Petter Nilsson(SD)

Etikett: S

Sossarnas panikartade pajkastning!

Av , , 9 kommentarer 33

Har länge skrivit om bränsle- och elpriser. Skrivit om infrastrukturfrågor och vårdfrågor.
Har också försökt undvika smutskastning under valrörelsen. Det finns ett större värde att väljare får ta ställning till de politiska prioriteringarna (inte minst besparingar) som partierna föreslår.

Tycker att det är viktigt för demokratin. Så att sakfrågorna lyfts upp, att väljarna får en klar bild av vad som skiljer partierna åt. Så att fler kan tänka sig att engagera sig i demokratin – inte minst på lokal och regional nivå.

Förstår verkligen inte vad Sossepamparna håller på med när man – i valtid – försöker utmåla runt en fjärdedel av Sveriges medborgare som säkerhetsrisk.
Själv skulle jag precis inleda en debatt här i länet (Medlefors) när nyheten om pressmeddelandet nådde mig igår förmiddags.

Min tredje debatt inom loppet av ett dygn. Folkhögskoleelevers frågor som främst rörde vård/energi/bränsle och bostadspolitik.

Samtidigt förstår jag att det är tufft för många fritidspolitiker att stå och svara för den politiken de övriga länge fört. Inte minst för Socialdemokrater på lokalt plan, som får svara för dålig energiplanering. Men också avseende reduktionsplikten som lett till höga bränslepriser som endast SD problematiserat initialt.

Men lösningen kan aldrig vara att man på riksnivå försöker att skifta fokus genom att kalla oppositionen för en säkerhetsrisk.

Är tacksam för alla ideella krafter som fortsätter engagera sig lokalt och regionalt trots att de riskerar mycket själva för att göra sin kommun eller regionen vår en bättre plats. Men. Jag är enormt tacksam över ni som valt att engagera er inom Sverigedemokraterna trots de uppenbara riskerna.
Många som bör vara stolta över sitt engagemang. Vi vanligt folk behövs i politiken. Sossepamparnas desperata attack är också någonstans ett kvitto på att Sverigedemokraterna har en ordentligt bra politik.

Har skrivit förr kring anklagelserna S kommer med, men i korthet:
Sverigedemokraterna mest rysslandskritiska, undersökning EU.
Ledande företrädare för SD har länge skrivit om hotet från Ryssland, vilket varit ett drivande argument för ett stärkt svenskt försvar (ett försvar övriga partier använt som budgetregulator, och sörjt för att avveckla).

9 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Elbrist och Magdapriser!

Av , , 15 kommentarer 20

Har tidigare skrivit om att Sverige kan behöva elransonera, redan i höst.

Har även tidigare skrivit om hur dyr el, samt dyra drivmedelskostnader (magdapriser) leder till att de som har det sämst ställt är de som drabbas hårdast.

SVT har för några dagar sedan lyft detta, något man lyfter som allenarådande beroende på ”kriget i Ukraina”. Naturligtvis borde man understryka att Sverige också kunde haft en trygg baskraft i form av kärnkraft ifall Socialdemokraterna med fler verkat för det (vilket man inte har gjort).

Många kommentatorer på bloggen här tycks leva under villfarelsen att bara för att vi har en hög produktion av el när det blåser, så har vi en trygg elförsörjning. Att Socialdemokraternas och andras prioriteringar verkligen är en vinst för Sverige. Så fungerar det förstås inte. Men nog känner man igen narrativet alltid. ”Det är en vinst för Sverige”.

Precis som SVT lyfter, så kommer problemet bli när det inte blåser, eller när det är riktigt kallt.
De flesta norrlänningar kan intyga att de två tenderar att följa varandra. När det blir ordentligt kallt, blåser det sällan mycket.
Problemen riskerar alltså uppstå när vi absolut inte behöver problemen.

SVT har ju tidigare lyft lösningar i form av att folk behöver ändra sina vanor. Men misstänker att det är ytterst få som i realiteten kommer ändra sina vanor. Människor har sina preferenser.
Till synes är SVT:s narrativ att Sveriges medborgare ska ta ansvar för vad sosse-politiker inte klarat av att planera inför.

