Petter Nilsson(SD)

Etikett: Politikerarvoden

Nej till frysta politikerarvoden! Alla övriga partier överens…

Av , , 8 kommentarer 20

Region Västerbottens ekonomi var den centrala frågan under regionfullmäktige.
Min poäng under debatten är att vi behöver göra besparingar. Politikerna behöver ta ansvar tillsammans.

Sverigedemokraterna har en drös förslag på att minska kostnaderna. Har inte hört några förslag från övriga.
Tycker att allians-sidan är rätt dålig en opposition. Att bara säga att regionen skulle minska kostnaderna till följd av att byta ledning är inte seriöst.

Istället behöver man se över kostymen.
Nu. Förslagen på besparingar jag lyft känner kanske de flesta igen.
Skär ned på offentligt finansierad och politiskt motiverad kultur (exv norrlandsoperabiljettsubventioner om 10 000kr per biljett), ta bort administration vi inte behöver, exempelvis jämställdhetsintegrering, genderbudgeting, hbtq-diplomering, onödiga kommunikatörer, sänk politikerarvodena, plocka bort onödiga beredningar, dra ned mängden lobby och champagneprojekt, etc. Listan går att göra betydligt längre.

Under gårdagen hörde jag endast ett annat förslag på en besparing. En besparing som föreslogs från (MP) genom Hans Brettschneider.
MP tyckte att vi skulle minska resekostnaderna. En ambition samtliga politiker delar för övrigt.
Resekostnaderna skulle minska genom bättre motiverade resor.

Det är liksom inte seriöst.
Om något får jag ge cred till Mattias Larsson och även Peter Olofsson i det att de åtminstone lyfte att vi behöver försöka lösa problem tillsammans. Men även där saknar jag några konkreta förslag från gårdagens långa debatt.

När det så var dags att behandla motionen kopplat till att frysa politikerarvodena, så var övriga partier överens om att de inte tyckte att det var en viktig åtgärd.

Problemet, och det man inte tycks förstå, är att politiken inte ska vara någon slags härskarklass som långt ovan verksamheten styr i spakarna för att få verksamheten att göra det de skall.

Vi i regionen gör detta tillsammans.
När vår verksamhet behöver begränsas och besparingar behöver göras, så måste rimligen även politiken dra sitt strå till stacken.
Att frysa arvodena är en väldigt liten uppoffring, inte minst i en region med höga politikerarvoden.
Det är emellertid att leda genom exempel. Det är vidare en förutsättning för att förbättra organisationskulturen.

För den intresserade återfinns debatten kring årsredovisningen här.

SKR och Korruption!

Av , , Bli först att kommentera 29

Jag skrev först att detta inlägget blir kort. Men som jag började skriva det så såg jag att det inte alls blev vidare kort.

Avgifter till SKR.
Regionen och kommuner betalar miljontals kronor till SKR. Detta enligt fastställt avgiftsreglemente. Dessa avgifter avstår således kommuner och regioner. Skattemedel som kunde gått direkt till välfärden.

Kort bakgrund kring SKR.
SKR beskriver sig själva på följande vis:
”SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet. Vi fungerar som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I vår roll ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. Vi erbjuder även kurser och konferenser inom många ämnen.”

SKR är inte en myndighet och lyder därmed inte under offentlighetsprincipen. Det innebär att man som medborgare inte kan granska eller begära ut handlingar från SKR som man kan göra från myndigheter. Jag kommer ta upp två exempel nedan varför det inte är önskvärt. Första är att jag sökte svar angående dygnsvilan, varför man inte gick vidare med undantag – särskilt för personal som arbetade inom vård, för brandmän och annan personal inom liknande områden. Särskilt för glesbygd.
Fick inget svar från SKR.

Det tar mig vidare till exempel två: arvoden.

Arvoden
I dag har de arvoderade politikerna inom SKR ett arvode som motsvarar ett riksdagsarvode. Sedan i våras har dock SKR:s styrelse haft uppdraget att fastställa arvoden utifrån statsrådsarvoden (150 500 kronor per månad) som är väsentligt mycket högre än riksdagsarvoden (73 000 kronor per månad). Ja, ni läste rätt. Det innebär en dubblering av arvodena. När jag fick reda på detta begärde jag ut arvodesreglementet. SKR svarade nej, med hänvisning till sekretess, det vill säga exakt samma problematik som när jag sökte svar om dygnsvilan.

