Socialchefsdagarna i dagarna tre

Av , , Bli först att kommentera 4

 

Är nyss hemkommen från Socialchefsdagarna i Karlstad där första dagen rivstartade med stort fokus på det som gäller hot, våld och desinformation mot socialtjänsten.

Sedan december 2021 sprids desinformation om att svensk socialtjänst omhändertar muslimska barn utan rättsligt stöd. Socialstyrelsen och Myndigheten för psykologiskt försvar var bland annat på plats som berättade om arbetet att hantera denna  så kallade ”LVU-kampanj” som är den största påverkanskampanjen som Sverige någonsin blivit föremål för.

Här behövs det fortsatt göras ett otroligt stort nationellt arbete som också behöver tas på allvar av alla politiker och där man oavsett partifärg går samman och markerar mot detta.

De tre dagarna på konferensen har bjudit på många intressanta föreläsningar, seminarier och samtal med olika utställare. Bland annat samtalade jag mycket med Statens institutionsstyrelse som var på plats. Detta kommer jag återkomma till i nästa blogginlägg.

 

#socialchefsdagarna2023 #karlstad

Det politiska spelet som splittrade Umeåpartierna – till vilken nytta?

Av , , Bli först att kommentera 8

 

 

Linda Westerlind skriver tänkvärda ord i dagens Folkbladet som förhoppningsvis manar till eftertanke. Detta i sin ledarkommentar angående det som hände i kommunfullmäktige i måndags gällande motionen från Centerpartiet.

 

Jag citerar Linda Westerlind: 

”Mycket har hänt inom socialtjänsten det senaste året. Det vet framför allt politikerna i individ och familjenämnden, det är där de har sin politiska expertis. De vet också att ett avslagsyrkande för just denna motion inte är detsamma som att rädas granskning, ett argument som nämndes i debatten under själva fullmäktige. Avslagsyrkandet handlade om att att fördelarna inte övervägde nackdelarna med motionen.

Det är många aspekter jag vill lyfta efter vändningen i fullmäktige. Det handlar om att allianspartierna gick emot sina egna företrädare, som med sin erfarenhet och kunskap från nämnden gjort en helt annan bedömning. Det handlar även om att genom att tillsätta en extern utredare kommer det innebära att man underminerar de egna remissinstanserna.

Det handlar dessutom att man nu förbundit sig att göra exakt samma arbete som redan görs i nämnden – att implementera barnperspektivet i utredningarna och granska hur och om det görs.

Jag tror, vilket Hanna Lundin Jernberg (L), vice ordförande, själv ger uttryck för i ett blogginlägg, att vändningen av Moderaterna och Kristdemokraterna handlar om att ta billiga poäng i tider när villkoren inom socialtjänsten är under lupp. För ja, Lundin Jernberg skickade faktiskt med en känga till sina allianskollegor inför sammanträdet och uppmanade dem att tänka om. Till ingen nytta, visade det sig.

Man ska alltid få möjlighet till både upprättelse och rättvisa när något gått snett. Men att börja detaljstyra nämndernas arbete från fullmäktige och ifrågasätta deras mandat, riskerar att både underminera nämndernas arbete, men även förtroendet man gett sina partikamrater.

I fallet med beslutet om socialtjänstgranskningen valde framför allt Moderaterna och Vänsterpartiet att köra över sina partikollegor i nämnden. Jag undrar: Till vilken nytta?”

 

En synpunkt till Lindas text jag har är att det låter i hennes text som att jag riktar en känga mot Moderaterna och Kristdemokraterna i mitt blogginlägg. Det stämmer inte utan det parti som jag skrev att jag riktade en känga till var Centerpartiet. Det jag sedan menade om att ta politiska poänger var i en VK-artikel där jag syftade på alla partier som yrkade bifall motionen på kommunstyrelsens sammanträde som skedde två veckor innan fullmäktige. Styrande Socialdemokraterna ska också ha en stor del av kritiken. 

 

Ja, till vilken nytta det här blir får vi se. Jag kommer att följa utvecklingen mycket noga. Särskilt hur kommunfullmäktiges beslut kan komma att skapa svallvågor ut i socialtjänsten i hela Sverige. Vem vet vad för motreaktion det kan bli. Kanske fullmäktige får en smäll på fingrarna.

Varför är jag frånvarande från morgondagens fullmäktigesammanträde och vad anser jag om motionen från C? 

