Petter Nilsson(SD)

Etikett: Umeå Kommun

Miljöaktivist’n kör diesel…

Av , , 7 kommentarer 28

Ni har säkert också nåtts av nyheten att ledaren för miljöaktivistgruppen ”Extinction Rebellion” har ertappats med den grova försyndelsen att köra dieselbil. Detta något hon rättfärdigar med den för miljöaktivistiska rörelsen märkliga ursäkten att hon behöver köra hennes barn till fritidsaktiviteter.

Exinction Rebellion är en högst besynnerlig grupp som i likhet med många andra miljömuppar värnar om kortsiktiga godhetssignalerande miljösatsningar, såsom platspåse-, bränsle- och diverseskatt, vilket förstås gör rätten att släppa ut mer till en klassfråga – vilket de i sin tur också ser som ett problem. Typ?

Långsiktiga åtgärder som att säkerställa att tillräckliga reinvesteringar sker på lokaler – för att minska driftkostnader, miljöavtryck, och uttag ur elnätet är lite för långsamt för denna aktivistiska rörelse. Eller för den delen användandet av flergångsverktyg/instrument. Ni vet, miljösatsningar som SD presenterar i Region Västerbotten.

I övrigt för de fram sitt budskap genom diverse ej våldsamma demonstrationer, exempelvis teaterföreställningar, statiska föreställningar, eller endast stå utanför Umeå kommunfullmäktige och ta bilder av ledamöter.
Ska väl också säga att Stefan Löfven och Greta Thunberg närvarade under Extinction rebellions första aktioner i Sverige 2018.

Välfärdsmål istället för befolkningsmål!

Av , , 19 kommentarer 22

Har länge vart skeptisk till befolkningsmålen som karakteriserar Umeå kommun, likväl som Region Västerbotten.

För det första rör det sig om ”mål”. Man har för avsikt att växa till en viss storlek. I Umeås fall är målsättningen orealistisk, vilket jag skrivit om tidigare här.
Jag fattar att tanken är att vara väldigt visionär för att locka väljare. Men jag vidhåller att det är betydligt viktigare att sörja för goda välfärdsmål i stället för visionära låtsasmål.

Om man förutsätter att kommunen ska växa med tiotusentals invånare, så kräver det kostsamma nyinvesteringar. Det behövs för att kommunens nyttigheter ska räcka till de kommande invånarna. Umeå har också investerat omfattande för att nå de målsättningarna. Exempelvis Rådhustorget och Vasaplan.
De investeringarna kostar förstås medel. Medel som skulle kunnat gå till välfärd.

Umeå kommun har som bekant en folkminskning om -541 för första halvåret 2021.
Den nettoinflyttning som skett från inlandet börjar någonstans kulminera, vilket jag påtalat tidigare. Glesbygden har inte ändlösa mängder invånare att ta av.
Samtidigt framstår norra ändan Västerbotten som alltmer attraktiv för människor att flytta till, med industrietableringar.

Det är fortfarande min förhoppning att övriga partier också är redo att ifrågasätta befolkningsmålen i sig. Istället för att populistiskt jaga väljare genom en alltför verklighetsfrämmande målbild, varför inte inse att en ökande befolkning inte per automatik innebär ytterligare arbetstillfällen och en bättre bostadsmarknad.

Förhoppningsvis inser övriga partier att vi också måste utmana bosättningslagen.
Ytterst är politikernas ansvar den församling vars väljare valt in dem.

Alla åtalade #Metoo-kvinnor fällda!

Av , , 8 kommentarer 15

SVT rapporterar att samtliga kvinnor som åtalats för förtal i samband #metoo har fällts.
Vidare kommenterar juristen Ängla Eklund att Alla kvinnor äger rätten till sin historia och man får berätta vad man vill till en nära krets av familj och vänner, men man får inte peka ut folk offentligt.

Det är sant. Samtidigt krävs det inte att förtalet avser något som inte är sant – i Sverige – till skillnad från exv anglosaxisk rätt.

