Petter Nilsson(SD)

Etikett: Vård

Administration: ”För godhetens skull?”

Av , , 1 kommentar 16

I Region Västerbotten tenderar övriga partier att löpande införa självbekräftande snällhetsadministration.
Exempelvis har övriga partier önskat ha jämställdhetsintegrering och genderbudgeting(se sid 17-18 i regionstyrelsens protokoll).
Därtill har bland annat HBTQ-certifiering/diplomering vart till synes väldigt viktigt.

Det är svårt att förstå varför vi ska lägga medel på ökande administration bara för att ett ärende låter snällt.
Jag har vidhållit att jag bestämt litar på vår personal, och det gör jag verkligen. Förstår inte det behovet övriga ser att styra personalens värdegrund. Och ber läsaren att kolla igenom SKR:s dragning(ovan) kring jämställdhetsintegrering och genderbudgeting.

Vi måste begränsa den meningslösa – och onödigt kostsamma – styrningen. Den meningslösa styrning som endast har till syfte att politikern kan bekräfta sin egna individuella snällhet.

Är Nordebo okunnig, eller bara lat?

Av , , 1 kommentar 36

Som de flesta vid det här laget känner till, så besitter sjuklövern samma prioriteringar i Region Västerbotten. Allt till alla.

Sjukvården är inte tillräckligt viktig för att göra avkall på champagneprojekt, minska administrationen, att dra ned på finkultur – eller för sjuklöverpolitikernas egna förtroendemannaorganisation.

M och S är överens om detta.

Samtidigt recenserar Nordebo en debatt där M och S är tämligen bleka, och inget av partierna står för några lösningar. Eller ptja, inga lösningar som inte involverar att tjänstemän eller konsulter ska ta fram lösningar i form av besparingsplaner etc.

Nordebo tycks emellertid endast hört S och M. Två partiet som i alla väsentliga aspekter är samma parti.

Sjukvård behöver prioriteras!

Av , , 4 kommentarer 18

Regionen behöver lägga mer medel på sjukvård.
Partiernas budgetförslag finns tillgängliga här.

Många partier säger sig ha ambitionen att satsa på sjukvård. Men för att kunna satsa på något så kräver det att partierna också bortprioriterar verksamhet som man inte tycker är lika viktig.

I Sverigedemokraternas fall väljer vi att genom reella förslag ta ned kostnader för administration, skrota champagneprojekt, ta ned kostnader för finkultur likväl som för en alltför kostsam förtroendemannaorganisation.

Belöna glesbygdspersonal inom Region Västerbotten!

Av , , 1 kommentar 18

Igår hanterades de tre olika verksamhetsplanerna. En verksamhetsplan majoriteten biträdde, en plan för M, C, L samt KD och vår verksamhetsplan.

I korthet vill jag lyfta vikten av att avdrag på studieskuld/pensionsavsättningar till personal som bor och verkar i glesbygd. Det här behövs göras för att säkerställa en jämlik vård oavsett vart man bor i länet. Det är också ett bra steg för att stärka patientsäkerheten och stärka tryggheten i hela Västerbotten. Vidare en förutsättning för fast läkarkontakt i glesbygd.

Ytterst vore det förstås önskvärt att Sverigedemokraternas budget hade utgjort ramen för verksamhetsplanen. Tyvärr vann inte vår budget bifall i år, så vi ser fram emot nästa år – då partiernas ledamöter får chansen att prioritera sjukvård och vårdpersonal på riktigt igen!

1 kommentar
Etiketter: , , , ,

SD: Prioritera sjukvård och vårdpersonal!

Av , , 6 kommentarer 25

Vi behöver prioritera sjukvård och vårdpersonal.

Det är säkerligen ingen nyhet för de som läser den här bloggen att SD lägger mest medel på sjukvård.
Men det är viktigt att förklara att man behöver se till att sjukvård får tillräcklig ram för att vi ska kunna säkerställa att vårdpersonal och sjukvård får goda förutsättningar.

Alla godhetssignalerande satsningar som övriga partier ställer sig bakom – vilka utökar kostnader för administration behöver få ett slut. Men ytterst skulle jag säga att det viktigaste är att få ordning på prioriteringarna.
Sjukvården är viktig. Viktigare än champagneprojekt, överflödig förtroendemannaorganisation, finkultur och administration.
Det finns absolut möjlighet att prioritera rätt inom regionen, det är ytterst en fråga om vilja.

Vård och vårdpersonal måste prioriteras!

Av , , 2 kommentarer 19

Regionens huvuduppgift är sjukvård. Sjukvården är en del av kärnan i den tryggheten samhället erbjuder medborgarna för de medel medborgare avstår från sin lön i form av skatt. Flertalet är också redo att avstå en del av sin lön till den tryggheten.

Samtidigt går skatt, likväl som medel till vården idag till andra verksamheter.

Vård och vårdpersonal var underfinansierad redan innan pandemin. Men övriga partier har löpande budgeterat för väldigt omfattande besparingar inom vård under namnet ”Regiondirektörens plan”, för att på något vis hänskjuta ansvaret från politiken.
Sverigedemokraterna har sagt att det inte är rimligt att samtliga besparingar går att göra – att ska vi göra besparingar måste vi börja med andra verksamheter – samt att hemtagningseffekten inom ramen för effektiviseringsplanen inte kommer nå målet.

Sparar man på personal så leder det till stigande kostnader för hyrpersonal.

Övriga partier sätter följande före vård och vårdpersonal:
Offentligt finansierad kultur med särskilt politisk präglad verksamhet, lyxig kultur för de få med såpass utpräglat intresse för exempelvis opera att de inte nöjer sig med ett youtubeklipp. En mängd kultur som i princip endast går till kuststråket i Västerbotten. Det här ska tydligen prioriteras under pandemin?

En ökad administration. Satsningar på flum såsom Jämställdhetsintegrering och Genderbudgeting.

Onödig förtroendemannaorganisation i form av tre FoD-beredningar, vilkas uppgift främst tycks vara att skola upp och arvodera kommande politiker.

Lyxmiddagar, projekt och resor till exotiska destinationer.

Övriga partier har haft de här prioriteringarna under hela mandatperioden.

Lösningen är emellertid uppenbar. Mer medel måste gå till vård och vårdpersonal!

Prioritera vård och vårdpersonal!

Av , , Bli först att kommentera 19

Om bara ett par månader läggs beslutas ny budget i Region Västerbotten. För att Regionens verksamheter ska kunna nå en skälig kostnadseffektivitet, för att trygga vår roll som attraktiv arbetsgivare – inte minst under pandemi – så måste vården prioriteras!

Övriga partier har vart tydliga med att de avsett prioritera kultur, regional utveckling, administration och överflödig förtroendemannaorganisation. Detta har man gjort genom principiellt likalydande budgetalternativ. Budgetalternativ där allt prioriteras (vilket i realiteten innebär att inget prioriterats).

Jag bedömer det vara populism att inte göra prioriteringar som politiker. Det gör det enkelt för en. Man blir inte kritiserad för de besparingar man gör.
Regionen behöver dock prioritera vård och vårdpersonal. Det kräver att man som politiker kliver lite utanför sin bekvämlighetsbubbla.

Det är min förhoppning att övriga partier också prioriterar vård och vårdpersonal, och inte som vanligt håller tunt – efter de lovat runt.