Petter Nilsson(SD)

Etikett: Umeå Kommun

Tack Umeå!

Av , , 2 kommentarer 16

Efter att ha debatterat budget för partiet, och bråkat lite kring diverse frågor senaste mandatperioderna så är jag återigen inte en ledamot av Umeå Kommunfullmäktige.
På plats 11 är det nog att anse som högst otroligt att jag tar del i Umeå kommunfullmäktige. Vill ändå passa på att tacka er jag fått arbeta med i kommunfullmäktige. Meningsfrände likväl som meningsskiljaktig. Önskar er alla allt väl.

Får väl en sista möjlighet bråka nu i september.

Vill också säga att jag är väldigt glad över de personerna som faktiskt blivit framröstade och som kommer få ta plats i Umeå kommunfullmäktige framöver. Riktigt glad över många som aktiverat sig i föreningen, vilka har mycket energi och framåtanda.

Är övertygad om att det nya laget kommer göra ett ordentligt bra jobb!

Häftig rubriksättning!

Av , , 4 kommentarer 20

Trycket under valrörelsen ökar i takt med att rubriksättning söker överträffa rubriksättning. Läsaren ska lockas till just det stoftet en skrivit.

Jag kommer ihåg hur jag talat med diverse journalister, och bett dem att ta upp just hur man avser att göra besparingar. Vilka besparingar som är genomförbara i Regionen. Vilka verkliga vägar framåt väljarna har att ta ställning till. Inte minst när vi har begränsat reformutrymme. Det blir ytterst svårt att lova något, när inga pengar finns att finansiera det.

Men istället för att diskutera hushållningen med resurser har valrörelsen i vanlig ordning blivit en tävlan kring rubriker.
En populär rubrik har blivit varför man inte ska rösta på ett givet parti.

Jag litar på att väljare söker sig till information. Men samtidigt är det kanske en aning lättare för mig att följa vad de olika partierna föreslår för åtgärder.

Ska väl säga som såhär. Jag har en respekt för ideella krafter över huvud – oavsett parti. Men någonstans måste partier ta ansvar för vad man har gjort – och vad man inte har gjort.

Några faktum går inte komma ifrån. Listan går att göra lång, men några exempel:
Invandringspolitiken har bedrivits ansvarslöst. Mer resurser borde lagts på trygghet.
Elproduktionen borde planerats bättre. Reduktionsplikten begränsats. Övriga partier skulle inte använt försvaret som en budgetregulator. Kärnkraften borde ha värnats. Vården borde prioriterats i regionen, äldreomsorgen i kommunen.

Det behövs skiftas prioriteringar. Välfärd och trygghet behöver komma i fokus.

4 kommentarer
Etiketter: , , ,

Oacceptabelt: ”Låter ’jobbiga’ äldre sova i sin egen avföring!”

Av , , 7 kommentarer 20

VK uppmärksammar att en av enhetscheferna på Dragonens äldrecenter har höjt en Lex Sarah-anmälan. Där lyfts bland annat att det saknas väsentliga rutiner. Att nattpersonal låter jobbiga äldre sova i sin egen avföring. Att personalen bråkar öppet, inför de som bor på boendet. Boende glöms bort på toalett eller i dusch, medicinlistan har ibland inte signerats – vilket inte ofta rapporteras som en avvikelse. Personal pratar andra språk än svenska med varandra, vilket medför att de som bor på dragonen blir oroliga.

… fullständigt oacceptabelt.

Dragonens äldrecenter har fått allvarlig kritik redan för tio år sedan.

Jag har länge sagt att äldreomsorgen inte ska vara ett integrationsprojekt. Självklart behöver Umeå tydliga språkkrav för de som arbetar inom äldreomsorgen. Viss personal ska heller inte jobba inom omsorg.

Vill också med all önskvärd tydlighet lyfta att Sverigedemokraterna konsekvent prioriterat äldreomsorg i Umeå kommuns budget, mer resurser behövs – likväl som bemanning.

Sossarnas identitetspolitiska angrepp på SD!

Av , , 7 kommentarer 20

Läste igenom Hans Lindbergs blogginlägg kring min och SD:s kritiska inställning kring #metoo-statyn och kvinnohistoriskt museum. Något han kallar för fri kultur.
Men han verkar som inte förstå problemställningen riktigt.