Det är förstås ett komplext problem – som så ofta mellan människor. Därför har vi ett rättssystem som ska pröva saken.

Ytterst möts rättssäkerheten från den utsattes perspektiv – där någon felaktigt förlorar i rätten. Detta oavsett om den utsatte är en kvinna som antastats eller en man som dömts för en gärning han inte gjort.

Men tilltron för rättssystemet är grunden för ett demokratiskt samhälle.
#Metoo-rörelsen är avsett som verktyg utanför ramen av rättssäkerheten.

Den fråga man ytterst bör ställa sig är hur lagstiftningen bör skärpas för att bygga upp ett mer tryggt samhälle. Inte skapa verktyg utanför rättssamhällets ramar.

Klart är att vågen av #metoo fått en snäll prägel – och därmed inte kritiserats i erforderlig omfattning. Trots att upproret knappast vart särskilt demokratiskt.
Såpass snäll prägel fick #metoo – faktiskt – att Umeå utsmyckat sitt torg med en staty för den i grunden odemokratiska saken.

Man skulle kunna fråga sig vilka andra satsningar som görs –  i samma anda – inom kultur i kommun och region.

8 kommentarer
Etiketter: , , ,

Nä VK. Ålidhem är inte tryggare än Teg.

Av , , 6 kommentarer 27

Noterar att rättighetscentrum genom VK tryckt på otryggheterna i de rika områdena. Du som läsare känner säkert till ”Teg” som området där bilarna brinner och brottsligheten skenar?

För den oinvigde är området ett bostadsområde i Umeå som idag präglas av betydligt större trygghet än många andra områden i Umeå.

Det man räds är att politikerna skulle få för sig lägga fokus på ”problemområdet Teg”, istället för de områden som vi idag vet är eftersatta.

Nu när övriga partier äntligen börjat föra upp trygghet på agendan, och samtliga partier också kan börja lösa ut de trygghetsproblem som finns på våra eftersatta områden, så bör man vara synnerligen försiktig att byta fokus.

Att stärka tryggheten där bidragsberoendet är stort, bilar återkommande brinner, och där grov brottslighet förekommer i stor omfattning måste rimligen vara det politiska fokuset framgent. Inget annorlunda.

6 kommentarer
Etiketter: , ,

Ska undersköterskan betala för umepolitikerns operabesök?

Av , , 5 kommentarer 14

Invånare i Umeå kommun betalar i särklass mest till kultur per invånare. Övriga partierna är överens om merparten av dessa kultursatsningar, även om vissa nyktrat till om särskilda mindre kultursatsningar.

Det märkliga är emellertid att det råder konsensus inom sjuklövern avseende de stora kultursatsningarna som faktiskt tar omfattande medel från kärnverksamheten – utbildning, individ- och familjeomsorg och äldreomsorg – där medel verkligen behövs idag.

2016 la Umeå kommun ned cirka 2700 kr per invånare på kultur. Solna kommun runt 500.

Solna kommun har ändå ett rikt kulturliv med många kända kulturprofiler.
Detta trots att man inte har en Norrlandsopera, ett kvinnohistoriskt museum… – Ja, till och med utan att ha en #metoo-puma.
Det vill säga de satsningar som alla övriga partier stått bakom i Umeå kommun.

De sneda prioriteringar som övriga partier står för måste få ut slut. Vi måste satsa på kärnverksamheten!

Ytterst måste man fråga sig. Ska verkligen undersköterskan betala för umepolitikerns operabesök?

5 kommentarer
Etiketter: , , , , ,

Stoppa befolkningstillväxtshysterin!

Av , , 3 kommentarer 22

Till och med Socialdemokraterna i Umeå problematiserar framväxten av utsatta områden i Umeå. Det har tagit väldigt lång tid, men är ändå välkommet. Bekymret är emellertid att man använder sig av vidlyftiga mål istället för att komma med konkreta åtgärder.

Precis som jag anförde under budgetdebatten i måndags måste vi utmana bosättningslagen, och dessutom begränsa det vidlyftiga befolkningsmålet. Umeås politiker måste nyktra till och stoppa befolkningstillväxthysterin.

