Petter Nilsson(SD)

Bli medlem i Sverigedemokraterna!

Av , , Bli först att kommentera 11

Valen närmar sig!
Vill du göra skillnad och arbeta för att förbättra samhället?

https://sd.se/bli-medlem/

Bli först att kommentera

Arbeta hela livet? Få lägre pension än nyanlända migranter!

Av , , 8 kommentarer 27

”För en stor del av dagens 65 åringar så kommer 40-års arbete inte att löna sig.
inte ens med det nya pensionstillägget så kommer de få mer pension än t ex invandrare som inte jobbat en enda dag i Sverige.”

Såpass mycket pengar går till dem som aldrig arbetat i Sverige att de som arbetat 40 år i Sverige får lägre pension.
Det är förstås fruktansvärt.

Samtidigt förutsätter jag att sjuklövern-politiker och etablissemanget tycker det är fullt rimligt. De förstår inte att vanligt folk faktiskt drabbas på grund av deras agenda. När 40 års förvärvsarbete för en som 65-åring inte ger mer pengar i fickan än för dem som migranter kommer nyanlänt till Sverige så har vi ett allvarligt bekymmer.

Man måste komma ihåg att pensionsmedel, alltså medel som våra pensionärer bidragit till och finansierat, för att trygga deras framtid – genom allmän pensionsavgift, arbetsgivaravgift(egenavgift för företagare), statlig pensionsavgift – är något som beskattas en andra vända också.

8 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Vårdcentral sprängd i Göteborg

Av , , 2 kommentarer 15

Ett misstänkt bombattentat har inträffat inne på vårdcentralen Hagakliniken på Första Långgatan i Göteborg.

– Det har varit en kraftig smäll, säger polisen Thomas Fuxborg.

Två kvinnor har skadats. En av dem, i 85-årsåldern, är allvarligt skadad.

Enligt uppgifter till GT har Hagakliniken haft polisbevakning tidigare under året på grund av en hotbild mot en person med koppling till den. I somras larmades polis till dennes trädgård sedan en misstänkt handgranat exploderat där.

2 kommentarer

När badkaret rinner över, vrider man av kranen!

Av , , 5 kommentarer 16

Övriga partier har i någon mån börjat problematisera befolkningsmåls-narrativet som man länge burit i Västerbottens centralorter.

Till och med Socialdemokraterna i Umeå problematiserar framväxten av utsatta områden i Umeå. Det har tagit väldigt lång tid, men är ändå välkommet. Bekymret är emellertid att man använder sig av vidlyftiga mål istället för att komma med konkreta åtgärder.

Precis som jag anförde under budgetdebatten i Umeå kommunfullmäktige  i höst så måste vi utmana bosättningslagen, och dessutom begränsa det vidlyftiga befolkningsmålen.

Mängden öppet arbetslösa stiger. Fler invånare utan ordentliga förutsättningar att få jobb kommer inte underlätta för framväxten av utsatta områden, och redan idag har vi sett bilbränder och en stigande otrygghet, där medborgare inte känner sig trygga att röra sig i offentliga miljöer under dygnets alla timmar i hela Västerbotten.

Mindre kommuner tjänar knappast långsiktigt på att ta in mer människor – vilket leder till ökade cementerade förvaltningskostnader – som det dessutom tar särskilt lång tid för att etablera sig. Många av dessa flyttar vidare till centralorterna efter de initialt tagits emot i våra mindre kommuner.

Vi måste ha våra befintliga invånare nära hjärtat istället. Övriga partiers politikers storhetsvansinne är inte rätt väg framåt för vår region.

5 kommentarer

Mer medel till Vård, mindre godhetssignalerande trams!

Av , , 1 kommentar 13

 

Övriga partier ställde sig bakom att införa både Jämställdhetsintegrering Gender budgeting i Region Västerbotten.

Eftersom ingen ram fanns för tramset i regionplanen så innebär det att medel som tillförs direkt i form av utbildning tagits för oförutsedda medel.

När det administrativa uppdraget breddas efter att övriga partier nu valt att gå i bräschen för gender budgeting och jämställdhetsintegrering så kommer det förstås medföra ytterligare administrativa arbetsuppgifter.

Innan man roar sig med att underhålla tanken om att vi lever i ett patriarkat, bör man ändå ställa sig frågan huruvida mer kostnader för administration leder till bättre jämställdhet?

