Petter Nilsson(SD)

Etikett: Petter Nilsson

Svenska Kyrkan ska inte vara asylrättsaktivister!

Av , , 6 kommentarer 30

Skrev igår att de flesta med närvaro i en realistisk verklighetsbeskrivning vet att den ansvarslösa migrationspolitiken i Sverige lett till allt större otrygghet.  Att Sverige måste begränsa asylinvandringen, och ytterst måste staten också kunna införliva bestämmelserna. Människor måste följa lag – och ytterst måste lagen vara tydlig.

Har tidigare skrivit om Svenska Kyrkan och vissa företrädares besynnerliga förehavanden. Kyrkan blir alltmer politisk, och agendan är tydligt vänsterorienterad.

Svenska Kyrkan agerar asylaktivister. Dels genom Antje Jackeléns uppmaning att slopa kravet på svenskakunskaper för medborgarskap. Dels genom biskopars vädjan att ge amnesti för afghaner som ej omfattas av gymnasielagen. Men också genom att driva verksamheter såsom exempelvis Asylrättscentrum.

Men så stänger Antje Jackelén plötsligt av sin twitter samtidigt som en växande andel vänsterorienterade i den allt mer stukade Svenska Kyrkan är snabba med att klä sig i offerkofta och beklaga att hon som Svenska Kyrkans främsta företrädare får kritik för att bedriva politik.

Som ledare alltid får man räkna med att ta en viss mängd av kritik.

Det går faktiskt att försöka ta med sig de smulor av positiv kritik som man får. Och visst slipas man över tid. Rimligen finns det korn som även Antje Jackelen kan ta med sig avseende den kritik hon fått ta emot.
Självgodheten och högmodet går – som det står skrivet – alltid före fall.

SVT – Jackelén och kontroversiell imam kommenterar påsken

Av , , 1 kommentar 36

Under helgens påskinslag i helgen hade man bjudit in ärkebiskopen Antje Jackelén samt en kontroversiell imam för att kommentera den kristna högtiden – påsk.

Även om många av oss kommer ihåg jul som en fantastisk högtid, så är påsken en väldigt viktig högtid. Precis som den kontroversiella imamen också tydliggjorde så firar inte muslimer påsk. Istället hänvisade han till judarnas firande av pesach, samt islams firande av aashura.

Jackelén var en av de ärkebiskopskandidater som inte kunde svara på huruvida Jesus ger en sannare bild av Gud än Islams profet Muhammed – till skillnad från Persenius. Vilket förstås lett till att än fler som ifrågasätter företrädaren kliver åt sidan – och ytterst leder till att politiseringen av kyrkan tilltar ytterligare.
På Jackeléns twitter förstår hon inte varför hon får kritik från övertygade kristna – och har nu utannonserat twitterpaus.

Jag förstår inte varför SVT bjöd in en kontroversiell imam. Kan förstå varför man bjuder in en person som är vald att ytterst företräda svenska kyrkan. Men inslaget som sådant var inte särskilt angenämt, ej heller kändes det som att det bidrog till en festlig stämning kring påsk.

SVT – på riktigt?

Av , , 1 kommentar 31

Säkert är det inte bara jag som hört SVT basunera ut hur förtroendet för Lena Hallengren ”rusar” under helgen.
Själva artikeln återfinns här:

Förtroendet för Lena Hallengren (S) rusar i kölvattnet av pandemin” – SVT

Därefter har SVT:s rapportering ifrågasatts häftigt genom sociala media.

Det sägs vara medias uppgift att granska makten. Den principen är inte helt klar när makten sitter på finansieringen av media. SVT är alltså ett media vi finansierar genom vårt skattekuvert. Medel som våra medborgare avstår i form av lön för arbete – som inte går till vård och andra nyttigheter, utan till ”opartisk” nyhetsrapportering (återigen, endast SD som vart mot).

SVT skriver seriöst en anspråksfull artikel om att förtroendet om 36 % för Sveriges socialminister skulle innebära att förtroendet rusar – utifrån en väldigt fattig undersökning.

Detta är anmärkningsvärt. I realiteten innebär det att runt två tredjedelar av Svenska folket inte har förtroende för vår socialminister. Detta bör väl rimligen vara oroande och nyhetsvärdigt om något.