Av , , Bli först att kommentera 15

 

Imorgon på fullmäktige kommer det att hållas en debatt om en motion från C som rör individ- och familjenämndens verksamhet. Jag hoppas att debatten kommer att hålla högt i tak och vara nyanserad. Eftersom jag inte kan delta på fullmäktigesammanträdet så vill jag här vara tydlig med mina tankar kring motionen.

I juni behandlades motionen i individ- och familjenämnden där en enhällig nämnd avslog den. Förra veckan var motionen uppe i kommunstyrelsen (KS) och efter votering var det endast S och MP som röstade för avslag, medan Liberalerna avstod från att lägga en röst. Arbetarpartiet (AP) ingår inte i KS så om motionen kommer att antas av kommunfullmäktige hänger på hur ledamöter inom L och AP kommer att rösta i kommunfullmäktige den 25 september. S och MP har 28 av fullmäktiges 65 platser.

 

Jag har i intervju i dagens VK sagt min ställning i frågan vad gäller motionen:

Hanna Lundin Jernberg (L), vice ordförande i individ- och familjenämnden, är förvånad över de partier som röstade för bifall av motionen.

 

– Det är andra politiker som sitter i KS än i nämnden och jag tror att de är ute på hal is att ta politiska poänger i den här typen av ärenden, säger hon, som inte har möjlighet att delta vid måndagens fullmäktigesammanträde.

 

Hur Liberalerna ska rösta kommer de att ge besked om på fullmäktigemötet. Om Hanna Lundin Jernberg hade deltagit skulle hon ha lagt ner sin röst.

 

– Jag upplever att ett bifall till motionen är ett misstroende mot hela nämnden. I och med att vi gjort en omfattande utredning av arbetsmiljön, och jobbat med att förbättra rutiner, så förstår jag inte poängen. Gör man det här för att sätta dit nämnden för våra tidigare beslut?

 

Lundin Jernberg känner oro inför vilka konsekvenser ett bifall till motionen kan få.

 

– Jag har mottagit mejl i en aggressiv hotfull ton där det står att ”om jag inte bifaller motionen i fullmäktige så kommer jag att bli påverkad av det under lång tid framöver”.

 

Påtryckningar och kritik mot socialtjänsten har ökat vilket, enligt Hanna Lundin Jernberg, kan få svåra konsekvenser.

 

– Det kan bli så mycket att politiker och förvaltningen inte kan utföra sitt uppdrag och ge det stöd som människor behöver. Jag värnar om förvaltningen som har det tufft just nu och behöver lugn och ro.

 

Kan det inte vara bra med en oberoende granskning så att ni en gång för alla får klarhet i om den kritik som riktas mot socialtjänsten har någon bäring?

 

– Det finns absolut en poäng i det, men jag är tveksam till om det är juridiskt möjligt eftersom ärenden som är tänkt att granskas lyder under sekretess. Jag tror inte heller att förvaltningen efter en ny utredning får lugn och ro. Om politiker fortsätter kräva externa utredningar i den här typen av ärenden så tar man samtidigt ifrån nämnden det uppdrag som fullmäktige har delegerat till oss. Trots allt var vi totalt eniga i nämnden i juni när motionen var uppe där, säger Hanna Lundin Jernberg.

 

Det jag vill betona är att jag inte räds en oberoende extern granskning och något som jag uppfattar att förvaltningen heller inte gör men vi behöver hålla lite olika tankar i luften här samtidigt och jag är intresserad av vad själva syftet är med motionen.

Min tolkning är att Anna-Karin Sjölander (C) precis som hon säger i artikeln är intresserad av att granska ärenden för att hon säger att det har varit hög personalomsättning tidigare och pekar på bristande arbetsmiljö och otrygghet bland socialsekreterare. Vad har det med handläggning vad gäller barnens bästa i fråga om umgängesbegränsning? Här känner jag att trots att jag är oppositionspolitiker och vice ordförande i nämnden och som ska granska den styrande majoritetens styrning av nämnden behöver säga ifrån även till en av mina Alliansen-kollegor.

