Rickard norberg

Gå och rösta imorgon för en ny majoritet i vilhelmina!

Av , , Bli först att kommentera 19

I morgon den 14 september är det val till kommunen, landstinget och riksdagen. Jag hoppas att ni som läsare och väljare då utifrån den information som bl.a. presenterats i denna blogg kan känna er trygga i vilket parti ni ska rösta på.

Om ni tycker att socialdemokraterna har lyckats med att utveckla Vilhelmina kommun och skapat tillväxt ska ni naturligtvis rösta på dem, men anser ni precis som jag att de har misslyckats med uppdraget att skapa tillväxt och minska Vilhelminas arbetslöshet ska ni rösta på oss i Kristdemokraterna.

Vi har i vårt handlingsprogram och bloggar här på VK beskrivit och förklara hur vi vill utveckla kommunen och vad vi anser är viktigt för kommunen i framtiden. Dessa förslag rör allt ifrån att underlätta för företagare i kommunen till att satsa på att skapa goda arbetsplatser för kommunens personal.

Vi är beredda att arbeta hårt för att vända kommunens utveckling och vi lovar att om vi får förtroende från er vilhelminabor att lyssna till alla förslag som kan skapa tillväxt i kommunen.

 

Rickard N Kristdemokraterna

 

PS Glöm inte att rösta rätt i landstingsvalet. Rösta på partier som vill bevara en grundservice i inlandet med ambulanser och akutplatser i varje kommun.

 

Bli först att kommentera

Naturresursåterbäring – ett måste för framtiden

Av , , 4 kommentarer 20

Idag tänker jag ta upp en ämne som ligger mig personligen och lokalföreningen för kristdemokraterna i Vilhelmina mycket varmt om hjärtat. Det är frågan om att skapa och införa ett system för ekonomisk återbäring för en del av de stora värden som skapas i norra Sverige.

Hur det ser ut idag känner ni säkert till. Stora värden skapas i norra Sverige inom skogsnäringen, gruvorna och vattenkraftsproduktionen. Men mycket lite av dessa stora ekonomiska värden tillfaller de områden där värdena skapas. Så här har det varit under en mycket lång tidsperiod och man kan med rätta säga att vi blir behandlade som en koloni dvs att någon annan utifrån berikar sig på de resurser som finns omkring oss och vi får del av småsmulorna som blir över.

Kristdemokraternas lokalavdelning i Vilhelmina har länge kämpat för att ändra på detta förhållande och vi har i alla fall haft en viss framgång i det arbetet här i länet.

Så här står det i länsprogramet för kristdemokraterna inför valet nu på söndag: Programmet har 24 olika punkter.

13. Att möjligheten till lokal återbäring av producerad vatten och vindkraft ses över..

Skrivningen kan tyckas något vag, men det är i alla fall en bit på väg mot målet. Vi kommer att fortsätta arbeta för dessa frågor, oavsett vilken regering som väljs på riksplanet på söndag.

Om ni vill ha företrädare i kommunen som brinner för dessa frågor ska ni rösta på kristdemokraterna. Vi kommer naturligtvis om vi vinner valet på söndag att återigen bli medlem i Sveriges vattenkraftskommuner som har som övergripande mål att vi ska få tillbaka resurser från vattenkraftsproduktionen.

Socialdemokraterna i Vilhelmina vill av någon konstig anledning inte vara med i föreningen. Direkt efter valvinsten 2010 lämnade Vilhelmina föreningen genom ett beslut i kommunfullmäktige. S både lokalt och riks är helt ointresserade att ens diskutera denna för oss mycket viktiga fråga. En röst på socialdemokraterna på söndag innebär att frågan om en återbäring av en del av de värden som våra naturresurser skapar helt kommer att försvinna från den politiska dagordningen i Vilhelmina kommun.

Rösta på de som är beredd att kämpa för en ökad rättvisa för Norrland!

Rickard N Kd

 

4 kommentarer

Bokslut över socialdemokraternas mandatperiod

Av , , 3 kommentarer 30

Nu är det fyra dagar kvar till valet på söndag och jag kommer i denna blogg att helt kort presentera några fakta kring hur Vilhelmina kommun har utvecklats.

Utifrån dessa fakta får ni som läsare själv dra slutsatsen hur majoriteten lyckats med att utveckla kommunen.