Avseende drivmedelspriserna och reduktionsplikten vill jag återigen tydliggöra att Centerpartiet är ett av de partierna som verkat hårdast för höga drivmedelspriser under mandatperioden. Bifogar även en sammanfattning över hur reduktionsplikten hanterats nedan.

(S) vill att 16 åringar ska få ändra sitt juridiska kön!

Av , , 14 kommentarer 19

Så regeringen vill öppna upp för 16-åringar att ändra sitt juridiska kön.

RFSL:s invändningar är märkliga. I detta fallet att ”att det inte kommer bli den enskildes självidentifikation som styr utfallet”.

i Sverige har vi exempelvis 18 års åldersgräns för att köpa folköl. 20 års åldersgräns för att kunna köpa alkohol på systembolaget. 25 år för att välja att sterilisera sig.
Många som ångrar sterilisering. Inom gruppen kvinnor ångrar sig ungefär en tredjedel av de som genomgår en sterilisering. Ifall en under 25 år avser att genomgå en sterilisering, ska detta prövas av Rättsliga rådet.

Att öppna upp för 16-åringar att ändra sitt juridiska kön innebär också att man riskerar att cementera en persons självuppfattade identitet, vilket riskerar resultera i att fler kan komma att ångra ett könsbyte senare i livet.
En grupp som både före och efter könsbyte har en förhöjd risk för suicid.

Här finns en risk att Socialdemokraterna kan komma att göra stor skada för unga.

Varför överger V demokratin, och varför så fattig uppmärksamhet?

Av , , 35 kommentarer 17

Morgonens livesändning:

1 maj i Umeå är något speciellt. Ni vet. Dagen då S manifesterar mot sig själva. I Umeå är läget tämligen besynnerligt, där Socialdemokraterna utgör majoriteten i Kommun, Region likväl som Riksdagen.

Vänsterpartiet i Umeå valde att i stället manifestera med revolutionära grupper. Revolutionär i betydelsen att man vill ta makten – inte genom val, utan genom våld.
En sak man kan ta lätt på – och generöst tänka sig att: ”Äh de kanske vill inkludera fler grupper inom sig”.

Medlemmar bygger förstås ett parti. Ifall man har för avsikt att ta in fler revolutionära medlemmar inom sitt parti, så kommer dessa medlemmar också utgöra en grund för partiets syn på revolution/demokrati.

När vårt parti var ungt gjorde det misstag. Man ville vara inkluderande under publika manifestationer. Tanken om att alla ska med.
Men partiet blev äldre, och begränsade detta. Det gjordes förstås långt innan vårt riksdagsinträde. Idag är vi långt mycket större, men också betydligt mycket mer erfaret.

Jag har ytterst svårt att se V rättfärdiga detta agerande. Man måste också komma ihåg att V både är ett relativt stort parti i Umeå och har många år på nacken.

Jimmie (SD) och Ygeman (S)

Av , , 5 kommentarer 18

Morgonens livesändning:

TV4:s reporter Ulf frågar Ygeman: ”Visar det här inte att regeringen har gjort för lite?”
Svaret: ”Nä, men det visar att vi behöver göra mer”

S har visat i sin vårändringsbudget att man endast lägger 2 miljoner kronor på polis. Det täcker knappast ens en bråkdel av kostnaderna för de 20 fordon som skadades under upploppen.

Och vägen framåt man ska ha. Ja, den står klart och tydligt. En retorisk satsning på polis, som i själva verket innebär mindre pengar till polis.

Regler bygger ett samhälle.
Barnen till en ensamstående mamma som inte får ersättning av försäkringskassan drabbas förstås när hon inte sökt jobb i väntad omfattning, eller för den delen ifall något strulat med rapportering.

