Petter Nilsson(SD)

Etikett: Vård

Enda oppositionen i Region Västerbotten – SD!

Av , , 5 kommentarer 23

Sverigedemokraterna är enda partiet som prioriterar vård, vårdpersonal och vill ta itu med eftersatt fastighetsunderhåll.

Mycket pengar går idag till onödig administration som beslutats av politiker. Stora medel går till skattefinansierad lyxkultur som särskilt gynnar en enskild kommun (exv Norrlandsoperan). Regionen fortsätter köra champagneprojekt såsom Region Västerbotten på Grand Hôtel i Stockholm.

Allt detta var viktigt för majoriteten i början av mandatperioden. Viktigare än vård.
Alliansen kopierade majoritetens prioriteringar i början av mandatperioden. Övriga partier delade uppfattning om hur regionen skulle styras under innevarande mandatperiod. Vilket förstås gör det svårt för alliansen att kunna kritisera Socialdemokraternas prioriteringar på riktigt.

De övriga sju partierna i Region Västerbotten har med all önskvärd tydlighet valt att undvika snacka om vad som behöver bortprioriteras. Istället kommer floskler såsom ”Sveriges bästa förlossningsvård”, eller ”världens bästa hälsa”, ”När vi tar över kommer x att funka” eller liknande. Exempelvis, SR:s Steffen Renklint bad politikerna att sammanfatta sina lösningar på bemanningskrisen.

Jag är ingen skolad politiker, men jag är övertygad om att medborgare – med mig – är ok med att avstå lön för att se till att man har en fungerande vård. Jag tror ytterst få medborgare är redo att avstå lön för att exempelvis Region Västerbotten ska kunna ha ett möte å Grand Hôtel i Stockholm.

Såg att SVT lyft alliansens ovilja att samarbeta med SD.
Det politiska klimatet, skriver KD, är annorlunda i Västerbotten. Och så är det absolut. Men det är inte SD som skiljer sig från sin motsvarighet på riksplan.

Kommer ihåg Centerpartister som talat för en fri invandring här i Västerbotten under mandatperioden. Alliansen sitter ihop i Västerbotten.

Jag tror man ska vara väldigt försiktig att ha allt för häftiga arvoden. Det finns en risk att vissa kanske inte har de ideella drivet att faktiskt få igenom sin politik, eller ens ha en politik.

Många av Sverigedemokraternas förslag har gått igenom trots att övriga partier sagt nej till dem. Det har helt enkelt behövts införas. Exempelvis avseende budget, där Sverigedemokraterna föreslog att hantera drift- och investeringsbudget samtidigt. Initiativ som varit meningsfulla även direkt relaterade till pandemin röstades ner, men genomfördes – dock onödigt sent.

Nåväl. Min förhoppning är att man åtminstone öppnar upp för att genomföra bra förslag i ett tidigare skede under kommande mandatperiod.
Rekommenderar även följare att se över partiernas olika budgetalternativ, och de olika partiernas förmåga och vilja att faktiskt styra Region Västerbotten åt rätt håll.

Uppmuntra hederlig debatt!

Av , , 2 kommentarer 27

En vecka till valdagen.

Nu är det en del debatter kommande vecka också. Mitt bekymmer med dessa debatter är egentligen en grundläggande frågeställning.
Kommunal och regional politik handlar i regel om att hushålla med begränsade resurser. Politiken är komplex, i betydelsen att allt – i någon mening – sitter ihop.
Jag har försökt lyfta de enorma bekymmer vi står inför kommande mandatperiod. Vikten av att prioritera.

Rimligen borde fokus ligga kring ”Vilken verksamhet behöver skära ned för att vi ska kunna upprätthålla en bra trygghet och välfärd för våra invånare?”.
Istället har debatterna hellre varit på hur arbetsmarknadens parter ska förfoga över ramarna politiken tillser dem, eller hur tjänstemän bör ta ställning i ärenden. Alternativt vilken innovativ lösning som helt ska vända upp-och-ned på förutsättningarna i en given kommun eller region.
frågeställningar som, förstås, bjuder in till vallöften och valfläsk.

Valfläsk är inte ett ansvarsfullt sätt att arbeta politiskt i tider när reformutrymmet är obefintligt.

Jag önskar att debatter kunde fokusera mer på var besparingar behöver göras, samt huruvida de alls är genomförbara.

Regionen som exempel.
I regionen har politikerna från övriga partier infört en hel massa onödig men godhetssignalerande administration. Administration som majoriteten vill få bukt med genom tjänstemän – som ska hitta vilken politiskt beslutad administration man ska dra ned på. Alliansen vill ha in konsulter för att göra samma sak.

Är självklart att politikerna tar bort den administrationen – även om man kanske inte ser så snäll ut.