Värt att komma ihåg är att SKR fastställer sina egna arvoden, precis som i kommuner och regioner. Det kan man problematisera, men skillnaden är att i de senare exemplen så är det transparens; det går att se vilka som är arvoderade och vilka som har beslutat om det. I SKR är det noll insikt.

Är SKR något ont?
Jag säger inte att SKR är något ont. Att kunna centralisera saker, lära sig av varandra, och i bästa fall harmonisera styrningen i vissa frågor är av godo.
Min poäng är att transparens behövs för att behålla förtroendet för SKR och för att motverka korruption. Utöver det har jag ytterst svårt att förstå varför de – i många fall redan mer än 100 procent-arvoderade politikerna – behöver ytterligare arvode.

Av dessa anledningar lämnade jag in två av mina tre motioner till SKR:s kongress i år. Kommer finnas skäl till att återkomma till den tredje senare.

1.Arvoden – En förtroendefråga!
2.SKR och transparens

Varför inte frysa politikerarvodena i Region Västerbotten?

Av , , 19 kommentarer 23

Varför inte frysa politikerarvodena i Region Västerbotten? I synnerhet i ljuset av det dystra ekonomiska läget regionen befinner sig i.

Enligt VK ställer sig sex partier av åtta bakom detta.

Arvodena är redan idag höga. Jag förstår att folk blir förbannade. Särskilt som övriga partier i regionen inte kan fatta ansvarsfulla beslut, inklusive de i formell majoritet(även om samtliga övriga partier tycks bilda en majoritet tillsammans, lex ”sjuklövern”).

Gränsen till korruption och regionstyrelsen!

Av , , 3 kommentarer 27

Regionstyrelsen hade ett synnerligen märkligt ärende på dagens agenda.

Klicka här för att komma åt dagens agenda.

Jag brukar i regel vara väldigt försiktig med att använda alltför häftiga ord eftersom jag anser att det är viktigt att man försöker vara välavvägd, det vill säga: att man försöker problematisera saker på ett sakligt och tillfredställande sätt för att inte skapa missaktning eller polarisera det politiska samtalet.

Men.

Jag tycker det här är, på ren norrländska, förjävligt.

Regionstyrelsen behandlade i dag ett ärende för att ge en tidigare politiker en högre pension, vilket inte är rimligt utifrån de beslut som fattats tidigare av landstingsfullmäktige.

Detta är PBF, samma beslut återfinns från landstingsfullmäktige 2002 §148. (därtill landstingsfullmäktige 2002 §133). Tidigare beslut visar tydligt att detta strider mot rådande regelverket.

Sverigedemokraterna yrkade avslag på detta.
Detta äventyrar förtroendet för politik, likväl som demokrati. Politiker ska föregå med gott exempel, inte frångå regelverk för att gynna tidigare kollegors privata ekonomi, med andra ord: farligt nära korruption. Det är ungefär liknande situation som politiker som gått till val på att sänka politikerarvoden, men rent av höjt sina egna arvoden efter mandatperiodens början (trots att man beslutat om arvodesreglementen innan valet samma år). Skillnaden här är att detta direkt strider mot reglerna.

Frågan är ifall det var en anställd i regionen i ställe för en politiker: Hade då regionstyrelsen hanterat detta ärendet?

Sänk politikerarvodena!

Av , , 7 kommentarer 23

Jag valde rubrik för att tydliggöra min inställning i frågan.
Vet att det är många som besväras över den inställningen. Vissa menar att det är en fråga om populism. Det är det inte.

SVT intervjuade mig, Peter Olofsson (S), samt Niklas Sandström (M) i ämnet här (bara scrolla ned en bit).

Region Västerbottens arvoden är väldigt höga i ett nationellt perspektiv, inte minst de som tjänar absolut mest (för dig som vill titta djupare i databasen återfinns den här).

Vi måste bära i minne att vårdpersonal gått på knäna redan innan pandemin. Region Västerbottens höga politikerarvoden sticker bra nog i ögat för vårdpersonal i Västerbotten.

