Petter Nilsson(SD)

Etikett: Vård

Den egendomliga sjuklövern i Region Västerbotten!

Av , , 19 kommentarer 21

Jag svär ytterst sällan, men jag kom på mig själv med att vara fruktansvärt frustrerad efter regionstyrelsen och det finns förstås bitar som spelar in i det.

Vilka bitar då? Jo, det var synnerligen märkligt att regionstyrelsen skulle peta i vilken pension en tidigare ledamot i regionstyrelsen skulle ha för att säkra en god pension för berörd. En annan “trevlig bit” är att bara för ett tag sedan slutade en kvinnlig moderat profil från Skellefteå uppdraget som strateg för externa relationer. Ett administrativt låtsasjobb inom lobby. Därefter tillträdde en kvinnlig moderat profil från Skellefteå samma uppdrag. Två olika personer, men med till synes påminnande profil.

Det hela blir emellertid lite märkligt när man ser att alliansen (låtsasoppositionen) tar meningslösa administrativa uppdrag samtidigt nu börjar överväga minska antalet administrativa tjänster. Moderaterna tycks ha något oklart planekonomiskt styrsätt där man enkelt ska skära bort hundra tjänster oaktat vilken verksamhet; om det är viktig vårdnära administration eller om det rör sig om verksamhet som till exempel ovan nämnd strateg för externa relationer. Sossarna tycks ha ett lite mer realistiskt förhållningssätt där man vill se över vilka tjänster det kan röra sig om.

Problemet är förstås att det inte räcker långt om det nu rör sig om hundra tjänster. Generöst kan man kanske räkna på sjuttio miljoner kronor – när underskottet som lyfts är närmare tusen miljoner kronor.

Det är dags att övriga partier också börjar förstå att de stora kostnader vi har i att exempelvis driva norrlandsopera, eller att annan politikerbeslutad – skattefinansierad kultur – innebär medel som kan gå till att få till bättre arbetsvillkor för vår vårdpersonal. Vi kan få ett lägre underskott genom att faktiskt göra rimliga bortprioriteringar och fokusera på det som brukar kallas kärnverksamhet.

Självklart måste vi även dra ned politikerarvoden och meningslösa administrativa tjänster. Många besparingar behövs och det innebär att politiker vågar ta ansvar. Återigen: vad har en strateg för externa relationer för syfte? Vilket mervärde skapar det för sjukvården? Inget. Om det blir ett självändamål för politikerna att skapa sådana administrativa låtsasjobb så har vi ett problem. Det visar vilken inställning man har till skattebetalarnas pengar.

Även om jag välkomnar att S och M nu tycks haka på vår linje att skära i administration, så måste vi politiker våga välja bort de uppgifter och den verksamhet som inte är central för vår verksamhet. Moderaternas lösning låter lockande, men den är dålig eftersom den har noll effekt. Sossarnas linje är bättre, men man törs fortfarande inte ta ansvar.

Avveckla verksamheter vi inte behöver; hbtq-diplomering, genderbudgeting, jämställdhetsintegrering, lobbyism och så vidare. Om ingen utom SD törs leda och prioritera mellan verksamheterna – så tror jag i ärlighetens namn inte att folket får klara alternativ att rösta på heller.

Det hela är mycket enkelt: politiker måste leda genom exempel. Det innebär att vi INTE frångår regelverk gällande pension och hittar på egna lösningar för att gynna våra plånböcker, samt att INTE ta på sig meningslösa administrativa tjänster samtidigt som man säger att man vill kapa på administrationen.

Administrationen i Regionhuset!

Av , , 3 kommentarer 31

Läste en debattartikel i GP där vårdenhetsöverläkare problematiserar administrationen inom koncernkontoret i VGR. Debattartikeln titulerad ”slakta all meningslös verksamhet på sjukhusen som inte är vård”.

Jag tänkte direkt att det där är en debattartikel som svårligen någon inom förvaltningen känner att de vill svara på.
Jag läste ett utmärkt svar, en kommentar inifrån på reddit där en användare lyft samma debattartikel.

Det finns absolut verksamheter inom regionhuset som går att direkt göra besparingar inom. Det gör det. Kommunikatörer, memeolog, etc. Men det är samtidigt viktigt att komma ihåg att en hel del administration faktiskt behövs. Exempelvis behöver vi ha administration för att kunna få ta del av vissa riktade bidrag från stat (även om man som regionpolitiker kan tycka att generella statsbidrag kan vara mer värdefulla så får regionpolitiker någonstans gilla läget – eftersom riktade bidrag riktas från statlig nivå). Forskning, HR, Ekonomi, Beställning, Folkhälsa, Juridik, IT, etc.

