Petter Nilsson(SD)

Etikett: Klimat

Bakverk 23: The New Green Deal!

Av , , 43 kommentarer 33

Tänkte inte recensera gamla skivor, men bakverk 80 var en travesti på det gamla stålverk 80 som kom att orsaka diverse bekymmer för Luleå förr i världen.
Och de grusade förhoppningarna orsakade bekymmer.

Luleå kommun kom att se stor efterfrågan på bostäder. Förväntningarna steg raskt i takt med att det förväntade stålverk 80 skulle komma igång.
Hus revs. Nya fastighetsprojekt påbörjades.
Men stålverk 80 blev inte verklighet.

Det Socialdemokratiska visionära projektet kom att grusas när konjunkturen vände och stålindustrin hamnade i djup kris och produktionen kom att minska.
När så projekteringen avslutades innebar det en påtaglig ekonomisk nedgång för staden. Området har i stora drag stått tomt sedan 2000.

Jag har tidigare skrivit många rader om ”the new green deal”, där jag också inkluderat Västerbottens Northvolt.
Min poäng har varit enkel. Politiken måste iaktta försiktighet. Politiken behöver prioritera befintliga invånare.
Etableringar är inte ett självändamål, särskilt inte när finansieringen i stora drag är beroende av skattemedel.

Senaste inlägget jag skrev  i ämnet, var ”Hybrit eller hybris?”. Det var för snart ett år sedan. Har även problematiserat Northvolt i samma anda. (se även DI: Northvolts förseningar slår hårt mot scania)

Nu har en rapport sett mörka moln vid himmelens rand. Och också kommit att ifrågasätta huruvida skattemiljarder fortsatt bör matas in i projekten.
Jag har inte tagit del av rapporten i sin helhet, men man lyfter problemen med den enorma mängden energi som projekten kräver. Samt ifrågasätter miljönyttan.
Energiförsörjningen på nationell nivå oroar utredarna, likväl som förmåga att kontinuerligt förse svenska hushåll med el.

Vi i norra Sverige som varnat kring bekymmer är samtidigt en aning låsta nu. Kostnadsutveckling och planering kommer till följd av planerna kring New green deal. Kostnader som förutsätter att fossilfritt stål och batterifabrik blir av och klarar av att leverera vad de lovat.

Det är lätt, förstås, att säga något i stil med ”vad var det jag sa” – och benhårt argumentera för att någon annan haft fel. Men det handlar inte om det. Ytterst hoppas jag att samtliga övriga politiker börjar fundera i banor likt; ’håller våra ställningstaganden kring detaljplanering, behov av infrastruktur, arbetskraft(läs: lönedumpning) och investeringar ifall the new green deal’ blir ett ’bakverk 23’?

Klimataktivister hindrade ambulansflyg att landa i Bromma!

Av , , 19 kommentarer 22

Renault: Förbränningsmotorer kommer leva 70 år till!

Av , , 22 kommentarer 16

Tyckte det var dags för ett blogginlägg. Ser att det är få som skriver nu så här i semestertider.

Jag såg att Renault sökte samarbeta med kinesiska Geely kring att utveckla förbränningsmotorer samt hybridteknik (totalt för 82 miljarder kronor). Kan skriva mycket kring kinesiska Geely, men det är utanför ramen för detta inlägg.

Citat kom från Renaults styrelseordförande i den franska tidningen La Tribune:

”Vi går [mot slutet av förbränningsmotorn] med beslutsamhet: du vet, Renault kommer att vara elektrisk 2030, vi vet hur man gör det, hamrade han. (…) Vad vi också gör är att vi också behåller [bilar med förbränningsmotorer], för jag tror, vare sig vi vill det eller inte, att värmemotorn kommer att fortsätta leva över hela världen i minst 70 år, vi vill behålla kapaciteten att försörja denna marknad under bästa möjliga miljöförhållanden.”

