S misskreditering av hemtjänstföretag – hur kommer det nu gå med valfriheten?

På dagordningen för sammanträde i individ- och familjenämnden och äldrenämnden idag och imorgon så finns det en punkt som handlar om förfrågningsunderlag gällande hemtjänst LOV. Det kommer att bli intressant att se vad S har kokat ihop och tänkt lägga för yrkanden. Jag har stora farhågor för att det här är startskottet och första spiken i kistan för nedmontering av LOV av S. Idag kommer ge en fingervisning om hur Umeborna fortsatt ska kunna ha möjlighet att välja sin egen utförare av hemtjänst.

 

Nedan kan du läsa en debattartikel av oss företrädare från Allianspartierna i individ- och familjenämnden och äldrenämnden som publicerades i VK 29 april,

I snart tjugo års tid har Umeå kommun erbjudit valfrihet inom hemtjänst vilket måste ses som unikt i jämförelse med andra kommuner. Redan 2005 infördes Eget val i hemtjänsten vilket senare ersattes av Lagen om valfrihet (LOV) 2010. En reform som har gett människor betydligt större inflytande över sin vardag där det blivit en självklarhet att kunna välja vilka som ska hjälpa dig. Kvaliteten och kundnöjdhet har ökat och Umeå ligger högt resultatmässigt i både öppna jämförelser och Hemtjänstindex. Kundnöjdhet ligger på 90 procent och kommunen rankas på plats 23 vilket måste anses som mycket bra trots att kommunen har tappat flera placeringar det senaste året. Umeås mångåriga arbete med externa företag har gjort hemtjänsten bättre. Tack vare konkurrens och valfrihet har vi idag en hemtjänst att vara stolta över.

Socialdemokraterna är däremot öppna med att de inte alls är nöjda med valfrihetsreformen och har heller inte släppt tanken på att avskaffa och ersätta den med offentlig upphandling. Detta trots att fullmäktige beslutade 2019 att behålla LOV. S lovade att kommunfullmäktiges beslut skulle respekteras. I stället fann de andra vägar för att försvåra för och därmed begränsa antalet hemtjänstföretag. På de fem år som passerat har antalet företag sjunkit från 18 till 8. Kommunen är fortsatt största utförare och har också ökat sin andel till 50 procent av kunderna. Färre företag och högre marknadsandel är helt i enlighet med vad S tidigare önskat, men varför stanna vid åtta och bara hälften av kunderna?

I slutet av maj ska Äldrenämnden och Individ och familjenämnden besluta om ett nytt förfrågningsunderlag för hemtjänsten. Det sker efter en lång tids väntan som präglats av osäkerhet och oro för vad det kommer att innebära. Redan i december 2022 tog Socialdemokraterna beslutet att ett nytt förfrågningsunderlag skulle tas fram. Detta efter att Individ och familjenämnden beslutat att ett sammanhållet och kostnadsfritt boendestöd ska införas vilket i sin tur påverkar antalet hemtjänsttimmar. För vissa företag kan det få en avgörande betydelse.

Allianspartierna i Äldrenämnden var då tydliga med att revideringar och förändringar inte endast ska ske ensidigt från kommunens sida utan att även berörda företag ska ges möjlighet att föreslå förändringar vilket också noterades till protokollet. I Individ och Familjenämnden nekade ordförande till att låta allianspartierna lägga samma protokollsanteckning.

Det nya förfrågningsunderlaget har skjutits fram ett antal månader och ju längre tid som har gått desto mer har Socialdemokraternas misstro mot de lokala hemtjänstföretagen ökat. Trots att det varit känt sedan mycket länge att ett nytt förfrågningsunderlag ska tas fram, väljer Äldrenämndens ordförande att förhala processen genom att gång på gång lägga nya utredningsuppdrag som berör privata utförare. Uppdragen läggs med förhoppningen om att nya uppgifter ska komma fram för att motivera försämringar av villkor eller skärpning av krav.

Ett argument som Socialdemokraterna nu för fram är att den privata hemtjänsten skulle vara 40 miljoner dyrare (!) än kommunen vilket är en lögn och ett desperat försök att misskreditera hemtjänstföretagen. Idag är fördelningen av kunder ungefär 50-50 mellan företagen och kommunen, men personer med privat hemtjänst har i snitt fler timmar. Sanningen är att 40 miljoner kronor är kostnaden för att dessa personer har behov av mer hemtjänst. Behovet av hemtjänst görs individuellt och det är kommunens biståndsbedömare som beslutar tiden. Det som gör det hela mer intressant är att om situationen varit den omvända, det vill säga att personer med kommunal hemtjänst hade mer tid/dag så hade inte 40 miljoner kronor räckt till på långa vägar. Faktum är att ingen vet hur mycket en kommunal hemtjänsttimme kostar bara att den är betydligt dyrare än den externa.

Behovet av hemtjänst avgörs inte av en viss ålder, därför berörs de båda sociala nämnderna i kommunen. Två nämnder, två beslut, men med samma företagsfientliga syn vilket kan betyda en inskränkning av den valfrihet som finns idag. Att det politiska styret inte vill se privata alternativ är känt sedan länge, men det är när den företagsfientliga synen kompletteras med lögner som det blir riktigt farligt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.

Arkiv
Senaste kommentarerna
Kategorier
RSS Nytt från vk.se