Vi har löpande som enda parti försökt göra besparingar där det varit möjligt inom administration. Det är emellertid inte så att all administration går att skära bort med ett alexanderhugg. Tyvärr.
Den administrationen som vi emellertid snabbt kan göra besparingar inom är den som övriga partier i regionen valt att införa.

Vill också skriva ett stycke särskilt kring att många av de som jobbar inom regionkontoret gör ett väldigt bra jobb. Många ett nödvändigt jobb. Jag vet med mig att det finns ett bekymmer med ett slags vi-mot-dom tänk mellan sjukvård och regionhuset, och vill understryka att jag sett många tjänstemän jobba med att fastställa skyddsutrustning för vårdpersonal sena fredagkvällar under pandemin. Inget de behövt göra. Något de valt att göra.

Vi jobbar för regionen tillsammans. Det är viktigt att komma ihåg. Sen kan styrningen vara mer effektiv, det är jag övertygad om. Färre och mer kvalitativa indikatorer. Skära bort onödig politikerbeslutad administration. Det finns absolut åtgärder att göra.
Prioritera vård och vårdpersonal över politikerstyrd och skattefinansierad kultur, Märkliga projekt och lobby (ex den snart stundande Region Västerbotten på Grand Hôtel) och politikerorganisation, med mer.

Men det absoluta flertalet vill få allt att fungera så bra som möjligt, tillsammans.

Just. Såg någon som undrade mer specifikt hur och vilka besparingar vi gör i vår budget. Har ett inlägg på bloggen som visar upp samtliga tre alternativ till regionplan och budget. Länk här.

Om AI (och chatGPT)!

Av , , 20 kommentarer 15

Ah. Artificiell Intelligens. AI!

Har tänkt mig skriva av mig i ämnet många gånger, men har som aldrig riktigt funnit tiden.
Nu en relativt lugn morgon för en gångs skull.

Ja. Jag har prövat ChatGPT. Lite trevande. Började peta redan innan den var en känd pryl i media här i Sverige.
ChatGPT är alltså en AI-chat, som löser uppgifter – textvägen.

Klart är att den verkar kunna vara en kreativ motor för människor som vill arbeta med kreativa jobb. Be den skriva en hundra ords novell, och vips har du ett väl skrivet stycke – avgränsat enligt dina önskemål – på hundra ord(se sidhuvudet på bloggen denna).

Misstänker att det kommer innebära bekymmer för gemene man som vill arbeta i kulturella och kreativa näringar i traditionell bemärkelse. Vilket vidare förstärks i svaret på frågan jag – förstås – ställde i ämnet.

Ska också nämna att AI lyckats vinna de mänskliga sinnenas bedömning av vackra bilder i en tävling där AI ställde upp tillsammans med mänskliga kreativa.

Än så länge finns det skäl att iaktta försiktighet emellertid. AI-incidenten i Region Skåne var en läxa. Man ser också att AI har svårt att lösa komplexa problem. Den är emellertid utmärkt på att ta fram kall rådata.
Klart är AI framöver kommer innebära att de med grundläggande datorfärdigheter kommer få ett väsentligt mycket lättare liv framöver. Bekymren AI ställer för utbildningsväsendet kommer vara påtagligt.

Framtiden kring AI är oviss, men ändå riktigt riktigt spännande!
Trevlig helg på dig, och stort tack du tog dig tiden att läsa denna SD-politikers tankar denna lördagsmorgon!

Vårdplatsbristen på Norrlands Universitetssjukhus!

Av , , 2 kommentarer 29

Det är fruktansvärt att över 60 vårdplatser är indragna på Norrlands Universitetssjukhus.

SVT:s intervju med Magnus Hedström och Jenny Olsson är förhållandevis klargörande. Självklart leder vårdplatsbrist till patientsäkerhetsrisker.

Nu är det förstås inte upp till dem att lägga en budget för regionen. Det är upp till politiska partier. Den mediala bevakningen av budgetförslag genom åren har varit förhållandevis fattig. Har själv suttit som gruppledare för Umeå kommun och upplevt att den budgeten uppmärksammats mer än regionens.

Under sommaren i år lyckades övriga partier undvika att diskutera prioriteringar. S lyckades med att säga att man avser att begränsa kostnadsutvecklingen genom att göra besparingar på administration – vilket jag tar mig friheten att förklara avses göras med befintlig tjänstemannaorganisation. Alliansen lyckades med att kommunicera att de avser anlita konsulter för att göra detsamma.
För vår del ser vi det som rimligt att politiken rannsakar de beslut som lett till utökad administration, istället för att ha konsultkostnaderna att dra iväg, eller för den delen använda tjänstemännens tid för detsamma. Även om det kanske upplevs jobbigt att inte godhetssignalera.