Enorma kultursatsningar på lyxkultur, exempelvis Norrlandsoperan, bör rimligtvis ses i ljuset av att vi har vårdpersonal som går på knäna.
Champagneprojekt. Region Västerbotten på grand Hôtel i Stockholm, världsmässan i Dubai, Almedalen, etc.
Politikerarvoden. Region Västerbotten ligger i absoluta toppen i Sverige.

När övriga partier i regionen nu vill dra in svångremmen på vård och vårdpersonal för att satsa på detta, låt väljare få ta ställning till det. Passar på länka partiernas olika budgetförslag (lades 2021 sist, endast SD har verkat för en budgetprocess i juni 2022).

För varmt…

Av , , 4 kommentarer 17

Måste säga att det börjar bli alldeles för varmt nu.
När man kliver upp på morgonen och avläser 27 grader…

Ska väl säga att man knappast är hjälpt av att ha pigment som medför att man mer eller mindre förkolnar vid lätt kontakt med sol.

Vid det här laget välkomnar man absolut lite kyla och regn.

Ska väl snurra det här till något politiskt, så man får behålla politikerbloggen. 🙂

Det är inte så att det är några värmerekord förvisso. Västerbottens varmaste uppmätta temperatur var i Skellefteå 1968, om 34,2 °C. Samma år hade Myrheden köldrekordet för oktober om -31,5° C.

Fick tidigare en fråga kring klimat och vad vi gör i regionen för det. Svaret är att vi inte gör varken mer eller mindre än övriga partier.
Inget parti vill att vi ska behöva lägga mer på energikostnader. Det finns ingen ond (nidbilden av en) politikerdirektör som önskar ondskap, och vill höja energianvändningen i onödan, eller som vill öka transportkostnader/utsläpp.

Däremot menar jag att det finns för mycket godhetssignalering som inte har någon verkan för klimatet, eller rentav är negativt.
Att vikta ekologiskt i upphandling parallellt med närproducerat innebär att man öppnar upp för längre transporter. Det stärker inte heller läget för vår egen livsmedelsproduktion, vilket långsiktigt leder till kortare transporter.

Vi behöver heller inte lägga en massa pengar på administratörer eller reklam för kollektivt resande eller onödiga analyser kring utsläpp. Det finns inget parti som aktivt driver linjen att neka operationer/åtgärder för att satsa på klimatet.

Fast mindre resurser till vård innebär ju inte bättre möjligheter att kunna erbjuda operationer eller åtgärder för att motsvara medborgarnas behov.

Nåväl. Nu blev det nästan mycket politik, när man så sitter och skriver.

Hoppas ni alla får möjlighet att njuta av värmen. Kom ihåg att dricka ordentligt. Resorb- eller vätskeersättning kanske kan vara något att överväga för er som är mindre framför datorn än undertecknad.

4 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Prioriteringar behövs!

Av , , Bli först att kommentera 17

Morgonens livesändning:

I SKR:s senaste ekonominytt (5/2022) prognosticerar SKR ett LPIK för 2023 om 5,1% samt ett LPI om 5,4%.

Vi har som bekant inte en lönedriven inflation. Kostnaderna stiger, men skatteintäkterna följer inte med.

Sverigedemokraterna har alltid sagt att mer pengar behöver gå till vård, vårdpersonal och för att lösa problemen med byggnadsrelaterad ohälsa.

Bekymret är emellertid att det kräver omprioriteringar. Vi brukar framhålla (med viss retorisk skärpa) att vi behöver göra besparingar inom administration, champagneprojekt, finkultur (som särskilt gynnar en enskild kommun), politikerarvoden, en överflödig politikerorganisation med mer.

Ingen politiker vill bekänna att man vill göra besparingar.
Men det behövs.

Genom att göra dessa besparingar kan vi frigöra mer pengar till vård, vårdpersonal och få bukt med byggnadsrelaterad ohälsa.

Sverigedemokraterna föreslog som enda parti att vi skulle hantera budget i juni i år. Något vi föreslog tidigt i våras. För problemet är också att även om index är ett bra hjälpmedel för att se en trend i ett större sammanhang, så kommer förstås enheter, kliniker att drabbas olika mycket på grund av inflationen.

Det innebär att vi politiker behöver ge vår verksamhet bra förutsättningar att bedriva just sin verksamhet.

Övriga partier vill inte ta budget i juni. Och ett argument jag återkommande hört är att man menar att det vore syfteslöst, eftersom kommande fullmäktige ändå kommer fastställa budget i höst efter valet.

Men poängen med en långsiktig styrning är att undvika de dumsnåla besparingar som återkommande sker på enskilda enheter inom regionen.

