Petter Nilsson(SD)

Etikett: Språktolk

Egenavgift för språktolk inom vården!

Av , , 19 kommentarer 24

I Region Västerbotten har Sverigedemokraterna verkat för att införa en avgiftstrappa för språktolk inom vården.

Motionen exkluderar förstås de som på grund av funktionsvariation inte har möjlighet att förstå eller att göra sig förstådda, likväl som nationella minoriteter.

Detta är något som nu Tidö-avtalet har inskrivet som ambition att utreda. Något som jag förstås ser som en nödvändighet. Dels för att ge incitament till människor att bli del av sitt nya land. Dels för en stärkt patientsäkerhet när man minskar risk för missförstånd med ett kommunikationsled, dels för att minska tolkkostnader över huvud.

Jag noterar att vissa medier har försökt angripa det hela på grunden att man med en egenavgift skulle begränsa rätten till tolk, men så fungerar det inte. För alla – eller har anhöriga – som besökt vården så har de säkerligen stött på egenavgifter av olika slag. Vården är inte gratis(enbart skattefinansierad) i Sverige. Inte ens för medborgare.

Bifogar protokollet från fullmäktige där frågan behandlades i regionen innan valet. Jag hoppas att fler än SD kommer verka för detta även regionalt!

Inför avgiftstrappa för språktolk

Av , , 5 kommentarer 28

”gör mot andra som du själv vill bli behandlad”

Gyllene regeln är en god vägledande regel, och som politiker är ofta den negativa versionen hjälpsam, det vill säga, ” gör inte mot andra som du själv inte vill bli behandlad”. Samtidigt finns det förstås fler perspektiv att beakta samtidigt.
Politik kokar i regel ned till paraplybeslut som berör väldigt många människor.

Jag kan emellertid inte förstå vilket läge man vägrar ge ordentliga incitament till delar av befolkningen att bli en del av sitt nya land. Att begära att man lär sig svenska är förstås en fråga för att kunna leva självständigt i Sverige.

Svårligen vill något enskilt parti att människor ska leva i beroendeställning till en annan, eller till samhällets ”integrationsinsatser”. Förmodar därmed att det är signalpolitiken och dumsnällheten hos enskilda företrädare som är vägledande till att övriga partier inte verkar för att införa avgifter för språktolk.

Vi har som enda parti återkommande lyft detta i vår budget. Med en generellt ökande administrativ kostnad för tolkning – ni vet, medel som inte kommer vården i sig till del – så finns det även ekonomiska skäl för att införa en avgiftstrappa för språktolk.

Det sagt ska jag tydliggöra att detta förstås inte gäller för tolkning inom ramen för lagen om nationella minoriteter, eller för dem som på grund av funktionsvariation inte har möjlighet att förstå eller göra sig förstådda inom regionens verksamhet. Ska också tydliggöra att det inte rör sig om att ”ta bort tolkarna”.

5 kommentarer
Etiketter: , , , ,