Mängden öppet arbetslösa stiger. Fler invånare utan ordentliga förutsättningar att få jobb kommer inte underlätta för framväxten av utsatta områden, och redan idag har vi sett bilbränder och en stigande otrygghet, där medborgare inte känner sig trygga att röra sig i offentliga miljöer under dygnets alla timmar i Umeå kommun.

Vi måste ha våra befintliga invånare nära hjärtat istället.

3 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Äldreomsorgen är inget integrationsprojekt!

Av , , 5 kommentarer 36

Man har gjort anställningar t ex inom äldreomsorgen till ett integrationsprojekt.

Där man anställer upp utrikes födda – utan erforderliga språkkrav, för att försköna statistiken  – vilket leder till samarbetssvårigheter på arbetsplatser, likväl som en oangenäm tillvaro för den som arbetar inom området utan god språkförståelse.

Det drabbar tryggheten, det drabbar äldre och deras anhöriga, och det drabbar de anställda. Allt för att man vill försköna statistiken.

Vi måste ställa krav på god språkförståelse för personal inom äldreomsorgen.

Umeå behöver satsningar på kärnverksamheten!

Av , , Bli först att kommentera 21

Umeå kommun måste satsa mer på omsorg, skola och individ- och familjeomsorg.

Sverigedemokraternas budgetförslag i Umeå kommun möjliggör de omfattande satsningarna på kärnverksamheten genom att begränsa mängden anvisningar till kommunen – vi behöver utmana bosättningslagen. Vi behöver dra ned på de omfattande medel som kommunen lägger på kultur – ofta till nyckfulla projekt.

Vidare föreslår Sverigedemokraterna neddragningar på administration och förtroendemannaorganisation.

#metoo-puman

Av , , 2 kommentarer 25

I likhet med kvinnohistoriskt museum finns där en politisk yttring även bakom #metoo-puman som samtliga övriga partier prioriterade medel till.

Nu kan man förvisso fråga sig vad som motiverar ett monument för rättsotryggheten med att bli uthängd i sociala medier.

Särskilt eftersom en stark social tillit – en tillit till varandra – kräver att rättssamhället fungerar?
Kanske är det en ordlek från engelskans cougar?

Jag kan tyvärr inte svara på motiveringen till varför övriga partier valde att prioritera #metoo-puman. Rimligen bör de övriga partierna kunna göra det.
Huruvida en staty i realiteten kommer minska mängden sexuella trakasserier är ytterst tveksam. Men tydligen har övriga partier gjort bedömningen att medel till statyn är viktigare än medel till skola och omsorg.

Ytterst anmärkningsvärt.

2 kommentarer
Etiketter: , , , , ,

Mindre medel till ”konst-ig” kultur i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 24

Kultursatsningar har fått något av en särställning i Umeå kommun. Ju mer ”konst”-ig satsning, ju mer medel ska politikerna tillföra.
Övriga partier startade upp kvinnohistoriskt museum.

De beskriver sin verksamhet på följande sätt.

”Ett museum med fokus på kön och makt varken presenterar eller representerar det uppenbara. Vi byter perspektiv och väljer att berätta från andra håll, det gör vi genom att placera kvinnor i centrum för våra berättelser. Kvinna i betydelsen den som definierar sig som kvinna. Det utesluter inte ett arbete med mansnormer, transfrågor och icke-binära perspektiv.”

Men fatta att övriga partier drivit fram detta museum. Medel som skulle kunna gå till alla medborgares välfärd – oaktat kön eller hudfärg – går istället till detta dravel.
Är det verkligen kommunens uppgift att finansiera konst för så uppenbara särintressen?

Naturligtvis finns det inget museum med ett fokus från ett manligt perspektiv. Rätteligen så i min mening. Historien om hur våra förfäder byggde upp västerbotten är en gemensam historia.
Den historien är värdefull för oss som Västerbottningar. Våra förfäder gav oss ett arv att förvalta för kommande generationer.