Befolkningsutveckling 2006-10 (alliansens period vid styret i Vilhelmina) 1 nov 2006= 7295 Invånare 1 nov 2010 = 7128 invånare. Sammantaget minus 167 personer.

Befolkningsutveckling 2010-14 (hela periodens resultat kan inte ges ännu men så här ser det ut nu enligt de senaste siffrorna från SCB) 1 nov 2010 = 7128, Juni 2014 = 6871 invånare. Sammantaget minus 257 invånare. Vi vet av erfarenhet att tredje kvartalet brukar vara ett kvartal när många flyttar till jobb eller studier. Därför kan man anta att befolkningssiffran kommer att vara betydligt lägre för kommunen den 1 nov.

Arbetslöshetsutveckling 2010 ca 11,5%                   2014 ca 13,5 % (medelsiffror)

Låneskuld 2010 ca 8 miljoner      Låneskuld 2014 ca 65 miljoner

Företagsranking 262-289 plats

Det finns flera rankingar som mäter företagsklimat, men i alla dessa befinner sig Vilhelmina på den nedersta delen. Resultaten har även tidigare år varit mycket låga, men sammanväger man resultaten från alla olika företagsrankingar så är det ingen ljus bild som framträder och snarare verkar vi ha fastnat på en plats bland de sista. Nya idéer måste till för att bryta denna utveckling.

Utöver dessa rankingar finns det en stor mängd flera som man kan kolla vidare på tex medelinkomst, skattekraft, andel högskoleutbildade i kommunen, nyföretagande, meritvärden i skolan mm. Kolla gärna in även dessa för att bilda er en egen uppfattning hur det ser ut i kommunen.

Om ni då tycker att kommunen är på rätt väg och utvecklas positivt ska ni rösta på socialdemokraterna, men tycker ni precis som jag att det är dags för en nystart för kommunen ska ni rösta på oss i kristdemokraterna.

Rickard N Kd

 

3 kommentarer

Vad vill kd i Vilhelmina? – Äldreomsorg, privat eller kommunal?

Av , , Bli först att kommentera 33

När det gäller äldreomsorgen har vi fler förslag och idéer i handlingsprogramet och även en del som inte står i själva programmet, men som partiet har diskuterat på olika möten. Nedan kommer jag att skriva om några av dessa förslag. I handlingsprogramet står det bla. följande:

Fler boendeformer

Kd vill införa seniorboende – trygghetsboende

Äldre ska själv kunna välja att leva i gemenskap även om man inte har ett vårdbehov.

Om man som äldre har ett kartlagt vårdbehov så erbjuds man i dag en plats på ett av kommunens äldreboenden, men det finns även många äldre som inte har ett vårdbehov som idag saknar en social samvaro med andra. Ett seniorboende kan då vara en boendeform som jag tror kan skapa gemenskap och ökad livskvalité. Detta är dock något som i många kommuner görs i nära samarbete med de bostadsbolag som finns på orten. Generellt kan man säga att seniorboende/trygghetsboende är lägenheter speciellt anpassade för äldres behov tex gäller det anpassning av trösklar, toalett mm. Även gemenskapslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation samt personal/bovärd på angivna tider. Åldersgränsen för att få flytta till ett trygghetsboende är dock ofta högre än för seniorboenden.

Hur detta skulle kunna tillskapas i Vilhelmina är en fråga som jag veta att socialnämnden tittat på ett antal gånger. Hittills har det inte blivit något av planerna men vi tycker att frågan förtjänar ytterligare utredning. Detta är en fråga som vi I KD kommer att titta vidare på efter den 14 september om vi får väljarnas förtroende.

Nej till upphandling av äldreomsorgen

En annan fråga rörande äldreomsorgen som inte finns i programmet,  men som jag ofta får frågor om är vår syn på privat och kommunal äldreomsorg och om vi kan tänka oss att lägga ut till äldreomsorgen på privata utförare. Det korta svaret är ett tydligt nej. Vi kommer inte att medverka till en upphandling av något av våra kommunala äldreboenden. Jag tycker det är viktigt för väljarna att tydligt få veta hur vi i KD ser på denna fråga.

