Petter Nilsson(SD)

Etikett: Vänstartpartiet

Skärp arvodesreglementet i Regionen!

Av , , 4 kommentarer 23

Norran rapporterade igår om kommunala topp-politiker som arvoderas olagligt. Förstås helt oacceptabelt.

Det är samtidigt viktigt att skapa regler för att begränsa arvodering till maximalt 1 basarvode.

Basarvodet för en politiker om 1 är idag runt 70 000 kr. Många politiker tjänar emellertid mer.

Jag har levt tillräckligt länge för att själv bli en s k politiker. Jag har förståelse för att politiker inte väljer att avstå sin lön – och skulle heller inte göra det själv. Alltså är det viktigt att ändra regelverket.

Det är också viktigt att skärpa regelverket så att arvodering inte kan uppgå till över 1 basarvode.

Dygnet har bara så många timmar, och jag betraktar 1 basarvode vara en politikerheltid (i betydelsen att man är i ens väljares tjänst under en mandatperiod).

Jag är arvoderad av regionens om politiker.
De dagar jag själv – exempelvis – representerar väljare på kommunfullmäktige, så kommer uppenbarligen jag själv inte arbeta fullt ut med regionens frågor.
Då kan jag tycka att det är det skäligt att regionen också drar av mitt arvode för den dagen. Så skall regelverket vara utformat i min mening.

Man blir bra stolt över att få äran att representera väljare. Och det – i sig – är en lön. 70 000kr räcker mer än väl för även den mest hårt arbetande politikern att ha mat på bordet. Personligen är jag också öppen för att sänka detta, men det må vara en senare fråga.

Därför föreslog jag under gårdagen att man inte ska kunna arvoderas mer än maximalt 1.0 basarvode genom regionens arvodering.