Sverigedemokraterna är för fri kultur. Satsar bland annat på och fria arrangörer och hembygdsgårdar. Vi har kreativa och världskända artister i Umeå.

Nu till skattefinansierad kultur.

Umeås kvinnohistoriska museum – som jag vill minnas att samtliga övriga partier ville installera – är ett skattefinansierat museum.
Medborgare tvingas att finansiera detta museum. Det är inte pengar som går till äldreomsorg eller välfärd, utan dessa pengar är öronmärkta av S med fler för att driva just det kvinnohistoriska muséet, centralt beläget i väven.

Detta muséet har ett tydligt uppdrag. Ett tydligt politiskt uppdrag.

Jag misstänker att även många inom Socialdemokraterna undrar varför man inte istället lägger medel på kärnverksamheten. En större ram till äldreomsorgen exempelvis.
Man bör också hålla i minne att många kvinnor jobbar inom äldreomsorgen.

För politik kokar ned till prioriteringar. Vi som sitter i fullmäktigeförsamlingar har ett uppdrag att hantera de medel våra invånare tvingas betala in till kommunen. Det är ett ansvarsfullt uppdrag och kräver att vi inte sitter och tävlar i godhetssignalering.

Ska väl också säga att jag förundras över de som byggt, bott och verkat i Västerbotten och Umeå tillsammans.
De vedermödor som män och kvinnor tillsammans fått genomgå historiskt i vårt län är inget man ska förringa. Våra förfäder.
Jag tror emellertid inte att det fanns stora friheter för varken kvinnor eller män för bara hundra år sedan. Möjligen för ett fåtal individer. Såvitt jag känner till min historia så är det inget som präglat min släkt.

Jag har bara för några dagar sedan skrivit kring #metoo-puman för den intresserade.

Avseende Lindbergs försök att associera SD:s grund med min och vår historia i länet är det ungefärligen lika relevant som för mig att härleda honom till Socialdemokraternas historia. Det tänker jag inte göra. Tycker det är betydligt vettigare att hålla oss till sakfrågorna.

#metoo, rättssäkerhet – Flum eller välfärd?

Av , , 15 kommentarer 25

Har sett att VK har en ny opinionskrönikör. Jag vet inte vem det är alls, ingen jag träffat. Men fascineras en aning över dennes märkliga sätt att argumentera för att mer medel ska gå till skattefinansierad kultur istället för välfärd.
Något hon gör i denna krönika.

Kring #Metoo och rättssäkerhet
Först och främst. Självklart är det fruktansvärt när människor utsätts för övergrepp. Vi behöver bygga ett tryggt samhälle.
Att krönikören för VK hävdar att SD inte skulle stå upp för kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp eller ofredanden är helt enkelt inte sant.

Rätt person måste dömas för ett brott, så att inte en oskyldig döms – eller för den delen en skyldig går fri.
Sverige, Västerbotten och Umeå behöver vara tryggt. Trygghetssatsningar inom Sveriges rättssystem är väldigt viktiga. Hårdare straff likväl som skärpningar i lagstiftning behövs.

Ni kommer ihåg #Metoo. När rättsstatens domstolar inte ansågs tillräckliga, utan där sociala media istället skulle agera domstolar.

Även krönikörer från tidningen VK, en liberal tidning, menar att det räcker att höra den utsattes sida. För i sinnesvärlden av tabula rasa – det oskrivna bladet – så talar alla alltid sanning. I vart fall kvinnor – särskilt ifall man ska lita på den kompletterande hashtagen #BelieveWomen.

Jag. Emellertid. Är övertygad om att det finns människor – oberoende av kön – som då och då far med osanning.

Det finns förstås skäl till varför rättssystemet finns. Varför domstolar finns. Båda sidor ska höras, och rättskipningen ska vara så objektiv och rättvis som möjligt.

Nåväl. Jag hade mer ta upp.

#Metoo-puman, skattefinansierad kultur och godhetssignalering
Såg ett av mina gamla inlägg kring #metoo-puman blev citerad av någon politiker, med någon godhetssignalerande strof, typ ”jag är metoopuman som vrålar i natten”, eller något liknande.

Har inte läst det berörd skrivit.

Kanske säljer det hos några väljare. Skulle säga att det är tveksamt. De flesta ställer nog hellre sig frågan huruvida man ska betala för alla godhetssignalerande knasigheter som möjliggör att politiker kan kläcka ur sig sådana märkligheter.