Kommunen som arbetsgivare

Däremot har vi i partiet diskuterat mycket kring hur vi som arbetsgivare kan bli bättre i vår arbetsgivarroll. Jag har under den senaste tiden pratat med många anställda inom omsorgen som är mycket besvikna med hur kommunen sköter sin roll som arbetsgivare. Många vittnar om en stor otydlighet i styrning och ledning. Besked saknas om hur det ska bli framtiden och man tycker att ledningen inte tar till sig de anställdas åsikter. Detta är mycket allvarligt och skapar stor otrygghet och risk för sjukskrivningar. En nya majoritet har här en stor och viktig arbetsuppgift i att återskapa ett förtroende för kommunen som arbetsgivare.

Utan ett grundläggande förtroende för kommunen som arbetsgivare kommer vi inte att tillsammans kunna skapa goda arbetsplatser och utveckla en allt bättre omsorg. Jag kan inte lova att det alltid blir som alla anställda helst skulle vilja ha det. Förändringar är ibland nödvändiga att genomföra både för verksamhetes skull och av ekonomiska skäl men stor tydlighet vad som kommer att ske, både för den enskilda arbetstagaren och arbetsplatsen i stort måste finnas. Kommunens måste ta sitt tydliga arbetsgivaransvar för sina anställda och inte skapa onödig otrygghet som i sin tur skapar ohälsa. Detta måste skyndsamt tittas över och åtgärdas.

 

Rösta för förändring den 14 september !

 

Rickard N KD

 

 

Bli först att kommentera

Svt västerbottensnytt och svar på frågor

Av , , 5 kommentarer 19

Har i kväll haft fullt upp med alla möjliga göromål och tiden framför datorn är inte så stor, men jag tänker ändå helt kort kommentera några saker. Tittade sent igår kväll på Västerbottens nytt och deras inslag från Vilhelmina och valet. Flera vilhelminabor och politiker fanns med i inslaget. Som vanligt när man blir intervjuad av media kommer ytterst lite med av vad man sagt och det är alltid lite nervöst att se hur det blev. Tydligt var dock att vilhelminaborna önskade mer av samsyn och sammarbete för att kommunens ska kunna utvecklas positivt. Annika Andersson ( c) hade ett mycket bra inlägg kring det klimat som varit och en tydlig önskan om förändring. Även i min egen del av detta inslag kommenterade jag detta ämne även om mitt inslag blev mycket kort.

Det som gör mig bekymrad är kommunalrådets inställning och kommentarer kring det politiska klimat som varit .Tycker att ni som läsare ska titta på inslaget och bilda er en egen uppfattning om dess innehåll. Finns under regionalt, Västerbottensnytt på svt.se .

På en grannblogg här på vk finns det en genomgång av Kd´s valprogram, vilket jag välkomnar. Genom de inlägg som vi i Kd gjort kring majoritetens handlingsprogram tror jag att vi bildat skola för hur man kan analysera och föra en diskussion kring ett annat partis valprogram. Det är mycket bra för den lokala demokratin att fler gör på samma sätt.

Några reflektioner utifrån analysen i bloggen med korta svar.

KD: Satsa på lärarna
Skickliga lärare ska ges god löneutveckling. På denna fråga från vårt handlingsprogram undrar frågeställaren från s helt enkelt hur vi ska prioritera och vad pengarna ska tas ifrån.

svar: Utan att vi prioriterar lärarlöner kommer den brist som redan finns att öka och vi kommer i framtiden att få svårt att kunna rekrytera den personal som behövs. För att kunna satsa mer på detta område måste vi prioritera bland de olika verksamheter som finns. Vad kostar det att inte göra något? Hur det ska ske och i vilken takt måste ske i samråd mellan arbetsgivare och fackliga organisationer. En del i detta är systemet med förstelärare som jag tro långsiktigt kommer att öka lönerna för alla. Hoppas att detta system kan fortsätta även vid ett ev. maktskifte på riksnivå.

Kd Låt lärarna vara lärare, minska den administrativa bördan. Frågan från s i väldigt korta drag. Vad KD i Vilhelmina rent konkret vill göra åt detta skulle vara intressant att veta.

Svar: Precis som frågeställaren riktigt påpekar styr inte kommunen allt när det gäller skolan utan en del är reglerat från staten vad skolan ska göra, men hur skolorna gör arbetet och av vem finns det mycket att förändra och förenkla tillvaron för lärarna. Är fullt möjligt att kunna förändra situationen märkbart om ett större arbete genomförs på denna punkt av kommunen.