Samma avseende migration.
Att göra alla uppehållstillstånd tillfälliga, och återkalla uppehållstillstånd när man inte mött kriterierna är inget straff. Det är en naturlig konsekvens av att inte nå upp till sin del i avtalet.

Att ta bort bidrag och förmåner för de icke-medborgare som uppehåller sig i Sverige om man inte sköter sig är absolut en rimlig åtgärd idag.

Klart är att Ygeman försöker köra negativt laddade ord i så stor omfattning som möjligt, att trivialisera sharialagar genom att låtsas att migrationspolitik skulle vara något som styrs av en religiös regim är ju absurt.

Det är inget nytt. Har själv sett tråkig retorik från samtliga partier i fullmäktige här.
Men det är inget som löser samhällsproblem.

Att återinföra utvisning pga asocialitet. Att de som inte anstränger sig för att bli en del av det svenska samhället ska utvisas. Det är inga konstigheter.
Även här kör Ygeman negativa annotationer hellre än att förklara varför man inte ska utvisa de som inte anstränger sig för att bli en del av det svenska samhället.

Som jag lyfte tidigare i veckan på bloggen. Ytterst lite satsningar på trygghet i regeringens vårändringsbudget. Regeringen lägger 4 500 miljoner kronor på miljö och klimat. 2 miljoner kronor lägger man på polis.

S retoriska satsning på polis är ingen satsning!

Av , , 10 kommentarer 22

Morgonens livesändning:

Någon bad mig om mina tankar kring regeringens vårändringsbudgets satsning på polis. En satsning om blygsamma två miljoner kronor.

Sverige står inför hot, både från inom Sverige och utanför. Hot mot det öppna samhället.
Otryggheten som följer av en framväxande kriminalitet. Brottsligheten har minskat bland personer med svensk bakgrund, samtidigt har brottsligheten ökat på totalen till att bli ett klart samhällshot.

Sverigedemokraterna har löpande prioriterat trygghet, och det är helt enkelt enda vägen framåt. Mer medel behöver skjutas till för att ge trygghet åt svenskarna och Sveriges demokratiska samhälle. Mer pengar till försvar och rättsväsende.

Regeringen satsar som sagt två miljoner kronor ytterligare på polis. Samtidigt föreslår man klimatåtgärder om mer än fyra och en halv miljard kronor.
Socialdemokraterna kan bara inte klara sig undan med så skeva prioriteringar. Vi vet ju hur det brukar låta. Om ett halvår så tar Magdalena Andersson och kör en Löfven, ”Vi har varit naiva”.

Under helgens upplopp skadades 20 polisfordon. Hur långt räcker de extra två miljoner kronorna som Socialdemokraterna skjuter till polisen med en inflation om 6 %?

Politikerpengarna i Regionen!

Av , , 25 kommentarer 29

Morgonens livesändning

Region Västerbotten har enormt höga arvoden. Vi beslutade om arvodena under senaste regionfullmäktige. Något större mediauppbåd blev det dessvärre inte.

Uppdrag granskning har tagit fram de som har högst arvoden i regionsverige. Västerbotten visar att det alltför länge varit socialdemokratiskt styrt, samt att den klara socialdemokratiska majoriteten också valt att ge ett häftigt arvode också till oppositionen.

Som jag understrukit även för SVT så blir det väldigt märkligt att övriga partier å ena sidan vill göra alltför omfattande besparingar inom vården (vilket gör det svårt för regionen att erbjuda anställda konkurrenskraftiga löner), å andra sidan vill ha enorma arvoden för deras politiska uppdrag.

Det är dels en förtroendefråga. Medborgare och regionmedarbetares förtroende för politiker och demokrati, men det är också en resursfråga.

Alla övriga partier vill göra långtgående besparingar på vården. S+V+MP har en övertro på en effektiviseringsplan som avgående regiondirektör tog fram – och fick bära hundhuvudet för.

M+C+L+KD vill att konsulter ska anlitas för att ta fram en ny effektiviseringsplan.

Ingen av dem vill ta ansvar för faktiska besparingar. Andra ska göra dem.