Jag tycker att man är ute på hal is om man skriver en motion som hänvisar till saker som har hänt för två år sedan. Min uppfattning efter att senaste året ha pratat med olika socialsekreterare och facklig representant är att det råder en stabilitet på utredningsenheten vilket nämnden även fick berättat för oss på januarisammanträdet när vi fick tillbaka den kartläggning vi gjorde av arbetsmiljön. Sedan tror jag med anledning av resultatet av JO:s granskning av de olika socialnämnderna att alla kommuner i hela landet skulle få påbackning gällande detta. Barnkonventionen implementeras i full fart i alla kommuner. Exempelvis har individ- och familjenämnden även förstärkt arbetet med att rekryterat en barnrättsstrateg. JO-kritiken mot de socialnämnderna som JO valde ut är dessutom underlag som nämnden redan arbetar med och inväntar återkoppling från förvaltningen om.

 

Men nåväl, om KF bifaller motionen och sedan låter nämnden få lugn och ro är jag minst lika nöjd. Min oro är att det blir motsatsen. Att det kommer att komma fler propåer från ledamöter i KF om att granska nämndens olika delar. Då ser jag framför mig en individ- och familjenämnd som aldrig kommer få lugn och ro att arbeta och utveckla det viktiga arbetet nämnden har. Då ser jag framför mig en massflykt av både socialsekreterare, chefer och nämndspolitiker och det om något kommer att påverka vårt arbete att skydda våra mest utsatta, våra barn.

 

Varför kan jag inte delta på fullmäktigesammanträdet imorgon?

Precis som det står skrivet i artikeln kan jag tyvärr inte närvara vid fullmäktigesammanträdet imorgon. Anledningen är att jag genomgår en IVF-behandling hos en klinik på annan ort och med blev uppringd tidigare i veckan om att jag med kort varsel behövde infinna mig på kliniken i fredags och fram till onsdag kommande vecka för för att slutföra behandlingen. 

Jag tycker det är väldigt synd att jag missar debatten, dels för att jag vill ge min åsikt i frågan vad gäller motionen och dels för att jag kan tänka mig att någon politiker kommer att dra upp mitt namn i debatten då jag tagit ställning i frågor som rör motionen. 

Med detta vill jag således dementera alla eventuella rykten av att jag skulle vara frånvarande från fullmäktige på grund av rädsla att stå upp för eventuell kritik mot mina uttalanden eller dylikt.

Jag har även en interpellation och en enkel fråga som tyvärr kommer behöva bordläggas till nästa fullmäktigesammanträde i oktober pga min frånvaro. 

 

Övrig info: Alf Molin (L) är den politiker som ersätter mig på morgondagens fullmäktige.

Ekonomisk kris och S motarbetar förslag för att få en ekonomi i balans

Av , , 6 kommentarer 15

Individ- och familjenämnden gav i onsdags förvaltningen uppdrag att se hur de kan effektivisera och förändra servicenivåerna för att på så sätt klara personalbristen och sänka kostnaderna. I ett tilläggsyrkandet ville Liberalerna även ge förvaltningen i uppdrag att se över vad i nämndens verksamhet som inte behöver utföras i egen regi.

Yrkandet avslogs av den styrande majoriteten och Vänsterpartiet.

För mig är det obegripligt att S+MP inte är villig att vända på alla stenar i den stora ekonomiska kris nämnden befinner sig i. Att direkt avfärda Liberalernas förslag som handlade om att utreda vad som i nämndens verksamhet helt eller delvis inte behöver utföras i egen regi är märkligt. Då tycker jag att det känns något oseriöst att dessa partier sedan kan komma att sitta och säga att de visst har vidtagit alla åtgärder som finns vad gäller besparingsåtgärder.

Det som också är märkligt är att med Liberalernas yrkande så hade man även kunnat utreda om exempelvis civilsamhällets organisationer kunde utföra vissa delar av verksamheten. Det handlar alltså inte bara om att man säger nej till privata organisationer utan även civilsamhällets organisationer.

Vi i Liberalerna är intresserade och villiga att vända på alla stenar och undersöka allt som är möjligt för att få en mer ekonomi i balans. Det är så man bör göra i tuffa tider. Att då gömma sig bakom ideologiska skygglappar är tröttsamt.

 

 

Jag tar till mig av bristerna som IVO identifierat

Av , , 2 kommentarer 12

Igår hade individ- och familjenämnden sammanträde. På dagordningen fanns en punkt som engagerat många, framför allt lokalmedia. Punkten gällde ett yttrande till IVO.

När IVO påpekar brister i handläggningen i enskilt ärende så är det allvarligt. Jag som en av nämndens ytterst ansvariga politiker tar det på allvar. Med detta sagt vill jag beklaga och be om ursäkt för de brister som påpekats av IVO och de skador det kan ha åsamkat den berörde/berörda. För mig som politiker ligger sedan tidigare fokus på de åtgärder nämnden vidtagit och jag känner mig trygg med att vi har utvecklat våra rutiner och ska fortsätta att göra det. Detta kommer jag att följa upp.

