Petter Nilsson(SD)

Etikett: Diskrimineringslag

Rasism och administration inom vården.

Av , , 11 kommentarer 21

Morgonens livesändning:

För det första: Vård ska ges efter behov. Rasism ska inte förekomma inom vården.
För det andra: Naturligtvis ska man inte göra skillnad på varken patienter eller studenter utifrån hudfärg.

Det sagt.

I en rättsprocess möts två parter som berättar en version av ”saken”. Acceptansen för #metoo har öppnat upp för en perverterad process där samhället förväntas ska lita på en parts redogörelse av saken – utan att höra den andra och utan ett faktiskt domslut.

Läste tidigare debattartikeln i Läkartidningen skriven av ”läkare mot rasism”. En artikel som lägger mycket tid och energi på att formulera argument genom att fördela människor utifrån hudfärg och lyfta de fall där vården inte räckt till dem – för de vilka skribenterna – kallar rasifierade respektive afrosvenskar.

Skribenterna försöker också göra gällande att rasism är påtaglig inom utbildningarna av vårdpersonal. Argumenten räckte inte till, vilket de rimligen också inser. Därför lyfter man igen in argumentet att de kontinuerligt fått in ”berättelser” om förekommande rasism.

Jag tror i ärlighetens namn inte att detta är det stora brinnande bekymret vården står inför idag. Jag tror heller inte att ytterligare administration är rätt väg att gå för att kartlägga detta.

Övriga partier i Region Västerbotten har tillsammans infört genderbudgeting/Jämställdhetsintegrering.
Om man köper att det finns ett patriarkalt strukturellt förtryck inom den kvinnodominerade vården, bör man väl rimligen kunna skapa en bred karta av upplevt strukturellt förtryck.

Naturligtvis leder det till omfattande administration att utöka indikatorer och datainsamling – vart man nu ens ska sätta gränser mellan olika könsidentiteter, eller för den delen för hudfärg(artikelförfattarna gör, som sagt, exempelvis skillnad mellan afrosvenskar och rasifierade)…?

Personligen tycker jag det är betydligt enklare att bara följa grundregeln att patienter ska få vård efter behov, säkra att resurserna som övriga vill ge till mer administration istället går till vård.

Utkräv ansvar när denna lagstadgade princip inte följs.

Rätt enkelt, eller hur? Allt utan att behöva dela in människor i olika grupper, eller utöka administration.

Genusslöseriet

Av , , 8 kommentarer 24

Så Vänsterpartiet återanvände en motion i Umeå kommunfullmäktige.

Denna gången ville man följande:

“att kommunfullmäktige uppdrar till För- och Grundskolenämnden och Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden att besluta om att inrätta ett ”Resurscentrum för genus och jämställdhet” , med uppgift att stödja och utveckla arbetet för genus och jämställdhet samt att motverka alla former av diskriminering.”

Lyfte mina invändningar i vanlig ordning. Resurscentrum för genus är värdelöst. Vi behöver inte mer administration. Lagstiftningen räcker. Att inrätta administrativa enheter som har snälla namn riskerar också att växa i takt med att politiker tävlar om vem som bäst kan godhetssignalera. Man måste komma ihåg att alla administrativa kostnader gröper ur kärnverksamheterna (mindre medel finns kvar för de välfärdstjänster medborgarna nyttjar, likväl som mindre resurser till personal).

Men ytterst är det en märklig inställning att man varken litar på personalen eller de kvalitetssäkrande utbildningar som utgör rekvisit för att personalen anställs.

Fick inget svar avseende huruvida Vänsterpartiet avsåg att med ett resurscentrum för genus kunna lösa eventuella destruktiva kulturella inslag som vuxit till följd av den mångkultur som en alldeles för ansvarslös invandringspolitik har medfört, eller är det personalen som  – (En vänsterledamots ord)man ska krossa beteendet för –
Eller är det personalens beteende man ska krossa, och i sådana fall, kan man förändra beteendet hos de som är så pass till åren och i värsta fall stadgade i sina destruktiva uppfattningar?

Tillstymmelsen till svar var väl i princip att Vänsterpartiet menade att det ursprungssvenska samhället är det stora bekymret.

Övervägde be V också förklara vad de menade med ursprungssvenska. Men släppte det.

Oavsett: Jag är övertygad om att vår personal bemöter människor som människor. Att man inte diskriminerar människor. Om man aktivt diskriminerar människor så är knappast genusresurscentra eller andra besynnerliga administrativa omskolningsåtgärder rätt väg att gå.
Kan man inte behandla kommunmedborgare väl i sitt arbete inom den kommunala välfärden så bör man rimligen inte få jobba kvar.