Valrörelsen innehåll ingen större diskussion kring övriga prioriteringar – exempelvis kring offentligt finansierad (och för den delen, av politiker beslutad) kultur. Skattemedel ska inte gå till sådan kultur före de pengarna går till vård.

Har tidigare kritiserat även bland annat politikerarvoden och projekt.

I ett synnerligen orosfyllt ekonomiskt läge är det viktigt att prioritera. Den här gången hoppas jag innerligen att övriga partier också budgeterar rimligt.

Budgetprioriteringarna ramar in förutsättningarna för arbetsmarknadens parter att förhandla om löner, arbetsvillkor etc.
Att svepande säga att man avser att bli en bättre arbetsgivare blir bara en floskel såvida man inte är redo att faktiskt prioritera vård.

Enda oppositionen i Region Västerbotten – SD!

Av , , 5 kommentarer 23

Sverigedemokraterna är enda partiet som prioriterar vård, vårdpersonal och vill ta itu med eftersatt fastighetsunderhåll.

Mycket pengar går idag till onödig administration som beslutats av politiker. Stora medel går till skattefinansierad lyxkultur som särskilt gynnar en enskild kommun (exv Norrlandsoperan). Regionen fortsätter köra champagneprojekt såsom Region Västerbotten på Grand Hôtel i Stockholm.

Allt detta var viktigt för majoriteten i början av mandatperioden. Viktigare än vård.
Alliansen kopierade majoritetens prioriteringar i början av mandatperioden. Övriga partier delade uppfattning om hur regionen skulle styras under innevarande mandatperiod. Vilket förstås gör det svårt för alliansen att kunna kritisera Socialdemokraternas prioriteringar på riktigt.

De övriga sju partierna i Region Västerbotten har med all önskvärd tydlighet valt att undvika snacka om vad som behöver bortprioriteras. Istället kommer floskler såsom ”Sveriges bästa förlossningsvård”, eller ”världens bästa hälsa”, ”När vi tar över kommer x att funka” eller liknande. Exempelvis, SR:s Steffen Renklint bad politikerna att sammanfatta sina lösningar på bemanningskrisen.

Jag är ingen skolad politiker, men jag är övertygad om att medborgare – med mig – är ok med att avstå lön för att se till att man har en fungerande vård. Jag tror ytterst få medborgare är redo att avstå lön för att exempelvis Region Västerbotten ska kunna ha ett möte å Grand Hôtel i Stockholm.

Såg att SVT lyft alliansens ovilja att samarbeta med SD.
Det politiska klimatet, skriver KD, är annorlunda i Västerbotten. Och så är det absolut. Men det är inte SD som skiljer sig från sin motsvarighet på riksplan.

Kommer ihåg Centerpartister som talat för en fri invandring här i Västerbotten under mandatperioden. Alliansen sitter ihop i Västerbotten.

Jag tror man ska vara väldigt försiktig att ha allt för häftiga arvoden. Det finns en risk att vissa kanske inte har de ideella drivet att faktiskt få igenom sin politik, eller ens ha en politik.

Många av Sverigedemokraternas förslag har gått igenom trots att övriga partier sagt nej till dem. Det har helt enkelt behövts införas. Exempelvis avseende budget, där Sverigedemokraterna föreslog att hantera drift- och investeringsbudget samtidigt. Initiativ som varit meningsfulla även direkt relaterade till pandemin röstades ner, men genomfördes – dock onödigt sent.

Nåväl. Min förhoppning är att man åtminstone öppnar upp för att genomföra bra förslag i ett tidigare skede under kommande mandatperiod.
Rekommenderar även följare att se över partiernas olika budgetalternativ, och de olika partiernas förmåga och vilja att faktiskt styra Region Västerbotten åt rätt håll.

Uppmuntra hederlig debatt!

Av , , 2 kommentarer 27

En vecka till valdagen.

Nu är det en del debatter kommande vecka också. Mitt bekymmer med dessa debatter är egentligen en grundläggande frågeställning.
Kommunal och regional politik handlar i regel om att hushålla med begränsade resurser. Politiken är komplex, i betydelsen att allt – i någon mening – sitter ihop.
Jag har försökt lyfta de enorma bekymmer vi står inför kommande mandatperiod. Vikten av att prioritera.

