Petter Nilsson(SD)

Etikett: Regeringen

Anmälningsplikten och odemokratiska vänsterliberaler!

Av , , 6 kommentarer 15

Demokrati – När lotten får avgöra!

Av , , 17 kommentarer 26

Det finns mycket att säga om partifinansiering.

Sverige har en väsentligt annorlunda modell än USA, där privat finansiering – även om den sker – någonstans utmattas med partistöd som finansieras av offentliga medel.
Offentliga medel går även till ungdoms- och kvinnoförbund i Sverige.

Jag tycker att Lotteriverksamhet för med sig en etisk dimension. Bevisligen avser partier som ägnar sig åt lotteri – sko sig på vanligt folks bekostnad.

Samtidigt tycker jag att taktik som nyttjats av de bolag som Socialdemokraterna använt för att utföra sina lotterier rimligen borde påverka förtroendet för partiet. Ur expressenartikeln:

”När kunderna säger att de inte har råd att köpa lotterna ska säljarna svara:

’Nää, jag förstår, min mormor är vad man kallar för fattigpensionär och hon har ju förklarat att man behöver vända på varenda krona nu för tiden men jag menar… nu när det handlar om ynka 99 kronor – det är inte ens en bulle och kaffe på pressbyrån i dag…’.

– Jag kände att jag lurade folk, säger ”Daniel” som tidigare jobbade för företaget.”

Oaktat allt ovan måste man komma ihåg att marknadsföring och annat kopplat till partier förstås finansieras av de resurser ett parti har.
Självklart påverkar det valresultat. Självklart påverkar det vem som styr.

När partier finansieras till 50% av lotterier bör man rimligen också fråga sig ifall Sveriges framtid verkligen ska avgöras genom lotteri.

Regeringen ljuger i SVT – för dina skattemedel!

Av , , 14 kommentarer 27

Energiministern ljög i Aktuellt avseende elpriserna.

Detta sker i SVT. Ni vet. Public Service.

Public Service betalar vi alla, vare sig vi vill eller inte.
genom skattesedeln.

Ondskan med Katt-memes!

Av , , 8 kommentarer 20

Morgonens livesändning:

När en myndighet på allvar lyfter katt-memes som psykologiska hot, så måste man ifrågasätta ifall skattemedel verkligen ska gå till detta.

Kritik mot regeringen är inte sådär förbaskat svårt att framföra på ett humoristiskt sätt. Kommer ihåg ett relativt uppskattat projekt under föregående valår, kallad Umeås #memehuvudstad.

Jag tror nämligen inte att man blir övertygad platt-jordare eller börjar tro grannarna är livsformer från en annan planet – på grund av katt-memes.

Jag tror personligen på mer dialog. Mer diskussion. Människor och uppfattningar växer bra och frodas tillsammans med mer snack.

Att regeringen ska behöva använda en myndighet för att övertyga väljare om att satir och skämtsam kritik mot regeringen skulle vara misinformation blir bara absurt.
Särskilt i ljuset av hur Socialdemokraterna sprider misinformation själva genom skattefinansierade kanaler.

Men jag tror att mottagaren av myndighetens reklam är betydligt skarpare än vad myndigheten förutsatt. I själva verket framstår de mer som märkliga – och otidsenliga – för mottagaren.

S retoriska satsning på polis är ingen satsning!

Av , , 10 kommentarer 22

Morgonens livesändning:

Någon bad mig om mina tankar kring regeringens vårändringsbudgets satsning på polis. En satsning om blygsamma två miljoner kronor.

Sverige står inför hot, både från inom Sverige och utanför. Hot mot det öppna samhället.
Otryggheten som följer av en framväxande kriminalitet. Brottsligheten har minskat bland personer med svensk bakgrund, samtidigt har brottsligheten ökat på totalen till att bli ett klart samhällshot.

Sverigedemokraterna har löpande prioriterat trygghet, och det är helt enkelt enda vägen framåt. Mer medel behöver skjutas till för att ge trygghet åt svenskarna och Sveriges demokratiska samhälle. Mer pengar till försvar och rättsväsende.

Regeringen satsar som sagt två miljoner kronor ytterligare på polis. Samtidigt föreslår man klimatåtgärder om mer än fyra och en halv miljard kronor.
Socialdemokraterna kan bara inte klara sig undan med så skeva prioriteringar. Vi vet ju hur det brukar låta. Om ett halvår så tar Magdalena Andersson och kör en Löfven, ”Vi har varit naiva”.