Vi har klart politiserad skattefinansierad kultur i Umeå. Bland annat Kvinnohistoriskt museum.
Den är kostsam. Medborgare tvingas betala för den genom skattesedeln. Det är alltså ingen kultur som går runt på egenavgifter.

Med risken för att anses ”mansplaina”, så vill jag lyfta att Umeå är i absoluta toppen av hur mycket pengar våra kommuninvånare tvingas att lägga på skattefinansierad kultur. Något vissa politiker och tjänstemän bär som en bricka för en lyckad prioritering.
Samtidigt som äldreomsorg, trygghet, skola, investeringar – ja kärnverksamheten över huvud – har stora behov av medel. Inte minst i ljuset av en påtaglig inflation, vilken kommer medföra en påtaglig kostnadsutveckling.

Slutligen:
Sverigedemokraternas satsningar på kultur är förvisso i sammanhangen blygsamma. Men vi vill gynna de fria kulturaktörerna. I regionen föreslår vi mer medel till exempelvis unga arrangörer, och andra mindre poster. Jämfört med övriga satsar vi främst på den fria kulturen – inte den skattefinansierade.

I kommunen har Sverigedemokraterna satsat på hembygdsgårdar och småskalig kultur. Något som förstås inte slår lika bombastiskt som en rosa kisse på ett torg.
För övrigt ett monument för rättsosäkerhet i bästa fall. I värsta fall signalerar att det Socialdemokratiska Umeå har ett såpass påtagligt bekymmer med sexuella trakasserier att ett monument behövts resas för att lyfta den storskaliga problematiken.

Bra för Västerbotten! – SD:s landsbygdspolitiska program 2022

Av , , 4 kommentarer 21

Jimmie släppte Sverigedemokraternas landsbygdspolitiska program igår. Riktigt bra prylar som lyfts i det.
Ska väl kommentera en aning på de prylarna han lyfte och som ingår i programmet.

Avskrivning av studieskuld för personal som arbetar inom välfärd där det är kompetensbrist. Kanonbra!
Har i regionen lyft en motion med liknande formulering under mandatperioden som gått. En motion som endast SD verkat för.
Väl i linje med landsbygdsutredningen (SOU 2017:1).

Se över möjligheten att använda fjärrundervisning för att rädda skolor i glesbygd tycker jag också låter som en väldigt bra idé.

Stärkt statligt stöd för bevarandet av befintliga serviceställen på landsbygden behöver ökas, samt att stoppa försämringen av postservicen är också behövlig.

Självklart behöver vi återföra betydande delar av självbestämmanderätten från EU, inte minst på skogspolitikens område. Och självklart behöver kommuner ha ett kommunalt veto för vindindustrianläggningar och även för flyktingmottagning.

Programmet är bra. Finns mycket att säga om det, men några korta kommentarer.

Eller ja. Nu gnäller jag ju ofta på bränslepriserna, så passar på slänga in historiken om reduktionsplikten återigen nedan.

M behöver visa var de står avseende den ansvarslösa invandringspolitiken!

Av , , 9 kommentarer 25

På riksnivå har M officiellt en relativt stram linje. Detta är bra.

M i EU har en motsatt inriktning genom Tobé (med gedigen bakgrund från Reinfeldt-eran). Här har riksdagsmoderater en annan hållning. I Umeå har endast SD önskat utmana bosättningslagen, och M aktivt yrkat emot att göra det.
Det står i skarp kontrast till hur M agerat på annat håll där man är mer restriktiva.
I regionen har M dragit åt rätt håll främst det senare året, men har ännu att visa ifall man avser att verka för en mer begränsad invandring framöver.

Jag förstår att det finns många inom M som vill arbeta åt rätt håll.
Såklart det kommer finnas ett motstånd från de som tidigare drivit på i det motsatta hållet. Samtidigt är det viktigt att ha en klar linje för väljare likväl som för sin egna trovärdighets skull.

Den samlade bilden jag har är att M fortfarande inte tycks förstå att den ansvarslösa ”öppna-era-hjärtan”-politiken inte varit bra.

Som sagt, M behöver bestämma sig, och tydliggöra för väljarna vart man står kring den ansvarslösa invandringspolitiken. Att bl a verka för att Sverige ska ta emot oproportionerligt många jämfört med övriga EU-länder rimmar väldigt illa med den politik man menar sig föra inför valet i September.