Rimligen borde fokus ligga kring ”Vilken verksamhet behöver skära ned för att vi ska kunna upprätthålla en bra trygghet och välfärd för våra invånare?”.
Istället har debatterna hellre varit på hur arbetsmarknadens parter ska förfoga över ramarna politiken tillser dem, eller hur tjänstemän bör ta ställning i ärenden. Alternativt vilken innovativ lösning som helt ska vända upp-och-ned på förutsättningarna i en given kommun eller region.
frågeställningar som, förstås, bjuder in till vallöften och valfläsk.

Valfläsk är inte ett ansvarsfullt sätt att arbeta politiskt i tider när reformutrymmet är obefintligt.

Jag önskar att debatter kunde fokusera mer på var besparingar behöver göras, samt huruvida de alls är genomförbara.

Regionen som exempel.
I regionen har politikerna från övriga partier infört en hel massa onödig men godhetssignalerande administration. Administration som majoriteten vill få bukt med genom tjänstemän – som ska hitta vilken politiskt beslutad administration man ska dra ned på. Alliansen vill ha in konsulter för att göra samma sak.

Är självklart att politikerna tar bort den administrationen – även om man kanske inte ser så snäll ut.

Enorma kultursatsningar på lyxkultur, exempelvis Norrlandsoperan, bör rimligtvis ses i ljuset av att vi har vårdpersonal som går på knäna.
Champagneprojekt. Region Västerbotten på grand Hôtel i Stockholm, världsmässan i Dubai, Almedalen, etc.
Politikerarvoden. Region Västerbotten ligger i absoluta toppen i Sverige.

När övriga partier i regionen nu vill dra in svångremmen på vård och vårdpersonal för att satsa på detta, låt väljare få ta ställning till det. Passar på länka partiernas olika budgetförslag (lades 2021 sist, endast SD har verkat för en budgetprocess i juni 2022).

För varmt…

Av , , 4 kommentarer 20

Måste säga att det börjar bli alldeles för varmt nu.
När man kliver upp på morgonen och avläser 27 grader…

Ska väl säga att man knappast är hjälpt av att ha pigment som medför att man mer eller mindre förkolnar vid lätt kontakt med sol.

Vid det här laget välkomnar man absolut lite kyla och regn.

Ska väl snurra det här till något politiskt, så man får behålla politikerbloggen. 🙂

Det är inte så att det är några värmerekord förvisso. Västerbottens varmaste uppmätta temperatur var i Skellefteå 1968, om 34,2 °C. Samma år hade Myrheden köldrekordet för oktober om -31,5° C.

Fick tidigare en fråga kring klimat och vad vi gör i regionen för det. Svaret är att vi inte gör varken mer eller mindre än övriga partier.
Inget parti vill att vi ska behöva lägga mer på energikostnader. Det finns ingen ond (nidbilden av en) politikerdirektör som önskar ondskap, och vill höja energianvändningen i onödan, eller som vill öka transportkostnader/utsläpp.

Däremot menar jag att det finns för mycket godhetssignalering som inte har någon verkan för klimatet, eller rentav är negativt.
Att vikta ekologiskt i upphandling parallellt med närproducerat innebär att man öppnar upp för längre transporter. Det stärker inte heller läget för vår egen livsmedelsproduktion, vilket långsiktigt leder till kortare transporter.

Vi behöver heller inte lägga en massa pengar på administratörer eller reklam för kollektivt resande eller onödiga analyser kring utsläpp. Det finns inget parti som aktivt driver linjen att neka operationer/åtgärder för att satsa på klimatet.

Fast mindre resurser till vård innebär ju inte bättre möjligheter att kunna erbjuda operationer eller åtgärder för att motsvara medborgarnas behov.

Nåväl. Nu blev det nästan mycket politik, när man så sitter och skriver.

Hoppas ni alla får möjlighet att njuta av värmen. Kom ihåg att dricka ordentligt. Resorb- eller vätskeersättning kanske kan vara något att överväga för er som är mindre framför datorn än undertecknad.

Prioriteringar behövs!

Av , , Bli först att kommentera 17

Morgonens livesändning:

I SKR:s senaste ekonominytt (5/2022) prognosticerar SKR ett LPIK för 2023 om 5,1% samt ett LPI om 5,4%.

Vi har som bekant inte en lönedriven inflation. Kostnaderna stiger, men skatteintäkterna följer inte med.

Sverigedemokraterna har alltid sagt att mer pengar behöver gå till vård, vårdpersonal och för att lösa problemen med byggnadsrelaterad ohälsa.

Bekymret är emellertid att det kräver omprioriteringar. Vi brukar framhålla (med viss retorisk skärpa) att vi behöver göra besparingar inom administration, champagneprojekt, finkultur (som särskilt gynnar en enskild kommun), politikerarvoden, en överflödig politikerorganisation med mer.