Samtidigt blir det intressant att följa hur de olika partierna avser att göra besparingar för att klara av de satsningar man har för avsikt att göra.
Besparingar man hört från vissa partier såsom ”Vi hittar inte något att spara på, men vi ska anlita konsulter som ska hitta det åt oss”, eller ”hyrpersonal x mkr” hoppas jag verkligen synas. För ytterst ska besparingar gå att genomföra.

Majoritetens ovilja att lägga tillräckliga medel på reinvesteringar behöver också synas. För vi behöver ha bra lokaler i regionen.
Det är kanske inte något man lättsamt vinner ett val på, men någonstans måste medborgarnas väl komma med, även om det inte ser flådigt ut för väljarna.

Uppdrag granskning om ”De Okända”!

Av , , 7 kommentarer 19

Morgonens livesändning:

Jag såg att jag fick ett relativt centralt porträtt i granskningens presentationsbild.
Men särskilt mycket fokus vill jag inte säga föll på SD under granskningen.

Samtidigt är det ju ofta så med journalister. Det där omvända teoremet: ”Om man inte kan säga något o-snällt så behöver man inget alls säga”.

Sverigedemokraterna har många duktiga regionpolitiker, så kan tycka att det är synd att SD inte fick något större mediauppbåd.

Nåväl. Något jag önskar fick större utrymme.

Regioner hanterar sjukvård. Men det är inte det enda regioner arbetar med. Mycket pengar går till andra saker också.

Bland annat lägger övriga partier i Region Västerbotten ner enorma resurser på offentligt finansierad (styrd) kultur.

I den dyra Norrlandsoperans fall så gynnar detta främst en kommun (Umeå).
Region Västerbotten medfinansierar projekt. Många projekt med oklar nytta.
Region Västerbotten ger politiker höga arvoden.
Region Västerbotten har för stor politikerorganisation.
Lobbyism, satsningar på mångkultur, bidrag till studieförbund såsom Ibn Rushd.

Det finns medel att spara, för att i stället lägga på vård. Mer medel att lägga på fastighetsreinvesteringar.

Övriga partier vill göra häftiga besparingar inom vården i stället.

Då måste man fråga sig ifall väljarna verkligen tycker att vården ska bortprioriteras till förmån för de uppräknade besparingarna SD menar behöver göras.

Jag tror verkligen inte det.

SD ger mest pengar till vård!

Av , , 1 kommentar 20

Länk till morgonens livesändning:

Sverigedemokraterna har problematiserat att Region Västerbotten inte lägger en budget i juni.
I och med att partierna inte lägger budget i juni – så är partiernas senaste egna budgetar från 2021.

Såg att budgetförslagen inte gick att ta del av i mötessystemet i regionen, så passar på att länka till mitt gamla blogginlägg som visar upp de olika partiernas budgetprioriteringar.

Notera att SD lägger mest medel på vård. Att SD också som enda parti skjuter till mer medel för att få bukt med dåliga byggnader/lokaler.

SVT har ställt frågor till partierna som varit väldigt öppna, exempelvis ”Vill ni lägga mer medel på x”.
Sverigedemokraterna vill (och kan) förstås lägga mer medel på sjukvård, men problemet med frågan är att även partier som har motsatt ambition kan svara ja på den – med det outtalade tillägget ”men vi har inte råd”.

Sverigedemokraterna både kan och vill lägga mer medel på vård, och vi menar att det är en förutsättning för att invånarna i länet ska kunna få en bra vård.

S har inte värnat försvaret!

Av , , 5 kommentarer 22

Morgonens livesändning:

Noterar att sossar försöker vilseleda väljarna avseende försvaret. Diverse inspel, även här i Västerbotten om att de ”andra partierna inte förstått vikten av att satsa på försvaret”.

Man försöker väl rädda ansiktet efter Magdalena Anderssons minst sagt märkliga utspel i NATO-frågan.

Samtidigt ska man ha klart för sig att Sossarna så tidigt som 1968 beslutade tillsammans med Vänsterpartiet kommunisterna – att dra ned på försvaret. Det i det så kallade försvarsbeslutet 1968.

Försvarsbeslutet 2004, där ytterligare avsmalningar gjordes – då satt sossarnas Göran Persson på statsministerposten.

Bekymret är att det finns ett korn av sanning i Socialdemokraternas kritik. Moderaterna har i högsta grad bidragit till nedmonteringen av det svenska försvaret.
Det finns bara ett parti som ständigt förklarat vikten av försvaret. Och problemet med att använda försvaret som en budgetregulator. Det är Sverigedemokraterna.

Samtidigt vettetusan hur sossarna försvarar partiets ambition,exempelvis Juholts kommentar. När han tidigare sagt att ”Ryssland utgör inte på något sätt ett militärt hot mot Sverige och kommer sannerligen heller inte att göra det i framtiden. Att påstå något annat är bara tramsigheter.”:

Riktiga flyktingar och nationalismen!