Tillägg efter publicering: Ser att Charlie och Ludvig också lagt ut en debattartikel i ämnet här, särskilt avseende EU.

Satsa på kärnverksamheten i Umeå!

Av , , 3 kommentarer 25

Sverigedemokraterna tryckte på att vi satsar på äldreomsorg och skola.

År efter år har jag försökt ha – i det närmaste – terapisamtal för övriga partier, för att förklara värdet av att ha välfärdsmål i stället för befolkningsmål.
Att se till att Umeås medborgare ska ha så god välfärd som möjligt. Att de som arbetar inom kommunen ska ha så goda förutsättningar som möjligt. Att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare. Att kommunmedborgarna trivs. Att kommunmedborgarna får så mycket välfärd som möjligt för den skatt man tvingas betala.

Styrningen behöver utgå från välfärdsmål.
Inte från befolkningsmål.

Första gången vi blev invalda i fullmäktige så kom jag från svetsgolvet. Inte från något ungdomsförbund, utan från industrin. Från volvo.

Då presenterade man en demografipyramid, som visade att vi minsann behövde fler människor till Umeå. Vilket förstås passade väl in i det invandringspolitiskt ansvarslösa narrativet som då rådde.

Den här demografipyramiden har förekommit löpande i underlag under flertalet år. Som i sin tur gett upphov till en drös politiska visioner, varav det mest destruktiva är befolkningsmålet. Vilket i själva verkat är en alltför häftigt vidtagen befolkningsprognos.

Det har lett till en rad dyra investeringsobjekt, då fullmäktigepartierna successivt lyft investeringar för att dimensionera Umeå till en ofantligt mycket större kommun än vad vi kommer bli. Investeringar som innebär minskning av välfärd, sämre villkor för de som arbetar inom kommunen och vad kommunmedborgarna får för skatten man tvingas betala.

Lundabron, Rådhustorget, Vasaplan, en häftigt påkostad färja. etc.

Därtill en massa flum som övriga prioriterat över vårdpersonal, över välfärd och över våra kommunmedborgares disponibla inkomster.

Finlandsfärjan(väven), Kvinnohistoriskt museum, monument för rättsosäkerheten i form av en skär #metoo-staty som klär torget – som välkomnar de kommunmedborgare som byggt kommunen med sina skattemedel.

Sverigedemokraterna har istället konsekvent menat att välfärden behöver stärkas. Att man som kommunmedborgare inte ska behöva ställa sig frågan ”Vad tusan får jag för pengarna”.

Vår uppgift som politiker är att värna om de medborgare som bor i kommunen. Våra väljare, de som betalat skatt till kommunen. Detta måste komma i första rum.

Vi behöver satsa på kärnverksamheten i Umeå Kommun!

Den gångna veckan 22 – Söndagspodd med Per Carlberg

Av , , 2 kommentarer 14

Morgonens livesändning:

Naiviteten kring offentliga mensskydd!

Av , , 12 kommentarer 14

Morgonens Livesändning:

Såg att SVT lyfte att ”Umeå inför gratis mensskydd i skolan”, något som vi gjort sedan tidigare. Sverigedemokraternas linje var att vi fortsatt ska erbjuda mensskydd vid behov genom skolsköterska. Övriga partier införde emellertid mensskydd tillgängliga på de kommunala skoltoaletterna.

Utgångsläget är att mensskydd erbjuds kostnadsfritt vid behov i skolor idag. Så, som sagt, en aningen missledande rubrik på SVT.
Under kommunfullmäktige föreslog vänsterpartiet att skolorna ska erbjuda mensskydd på skoltoaletterna.

Vi är politiker. Vi måste rimligen se till risken för att dessa mensskydd tas i större omfattning än för behov. Även från andra än elever. Även av de som inte är kvinnor.
Det kommer att medföra svinn ändå. Elever vi talar om, många yngre. Att mensskydd inne på toaletter blir föremål för elevers lekande är inte orimligt anta.

Självklart kommer det med det en kostnad. Dessutom tillkommer investeringskostnader och ytterligare arbetsmoment för våra lokalvårdare.

Det finns andra områden som är betydligt viktigare att lägga medel på inom området.

Gårdagens livesändning rörde övriga partiers avsikt att inte beakta och främja klassisk arkitektur.