Ingen politiker vill bekänna att man vill göra besparingar.
Men det behövs.

Genom att göra dessa besparingar kan vi frigöra mer pengar till vård, vårdpersonal och få bukt med byggnadsrelaterad ohälsa.

Sverigedemokraterna föreslog som enda parti att vi skulle hantera budget i juni i år. Något vi föreslog tidigt i våras. För problemet är också att även om index är ett bra hjälpmedel för att se en trend i ett större sammanhang, så kommer förstås enheter, kliniker att drabbas olika mycket på grund av inflationen.

Det innebär att vi politiker behöver ge vår verksamhet bra förutsättningar att bedriva just sin verksamhet.

Övriga partier vill inte ta budget i juni. Och ett argument jag återkommande hört är att man menar att det vore syfteslöst, eftersom kommande fullmäktige ändå kommer fastställa budget i höst efter valet.

Men poängen med en långsiktig styrning är att undvika de dumsnåla besparingar som återkommande sker på enskilda enheter inom regionen.

Samtidigt blir det intressant att följa hur de olika partierna avser att göra besparingar för att klara av de satsningar man har för avsikt att göra.
Besparingar man hört från vissa partier såsom ”Vi hittar inte något att spara på, men vi ska anlita konsulter som ska hitta det åt oss”, eller ”hyrpersonal x mkr” hoppas jag verkligen synas. För ytterst ska besparingar gå att genomföra.

Majoritetens ovilja att lägga tillräckliga medel på reinvesteringar behöver också synas. För vi behöver ha bra lokaler i regionen.
Det är kanske inte något man lättsamt vinner ett val på, men någonstans måste medborgarnas väl komma med, även om det inte ser flådigt ut för väljarna.

Uppdrag granskning om ”De Okända”!

Av , , 7 kommentarer 19

Morgonens livesändning:

Jag såg att jag fick ett relativt centralt porträtt i granskningens presentationsbild.
Men särskilt mycket fokus vill jag inte säga föll på SD under granskningen.

Samtidigt är det ju ofta så med journalister. Det där omvända teoremet: ”Om man inte kan säga något o-snällt så behöver man inget alls säga”.

Sverigedemokraterna har många duktiga regionpolitiker, så kan tycka att det är synd att SD inte fick något större mediauppbåd.

Nåväl. Något jag önskar fick större utrymme.

Regioner hanterar sjukvård. Men det är inte det enda regioner arbetar med. Mycket pengar går till andra saker också.

Bland annat lägger övriga partier i Region Västerbotten ner enorma resurser på offentligt finansierad (styrd) kultur.

I den dyra Norrlandsoperans fall så gynnar detta främst en kommun (Umeå).
Region Västerbotten medfinansierar projekt. Många projekt med oklar nytta.
Region Västerbotten ger politiker höga arvoden.
Region Västerbotten har för stor politikerorganisation.
Lobbyism, satsningar på mångkultur, bidrag till studieförbund såsom Ibn Rushd.

Det finns medel att spara, för att i stället lägga på vård. Mer medel att lägga på fastighetsreinvesteringar.

Övriga partier vill göra häftiga besparingar inom vården i stället.

Då måste man fråga sig ifall väljarna verkligen tycker att vården ska bortprioriteras till förmån för de uppräknade besparingarna SD menar behöver göras.

Jag tror verkligen inte det.

SD ger mest pengar till vård!

Av , , 1 kommentar 20

Länk till morgonens livesändning:

Sverigedemokraterna har problematiserat att Region Västerbotten inte lägger en budget i juni.
I och med att partierna inte lägger budget i juni – så är partiernas senaste egna budgetar från 2021.

Såg att budgetförslagen inte gick att ta del av i mötessystemet i regionen, så passar på att länka till mitt gamla blogginlägg som visar upp de olika partiernas budgetprioriteringar.

Notera att SD lägger mest medel på vård. Att SD också som enda parti skjuter till mer medel för att få bukt med dåliga byggnader/lokaler.

SVT har ställt frågor till partierna som varit väldigt öppna, exempelvis ”Vill ni lägga mer medel på x”.
Sverigedemokraterna vill (och kan) förstås lägga mer medel på sjukvård, men problemet med frågan är att även partier som har motsatt ambition kan svara ja på den – med det outtalade tillägget ”men vi har inte råd”.

Sverigedemokraterna både kan och vill lägga mer medel på vård, och vi menar att det är en förutsättning för att invånarna i länet ska kunna få en bra vård.