I socialtjänstens system passerar flera tusentals ärenden årligen, exempelvis orosanmälningar som sedan leder till utredningar. I de allra flesta fall gör vi rätt, i vissa fall har vi gjort fel. Det viktiga är att åtgärder vidtas vid upptäckta brister för att minimera risken att något liknande ska ske igen. Jag förstår om det finns en minskad tillit till socialtjänsten och till er som känner detta så vill jag säga att jag beklagar det. Jag vill betona att Umeå kommuns medborgare ska känna sig trygga med att ta hjälp och stöd av socialtjänsten. För mig är det jätteviktigt.

Jag vill också som oppositionspolitiker och vice ordförande i nämnden ta tillfället i akt att klargöra att jag inte ser någon anledning till att göra politiska poäng av ett sådant här enskilt ärende och då gentemot ordförande Andreas Lundgren (S). Jag säger detta då jag uppfattat att det hos vissa finns en förväntan att jag som vice ordförande ska göra det. Jag vill betona att ordförande och jag tycker olika om mycket och jag driver och kommer att driva politik när det finns skäl att göra det. Men när det kommer till enskilda ärenden finns det vad jag uppfattar en helt annan konsensus oss politiker emellan.

Nu har IVO sagt sitt. Förvaltningen har omfamnat IVOs synpunkter och utvecklat sina rutiner liksom nämnden som helhet. Punkt. Med det sagt önskar jag nu att nämndens medarbetare får lugn och ro att utföra sitt viktiga arbete.

Jag vill även ta tillfället i akt, liksom jag säger i artikeln i Folkbladet, att IVO är den tillsynsmyndighet som har i uppdrag att granska enskilda ärenden. Det gäller inte enbart individ- och familjenämnden i Umeå kommun utan det gäller alla socialnämnder i hela landet. Argumentet att ta in en oberoende extern granskare för att granska enskilda ärenden är enligt min mening inte görbart då det finns flera juridiska knepigheter i detta. Framför allt kring sekretessen. Jag tänkte återkomma till detta i ett senare inlägg på bloggen.

 

 

Länkar:

https://www.folkbladet.nu/2023-09-20/politikerna-om-ivo-kritiken-beklagligt-b2d0c

https://www.vk.se/2023-09-20/vi-tar-till-oss-av-ivos-kritik-60196

 

Banar väg för ny socialtjänstlag

Av , , Bli först att kommentera 6

Under 2024 ska förslag till en ny socialtjänstlag presenteras och arbetet påbörjas för omställningen till en långsiktigt hållbar, mer förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst. I samband med omställningen föreslår regeringen en särskild bemanningssatsning i socialtjänsten. För detta föreslår regeringen att 200 miljoner kronor tillförs kommunerna för 2024. Av dessa går 2,5 miljoner till Umeå kommun.

 

Gör FN:s funktionsrättskonvention till lag i Sverige!

Av , , Bli först att kommentera 5

Barnkonventionen har blivit lag i Sverige. Nu tycker jag att det är det dags för att funktionsrättskonventionen också blir det.

Liberalerna har varit drivande till exempel för att exempelvis genomföra LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och personlig assistans, samt för att utvidga diskrimineringslagen till att också omfatta bristande tillgänglighet. Personer med funktionsnedsättning glöms dock ofta bort även av oss i den allmänpolitiska debatten.

Funktionshinderpolitik är inte en fråga om att tillgodose särintressen utan om ett allmänintresse som berör oss alla och en fråga om mänskliga rättigheter. Gång på gång får vi se hur funktionsnedsattas rättigheter inskränks och det är dags att dra i handbromsen tycker jag.

Även om Sveriges ratificering av konventionen sedan 2009 innebär att rättigheterna i konventionen ska följas, går svenska lagar före. Det innebär att människor inte alltid får sina rättigheter tillgodosedda, då svenska lagar inte alltid lever upp till konventionen. Till exempel ser vi hur människor som har stöd enligt Lagen om särskilt stöd till vissa funktionsnedsatta (LSS) och Socialtjänstlagen riskerar att få sina stöd indragna eller försämrade om de flyttar från en kommun till en annan, hur hjälpmedel kostar olika mycket i olika regioner och möjligheter att få rätt till färdtjänst skiljer sig åt i olika regioner. Så skulle det inte se ut om konventionen blev svensk lag.

