Petter Nilsson(SD)

Etikett: Fatta!

V:s Sharia-nämndeman!

Av , , 14 kommentarer 32

Vänsterpartiet säger att man avser granska sharianämndemannen som skrivit texter bland annat för männens rätt att slå sin kvinna om hon beter sig upproriskt.

”I extrema fall, då hustrun beter sig upproriskt, och större skada, så som skilsmässa, därför är ett troligt alternativ, tillåter den mannen att ge sin fru ett lätt slag som inte får träffa ansiktet, inte orsaka någon fysisk skada på kroppen eller lämna någon form av märke. Detta gör det mer till en symbolisk åtgärd än en straffande. Det kan, i vissa fall, tjäna till att göra hustrun uppmärksam på allvaret om hon skulle fortsätta med sitt oresonliga uppförande”.

Då är frågan ifall detta kommer att anses bryta mot V:s stadgar, kanhända § 5.
”§ 5. Medlemskap kan av partiförenings styrelse nekas den som är medlem i konkurrerande politiskt parti, som uppenbart inte har för avsikt att verka för partiets politik eller som på annat sätt kan förväntas allvarligt skada partiet.”

Vänstern arbetar ju rätt hårt för att osynliggöra människor genom att använda begreppet ”motverka mäns våld mot kvinnor” i stället för det mer inkluderande ”motverka våld i nära relationer”.
Det senare anser jag är bättre, och också inkluderar en – oavsett könstillhörighet eller typ av relation.