaktorer är rimligen den enda vägen framåt i nuläget. Att SVT väljer att lyfta ett narrativ som ursäktar det enorma misslyckandet med elplaneringen är inte seriöst i valtider. Demokrati innebär också att väljare kan utkräva ansvar av partier och företrädare vars politik har misslyckats.

De oskäligt höga energipriserna torde nog påverka medborgare och bolag att försöka eleffektivisera ytterligare.
Invånare som har god ekonomi kan förstås själva göra investeringar för att se till att man får lägre kostnader. Men för många blir privatekonomin betydligt stramare till följd av höjda el- och bränslepriser, vilket kommer innebära att många faktiskt inte alls kommer ha råd med detta.

Som bekant innebär dyrare pris på el- och bränsle att det blir väsentligt dyrare livsmedel och andra producerade varor.

De som drabbas hårdast av de höjda priserna är de med minst pengar i plånboken.

Bolund(MP) och utkrävandet av ansvar!

Av , , 7 kommentarer 23

Saxar detta ur expressens krönika kring Bolunds utfrågning i SVT – skriven av Patrik Kronqvist.

”Trots att Miljöpartiet 2014 gick till val på att stänga ”flera gamla kärnkraftsreaktorer” ville han absolut inte ta åt sig äran för den förtida avvecklingen av Ringhals 1 och 2 samt Oskarshamn 1 och 2.

– Vi hade kanske varit beredda att genomföra politiska förslag som skulle lett fram till nedläggningen. Men vi hamnade i en situation där vi inte behövde göra det eftersom ägarna gjorde bedömningen att de här reaktorerna inte var lönsamma, förklarade Bolund med oskyldig min.

Det spelade således ingen roll att Miljöpartiet höjde effektskatten, skruvade upp säkerhetskraven, placerade kärnkraftsmotståndare i Vattenfalls styrelse och hotade bolagets vd med avsked om han inte avbröt planerna på nya reaktorer. Besluten togs ändå på strikt marknadsmässiga grunder, hävdade Bolund.”

Men naturligtvis ska väljare ha möjlighet att kunna kräva ansvar av de politiker – och för den delen partier – som fått styra. De partier vars politik kommit att forma Sverige, region eller för den delen kommun.

Det blir samtidigt bra märkligt när politiker bär samma flagg – samma ideologi – men fullständigt vänder i frågor som formats av ideologin de fortfarande har.

Personligen hade jag större invändningar kring hans analys om att lösa problemen med att lagra vindkraft i batterier. Något som svårligen är möjligt göra heller med vätgas.

I de debatter man haft med miljöpartister i länet, har ingen av dem försökt sig på någon sådan orealistisk lösning. Något som faktiskt hedrar dem.

Samtidigt fick det hela en till att tänka till kring den gångna mandatperioden i Region Västerbotten. Där jag ytterst är verksam.
Majoriteten och Alliansen tycks sakna verkliga lösningar. Socialdemokraterna saknar mod att göra besparingar som behövs för att kunna satsa ordentligt på vård, vårdpersonal och eftersatt byggnadsunderhåll. Alliansen har många fattigt beskrivna besparingar – för att skapa någon slags kontrast till majoriteten. ”Besparingar” såsom att kostnader mirakulöst kommer minska till följd av att man byter styre – utan att man gör föreslår en konkret åtgärd.

Har fått igenom några betydelsefulla saker i regionen under mandatperioden, men skulle säga att det absolut mest centrala har varit att hantera investeringsbudget samtidigt som vi tar driftbudget. Även om motionen initialt avslogs i regionfullmäktige av samtliga partier, så är jag övertygad om att samtliga inser värdet av att detta införts.

Ångrar inget av det vi fått igenom, utan något som vi får stå för också.
Andra bitar vi föreslagit och fått igenom som jag skulle säga har varit av stor betydelse för regionens fortsatta utveckling är att på riktigt ta hem effektiviseringsvinsterna av regionsammanslagningen(gamla Region Västerbotten och Landstinget), vårt initiativ om att se till riktlinjer för att kunna hantera covid, avveckling av memeologen, och även att ta in lager ”in-house”.

Men det sagt finns det betydligt många fler besparingar och effektiviseringar som behövs. Passar på att länka partiernas olika budgetförslag (senaste budgetläggningen, endast SD har verkat för en ordinarie budgetprocess i juni 2022) i Regionen återigen, så att den intresserade får möjlighet att skapa sin egna uppfattning.

Märkliga miljömål!

