Petter Nilsson(SD)

Etikett: Svenska Kraftnät

Kärnkraftsnedläggningens fel enligt Svenska Kraftnäts GD!

Av , , 13 kommentarer 32

I Ekots lördagsintervju sa Svenska kraftnäts GD samma sak som jag lyft under lång tid på bloggen. Fungerande kärnkraft har avvecklats.

”Under ett antal år tillbaka har det ju lagts ner en del planerbar produktion i södra Sverige. Sen har det också tillkommit väldigt mycket produktion, i norra Sverige, vindkraft, och du inledde ju med att säga att vi är en stor nettoexportör av el. Men när det är som allra kallast, då vet ju vi av erfarenhet att det ofta blåser mindre. Och då är vi sen ett antal år tillbaka beroende av import”

Kommer ihåg ett snack jag hade med en god vän, en industriarbetare. Han bävar likväl inför hur spotpriserna kan dra iväg framöver, och förkastar likväl den ohedersamma debatten som förekommit medialt.

De som bär ansvaret för kärnkraftsnedläggningarna har skyllt ifrån sig, inte varit redo att satsa på kärnkraft egentligen, och föredragit att debattera mindre viktiga frågor inför valet. Gärna nedkladdning av politiska motståndares karaktär, eller annat.

Nog kan det bli tufft i vinter alltid. Något som kommer belasta de som har minst i plånboken värst.
Detta är S, C och MP som ligger bakom…