1 kommentar
Etiketter: , , , ,

Bekymret med Feminism

Av , , 2 kommentarer 21

Ok. Den rubriken får jag väl erkänna är mer än lovligt mycket clickbait. Egentligen bör de flesta ”-ism”-er hamna under luppen, men feminismen är aningen aktuell. I ljuset av jämställdhetsministerns utspel.

Ett utspel som jag egentligen tycker vår riksdagsledamot från Skellefteå, Jonas Andersson, kommenterade särskilt väl på facebook.

Feminismens breda diaspora har plats för synsätt som står radikalt mot varandra – likväl som de häftiga motsättningar som finns inom de ideologiska underarterna.
Likväl brukar feminism karakteriseras av de olika vågorna.

Ett par begrepp som ofta kan vara lite kluriga att särskilja är jämlikhet och jämställdhet.
Själv brukar jag använda mig av ett relativt enkelt knep och tänka ”jämlikhet (inför lagen)”, vilket betyder att man ska ha samma formella rättigheter. Uteslutningsprincipen innebär då att jämställdhet är det där puckade kvoteringstänket.

Jag är faktiskt övertygad om att jag känner ett par meningsmotståndare inom politiken – vilka åtminstone utåt är för feminism – som har det rätt svårt på grund av övergripande kvoteringstänk inom deras respektive partier.

Nåväl. Grundproblemet med ”feminism” – som term, och precis som många andra ”-ism”-er, är att det inte bara finns ”en feminism”.

När nu Stenevi (MP) gräver runt i det näste som är feminism och säger att vita kvinnor måste flytta på sig för att ge plats för utlandsfödda så har hon i realiteten petat i ett särskilt stort getingbo.

(S) vädjan till folks fördomar och känslor är inget nytt!

Av , , 2 kommentarer 18

Stefan Löfven har uppmärksammats för sitt osakliga och historielösa försvar av VPK, i sitt frieri till de mer vänsterorienterade av liberaler – och tillika angrepp mot ett framtida konservativt regeringsalternativ.

VK:s Petter Bergner fick även möjlighet kommentera Stefan Löfvens uttalande i Expressen.

Försvaret av kritiken till uttalandet i sig, har också tagits till ytterligheter av andra extrema kommentatorer.

Kanske tåls det också att särskilt kommentera Arnstads syn på att SD på något vis skulle ansvara för skeenden som skett ett halvt sekel innan SD ens hunnit bildats, men jag ser uppriktigt sagt inte behovet.

Det hela är bara löjligt. Det är i stället uppenbart att Socialdemokraterna gör vad man kan för att vinna de missnöjda vänsterliberaler som nu söker sig från liberalerna. Att Socialdemokraterna sedan använder sig av slående och osakliga argument för att få förtroende genom att vädja till folks känslor och fördomar genom kraftfull retorik och propaganda är knappast någon nyhet.

SVT:s kommentator gör bedömningen att anklagelserna slår tillbaka mot löfven, men samtidigt har vi sett andra lyckas genom att vädja till folks fördomar. Om vi nu ska lära oss av historien…

Regionen tar efter oss! Samtidigt finns där mer att göra.

Av , , 1 kommentar 22

Har tidigare skrivit om att satsningar behöver göras på vårdpersonal, inte minst under pandemi.

När tilläggsbudgeten hanterades var jag också tydlig med att det fanns tre förslag till beslut.
1. Sverigedemokraternas förslag som innebar att medel i ett tidigt skede kunde satsas på vård- och vårdpersonal. Ett alternativ som hade frigjort 20 miljoner kronor till vårdpersonal för att vidare preciseras av arbetsmarknadens parter, samt 20 miljoner kronor till strukturellt belastade kliniker. Tjänstemännen hade kopierat idén från  blå-grönstyrda Västragötalandsregionen om en projektorganisation. Ett projekt för att med klarhet kunna synliggöra kostnader i samband med covid och uppskjuten vård. Tanken är alltså att göra det lättare att precisera vilka kostnader som härrör från covid-19 samt satsningar för att kunna hantera uppskjuten vård. Detta genom att göra vårdsatsningarna inom projektet. Satsningar som kommer genomföras pö om pö. Detta yrkade Sverigedemokraterna också bifall till.