Av , , 8 kommentarer 20

Nu är jag en vit man som skriver detta inlägget. En av de i gruppen som anses vara mest kulpösa avseende miljöavtrycken.
Många har angripit mig, och för den delen mitt parti för en ovilja att prioritera överambitiösa och godhetssignalerande miljömål.

På riksplan har det tagit uttryck bland annat i debatten kring reduktionsplikt.
Godhetssignalering har lett till avveckling av baskraft (kärnkraft), vilket lett till att man producerat mer genom förbränning av fossila bränslen (Karlshamnsverket).

Alla politiker är överens om att hålla nere uppvärmningskostnader, slänga så lite som möjligt, etc. Det finns ingen egentlig skillnad. Vilket förstås gynnar både ekonomi och miljö. Men vissa partier vill gå flera steg längre. Tillsätta administration för att nogsamt följa upp och räkna på de utsläpp som kommunal och regional verksamhet för med sig.

Men man måste komma ihåg att en enskild tjänsteman utöver vad lagen föreskriver, innebär att man inte kunnat anställa en sjuksköterska för samma peng.
Det kan vara lockande för företrädare och partier att försöka visa att man är mer ambitiös än övriga.
Men man måste komma ihåg att varje ytterligare administrativ tjänst som ska undersöka kommunens eller regionens utsläpp:
1. Varken gör till eller från avseende kommunens eller regionens uppvärmningskostnader eller utsläpp över huvud.
2. Innebär att man prioriterar bort en sjuksköterska, eller annan personal.

Det här är förstås tillämpligt även på annan godhetssignalering inom andra områden. Exempelvis HBTQ-diplomering/certifiering, eller genderbudgeting/jämställdhetsintegrering.

Endast SD har problematiserat detta i regionen emellertid. Övriga har emellertid problematiserat den växande administrationen.
Majoriteten vill att tjänstemän ska lösa problemet. Alliansen väljer ett mer kostsamt alternativ, och vill att konsulter ska ta lösa problemet.

Men rimligen borde politiker själva vara redo att skära i den administration de själva beslutat.

8 kommentarer
Etiketter: , , ,

Uppmuntra hederlig debatt!

Av , , 2 kommentarer 27

En vecka till valdagen.

Nu är det en del debatter kommande vecka också. Mitt bekymmer med dessa debatter är egentligen en grundläggande frågeställning.
Kommunal och regional politik handlar i regel om att hushålla med begränsade resurser. Politiken är komplex, i betydelsen att allt – i någon mening – sitter ihop.
Jag har försökt lyfta de enorma bekymmer vi står inför kommande mandatperiod. Vikten av att prioritera.

Rimligen borde fokus ligga kring ”Vilken verksamhet behöver skära ned för att vi ska kunna upprätthålla en bra trygghet och välfärd för våra invånare?”.
Istället har debatterna hellre varit på hur arbetsmarknadens parter ska förfoga över ramarna politiken tillser dem, eller hur tjänstemän bör ta ställning i ärenden. Alternativt vilken innovativ lösning som helt ska vända upp-och-ned på förutsättningarna i en given kommun eller region.
frågeställningar som, förstås, bjuder in till vallöften och valfläsk.

Valfläsk är inte ett ansvarsfullt sätt att arbeta politiskt i tider när reformutrymmet är obefintligt.

Jag önskar att debatter kunde fokusera mer på var besparingar behöver göras, samt huruvida de alls är genomförbara.

Regionen som exempel.
I regionen har politikerna från övriga partier infört en hel massa onödig men godhetssignalerande administration. Administration som majoriteten vill få bukt med genom tjänstemän – som ska hitta vilken politiskt beslutad administration man ska dra ned på. Alliansen vill ha in konsulter för att göra samma sak.

Är självklart att politikerna tar bort den administrationen – även om man kanske inte ser så snäll ut.

Enorma kultursatsningar på lyxkultur, exempelvis Norrlandsoperan, bör rimligtvis ses i ljuset av att vi har vårdpersonal som går på knäna.
Champagneprojekt. Region Västerbotten på grand Hôtel i Stockholm, världsmässan i Dubai, Almedalen, etc.
Politikerarvoden. Region Västerbotten ligger i absoluta toppen i Sverige.

När övriga partier i regionen nu vill dra in svångremmen på vård och vårdpersonal för att satsa på detta, låt väljare få ta ställning till det. Passar på länka partiernas olika budgetförslag (lades 2021 sist, endast SD har verkat för en budgetprocess i juni 2022).