Petter Nilsson(SD)

Etikett: Ekonomi

Bra kontroll mot förseningsavgifter och bluff-fakturor!

Av , , 4 kommentarer 17

Såg att VK skrivit en artikel kring Ekots artikel kring regionernas kostnader för sent betalda fakturor.
Artikeln är en sån där mindre kvalitativ. Man har egentligen sammanfattat ekots.
Nåväl.

Det finns skäl att lyfta upp ett regionalt perspektiv. I Västerbotten ligger kostnaderna för 2022 på motsvarande 590 tusen kronor, vilket – om indikativt för en femårsperiod – står sig högt även jämfört med Region Värmland.
Region Värmland uppmärksammades särskilt i media kring detta.

Naturligtvis är det inte bra att förvaltningen inte betalar fakturor i tid.
Dock, det finns en förklaring till en del av förseningsavgifterna: kontroll av blufföretag som försöker stjäla skattepengar genom att skicka ut bluffakturor till Region Västerbotten. Det är i dag ett problem som förvaltningen gör allt de kan för att stävja. Ifall åtgärder mot bluffakturor inte vidtas hade kostnaderna varit högre än kostnaderna för försenade fakturor. Det som kan få ner svinnet gällande förseningsavgifter är att förvaltningen ser över sina rutiner kopplat till hanteringen av fakturor; i sammanhanget en relativt enkel åtgärd som dessutom är billigare än att anställa mer personal, då en tjänst ligger i ungefär samma härad som den halvmiljonen kronor svinnet kostar idag.

Vi har lagt ett initiativ i ämnet inför regionstyrelsen nästa vecka.

Det regionala perspektivet som jag kommer med är: man löser inte krisen i vården genom ändrade rutiner för fakturering.
Tycker det blir märkligt när lokalmedia slänger sig med begrepp som 60 miljoner. Även om försöket inte är att vilseleda, så finns det en risk att det skapar en felaktig bild över hur stort problemet egentligen är inom regionen.
Man gör väl i att komma ihåg att alla någonstans gör vad man kan för regionen. Det absoluta flertalet av de som betalar fakturor, precis som de som jobbar inom vården – och alla andra inom regionen – gör det med regionens bästa för ögonen.

Betala en massa för förseningsavgifter är inte bra. Svinn är aldrig bra. Samtidigt bör 0,5 miljoner kronors svinn sättas i relation mot ett budgeterat resultat motsvarande -300 miljoner kronor, vilket i sig, mest säkerligen kommer visa sig vara högt räknat.
I det stora hela finns det andra problem inom vården som måste få större fokus. Vi försöker få saker bra tillsammans!

EUs märkliga förbud av bränslebilar!

Av , , 24 kommentarer 24

Sitter för stunden och arbetar med Sverigedemokraternas förslag till regionplan för Region Västerbotten. Vid starten av var mandatperiod så är den intressant. Nu finns det säkerligen skäl till att återkomma kring den, efter utkast är färdigt, och bearbetats klart av parlamentariska gruppen. Men!

Det är alltid intressant detta med styrning och planering. Man utgår från en vision, håller fötterna på jorden genom att utgå från en verklig lägesbild och förutsättningar för att se till att man kan genomföra det – vad man vill åstadkomma. För man bör inte ha solen som slutdestination med vaxvingar som fortskaffningsmedel.

Såg tidigare att EU nu ska se till att inga bilar försedda med förbränningsmotor får säljas i EU från och med 2035. Det är knappt tretton år bort. Hur det påverkar visioner, och målstyrning för olika aktörer – t ex fordonstillverkare – får vi se.
Men huruvida styrningen med detta grundas i verkligheten eller inte låter jag vara osagt.

Förutsätter att många bolag också inkluderar andra förutsättningar. EU:s beroende av Rysslands fossila gas-export, för att upprätthålla kraftnätet. Tillgång på ämnen för batterier. Etc.

Kontantplikt!

Av , , 15 kommentarer 23

Skrev tidigare i veckan en debattartikel i VK tillsammans med Jimmie Åkesson. En debattartikel kring kontanthantering.

Svensk handel har tidigare lyft vikten av det också, där man också pekar på att vissa grupper är mer beroende av kontanter än andra. Äldre, funktionsnedsatta, turister m fl. Kontanter är viktiga för att kunna inkludera också låginkomsttagare i samhället.

Kontantlöshet har förstås fördelar. Stärkt säkerhet för näringsidkare och kunder. Självklart är det så.
Samtidigt är ett samhälle utan kontanter synnerligen sårbart.

För att kunna betala för livsnödvändiga produkter så behöver vi införa en kontantplikt.
Vi menar att undantag också måste införas. Exempelvis för att inte utsätta ensam personal för otrygghet nattetid, samt för småföretag.

Det är viktigt att ha bra beredskap. Även kring betalmedel.
Ska väl understryka att än så länge driver endast SD detta. Jag hoppas att övriga partier också ser behovet.

Elpris: 50 000kr mer för en villa i vinter!

Av , , 11 kommentarer 18

Prisetel varierar kraftigt. El kommer bli en bristvara när det inte blåser särskilt mycket.
Brukar vilja understryka att när det är riktigt kallt så blåser det sällan.

En elanalytiker lyfter att det kan komma att innebära kostnader mot uppemot 50 000kr extra för en villaägare i Sverige. Detta till Dagens industri.
Riskerna finns förstås att det blir ännu dyrare. Samt att elen stängs av.

Vilket återigen mest drabbar de som har det sämst ställt.

Samtidigt kommer det förstås att drabba produktion i Sverige. Mer kostnad per produkt, färre produkter att exportera, produkter som inte kommer fram i tid. Det kommer också att drabba Sverige.

Effektbristen blir mer påtaglig på grund av kriget i Ukraina. Samtidigt måste man bära med sig att det varit klart länge att vi i Sverige behövt planera för en stärkt energiproduktion. Det har inte S med fler gjort.
Det mest märkliga är att den politiken som behövts för att få ordning på på problemet tycks ha styrts av märkligt ideologiskt nycker.

Kan inte svara för vad det är för verklighetsfrånvända typer. Men det tycks som att vissa tycker Sverige ska tillbaka till stenåldern.

Sist när jag skrev kring effektbristen så var det någon som kommenterade i ämnet och lyfte att problemet skulle ligga i kraftnätet som sådant. Eftersom Sverige producerar mer el än vad vi gör av med. Jag tolkar kommentaren mer som en fråga.

Det finns möjlighet att lagra energi. Magasinering i vattenkraft är ett resurseffektivt sätt att lagra energi.
Men lagringen är inget man löser enbart genom att dimensionera upp kraftledningar.

Läs gärna också: Går 25% av Sveriges elproduktion till EU?