Jag försöker förhålla mig pragmatiskt kring klimat och hållbarhet. Jag har inte sett den rödgröna miljörörelsen lyfta värdet av en sådan teknisk utveckling. Men.
Faktum är att ifall man kan höja verkningsgraden på förbränningsmotorer så är det rimligen en direkt klok åtgärd ifall man vill minska koldioxidavtryck.
Vidare är det betydligt mycket mer realistiskt än att tro att allt ska gå att elektrifiera innan 2035, och att man med det ska kunna förbjuda förbränningsmotorer, vilket EU – och i förlängningen Sverige – har gjort.

Orealistiska miljösatsningar innebär kostnader för vanligt folk, och i förlängningen alltför stora utgifter för de som har minst i plånboken. Särskilt höjda kostnader för de varor alla behöver, så som energi, eller för den delen drivmedel (som också höjer kostnaden för kollektivt resande).

Med risken att jag blir alltför repetitiv så vill jag understryka att satsningar på batterier, fossilfritt stål och annat som belastar Norrlands effekttak – också påverkar vanligt folk. Ni vet, vanliga hushåll i Norrland.

Miljöpolitiska subventioner till företag på bekostnad av vanligt folk gör det heller inte särskilt attraktivt för de som bor i berörda kommuner. Vilket förstås också innebär bekymmer för berörda företag att kunna attrahera kompetens.
Höjda hyror, dyrare el och dyrare lokala produkter, i den mån vi fortfarande klarar av att producera lokalt.

De går oljebolagens intressen!

Av , , 16 kommentarer 19

Under gårdagens Aktuellt lyftes Sverigedemokraternas skepsis kring havsbaserad vindkraft. Man lyfte även att SD skulle tolkas som populistiska i betydelsen att partiet såg sig lite som ”outsiders” som representerar folket, det vill säga enligt den klassiska modellen folket mot eliten, samt att det finns taktiska skäl att lyfta att vår miljöpolitik sticker ut jämfört med övriga partiers.

Mina fem?
Bra politik är bra politik. Allt fler inser att en mer verkningslös miljöpolitik i Sverige drabbar de med minst pengar i plånboken värst och att de små korrigeringar som går att göra, svårligen innebär någon större förändring i det globala perspektivet. Varför ska en ensamstående småbarnsmamma som knappt har råd med diesel till sin bil lida bara för att vänstern har hybris och tror att Sverige ska kunna rädda världen?

En åtgärd som är realistisk och som faktiskt gör skillnad på ett positivt plan – både för svenskarnas plånböcker och målet att minska fossila bränslen – är att bygga ut kärnkraften. Problemet har varit de övriga partiers förmåga att på något vis stå för två motsägelsefulla saker samtidigt: Vill man exempelvis att Vattenfall ska bygga ut kärnkraft så kommer självklart vindkraftsetableringar skära i Vattenfalls förmåga att bygga kärnkraft. Det finns bara så mycket medel att nyinvestera för.

Dock har Partiet med stort P nu helt plötsligt vänt och är för kärnkraft. Det innebär att Magdalena Andersson som tidigare uttryckt att Sverige inte ska ha någon “ny kärnkraft” måste byta fot och representera en diametralt annorlunda linje i en av dagens mest aktuella frågor. Men som alltid när S gör 180 grader i en fråga kommer de basunera ut till pöbeln att de alltid har haft denna åsikt; ”vi har alltid varit i krig med Eurasien”, och så vidare.

Vidare gick en del av Aktuellt åt att kommentera Jessica Stegrud (SD), eller kanske mer att lansera SVT:s dokumentär om henne: Klimatdemokraterna. Hon är ordentligt duktig Jessica och är imponerad av henne. I reportaget nämndes tyvärr inte att hon har en bakgrund som expert och sakkunnig inom energi.

I dokumentären visades en konferens vi höll här i Västerbotten, och även där gjorde hon ett bra intryck tillsammans med andra föreläsare (Jimmie Åkesson (SD), Mattias Bäckström Johansson (SD) och Linda Lindberg (SD).

