Petter Nilsson(SD)

Etikett: KSA

Säkra ambulansflygsverksamheten!

Av , , 4 kommentarer 8

Tidigare skrivit om KSA vid flera tillfällen.

I VK:s artikel från 28 maj, ”ambulansflyg i tidsnod direktanstaller piloterna”.

På frågan huruvida KSA hinner till årsskiftet svarar den nytillträdde förbundsdirektören Anders Sylvan (också tidigare landstingsdirektör i Region Västerbotten):

”Jag ska svara ärligt. Vi har haft ett antal marginaler för uppstart, som bland annat genom överklaganden och fördröjningar i processen har ätits upp. Så nu är marginalerna väldigt små, det finns nästan inga marginaler kvar – Men ja: Vi hinner. Och i den mån uppstarten inte blir från noll till hundra så är vår avsikt också att med en bra dialog med den nuvarande leverantören Babcock hitta en övergångslösning som gör att det gradvisa övertagandet från vår sida och deras minskande inte ska bli ett hack i patientsäkerheten.”.

Klart är ju att den nytillträdde förbundsdirektören delar den oro som jag tidigare problematiserat.Och visst är det rätt att ta åtgärder för att säkra ambulansverksamheten. Men rimligen är rätt väg att göra det – istället se till att KSA upphandlar tjänsten kortsiktigt likväl som långsiktigt.

Frågan är ju vad man kan begära av ett privat företag – som måste gå med vinst – i mån övergång beträffar. Särskilt som KSA får en monopolställning avseende ambulansflygverksamheten framöver.

Man får ju komma ihåg att det bolaget rimligen också måste ha en strategi för när tiden kommer att de måste gå ur. I VK valde emellertid inte Babcock att kommentera nyheten.

Varför är övriga för att KSA ska bedriva ambulansflygsverksamhet?

Av , , 10 kommentarer 16

Igår skrev jag om Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA).

Det jag inte kan förstå är varför övriga partier är för att KSA ska driva ambulansflygsverksamhet.

KSA valde att köpa in nya, obeprövade, flygplan. Flygplan med okända barnsjukdomar, och som dessutom belastar miljön oskäligt mycket mer än andra alternativ.

De ekonomiska besparingar KSA lovat regionerna valde man att försöka infria genom att göra besparingar på piloter. Som vice ordförande Peter Olofsson(S) uttryckte sig i VK i december 2020 –  ”piloterna är ingen stor artikel i våra led”.

Jag har svårt att se hur övriga partier kan hitta ideologiskt stöd för KSA:s agerande. Ärligt talat. Att säkra bra arbetsvillkor för personalen bör rimligen ligga i många partiers intressen. Att ge ett kommunalförbund en monopolställning bör väl knappast vara i alla partiers intressen? Att välja ett mer miljöskadligt alternativ är ju knappast intressant för någon heller.

Rimligen ska KSA fokusera på upphandlingar, och inget annorlunda.

Trygga regionernas ambulansflyg!

Av , , Bli först att kommentera 19

Igår gick artikeln ”Startar förhandlingar om att lägga ned ambulansflyg” att läsa i VK.

”– Oron bland våra medlemmar i Babcock är påtaglig. Det sätt KSA har hanterat ambulansflyget i Sverige är inte förtroendeingivande och våra erfarna medlemmar ser inga förutsättningar att stanna kvar i branschen, säger Simon Enochson, ordförande i Svensk Pilotförening i ett pressmeddelande.”

Detta är djupt oroande. Väl i enighet med artikeln – som också problematiserar KSA – så står vi i ett läge där vi måste trygga ambulansflygsverksamheten.
Vi måste ha ett fungerande ambulansflyg! Det är inte minst viktigt för oss här uppe där vi har långa avstånd.

KSA bör pyssla med upphandlingar. Inte låtsas vara flygbolag.

Många märkliga beslut i kölvattnet av att man valde att bedriva flygbolag. Inte minst väldigt dyra flyg som dels påverkar kostnadsbilden häftigt, dels är sämre i miljöhänseende. Att dessutom göra besparingar på piloter, och hamna i bråk med SAS om hangarer.

Ytterst måste KSA ställa om sitt fokus. Det är också av den anledningen SD lämnade in en motion i regionen som syftar till att KSA måste arbeta med upphandlingar, och först och främst måste säkra ambulansflyget för en övergångsperiod, och därefter upphandla ambulansflygtjänsten i ett längre perspektiv.

Trygga regionernas ambulansflyg

Av , , Bli först att kommentera 17

Har tidigare skrivit om SLA, där jag och Sverigedemokraterna har problematiserat hur man hanterat ambulanshelikopterverksamheten i Västerbotten.
Det här inlägget handlar emellertid om Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA). Det handlar alltså om ambulansflyg. Det är alltså en helt annorlunda verksamhet. Detta handlar om ambulansflyg.

Säkerligen har många också läst diverse artiklar i ämnet. Sverigedemokraterna ställde sig initialt skeptiska till KSA.
Samtidigt har vi efter att KSA väl bildats fortsatt att hoppas på att det faktiskt ska kunna göra ett ordentligt jobb. Vi måste ju ha ett fungerande ambulansflyg. Det är inte minst viktigt för oss här uppe där vi har långa avstånd.

Men. KSA bör pyssla med upphandlingar. Inte låtsas vara flygbolag.
Många märkliga beslut i kölvattnet av att man valde att bedriva flygbolag. Inte minst väldigt dyra flyg som dels påverkar kostnadsbilden häftigt, dels är sämre i miljöhänseende. Att dessutom göra besparingar på piloter, och hamna i bråk med SAS om hangarer.

Ytterst måste KSA ställa om sitt fokus. Det är också av den anledningen SD lämnade in en motion i regionen som syftar till att KSA måste arbeta med upphandlingar, och först och främst måste säkra ambulansflyget för en övergångsperiod, och därefter upphandla ambulansflygtjänsten i ett längre perspektiv.