KD: Säkra byskolorna

KD vill säkra byskolorna. – Frågeställaren från socialdemokraterna Här är vi överens. Punkt!

svar: Från kd är detta självklart. Utan byaskolor spridda i kommunen kommer utveckling att påverkas mycket negativt. Men jag synar ända detta löfte från s. I programmet står att skolorna ska vara kvar så länge de är ”pedagogiskt försvarbara”. Vad det innebär har vi egentligen inte fått svar på från S. Jag ser det som ett blankt löfte som man kan ändra när man vill utan att riskera en svekdebatt.

Kd.Utveckla tekniken för fjärrundervisning. Från frågeställaren i s och analysen i mycket korta drag. Det är inget nytt, Vilhelmina i framkant när det gäller detta

svar: ja, kommunen gör detta idag men det kan byggas ut betydligt mer. tror att vi enbart står i början av att utveckla denna teknik. Viktigt om vi i framtiden ska kunna säkra kompetens även på små skolenheter och möjliggöra en större gruppdynamik. Finns mycket mer att göra.

KD: Flera skolkuratorer   Från frågeställaren i s och analysen i korta drag . i inlägget undrar det bland annat hur vi ska lyckas med det mycket pga. den bristsituation som finns när det gäller skolkuratorer.  

Svar: En viktig del i detta är att vara en god arbetsgivare. Utan en bra personalpolitik kommer vi inte att kunna rekrytera den kompetens vi behöver. Detta är ett kraftigt eftersatt område i Vilhelmina kommun som jag återkommer till i senare blogginlägg.

KD: Bibliotek och museum    KD: Kultur och natur.      Från frågeställaren i s och analysen. Vad fint. Men vad vill ni förutom att fylla ut en sida?

Svar: Dessa två områden i handlingsprogramet är kanske de minst konkreta, men vi menar att dessa områden är viktiga för att skapa en positiv självbild rörande sin egen identitet och kulturen är även viktig för att skapa reseanledningar för besöksnäringen. Kulturmiljöer som tex kyrkstan, rymmer stora möjligheter för utveckling och förtagande.

För att hitta hela inlägget med de analyser som mina svar bygger på kan ni kolla på Magnus Johansson blogg här på Vk. Kd- alliansens företrädare i Vilhelmina

Jag är fullt medveten om jag inte tagit med all text som fanns skriven på analysdelarna av utrymmesskäl, men jag hoppas att jag i alla fall kunnat besvarat de viktigaste av de frågetecken som författaren till inlägget hade. Annars går det bra att återkomma med fler frågor och analyser.          

Rickard Norberg KD

 

 

 

5 kommentarer

Vad vill socialdemokraterna i vilhelmina?

Av , , 4 kommentarer 18

Ja, frågan i rubriken kan tyckas en aningen provokativ, men vad vill socialdemokraterna egentligen med Vilhelmina kommun?

I socialdemokraterna handlingsprogram får man som läsare väldigt generellt veta vad partiet tycker är viktigt, men hur det sedan praktiskt ska utföras är väldigt kortfattat beskrivet och förklarat för vilhelminaborna. Även en hel del av löftena som jag skrivet om i tidigare inlägg är otydliga och som jag ser det högst osäkra om de kommer att genomföras. Jag kommer att återkomma med fler inlägg kring socialdemokraterna handlingsprogram inom kort.

Jag och Göran har i en längre serie av inlägg försökt förklara Kd´s handlingsprogram och vad vi menar med förslagen i praktiken, men från S är det märkvärdigt tyst. Jag hittar inga utförliga förklaring eller beskrivningar på socialdemokraternas blogg eller av enskilda partiföreträdare. Kanske är man rädd att behöva förklara för väljarna hur man tänkt och tänker handla efter en ev. valseger den 14 september.

Jag tycker att det faller ett särskilt ansvar på Vilhelminas största parti att tydligt beskriva och förklara vad man vill och svara på medborgarnas frågor kring det partiet tänkt genomföra.

Jag välkomnar alla frågor kring det jag skriver på denna blogg och försöker svara efter bästa förmåga. Vet jag inte svaret på frågan säger jag naturligtvis det eller så tar reda på den fakta som behövs för att kunna svara.

Rickard

4 kommentarer