Av , , 14 kommentarer 21

Morgonens livesändning:

Vi är många som känner solidaritet, kärlek och oro för de som flyr kriget i Ukraina. Har samtidigt läst en drös artiklar som försöker bredda frågan om Ukraina till att röra alla ekonomiska och sociala migranter som sjuklöverns tidigare politik fört till Sverige.

Men sanningen är den att det finns väsentliga skillnader.

I fallet Ukraina, är vi absolut att räkna som ett nära land. Vi har en förhållandevis näraliggande kultur. Och där följer också ett stort moraliskt ansvar.
Till skillnad från de extremt främmande kulturer som med den förda ansvarslösa migrationspolitik och vurmande för mångkultur har föranlett att utanförskapsområden vuxit fram.

Kommuner och Regioner har idag ytterst svårt att hitta kapaciteten. Det kostar också att bli fler människor. Investeringar behöver göras, och med stigande el- och bränslepriser så kommer förstås investeringarna också att bli dyrare. Därtill finns det förstås en rad andra saker som kommer bli dyrare.

Vårt ansvar att bidra till ekonomisk och social migration från fjärran länder är inte detsamma som vårt moraliska ansvar att hjälpa ett kulturellt näraliggande Ukraina i krig.

Som sagt, så har emellertid sjuklöverns tidigare ansvarslösa migrationspolitik bidragit till att försvaga Sveriges möjligheter till att hjälpa till. De övriga partierna har försämrat Sveriges möjligheter att ta emot riktiga flyktingar.

Om man har rest från sitt hemland, fått asyl i ett nytt land, och kanske inte har haft ambitionen att försvara sina medmänniskor eller sitt forna hemlands värderingar, så bör man ändå rimligtvis ha ett intresse att åka tillbaka till sitt land efter landet åter blivit relativt tryggt.

Rimligtvis bör det finnas ett intresse att hjälpa till att åter bygga upp landet.

Undvik personangrepp på andra som kommenterar.

Bra M-sväng till SD om bränslepriserna!

Av , , 9 kommentarer 20

Morgonens livesändning:

Tidigare var endast Sverigedemokraterna emot den överambitiösa miljömålsättningen kring reduktionsplikten, där de långsiktiga målen är häftiga.

Nu har M svängt i frågan. Detta välkomnar jag.
Har tidigare skrivit i det absurda med de överambitiösa miljöambitionerna. Hur det drabbar entreprenörer, småbönder, och vanliga människor. Därtill kostnadsutveckling för välfärden.

Klättrande elpriser och ovanpå dem också klättrande bränslepriser. De klättrande bränslepriserna beror mycket på reduktionsplikten.

Att stifta miljömål baserat på godhetssignalering, nidbilder eller felaktiga förutfattade meningar om hur verkligheten fungerar går inte.

Nidbilden av den cigarrökande direktören gömd bakom ett skrivbord, är i själva verket i många fall en mindre lokal mejeriproducent, en svensk lastbilschaufför, eller pappan som skjutsar sina barn på fritidssysselsättningar under kvällstid.

Tidigare lyftes det att Sverigedemokraterna är störst bland lantbrukare, och det är rimligen inga konstigheter.

Jag välkomnar som sagt att moderaterna också svängt kring reduktionsplikten. Hoppas nu att M regionalt i Västerbotten också kommer att instämma i Sverigedemokraternas linje kring mindre överambitiösa klimatmål framöver.

Ber att ni som kommenterar undviker personangrepp mot andra som kommenterar.

Sjukhusdirektören: Sluta med överadministration!

Av , , Bli först att kommentera 22

Sjukhusdirektören för Sahlgrenska menar att vi måste fortsätta rensa vad gäller rapporteringar, dokumentation med mer. Detta säger hon i läkartidningens podd från fjärde mars i år.

Jag kan bara instämma.

Dokumentation och rapporteringar är viktigt för patienttrygghet, och uppföljning förstås. Så det gäller att nagelfara vilken typ av rapportering och administration som är nödvändig, och vilken vi kan fasa ut.

I Region Västerbotten har Sverigedemokraterna – som enda parti särskilt lyft ut områden där vi behöver fasa ut. Exempelvis Genderbudgeting och jämställdhetsintegrering.

Lagstiftningen är tydlig att vård ska ges efter behov.
Utifrån att lagstiftningen är klar, och utifrån förutsättningarna att vi litar på både vår personal och personalens utbildning – ser vi att det är fullt rimligt, och därtill nödvändigt att begränsa den administration som följer av detta.

Det finns förstås många områden där vi kan minska administration, men detta hoppas vi också att andra partier förstår vikten av att begränsa.