SD menar att mer pengar behöver gå till vård. Vi föreslår besparingar inom administration, finkultur, champagneprojekt, politikerarvoden men också en överflödig politikerorganisation.

Värna gruvnäringen!

Av , , 10 kommentarer 17

Har kommenterat gruvetableringen i Kallak tidigare. Länkar in den livesändningen från ett par månader sedan nedan.

Ser att Nils-Seye Larsen i ett blogginlägg försökt attackera gruvetableringar, och förstår i ärlighetens namn inte alls hans ingång i detta. Det sagt är de få procent som önskar ökat politiskt inflytande från MP lätt räknade på en hand.
Det finns förstås skäl till det.

Ytterst måste vi värna gruvnäringen. Hela Västerbotten ska leva, och det kräver också en öppenhet mot etableringar.
Att stärka Sverige som gruvnation är viktigt, men inte minst för oss i Västerbotten.

Stärkt infrastruktur, stärkt samhällssservice och välfärd behövs i glesbygd.

Dåligt inlägg av V i riksdagen!

Av , , 13 kommentarer 19

Följde gårdagens debatt där länets Jonas Andersson (SD) ställde frågan till V huruvida de är för en reglerad invandring.

Svaret blev emellertid väldigt märkligt. I vanlig ordning låg retorisk nivå. Vänsterns inlägg innehåller rent svordomar.
Samtidigt är det ett intressant budskap i vänsterpartiets inlägg…

Att talespersonen efter anförandet hyllas över att utnyttjandet av illegala migranter sker – kan svårligen vara annat än märkligt.

Hurrandet för Dubai i Region Västerbotten!

Av , , 3 kommentarer 29

Morgonens livesändning:

Region Västerbotten ska till Dubai.

Dubai har haft rätt mycket fokus att stärka varumärket Dubai, med oljepengar.
Region Västerbotten arbetar rätt hårt med detsamma, fast med skattepengar.

Många har säkert bilden av Dubai som det där lyxiga schyssta stället, där man verkligen kan få lyxa till det.
Men man behöver inte mer än skrapa på ytan för att få klart för sig vad Dubai egentligen är för plats.

För tankarna till ordentliga misslyckanden av okunniga diktatorer, kanske mest talande – Ceaușescus tunnelbana.
Där man helt havererade bygget från politiskt håll.

Palmöarna i Dubai kommer att sjunka. Men än så länge ser de fina ut från rymden, dessa förorter – som är arrangerade så de liknar palmer.
Man kan tycka att det var olyckligt att korallreven strök med när de öste sand över korallreven för att bygga palmöarna.

Den imponerande skyskrapan, Burj Kalifa (inte att förknippa med väven i Umeå), har till och med en dikt till sin ära.
Men är inte ansluten till något avloppssystem. Så avloppet får tömmas dagligen.
Cirka 90% är migranter som bor i Dubai. Fattiga människor som kommit i trångmål efter att de lurats av bemanningsfirmor.
Slavarbetet som pågår i Dubai får en att tänka på avslöjanden kring den gröna omställningen som pågår i Sverige. Exempelvis Northvolt.
Där svenska arbetare utkonkurreras av billig arbetskraft från länder med lägre löner.
Sveriges gröna omställning, där el ska ersätta bränslen – frånsett när vi måste bränna fossila bränslen för att få el.
Avser sjuklövern i Region Västerbotten ta ytterligare inspiration från den parodin som är Dubai?
Lite kontroversiellt ämne, och lite tuff ingress.
SD är som bekant kritiska till att Regionen far till Dubai.
Enda partiet.
Det är emellertid en enskild ledamot från Vänsterpartiet som också kommit att kritisera det, vilket förstås är välkommet.
Men än så länge endast SD som parti.
Jag är skeptisk över huvud till att lägga skattemedel på lobby. Men att resa i väg för att njuta av Dubais ytliga lyx, hiva i sig ett glas champagne, spela golf etc utan att förstå hur illa det är ställt med Dubai är helt enkelt dåligt beteende.