Vårdprioriteringarna är tydliga. Oavsett vad man har för kön, etnicitet, funktionalitet man har – ska man få vård efter behov. Lag och föreskrifter från Socialstyrelsen preciserar vårdprioriteringarna.

Övriga partier ställer sig tendensiöst för ökade kostnader inom administration. Även om de stundom hävdar att de vill dra ned på administrativa kostnader så agerar de i realiteten tvärtemot.

Jämställdhetsintegrering likväl som gender budgeting blir med detta endast ett mål för sitt egna måls skull, som kommer medföra att mer resurser läggs på administration, och mindre på vård och vårdpersonal där många kvinnor idag arbetar.

Vårdpersonal gick redan innan corona på knäna. Ur jämställdhetsperspektiv vore det mer rimligt att lägga medel på vård och vårdpersonal hellre än administration för syns skull.

1 kommentar

Äldreomsorgen ska inte vara ett integrationsprojekt!

Av , , 2 kommentarer 19

Kommunal verksamhet har haft fokus på integrationsprojekt, där man anställer upp utlandsfödda för att få till statistiken. Man har gjort anställningar t ex inom äldreomsorgen till ett integrationsprojekt.

Där man anställer upp utrikes födda – utan erforderliga språkkrav, för att försköna statistiken  – vilket leder till samarbetssvårigheter på arbetsplatser, likväl som en oangenäm tillvaro för den som arbetar inom området utan god språkförståelse.

Det drabbar tryggheten, det drabbar äldre och deras anhöriga, och det drabbar de anställda. Allt för att man vill försköna statistiken.

Vi måste ställa krav på god språkförståelse för personal inom äldreomsorgen.
Det är inte acceptabelt att äventyra tryggheten genom att göra kärnverksamhet till integrationsprojekt för att försköna siffror.

2 kommentarer
Etiketter: , , ,

Bli medlem i Sverigedemokraterna!

Av , , 1 kommentar 7

Valen närmar sig!
Vill du göra skillnad och arbeta för att förbättra samhället?

https://sd.se/bli-medlem/

1 kommentar

1/5 av polisutbildningsplatserna står tomma inför höstterminen!

Av , , 4 kommentarer 14

Mer än femtedel av utbildningsplatserna till polisutbildningen stor tomma inför höstterminen. Av polisutbildningens 1.020 lediga platser till hösten tillsattes 794. Av dem fick 21 i våras anstånd och påbörjade i stället sin polisutbildning nu i höst.

Man har lyckats göra yrket oattraktivt avseende bland annat löner. Men även lyckats oskäligen stigmatisera poliskåren genom t ex BLM och genom verklighetsstridiga påståenden.

Att ordentliga satsningar på poliskåren behövs är ingen hemlighet. Samtidigt är det ytterst oroväckande att övriga partier inte arbetar för att stärka polisyrkets attraktivitet!
Sverigedemokraterna vill höja polislönerna med i genomsnitt 6000 kr per månad.

4 kommentarer

Nä VK. Ålidhem är inte tryggare än Teg.

Av , , 6 kommentarer 25

Noterar att rättighetscentrum genom VK tryckt på otryggheterna i de rika områdena. Du som läsare känner säkert till ”Teg” som området där bilarna brinner och brottsligheten skenar?

För den oinvigde är området ett bostadsområde i Umeå som idag präglas av betydligt större trygghet än många andra områden i Umeå.

Det man räds är att politikerna skulle få för sig lägga fokus på ”problemområdet Teg”, istället för de områden som vi idag vet är eftersatta.

Nu när övriga partier äntligen börjat föra upp trygghet på agendan, och samtliga partier också kan börja lösa ut de trygghetsproblem som finns på våra eftersatta områden, så bör man vara synnerligen försiktig att byta fokus.

Att stärka tryggheten där bidragsberoendet är stort, bilar återkommande brinner, och där grov brottslighet förekommer i stor omfattning måste rimligen vara det politiska fokuset framgent. Inget annorlunda.

6 kommentarer
Etiketter: , ,

Passa på bli medlem i Sverigedemokraterna!

Av , , Bli först att kommentera 8

Valen närmar sig!
Vill du göra skillnad och arbeta för att förbättra samhället?

https://sd.se/bli-medlem/

Bli först att kommentera