Och nu när vi ändå är inne på ämnet klimatpolitik: Jag kan nämna att jag och Pontus Persson (SD) fick ut ett svar i Folkbladet kring en ledare om reduktionsplikten där vi kritiserar Linda Westerlinds försvar av den som i praktiken innebär att hon försvarar oljebolagens intressen. Är tacksam över att Folkbladet valde att ta in vår debattartikel och har du som läsare lite tid över så kan jag rekommendera er att läsa den.

Hon verkar dock inte ha tagit in våra argument eftersom hon i dag har skrivit en ny ledare och attackerar väderkvarnar.
En offensiv från folkbladet värdig Don Quijote. Folkbladets ledarskribent angriper KD:s Ebba Busch, där folkbladets ledarskribent återigen ställer sig på oljebolagens sida i stället för att ta strid för de som har minst i plånboken.

Önskar er alla en trevlig onsdag!

Förbättra förutsättningarna för Norrländska bönder!

Av , , 17 kommentarer 27

Västerbottensnytt (SVT) körde ett reportage kring de sänkta ersättningarna för bönder här uppe i norr, till följd av att färre väljer norrmejerier, och i detta reportage lyfter SVT särskilt konsumenternas ansvar. Men ska verkligen fokus ligga på konsumenterna?

Jag skrev så sent som för ett par dagar sedan om reduktionspliktens påverkan på dieselpriser och har också lyft vikten av att säkra planerbar baskraft för att kunna underlätta norrländska bönders förutsättningar att producera mejerivaror.

Det är förstås centralt för att säkra Norrlands självförsörjningsgrad. Vi behöver bönder, eftersom inga bönder innebär ingen mat. Enkel logik.
Även om man kan klaga på prisutvecklingen för purjolök, så tror jag de flesta inser att mejerivarorna är relativt viktiga.

Jag själv väljer att köpa Norrmejerier, men har förståelse för att alla konsumenter kanske inte har råd med detta. Konsumenter kan behöva välja mer billiga alternativ. Tro det eller ej, men den ekonomiska verkligheten trumfar alltid de ideal som vi kan välja under goda tider.

Utifrån detta är inte skäligt att lägga ansvaret på konsumenterna som endast måste, av ren självbevarelsedrift, välja billigare alternativ som inte är lokala – särskilt när dagens situation är en konsekvens av den förda politiken. Således är det inte konsumenterna som utgör ett stort problem för våra norrländska bönder, utan politiken.

Men för att vara extra tydlig: det jag önskar att SVT fokuserar på är den politiska styrningen. Kanske bör man fråga de politiska partierna vad de avser att göra för att stärka förutsättningarna för norrländska bönder.

Den inhumana reduktionsplikten!

Av , , 25 kommentarer 25

Läste nyligen att miljöorganisationer sågar reduktionsplikten som en falsk klimatlösning.

Reduktionsplikten har setts som en lösning och en varm snuttefilt främst av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Vänsterpartiet medan vi inom Sverigedemokraterna har problematiserat dess effekt och påverkan på vanligt folk. Punktskatter som den de facto drabbar alltid låginkomsttagare värst, och det förvärras när bränsle – och främst dieselpriserna drar iväg.
Lyft problemen för lokal livsmedelsproduktion, exempelvis mejerivaror, blir dyrare att producera och – till följd – att köpa in för konsument.

Det godhetssignalerande vurmandet för reduktionsplikt är i alla väsentliga avseenden inhumant. Målsättningen måste vara noll. Detta är förenligt med EU.
Väldigt bra av Oscar Sjöstedt i Aftonbladet: ”Blir regeringen och SD inte överens ’har vi stor dramatik, kan jag säga’”.

Realistiska ”Visioner”!

Av , , 34 kommentarer 20

Satsningar behöver i Norrland. De behöver emellertid vara verkningsfulla och gynna norrlänningar. Då behöver man ha realistiska visioner.

