Rickard norberg

Svt västerbottensnytt och svar på frågor

Har i kväll haft fullt upp med alla möjliga göromål och tiden framför datorn är inte så stor, men jag tänker ändå helt kort kommentera några saker. Tittade sent igår kväll på Västerbottens nytt och deras inslag från Vilhelmina och valet. Flera vilhelminabor och politiker fanns med i inslaget. Som vanligt när man blir intervjuad av media kommer ytterst lite med av vad man sagt och det är alltid lite nervöst att se hur det blev. Tydligt var dock att vilhelminaborna önskade mer av samsyn och sammarbete för att kommunens ska kunna utvecklas positivt. Annika Andersson ( c) hade ett mycket bra inlägg kring det klimat som varit och en tydlig önskan om förändring. Även i min egen del av detta inslag kommenterade jag detta ämne även om mitt inslag blev mycket kort.

Det som gör mig bekymrad är kommunalrådets inställning och kommentarer kring det politiska klimat som varit .Tycker att ni som läsare ska titta på inslaget och bilda er en egen uppfattning om dess innehåll. Finns under regionalt, Västerbottensnytt på svt.se .

På en grannblogg här på vk finns det en genomgång av Kd´s valprogram, vilket jag välkomnar. Genom de inlägg som vi i Kd gjort kring majoritetens handlingsprogram tror jag att vi bildat skola för hur man kan analysera och föra en diskussion kring ett annat partis valprogram. Det är mycket bra för den lokala demokratin att fler gör på samma sätt.

Några reflektioner utifrån analysen i bloggen med korta svar.

KD: Satsa på lärarna
Skickliga lärare ska ges god löneutveckling. På denna fråga från vårt handlingsprogram undrar frågeställaren från s helt enkelt hur vi ska prioritera och vad pengarna ska tas ifrån.

svar: Utan att vi prioriterar lärarlöner kommer den brist som redan finns att öka och vi kommer i framtiden att få svårt att kunna rekrytera den personal som behövs. För att kunna satsa mer på detta område måste vi prioritera bland de olika verksamheter som finns. Vad kostar det att inte göra något? Hur det ska ske och i vilken takt måste ske i samråd mellan arbetsgivare och fackliga organisationer. En del i detta är systemet med förstelärare som jag tro långsiktigt kommer att öka lönerna för alla. Hoppas att detta system kan fortsätta även vid ett ev. maktskifte på riksnivå.

Kd Låt lärarna vara lärare, minska den administrativa bördan. Frågan från s i väldigt korta drag. Vad KD i Vilhelmina rent konkret vill göra åt detta skulle vara intressant att veta.

Svar: Precis som frågeställaren riktigt påpekar styr inte kommunen allt när det gäller skolan utan en del är reglerat från staten vad skolan ska göra, men hur skolorna gör arbetet och av vem finns det mycket att förändra och förenkla tillvaron för lärarna. Är fullt möjligt att kunna förändra situationen märkbart om ett större arbete genomförs på denna punkt av kommunen.

KD: Säkra byskolorna

KD vill säkra byskolorna. – Frågeställaren från socialdemokraterna Här är vi överens. Punkt!

svar: Från kd är detta självklart. Utan byaskolor spridda i kommunen kommer utveckling att påverkas mycket negativt. Men jag synar ända detta löfte från s. I programmet står att skolorna ska vara kvar så länge de är ”pedagogiskt försvarbara”. Vad det innebär har vi egentligen inte fått svar på från S. Jag ser det som ett blankt löfte som man kan ändra när man vill utan att riskera en svekdebatt.

Kd.Utveckla tekniken för fjärrundervisning. Från frågeställaren i s och analysen i mycket korta drag. Det är inget nytt, Vilhelmina i framkant när det gäller detta

svar: ja, kommunen gör detta idag men det kan byggas ut betydligt mer. tror att vi enbart står i början av att utveckla denna teknik. Viktigt om vi i framtiden ska kunna säkra kompetens även på små skolenheter och möjliggöra en större gruppdynamik. Finns mycket mer att göra.

KD: Flera skolkuratorer   Från frågeställaren i s och analysen i korta drag . i inlägget undrar det bland annat hur vi ska lyckas med det mycket pga. den bristsituation som finns när det gäller skolkuratorer.  

Svar: En viktig del i detta är att vara en god arbetsgivare. Utan en bra personalpolitik kommer vi inte att kunna rekrytera den kompetens vi behöver. Detta är ett kraftigt eftersatt område i Vilhelmina kommun som jag återkommer till i senare blogginlägg.

