Fredrik Leek, Jan Johansson - Tillväxtbloggen

Höj priset!

Av , , 1 kommentar 0

Brottas du med för dålig lönsamhet? Länge sen senaste aktieutdelningen?
I så fall är ditt företag inte ensamt. Och det är inte alltid så komplicerat som det låter att ta sig ur den dåliga sitsen!

Lönsamhetstips inför jul nr 1: Höj priset!

Så banalt kan det vara men särskilt för ägarledda företag kan det här vara ett stort problem. De är helt enkelt rädda för att förlora kunder om de höjer priset.

Här tar vi ett kort stopp. Om det verkligen skulle vara så, att en prishöjning skulle leda till att kunderna hoppar av, då bör vi fråga oss: vilket värde levererar vi egentligen till våra kunder?

Dilbert-Explains-Price-Wars

Ett problem handlar om självförtroende. Och risk. Ett tips till ägare för att få till rätt prisbild är att rekrytera en extern vd eller att ge prisförhandlingen till någon medarbetare som inte är huvudägare i företaget. Och därmed inte lika känslomässigt och finansiellt sammankopplad med företaget. Eftersom ägare ofta lever med sina företag dag och natt finns det risk att de är för svaga i prisförhandlingen.

”Enkel” lösning, men effektiv. Om det görs på rätt sätt.
Det beror naturligtvis på hur konkurrensutsatt branschen är men oftast är det möjligt med prishöjning om den går att motivera. Genom att visa de befintliga kunderna som är vana med ett visst pris kalkyler som kan förklara varför det är nödvändigt med en prisökning brukar det fungera. Och företaget redan inför en förhandling bestämt sig för att det är ok att förlora kunder som inte kan acceptera en rimligt prishöjning.

Psykologi
På något märkligt vis verkar det också vara enklare att få igenom en något större prisökning(”9-17%”) med en logisk förklaring, än att argumentera för en prisökning på 2-3%.

En mer komplicerad lösning för prishöjning är att i samband med produktutveckling tänka in nya sätt/funktioner att ta betalt för. En kombination av enklare användning, bättre funktionalitet och utökad service kan ge nya sätt att ta betalt på som gör prismodellen svår att jämföra med andra bolag. Den nya dataskyddsförordningen GDPR kan till exempel ge IT-bolag olika nya sätt att ta betalt. Och få draghjälp av att ”alla” måste hantera förändringen.

Har du några tips på smarta sätt att förändra och höja priserna i din bransch?

value vs price

1 kommentar