Petter Nilsson(SD)

Etikett: media

Är medias trolleri desinformation?

Av , , 5 kommentarer 29

En vän till mig. David Lång (också han SD) la ut en pryl på facebook, följande:

Kan bara instämma i sak.

För några dagar sedan följde jag en kommentarstråd kring trolleri och desinformation här på bloggen.
Hänvisade nämligen till SVT:s statistik, som tydligt visade att SD är tredje största parti bland kvinnor enligt Novus/SVT.

Någon menade att det var trolleri. Att det var desinformation på grunden att fler kvinnor inte stöttade SD än som gör det (vilket förstås gäller samtliga partier).

I själva verket är emellertid båda argumenten sanna, och inte ömsesidigt exkluderande. Sanningen är att SD är tredje störst bland kvinnor och att fler kvinnor inte stödjer SD än de som gör det.

Lägger inte någon större värdering i det. Men.
Däremot när större media väljer att ha ett klart narrativ så är det oroande.
Jag tänker även på aftonbladets Aschberg under partiledardebatten, som särskilt frågade Åkesson om felaktigt innehåll avseende en debattartikel.

Antidemokratiska Regeringstendenser!

Av , , 9 kommentarer 33

Bland annat Socialdemokraterna har länge angripit mitt parti, och mig för att på något högst ospecifikt vis vara odemokratiska.

Det har förstås vart ett försök att angripa på en av få arenor där man inte ännu behövt fullt-ut kopiera vår politik för att behålla väljare.

Följande går att läsa i expressen/GT:s krönika, skriven av Christer El-Mochanaf.
I Brå-rapporten framgick i veckan att invandrare är överrepresenterade i brottsstatistiken.

Och i GT:s granskning i dag står att hälften av landets 190 000 långtidsarbetslösa är födda utanför Europa.
Förklaringarna till dessa problem är inte svartvita, men första steget mot åtgärder är att prata om dem.
Därför säger det mycket att minister Eva Nordmarks pressekreterare efter vår publicering hör av sig – och anklagar granskningen för att vara propaganda.
”Flörtar med SD”, som han skriver.

Det är intressant och någonstans vågat av honom att skriva i ämnet. Förutsätter att det är lite av ett isbergsfenomen. Det vill säga, säkerligen förekommer det att ministrars presssekreterare hör av sig efter publiceringar.
Samtidigt är det i sig svårligen fel att höra av sig och diskutera. Men att uttryckligen kritisera en granskning som flörtande med SD är ytterst anmärkningsvärt – men väl talande för Socialdemokratin.
Invändningen är således att media ska förtiga sanningen för att inte vara dummingar.

I sanningens namn hade jag själv sällan sett samhället och övriga partier förstå och kopiera av SD i den omfattning som gjorts.

Samtidigt så vill jag tro att de flesta idag ser behovet av en mer sträv invandringspolitik, likväl som en vettigare politik över huvud.

Förbjuda rasistiska organisationer?

Av , , 7 kommentarer 21

Ett förbud mot rasistiska organisationer (SOU 2021:27) föreslår – att bland annat – göra det straffbart att ge delta/bilda/ge pengar till en sammanslutning som förföljt genom hets mot folkgrupp.

Brottsbalk 1962:700
16 kap 8 § Den som i ett uttalande eller i ett annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter.

Om brottet är grovt döms för grov hets mot folkgrupp till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om meddelandet haft ett särskilt hotfullt eller kränkande innehåll och spritts till ett stort antal personer på ett sätt som varit ägnat att väcka betydande uppmärksamhet. Lag (2018:1744).

Socialdemokraterna har ju länge försökt måla upp Sverigedemokraterna som rasistiska. Samtidigt har Socialdemokraterna själva företrädare som dömts för hets mot folkgrupp (för att inte tala om SSU).

Socialdemokraterna har därtill tillskrivit vissa alternativa media som rasistiska. Innebär det att man också avser att censurera pressfriheten – utöver föreningsfriheten?

Förslaget lämnar stort utrymme till godtycke.

Jag är övertygad om att ingen egentligen tror att det här är rätt väg att bekämpa rasism. Det här är något annat. Och det är djupt oroande.