Petter Nilsson(SD)

Etikett: könsdysfori

Barn med könsdysfori, återupptaget!

Av , , 19 kommentarer 21

I måndags skrev jag ett inlägg på bloggen titulerat ”(S) vill att 16 åringar ska få ändra sitt juridiska kön!”.

Fick höra att inlägget var transfobiskt från en person med annorlunda politisk hemvist än jag själv. Personen sökte ingen debatt i ämnet, utan mer bara låta stämpeln falla över det ondskap berörd uppfattat i inlägget.

Senare i veckan såg jag att SVT uppmärksammat att den enda engelska kliniken för barn med könsdysfori stängs ned.

I artikeln skrivs detta:
”Såväl Socialstyrelsen som Mikael Landén har kommit fram till slutsatsen att forskningsläget kring hormonbehandlingars nytta är mycket osäkert.

– Däremot vet vi att det finns risker. När man då ska väga nytta mot risk och vi inte har någon känd nytta, så blir det svårt att rekommendera den här behandlingen, säger Mikael Landén.

– Jag tycker att man ska göra som i Storbritannien, att man tar ett steg tillbaka och säger, ’det här blev fel, nu gör vi om’.”

(S) vill att 16 åringar ska få ändra sitt juridiska kön!

Av , , 14 kommentarer 19

Så regeringen vill öppna upp för 16-åringar att ändra sitt juridiska kön.

RFSL:s invändningar är märkliga. I detta fallet att ”att det inte kommer bli den enskildes självidentifikation som styr utfallet”.

i Sverige har vi exempelvis 18 års åldersgräns för att köpa folköl. 20 års åldersgräns för att kunna köpa alkohol på systembolaget. 25 år för att välja att sterilisera sig.
Många som ångrar sterilisering. Inom gruppen kvinnor ångrar sig ungefär en tredjedel av de som genomgår en sterilisering. Ifall en under 25 år avser att genomgå en sterilisering, ska detta prövas av Rättsliga rådet.

Att öppna upp för 16-åringar att ändra sitt juridiska kön innebär också att man riskerar att cementera en persons självuppfattade identitet, vilket riskerar resultera i att fler kan komma att ångra ett könsbyte senare i livet.
En grupp som både före och efter könsbyte har en förhöjd risk för suicid.

Här finns en risk att Socialdemokraterna kan komma att göra stor skada för unga.

Sveriges försvar är inte ett särintresse!

Av , , 4 kommentarer 30

Morgonens livesändning

Hittade det här klippet från en partiledardebatt i riksdagen i Januari 2013. Har förstås ett par år på nacken, men det är väldigt talande.
Inte minst hur han talar om att alla partier utom SD varit väldigt överens om inriktningen på det svenska försvaret.

Moderaternas Fredrik Reinfeldt var också i alla avseenden tydlig att försvaret var ett särintresse, när alliansen hade makten förr.

Oavsett vad man har för ambition, NATO-medlemskap eller nordisk försvarsallians – jag själv mer positivt inställd till den senare – så är det viktiga ett starkt svenskt försvar.

Samtidigt är det tydligt att nyckfulla godhetssignalerande beslut som genererar en positiv bild av enskilda företrädare och partier har varit väldigt kostsamma för Sverige över huvud.

EN SVENSK TIGER

Av , , 13 kommentarer 24

En svensk tiger!

På förekommen anledning (främst sociala media), och också något som uppmärksammats av bland annat Norrbottensbataljonen via facebook.

Om du ser militärfordon, soldater, flygplan eller liknande. Lägg inte ut information om var och när du försvaret.
Oavsett bild, film eller text.

Slut på meddelandet.

Nya Rekommendationer: – helomvändning kring könsdysfori (hormonbehandlingar)

Av , , 3 kommentarer 18

Morgonens livesändning:

Socialstyrelsen byter radikalt linje avseende hormonbehandlingar för minderåriga med könsdysfori. ”Riskerna överväger nyttan”. Tidigare rekommendation var ”trygg och säker”.

Många barn har uppdagats få allvarliga biverkningar och skador av könskorrigerande hormonbehandlingar i Sverige.
Samtidigt har under senare tid fler och fler unga önskat byta kön.

RFSL har drivit en klar agenda kring detta.

Nog finns det många som ångar sig. Tänker mig att det säkerligen kan vara svårt att komma ut med att man ångrar sig ifall ens huvudsakliga umgängeskrets utgörs av människor där godhetssignaleringen är viktig.
Är väl inte orimligt tänka sig att det också bidrar till ett mörkertal avseende de som ångrar sig.

Oavsett är det ett exempel på när en godhetssignalerande agenda i realiteten drabbar enskilda människor, i det här fallet barn. Och nog har säkerligen professionen och samhället velat väl, när man lyssnat nogsamt till RFSL.
Tänker mig att flera av er säkerligen följt diskussionen mellan RFSL och uppdrag granskning i ämnet.
I en debattartikel skriver RFSL:
”Uppdrag granskning verkar tro att de stoppat ’tranståget’”, men vi vet att många unga som lider av könsdysfori även fortsättningsvis kommer att behöva behandling för att må bra och kunna leva sitt liv som andra.

Unga människors könsidentitet är inget tåg som ska stoppas.”
Och samtidigt har Uppdrag granskning på ett relativt tydligt sätt synliggjort att barnens väl har åsidosatts. I min mening framkommer det med all tydlighet att RFSL:s agenda har varit en stor drivkraft mot barnens väl.

Men någon ursäkt har inte kommit från RFSL avseende deras agerande i frågan.