Tidigare inlägg berörde ”Hybrit eller hybris?”.

Det här inlägget kommer sig av att jag fick en gåva i form av en kartong fylld med litteratur av en nära vän jag haft äran få jobba med på volvo.
Kartongen är fylld med en massa intressanta gamla böcker, men vissa som inte är så gamla men ändå intressanta.
1954 utgavs världspolitikens dagsfrågor, ”Den östtyska staten”, vilket är en del i en broschyrserie som syftar till att ge objektiv upplysning.

Jag fastnade lite för ett särskilt avsnitt.


Och jag kan som inte låta bli att tänka mig att de flesta nog i vart fall kan ställa sig bakom att den där strategin inte var väldigt bra.

Samtidigt skrev jag som sagt om hybrit. Energikrävande industri som förstås kommer kräva en del effektuttag i ett läge där vi har effektbrist. Något som förstås måste analyseras nogsamt för att det inte ska drabba norrland och vi som bor här.

Det är förstås inte bara en fråga om dyrare elräkningar. Ni vet. Matproduktion (exempelvis mejerivaror) påverkas exempelvis också av elpriser. Även vår befintliga industri.

Höga energipriser drabbar förstås de som har svagast ekonomisk ställning hårdast.

Min poäng är att man behöver ställa kritiska frågor. Kanske är det affär att försöka lära sig av historien?

Ska också säga att jag noterar att signaturen ”Eric” valde att flitigt kommentera det tidigare inlägget kring Hybrit. Ska säga att av de cirka 6 000 kommentarer som inkommit till min blogg var detta första gången denna Eric gjorde sig till känna. Av berörd kommentators IP-adress tycks det också vara så att den personen inte skrev sina inlägg från Umeå med omnejd.

Jag är inte libertarian, men…

Av , , 11 kommentarer 17

Jag är förvisso konservativ i första hand, ofta får jag kritik för att jag inte är tillräckligt mycket av en libertarian. Men.
Det här med att politiker m fl tvingar på medborgare saker och ting beroende på ens egna världsuppfattning – ens egna bevekelsegrunder – är inget man kan göra lättvindigt.

Exempelvis vaccination vid pandemi var inget som påtvingades människor. Det var emellertid en stark rekommendation. Särskilt för äldre.
Ville man ut och resa exempelvis, förutsatte ofta mottagande länder att man var vaccinerad, för att de värnade om sin befolkning.

Samtidigt tycker jag mig se fler och fler opinionsbildare – amatörer såväl som välkända profiler – lyfta krav om att ställa om till vegetarisk kost, tvinga fram elbilar, laddstolpar, vätgaslösningar och andra besynnerligheter. Besynnerligheter som man vill att medborgare ska avstå skatt för att finansiera.

Jag har förståelse för att det finns människor som gärna vill signalera att de kämpar för miljön. Människor som kanske har en genuint ångest över klimat. Människor som kan ha ekonomiska – eller andra intressen för att ställa krav.

Men ytterst måste man fråga sig varför medborgares frihet ska begränsas, inklusive genom att behöva avstå sin lön för dessa enskilda personers krav.
Krav grundade i uppfattningar hos självutnämnda intellektuella.

I Regionstyrelsen imorgon behandlas många ärenden där jag har starka synpunkter. Punkten kring laddinfrastruktur är lite besynnerlig, i det att den långa avskrivningstiden kan tänkas bero på en förväntad låg nyttjandegrad.
En relativt blygsam kostnad. En subventionering från regionskatten till elbilsägare helt enkelt. Skatt som ska gå till vård och vårdpersonal.
Principen tycker jag är märklig.

Förslag till beslut är att vårdpersonal, patienter och regionmedborgare ska behöva betala för de som valt att köpa elbil. De som anser sig ha tillräckligt god råd för att själva kunna köpa sig fri sin självupplevda klimatskuld.