2. Socialdemokraternas yrkade bifall till tjänstmännens förslag, där man kopierat blå-gröna VGR:s idé om en projektorganisation för att med klarhet kunna synliggöra kostnader i samband med covid och uppskjuten vård. Där man istället satsade de sammanlagda 40 miljoner kronorna vi föreslog åt vårdpersonalen – på kultur, förtroendemannaorganisation och projekt.

3. Alliansens förslag där man ville behålla de medlen som föreslagits läggas på projektorganisationen inne i organisationen för att istället betalas ut efter ett halvår och därefter ges ut till kliniker efter hur man lyckats beta av vårdköer. I realiteten straffa ut kliniker som är strukturellt belastade på grund av covid, och ge ut medel först i ett senare skede. Även alliansen satsade de sammanlagda 40 miljoner kronorna SD föreslog åt vårdpersonalen på kultur, förtroendemannaorganisation och projekt.

Den socialdemokratiska majoritetens förslag till beslut vann bifall.

RSAU föreslår nu 18 miljoner kronor till personal, samt 18 miljoner kronor till strukturellt belastade kliniker. Vilket förvisso behövts tidigare, men är bra man faktiskt väljer att satsa totalt 36 miljoner kronor.

Det är som sagt positivt med halvmesyren, och visst är det synnerligen identiskt med vad Sverigedemokraterna föreslog i början av året, så man får väl lov att tacka för lyhördheten. Samtidigt finns det ett bekymmer. Budgetutrymmet man nu tar av hade gått till vård och vårdpersonal i Sverigedemokraternas budget ändå. I realiteten är det ändå 40 miljoner kronor mindre till vård- och vårdpersonalen oavsett.

Liberalernas närmande till SD

Av , , 5 kommentarer 17

Känner att jag bör kommentera liberalernas partiråd under gårdagen. Strikt objektivt så fanns det ju inget bra utfall för liberalerna. Antingen skulle man ytterligare fjärma sig från högerorienterade väljare genom att rösta mot partistyrelsens förslag till beslut. Eller att skjuta utrymmet längre från de mer vänsterorienterade väljarna.

Efter en sedvanlig signaleringstävling i snällhet
, vann förslaget som medför att Liberalerna avskiljer sig tydligare från de mer vänsterorienterade väljarna. Något säkerligen de mer vänsterorienterade partierna är tacksamma över.

Liberalernas representant som också sitter i regionen har också uttalat sig avseende samarbete med SD på riksplan. Frågan är ju vidare hur partiet avser att arbeta i regionen. En standardåtgärd liberalerna gör i regionen är att lova satsningar på vård och vårdpersonal – något som endast finns i SD:s budget, där vi faktiskt gör omprioriteringar. Här tycker jag nog att Liberalerna bör fundera om politiken är viktig, i sådana fall bör partiet rimligen antingen arbeta för Sverigedemokraternas omprioriteringar inom regionen, vilket innebär mindre medel till administration, kultur, regional utveckling och förtroendemannaorgaisation, kanske så kan Liberalerna till och med ansluta sig till Sverigedemokraternas budget.

Ifall Liberalerna inte vill lägga politiken i fokus, så finns ju möjligheten för partiet att fortsätta stå för en politik där vård och vårdpersonal får mindre medel, och mer medel går till just kultur, administration, regional utveckling och förtroendemannaorganisation. Samt naturligtvis fortsatt försöka vidhålla att SD skulle vara dummingar av obskyra skäl, och vara en del av dem som också fortsättningsvis tillskriver SD politiska uppfattningar vi inte har.

Oavsett blir det spännande att se hur utfallet från partirådet kommer prägla liberalernas ställningstaganden framöver.

Svenska kyrkan är inte vänsteraktivister!

Av , , 4 kommentarer 30

Svenska kyrkan har ett kärvt ekonomiskt läge. Medlemmar går ur. Ofta på grund av att man inte känner igen sig i den nya Svenska Kyrkan. Den som präglats av vänsteraktivism.

