Petter Nilsson(SD)

Etikett: fackförbund

Arbetarpengar till S?

Av , , 3 kommentarer 31

Jag är av uppfattningen att fackföreningar har ett viktigt syfte att fylla. Samtidigt har LO länge matat Socialdemokraterna med kapital från medlemmarnas avgifter. Avgifter som rimligen borde gå till medlemmarnas trygghet på arbetsplatsen.

Dessa medel har stärkt Socialdemokraternas valkampanjer – bland annat – inför de allmänna valen.

Det här har – tillsammans med uteslutningar av en stor del av SD-arbetare på grund av ideologisk grund – lett till ett försvagat förtroende för de fackliga organisationerna i Sverige.

Att fyra av fem LO-medlemmar nu ställer sig skeptiska till att medel går till Socialdemokraternas partikassa bör ses som ett sundhetstecken.

Vissa LO-förbund har emellertid valt att sluta skicka pengar till S partikassa,

Bland männen i LO är Sverigedemokraterna som bekant största parti. Samtidigt tycker jag inte det vore önskvärt att medel skickades heller till SD. Principiellt bör medlen vara vigda för arbetarnas egen organisation. Har länge haft svårt att förstå varför fackföreningarna ska vara avhängiga ett politiskt parti. Det hela är bara fel.

Det enda det leder till är att förtroendet för fackföreningarna över huvud försvinner. Det är inte alls önskvärt.