Petter Nilsson(SD)

Etikett: Vännäs

Vännäs Marknad

Av , , 2 kommentarer 19

Riktigt trevligt vara med och stå i Vännäs med våra företrädare där.
Några positiva nedstamp:
Ordentligt kul se såpass många aktiva SD:are stå med på marknaden.

Kul se intresset hos besökare.

Var en del gamla arbetskamrater från Volvo som var förbi. Vissa som gått i pension, vissa som jobbar kvar, och vissa som gått vidare till andra jobb. Överlag kul höra hur SD tycks vara rätt vanligt ämne i fikarummen runtom länet.

Mycket som hänt genom åren.

Pandemiuppehållet har väl någonstans varit en aning kärvt för marknadsarrangörer runtom i Västerbotten. Vännäs är förvisso en relativt stor marknad, men man märker av att det finns färre knallar än för bara några år sedan.

Har goda vänner söderöver som inte har marknader på samma sätt som Västerbotten, och som också är avundsjuka över att de inte har det.
De är viktiga. Lite avundsjuk själv när man står i tält att man inte kan besöka marknaden samtidigt. 🙂

En vepa vandaliserad på marknaden, så vi fick visa upp våra fantastiska syförmågor. Dessa förmågor visade sig kanske inte vara väldigt fantastiska, men var då smidigt löst av laget på plats.

Fritidspolitiker är viktiga!

Av , , 2 kommentarer 18

Morgonens livesändning:

Att vara fritidspolitiker är ett hedervärt och viktigt uppdrag.
Västerbottens partier har svårt att se till att tillräckligt många väljer att engagera sig. Vi har många små kommuner där jag är övertygad om att samtliga partier kan vara överens om att det behövs fler som engagerar sig och väljer att ta på sig ett uppdrag för partier.

För egen del har jag inga problem med att partier hittar tillräckliga mängder lokalpolitiker. Det ligger i allas intresse att partiernas väljare får den politik de röstar för. Även om Sverigedemokraternas politik är den enda trygga vägen framåt.

Jag instämmer i delar av vad Ola Nordebo skriver i ämnet i sin krönika i VK. Fritidspolitiker är otroligt viktiga. I många av våra mindre kommuner är det tyvärr svårt för partierna att hitta tillräckligt många som är intresserade.
Samtidigt tror jag att det upplevda avståndet till politiken upplevs längre idag.
Finns förstås många faktorer till det. Kanske bör man börja den historien vid kommunreformen från 1971(-77) och kanske avsluta den vid pandemin.
Kommunreformen innebar färre fritidspolitiker när man slog ihop kommuner, och med det mindre chans att människor lärde känna eller ens stötte på fritidspolitiker.
Pandemin har inneburit samma problem. Möten har fått stå tillbaka.
Det sagt så är ett medskick att ifall lokalmedia vill bidra till att lösa problemet så tror jag inte att rätt väg är att med sänkta redaktionella ögonbryn begära av människor att engagera sig som fritidspolitiker – eftersom det är deras skyldighet.

Det finns många Sverigedemokrater som fortfarande är försiktiga med att välja att kandidera beroende på hur lokalmedia agerat mot Sverigedemokratiska kandidater för ett flertal år sedan.

Ni vet. Ett nytt parti med företrädare utan mediaskolning, och år av aktivitet inom ungdomsförbund.

För vår del är stigmatiseringen inte ett så förbaskat stort problem idag. Vi har emellertid högre interna trösklar för att kunna kandidera, där vi bl a kräver utdrag ur belastningsregister för de som kandiderar för oss.

Nåväl. Lite utanför ämnet.

Nu ska jag inte säga åt media hur man ska agera. Men…
Kanske bör man istället överväga att lägga lite fokus inför att partierna sätter listorna inför valet. Sommaren inför det kommande valåret. Lägg lite mer fokus på hur listsättningarna går till, lite fokus på lokala fritidspolitiker sommaren innan det stundande valet.

Mycket av den här informationen, och framförallt vikten av att kandidera i tid ifall man vill kandidera, tror jag samtliga partier är tacksamma att få ut från lokalmedia i ett tidigt skede.
Även om vi informerar internt för medlemmar så finns det de som sympatiserar med partier, men som inte ännu blivit medlemmar.

Ska avslutningsvis instämma även i Ola Nordebos syn på det slentrianmässiga politikerföraktet. Vi som får ett ansenligt arvode får någonstans tåla för att bli föremål för ”det slentrianmässiga politikerföraktet”, men fritidspolitiker ska slippa undan det gisslet.