Regionen är skyldig att erbjuda vård. Det innebär att ifall personal inte trivs – måste regionen istället använda sig av hyrpersonal. Hyrpersonal är väldigt mycket dyrare än att ha egen personal.

Den svenska modellen råder i Sverige. Det innebär att arbetstagar- och arbetsgivarorganisation möts och diskuterar lösningar för att göra arbetsplatser mer attraktiva. Men det görs inom ramen som politiker tilldelar vården.
Ifall vi istället prioriterar vård, så innebär det att vi också kan få ned hyrpersonalkostnader.

Saxar ur inlägget där jag kommenterade debatten om förlossningsvården i Lycksele:

Samtliga övriga partier var överens avseende regionens utveckling i början av mandatperioden. Sverigedemokraterna ville istället prioritera vård, vårdpersonal och eftersatt fastighetsunderhåll.
Det är absurt att skattemedel från den äldre multisjuke, eller förstföderskan från inlandet, ska prioritera följande före vård:
1. Alldeles för stora Politikerarvoden
2. Champagneprojekt, exv Region Västerbotten på (Grand Hôtel, världsmässan i Dubai, Almedalen, …)
3. Norrlandsoperan i Umeå
4. Onödig administration i form av exempelvis genderbudgeting, jämställdhetsintegrering, HBTQ-certifiering, godhetssignalerande indikatorer/mål.

Rimligen ska vården istället prioriteras. Det är också därför jag ofta säger ’Mer vård, mindre flum’.”

Räcker 50 000 kr för en arm politiker – var månad?

Av , , 5 kommentarer 34

TL DR: 49 300 kr månatligen är mer än tillräckligt för en politiker. Man behöver verkligen inte ha ett månatligt arvode om 100 000 kr eller mer.

Först och främst. Initiativet vi lämnade in inför styrelsen avseende begränsning av arvode för politiker avslogs under gårdagens regionstyrelsemöte. Endast SD avsåg bifalla detta.

Idag används begreppet basarvode. Basarvodet stiger häftigt mellan mandatperioder, och följer landstingsprisindex. 2014 låg arvodet på 58 140 kr månatligen, 2018 på 65 308. En politiker arvoderad med 1 basarvode tjänar mer än tillräckligt såvitt jag ser det.

Lägg därtill till att vissa regionråd från bland annat S och M arvoderas med upp till 1,4 basarvoden årligen, så bör man sannerligen ifrågasätta regelverket.

Självklart kommer inte politiker avstå sin lön, så heller inte undertecknad. Därför behöver man revidera regelverket.

Under gårdagen skrev jag ett inlägg kring mitt initiativ att skärpa arvodesreglementet. Jag föreslog att man skulle begränsa politikerarvoden till endast ett basbelopp där jag fick synpunkter från en etablerad politiker från annat parti att det gick att missförstå begreppet.

Berörd tillstod även att det svårligen skulle gå hitta politiker för motsvarande arvode, och tänker mig att denne fruktade ett årligt arvode om 49 300 kr årligen.

Vilket man förstås kan sympatisera med. Alla utgår väl utifrån ens egna referensramar.
För egen del engagerade jag mig i en tid vårt parti inte var alls representerade i något fullmäktige, men var väl kanske inte politiker heller i den bemärkelsen vid den tiden. Oavsett tror jag att många är redo att engagera sig för en sak man tror på alldeles utan ersättning.

Nåväl. Den etablerade politikern från annat parti har emellertid en poäng. Förväntas man arbeta heltid med politik så är svårligen 49 300 kr tillräckligt årligen, och visst borde jag använt termen som används i vårt arvodesreglemente för att precisera avsikten. Har även korrigerat begrepp i inlägget i efterhand för att klargöra avsikten.

Samtidigt så väcks en tanke.
Det räcker med att arvodera politiker med ett prisbasbelopp per månad. Att man utgår från 1 prisbasbelopp månatligen istället för 1 basarvode årligen.  50 000 kr istället för 70 000kr.
Självklart ska inte regionens regelverk kunna innebära att man arvoderar någon över 1 basbelopp/basarvode.

TL DR: 49 300 kr månatligen är mer än tillräckligt för en politiker. Man behöver verkligen inte ha ett månatligt arvode om 100 000 kr eller mer.