 

Här är några liberala argument för att göra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, även känd som funktionsrättskonventionen, till lag i Sverige:

  1. Respekt för individuell frihet: Liberalism betonar individens rättigheter och frihet. Genom att införa funktionsrättskonventionen som lag, erkänner man och skyddar de individuella rättigheterna för personer med funktionsnedsättningar på ett sätt som främjar deras frihet och självbestämmande.
  2. Jämlikhet och rättvisa: Liberaler värderar principen om likhet inför lagen. Genom att göra funktionsrättskonventionen till lag garanteras personer med funktionsnedsättningar rättvis behandling och skydd mot diskriminering, vilket främjar jämlikhet inom samhället.
  3. Ökad tillgänglighet och deltagande: Funktionsrättskonventionen syftar till att öka tillgängligheten och deltagandet i samhället för personer med funktionsnedsättningar. Detta stödjer liberala värden genom att skapa en mer inkluderande och mångfaldig samhällsmiljö där alla har möjlighet att delta på lika villkor.
  4. Ekonomiskt och socialt engagemang: Att säkerställa att personer med funktionsnedsättningar har möjlighet att delta i arbetslivet och samhället i stort kan leda till ökad ekonomisk produktivitet och minskad beroende av offentligt stöd. Detta är i linje med liberala ekonomiska principer.
  5. Stärker rättsstaten: Att göra funktionsrättskonventionen till lag stärker rättsstaten genom att tydligt fastställa rättigheterna och skyldigheterna som gäller för personer med funktionsnedsättningar och samhället som helhet. Detta främjar rättssäkerhet och förutsägbarhet.
  6. Internationellt samarbete och anseende: Genom att ratificera och implementera funktionsrättskonventionen visar Sverige sitt engagemang för mänskliga rättigheter och internationellt samarbete. Detta kan stärka landets anseende och diplomatiska relationer.
  7. Stärker demokratin: Att ge personer med funktionsnedsättningar rättigheter och möjlighet att delta aktivt i samhället bidrar till en mer inkluderande och demokratisk nation.

 

 

Gårdsförsäljning kan bli verklighet redan 2025

Av , , 7 kommentarer 9

Det har pratats länge nog om gårdsförsäljning i Sverige – nu är det dags att göra slag i saken.

Regeringen arbetar just nu med att ta fram ett lagförslag för att möjliggöra gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. Att man vill tillåta småskalig och hantverksmässig gårdsförsäljning kommer vara positivt för besöksnäringen på landsbygden, och är något som många väntat länge på. Om detta skriver Jakob Olofsgård (L), Jakob Forssmed (KD) och Johan Hultberg (M). 

De meddelar även en tidsplan framåt. Fokus ligger på att så snabbt som möjligt ta fram ett förslag som håller EU-rättsligt och anmäla detta hos kommissionen. Regeringen bedömer att lagändringen kan träda i kraft någon gång i början av 2025, men det förutsätter en EU-process som inte drar ut på tiden. Förutsättningen för att förslaget ska gå igenom är att Systembolagets monopol värnas. Förslaget kommer innehålla begränsningar som är nödvändiga för att upprätthålla detaljhandelsmonopolet, som i sin tur är en viktig del i en alkoholpolitik som värnar om folkhälsan.

Jag hoppas att tidsplanen håller och att allt går vägen. Jag längtar efter att få kunna stanna till hos ett lokalt bryggeri eller musteri på landsbygden och köpa med mig exempelvis en torr äppelcider gjort på äpplen från tillverkarens gård.

Tvärtemot vad kritiker tror – så tror jag jag definitivt inte att gårdsförsäljning gör att fler svenskar kommer supa ihjäl sig och att skadligt bruk och beroende kommer öka. Jag säger som Liberala ungdomsförbundet i Västerbotten att det är fullt rimligt att den nuvarande alkoholpolitiken ses över när våra kulturella mönster för drickande förändras och folkhälsoargumentet för den nuvarande alkoholpolitiska modellen blir allt mer irrelevant.

Samtidigt vill jag värna om Systembolaget och dess expertis vilken jag uppskattar. Vilket jag uppfattar man i förslaget kommer göra. Helt i sin ordning.

 

 

Arkiv
Senaste kommentarerna
Kategorier
RSS Nytt från vk.se