Under helgens upplopp skadades 20 polisfordon. Hur långt räcker de extra två miljoner kronorna som Socialdemokraterna skjuter till polisen med en inflation om 6 %?

Mörka sidan av miljömålen!

Av , , 7 kommentarer 23

Morgonens inlägg:

Sossarna skyller inflationen på Putin.

Det är politiker-smart att skylla ifrån sig på ett valår.
Men i januari i år var inflationstakten på 3,9%. I Februari på 4,5% från föregående år.

Naturligtvis spelar den ryska invasionen av Ukraina roll, men vi bör komma ihåg att invasionen skedde först sent i februari.

Miljömålen har gjort mer skada för samhället och människors välfärd än vad övriga partier väntat sig.

Det häftigt stigande reduktionsplikts-målet har förstås påverkat bränsle- och dieselpriser. Något endast Sverigedemokraterna vände sig mot.

Bristerna i planering för god elförsörjning har föranlett att elpriserna dragit iväg.

Det har gått så långt att Socialdemokraterna nu ger ut bidrag för att kompensera för de kostnadsökningar de orsakat vanligt folk.

El och bränsle är också viktiga råvaror för att kunna producera de produkter som människor köper. Grönsaker, frukt, kött, etc.
Blir el och bränsle dyrare, så blir det dyrare att producera. Då ökar kostnaderna för livsmedel också.

Det är lite som nidbilden som utmålas i Disneys Robin Hood, fast skatten ska också räcka för att prinsen i sagan ska se riktigt god och snäll ut mot omvärlden.

Har tidigare fått frågor löpande om hur i all sin dar godhetssignalerande klimatmål någonsin skulle kunna leda till sämre välfärd för människor. Vanligare frågor förr i tiden, nu verkar många politiker också vaknat.

Men i korthet.
El och bränsle är också viktiga bitar för investeringar från samhället. När man till exempel behöver bygga ut skolplatser, vilket kan komma att bli aktuellt nu när människor flyr kriget från Ukraina – ovanpå den omfattande och ansvarslösa ekonomiska och sociala migration som sjuklövern drivit.

Det kostar att växa.

Investeringar som kommer finansieras genom minskade välfärdstjänster – för de skattemedel medborgare betalar till samhället.


Påminner er som kommenterar att undvika personangrepp. En konstruktiv debatt utgår från att kritisera teser och idéer, gärna med goda argument som har en vettig relevans. 🙂

Regeringen respekterar inte demokratin!

Av , , 2 kommentarer 26

Läste igenom expressens löp igår.Åkesson: De respekterar inte demokratins regler”.

Kring PISA-undersökningen och hanteringen därav kommenterar Jimmie följande om att medvetet undanhålla information från väljarna:
”– Det här sänder en tydlig signal om att regeringen inte respekterar demokratins spelregler.”

Jag kan bara instämma. Man bör se PISA som en del av detta. Men rimligen även bristande undersökningar som rimligen borde gjorts för att få en klar bild av problem i samhället. Exempelvis uteblivna rapporter om invandrares brottslighet, som tidigare utgiven av BRÅ.

Nu bör man väl särskilt kommentera Socialdemokraterna i det avseendet, eftersom de utgör lejonparten av regeringen.

Socialdemokraterna är ett strategiskt parti som förankrat sig i allt från fackföreningsrörelsen till folkbildning. De är duktiga på att vinna val. Deras politik är ungefär som övriga samverkanspartier – en box of chocolates – ”you never know what you’re gonna get”.

Socialdemokraterna förstod tidigt att Sverigedemokraterna innebar ett mer konservativt alternativ till Socialdemokraterna. Frågan blev ju då hur man skulle behålla de väljarna som attraheras av ett mer konservativt arbetarparti. Arbetare som inser att en större migration rimligen bara skulle innebära en sämre situation för de som arbetar.

Där skulle S kunna ändra sin egna inriktning. Skärpa sin migrationspolitik. Men nej. Istället valde man att måla ut Sverigedemokraterna – och alla som sympatiserade med partiet – som riktiga dummingar. Förhoppningen var att kväsa partiet och uppfattningarna. Det gick inget vidare.

Därefter har diverse försök gjorts. Ohederliga försök såsom att tillskriva oss uppfattningar vi inte har, exempelvis att vi skulle vara för marknadshyror valet 2018.

Men oavsett om man är ohederlig kring samhällets utveckling för folket, eller hittar på vart andra partier står i frågor, så är grundproblemet detta:
Man respekterar inte demokratin. Man agerar stick-i-stäv med principen att väljarna ska kunna ta ställning till vilken politik som bör drivas i ett land.