Petter Nilsson(SD)

Etikett: Miljö

Tokförslaget: Förbjud nya bensinbilar 2025!

Av , , 15 kommentarer 33

Därefter avser MP förbjuda försäljning av fossila bränslen 2030.

Jag har nu suttit under lördagsmorgonen och filat på ett seriöst inlägg med källor till statistik och en rad tekniska analyser, men kom på mig själv.
Tror knappast miljöpartiet själva ens tror på förslaget.

Det är ren populism, och ett försök att komma i ropet ännu en gång, och profilera sig för de fåtalet väljare som inte ser igenom partiets populism eller hyckleri. Det är vidare en åtgärd som främst kommer drabba de som har en svag ekonomi.

Sverigedemokraterna har en alltigenom mer genomarbetad plan för miljöarbetet än MP, som tyvärr är rent destruktiva med sina nyckfulla förslag.

Precis som jag påtalat tidigare så handlar ett seriöst miljöarbete om sund hushållning. I regionen budgeterar Sverigedemokraterna bland annat för stora reinvesteringar på fastigheter för att få ned driftkostnader, likväl som miljöavtryck och för den delen uttag ur kraftnätet.
Det är också viktigt att vi inte plötsligt står där med lokaler som kostar skjortan att rusta upp – så att vi tvingas avyttra dem eller behöva gå in med häftiga resurser för att riva och bygga upp nya byggnader.

Sen hade det varit intressant att få höra vad miljöpartiet avser göra kring kraftnätet – det vill säga infrastrukturen i regionen.
Eller för den delen på riksnivå hur man avser att lösa Sveriges ökande kapacitetsbehov utan att behöva importera fossilproducerad el…

Man får ha i åtanke att LKAB säger att deras arbete med fossilfritt stål kommer kräva ca 10% av Sveriges nuvarande elproduktion. Rimligen bör Sveriges 7,1 miljoner bilar kräva detsamma – och behovet lär inte vara mindre vintertid.

Klimatet, transporter och ekonomi!

Av , , 25 kommentarer 26

Först och främst vill jag ha sagt att Sverigedemokraterna lägger mest medel för att minska regionens koldioxidutsläpp, detta genom våra satsningar på reinvesteringar för regionens fastigheter. Det är något som också sänker driftkostnader för fastigheter.

Det sagt.

FN och IPCC har flera gånger skrivit att katastrofen varit förestående. I utvalda bilden, 1972.
Någon katastrof har emellertid inte infunnit sig.

Det finns ytterst få kortsiktiga åtgärder man kan göra för att dra ned miljöutsläppen. Man måste ha en långsiktig strategi. Sverigedemokraterna har lyft en långsiktighet med omfattande byggnadsreinvesteringar i budgeten, men också fokus på närodlat istället för ekologiskt. Målsättningen att gynna lokala producenter för att få ned koldioxidutsläpp. Det finns även andra satsningar i budget, exempelvis på flergångsverktyg m m.

Problemet är emellertid att kortsiktig plakatpolitik är åtgärder som allt-som-oftast föreslås när politiker ”på riktigt ska lösa klimatutmaningar”. Ytterst blir det då främst glesbygd, landsbygd och bönder som får ta de kostnaderna. Bränsleskatt, inblandning av biodrivmedel från Asien utan miljönytta etc.

Politikerna hoppas på att vinna ytterligare röster inne i Sveriges största centralorter. Låt dem inte göra det.

Sverigedemokraterna vill sänka priset på bensin och diesel med mer än en krona per liter genom sänkta skatter och stramare biodrivmedelspolitik.

 

25 kommentarer
Etiketter: , , , , , ,