Petter Nilsson(SD)

Etikett: Arvodesreglemente

Räcker 50 000 kr för en arm politiker – var månad?

Av , , 5 kommentarer 34

TL DR: 49 300 kr månatligen är mer än tillräckligt för en politiker. Man behöver verkligen inte ha ett månatligt arvode om 100 000 kr eller mer.

Först och främst. Initiativet vi lämnade in inför styrelsen avseende begränsning av arvode för politiker avslogs under gårdagens regionstyrelsemöte. Endast SD avsåg bifalla detta.

Idag används begreppet basarvode. Basarvodet stiger häftigt mellan mandatperioder, och följer landstingsprisindex. 2014 låg arvodet på 58 140 kr månatligen, 2018 på 65 308. En politiker arvoderad med 1 basarvode tjänar mer än tillräckligt såvitt jag ser det.

Lägg därtill till att vissa regionråd från bland annat S och M arvoderas med upp till 1,4 basarvoden årligen, så bör man sannerligen ifrågasätta regelverket.

Självklart kommer inte politiker avstå sin lön, så heller inte undertecknad. Därför behöver man revidera regelverket.

Under gårdagen skrev jag ett inlägg kring mitt initiativ att skärpa arvodesreglementet. Jag föreslog att man skulle begränsa politikerarvoden till endast ett basbelopp där jag fick synpunkter från en etablerad politiker från annat parti att det gick att missförstå begreppet.

Berörd tillstod även att det svårligen skulle gå hitta politiker för motsvarande arvode, och tänker mig att denne fruktade ett årligt arvode om 49 300 kr årligen.

Vilket man förstås kan sympatisera med. Alla utgår väl utifrån ens egna referensramar.
För egen del engagerade jag mig i en tid vårt parti inte var alls representerade i något fullmäktige, men var väl kanske inte politiker heller i den bemärkelsen vid den tiden. Oavsett tror jag att många är redo att engagera sig för en sak man tror på alldeles utan ersättning.

Nåväl. Den etablerade politikern från annat parti har emellertid en poäng. Förväntas man arbeta heltid med politik så är svårligen 49 300 kr tillräckligt årligen, och visst borde jag använt termen som används i vårt arvodesreglemente för att precisera avsikten. Har även korrigerat begrepp i inlägget i efterhand för att klargöra avsikten.

Samtidigt så väcks en tanke.
Det räcker med att arvodera politiker med ett prisbasbelopp per månad. Att man utgår från 1 prisbasbelopp månatligen istället för 1 basarvode årligen.  50 000 kr istället för 70 000kr.
Självklart ska inte regionens regelverk kunna innebära att man arvoderar någon över 1 basbelopp/basarvode.

TL DR: 49 300 kr månatligen är mer än tillräckligt för en politiker. Man behöver verkligen inte ha ett månatligt arvode om 100 000 kr eller mer.

Skärp arvodesreglementet i Regionen!

Av , , 4 kommentarer 23

Norran rapporterade igår om kommunala topp-politiker som arvoderas olagligt. Förstås helt oacceptabelt.

Det är samtidigt viktigt att skapa regler för att begränsa arvodering till maximalt 1 basarvode.

Basarvodet för en politiker om 1 är idag runt 70 000 kr. Många politiker tjänar emellertid mer.

Jag har levt tillräckligt länge för att själv bli en s k politiker. Jag har förståelse för att politiker inte väljer att avstå sin lön – och skulle heller inte göra det själv. Alltså är det viktigt att ändra regelverket.

Det är också viktigt att skärpa regelverket så att arvodering inte kan uppgå till över 1 basarvode.

Dygnet har bara så många timmar, och jag betraktar 1 basarvode vara en politikerheltid (i betydelsen att man är i ens väljares tjänst under en mandatperiod).

Jag är arvoderad av regionens om politiker.
De dagar jag själv – exempelvis – representerar väljare på kommunfullmäktige, så kommer uppenbarligen jag själv inte arbeta fullt ut med regionens frågor.
Då kan jag tycka att det är det skäligt att regionen också drar av mitt arvode för den dagen. Så skall regelverket vara utformat i min mening.

Man blir bra stolt över att få äran att representera väljare. Och det – i sig – är en lön. 70 000kr räcker mer än väl för även den mest hårt arbetande politikern att ha mat på bordet. Personligen är jag också öppen för att sänka detta, men det må vara en senare fråga.

Därför föreslog jag under gårdagen att man inte ska kunna arvoderas mer än maximalt 1.0 basarvode genom regionens arvodering.