Svenska kyrkan menar att man inte ska ställa krav på svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap.
Nu senast yttrade sig svenska kyrkan – utan att vara tillfrågad remissinstans – och förklarar att tvärtemot vad utredarna föreslår, så menar man att krav på svenska och samhällskunskap inte ska införas.

Det är förstås väl i linje med annan besynnerlig verksamhet man bedriver idag, såsom exempelvis asylrättscentrum.

Tror vänstereliten i svenska kyrkan på allvar att detta kommer leda till att medlemmarna lättare kan identifiera sig i svenska kyrkan? Det vill säga de som vill att kyrkan ska vara kyrka?
Eller har man på riktigt en avsikt att avveckla sig själv?

Får man färre medlemmar får man också lägre intäkter. Fler fastigheter behöver avyttras, och färre lokala gudstjänster och aktiviteter kan erbjudas.

Svenska Kyrkan är inte vänsteraktivister, ska inte vara vänsteraktivister. Medlemmar i Svenska Kyrkan – som bygger upp den – är kristna. Detta är vad som förenar kyrkan. Ytterst anmärkningsvärt att agera aktivistiskt på detta viset.

Så här löser vi problemen i regionen!

Av , , 3 kommentarer 21

Budget 2021
Inför budget som antogs förra året – och som satte verksamheternas ramar för 2021, där alliansen och majoriteten väsentligen lämnade in samma budget så skrev fackförbunden en anteckning i CSG. Man problematiserade besparingen om 45 mnkr i sjukvården.

Tilläggsbudget 2021
Därefter togs en tilläggsbudget i början av året i år.
Majoriteten företrädde tjänstemännens förslag utan några egna tillägg.
Alliansen föreslog en besparing på vård om 60miljoner kronor, samt att prioritera kliniker som inte är strukturellt belastade och därmed snabbare kan beta av vårdköer – genom införandet av en regional kömiljard.

Det här behöver göras
Mer medel till sjukvård, mer medel till vårdpersonal!

Sverigedemokraterna föreslog under tilläggsbudgeten 40 mnkr till strukturellt belastade kliniker, samt till arbetsmarknadens parter att vidare precisera (exempelvis för att föra en rimlig personalpolitik!).

SVT:s löp om orättvis lönesättning igår
Jag blev själv inte kontaktad av SVT under gårdagen. Trots att SD som enda parti föreslår verkliga omprioriteringar. Liberalerna fick märkligt nog medialt utrymme.
Det gör mig uppriktigt sagt förvånad. De sitter inte på några lösningar, utan föreslår tillsammans med alliansen ytterligare besparingar på vård. För tydligen är kultur, champagnemiddagar och förtroendemannaorganisationen såpass viktig att vården får stå tillbaka.

Det blir ytterst märkligt att höra det blocket som rentav prioriterar vården – ännu mindre än majoriteten – kritisera just majoriteten. Men än värre är att SVT inte väljer att höra den riktiga oppositionen som på riktigt satsar på vårdpersonalen!

Rättvis lönesättning måste tillämpas i Region Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 22

Ni har säkerligen tagit del av kritiken som kommit från professionen till Region Västerbotten. Nu senast i VK.

För det första, så är den bästa lösningen att se till att verksamheterna har tillräckligt stora ramar för att klara av att hantera pandemin. Sverigedemokraterna föreslog ytterligare 40 miljoner kronor till strukturellt belastade kliniker och vårdpersonal. Ett förslag som inte vann bifall under årets första regionfullmäktige.

Övriga partier har inga lösningar, och är som vanligt ovilliga att prioritera vård över bland annat kultur, administration och besynnerliga projekt, vilket förstås lett till att verksamheterna behövt prioritera inom befintliga ramar.

För det andra, när man prioriterar inom befintliga ramar måste man säkerställa en rättvis lönesättning. Regionens målsättning måste vara denna.

Man kan inte riskera att förlora rutinerad bemanning, långsiktigt försämrad organisationskultur, strukturella kostnadsökningar – med mera.
Särskilt inte under pandemi.

Regionen måste ha målsättningen att åstadkomma en rättvis lön för både ordinarie och extrapersonal!