Tidigare när strategin skulle tas fram (Regionstyrelsen, april 2022, s. 15), lyfte SD att vi tycker att de som använder laddstolparna ska bekosta det vad införandet medför.

Återigen. Ingen libertarian, men…

Bra reduktionsplikten sänks så tidigt som möjligt!

Av , , 29 kommentarer 33

Sverige haft alltför ambitiösa mål med hög reduktionsplikt. Vilket lett till att Sverige har EU:s högsta dieselpris bland annat.

Nya regeringen syns vilja sänka reduktionsplikten till EU:s miniminivå, från och med 1 januari 2024. Vilket är så snart som det är möjligt. Detta beroende på att drivmedelsbranschen behöver veta nivån långt i förväg.

Vill illustrera hur reduktionsplikten hanterats historiskt, genom bilden nedan.

Från vänsterhåll har man både historiskt – även idag – verkat för en hög reduktionsplikt. Höga drivmedelspriser tycks vara ambitionen över huvud. Godhetssignaleringen i fokus.
En kostnad som främst tömt plånböcker för vanligt folk, inte minst i län med stora avstånd (såsom Västerbotten).
Har samtidigt sett vänsterdebattörer gnälla över att SD minsann inte fått igenom vallöften. Inte sällan samma vänsterdebattörer som klagar över att SD fått för stort utrymme för sin politik i tidö-avtalet.

Visst hade det varit att föredra att den tidigare vänsterregeringen och andra inte verkat för en alltför ambitiös reduktionsplikt till att börja med. Visst hade det varit att föredra ifall man hade kunnat agera tidigare. Samtidigt får vi vara glada över att den sittande regeringen gör något åt problemet.

Men vad vänsterdebattörer pysslar med förstår jag i ärlighetens namn inte. Lär nog vara svårt vinna väljare genom att stå för det diametralt motsatta alternativet och hoppas på att väljare känner sig svikna över att nuvarande regeringen rättar till den tidigare sosse-regeringens idiotiska beslut.

Nedsmetning och miljödepartementet!

Av , , 17 kommentarer 28

Eftersom sossarna lämnat arbetarna, har många arbetare lämnat sossarna. Socialdemokraterna har länge hållit på med nedsmetning av oppositionen. Främst SD förstås.
Nedsmetning är ingen ny politisk strategi unik för Socialdemokraterna i Sverige. Men det är förstås tacksamt eftersom de länge drivit en dålig politik – och ogärna vill stå svarslös.

Självklart har stora delar av Sverigedemokraternas politik vunnit gehör hos andra partier. Kopiatorerna har flitigt fått arbeta för övriga partier.

Att stora delar av vår politik vinner gehör behövs förstås. För Sveriges skull.
Att moderater, kristdemokrater och liberaler också ser behoven Sverige står inför är direkt ansvarstagande. Ansvarstagande behövs.

Naturligtvis har SD inte fått igenom allt heller. Men nog får man säga att utdelningen varit väldigt god.

Nåväl. I ämnet nedsmetning.
Har följt nya desinformationen från diverse ideella föreningar och andra, att man avser att lägga ned miljödepartementet. Även diverse medier skriver att miljödepartementet föreslås läggas ned. Kanske kan man tänka sig att det lockar några fler läsare?

Förutsätter att det namngivna ”miljö- och näringsdepartementet” kommer hantera frågor inom miljö likväl. Och självklart bör man hitta vägar fram för att lyfta lösningar på energiförsörjning i ett så tidigt skede som möjligt(kanske också innebär att man slipper bolla prylar mellan departement i onödan).
Kärnkraft är förstås något som behövs. Sverige behöver en god tillgång på baskraft.

Så får vi hoppas på en aning mer sansad dialog kring detta. Bekymret blir ytterst att vi som får ta del av ideella föreningars nedsmetning av frågor (och förstås företrädare för dem), blir att deras trovärdighet förstås också fläckas.