KD: Bibliotek och museum    KD: Kultur och natur.      Från frågeställaren i s och analysen. Vad fint. Men vad vill ni förutom att fylla ut en sida?

Svar: Dessa två områden i handlingsprogramet är kanske de minst konkreta, men vi menar att dessa områden är viktiga för att skapa en positiv självbild rörande sin egen identitet och kulturen är även viktig för att skapa reseanledningar för besöksnäringen. Kulturmiljöer som tex kyrkstan, rymmer stora möjligheter för utveckling och förtagande.

För att hitta hela inlägget med de analyser som mina svar bygger på kan ni kolla på Magnus Johansson blogg här på Vk. Kd- alliansens företrädare i Vilhelmina

Jag är fullt medveten om jag inte tagit med all text som fanns skriven på analysdelarna av utrymmesskäl, men jag hoppas att jag i alla fall kunnat besvarat de viktigaste av de frågetecken som författaren till inlägget hade. Annars går det bra att återkomma med fler frågor och analyser.          

Rickard Norberg KD

 

 

 

5 kommentarer

  • Rickard (inläggsförfattare)

   hej Magnus

   Det är helt ok för mig om du göra det. Helt klart ska det vara öppet för alla att kunna läsa och enkelt att bilda sig en uppfattning. Kul att föra en diskussion med dig. Lycka till på fjällveckan. Det är en mycket bra tradition som ni har i Saxnäs och som jag vet ger mycket för både elever och personal.

   rickard

 1. Göran Jonzon

  Hej Rickard !
  Ja, efter att ha sett SVT:s Västerbottensnytt så blir man lite förundrad över ”betongens” okänslighet för folkopinionen ?
  Att det ska vara så svårt att tillstå det som är uppenbart för alla ?
  Framtiden bjuder ju hela tiden på möjligheten till omstart, men det är förnekelsen och att skylla på andra som hela tiden är det utmärkande.

  Följande lär vi aldrig få höra pressas fram mellan Åke Nilssons läppar:

  – Ja många misstag och övertramp har gjorts, det är sant. Men vi har bestämt oss för att, liksom kungen nu vända blad och delta i den offentliga debatten utan gliringar och efterslängar, utan lögner och omskrivningar och med samarbete och samverkan som det främsta målet.
  En ny tid ska stunda, där kompetenta medarbetare ska känna sig välkomna och ges större utrymme och kontakten med sakkunniga inom alla samhällssektorer ska ses som en försäkring mot att vi begår stora misstag. Kommunens anställda ska kunna gå till jobbet i trygg förvissning om att den organisation vi gemensamt kommit överens om inte ska kringgås i de politiska beslutsrummen och ingen ska behöva känna sig orolig för att man har avvikande åsikter gentemot den styrande majoriteten. Vi ska göra om och göra rätt och ödmjukt kliva åt sidan när det finns majoritet för andra lösningar än de som vi i partitoppen gillar bäst. Demokratin i Vilhelmina ska präglas av respekt för alla och våra öron ska vi använda till att även lyssna på andra än oss själva. Dessutom lovar jag att verkligen försöka lära mig skilja på subjekt- och objektformerna av pronomina !

  Det är vad jag skulle vilja höra från Åke Nilsson !

  • Rickard (inläggsförfattare)

   hej Göran

   ja, jag kan se det komiska i det du skriver men jag hoppas innerligt att vi kan vända blad i Vilhelmina politiken, men för att det ska vara möjligt måste det som hänt tidigare upp till ytan för att sedan slutgiltigt städas undan för gott. Ett sätt att göra ett sträck över det som hänt i kommunen kan tex vara att socialdemokraterna lovar att om de vinner valet den 14 september så får oppositionen då välja sina egna ledamöter i styrelser och nämnder, dvs inget nytt 1 nov 2010. Jag kan i alla fall lova för vår del att vi aldrig kommer att lägga oss i andra partiers val av ledamöter.

   Rickard

   • Göran Jonzon

    Ja, man kan se det komiska i det hela, men samtidigt kan jag inte värja mig mot att det ofta blir rent pinsamt att ta del av uttalanden och skrivningar från kommunens högste företrädare.
    Jag håller med dig om att vi måste hjälpa varandra att kritiskt bevaka att ingen av oss eller våra kollegor anammar samma attityd ifall det blir vi som får förtroendet att leda kommunen under nästa mandatperiod !
    Låt oss aldrig förblindas av makt så vi förlorar insikten om vilka vi egentligen är.
    Låt oss enas om att vara oss själva trogna både före, under och efter ett politiskt förtroendemannaskap .
    För övrigt tack för dina uppriktiga inlägg och kommentarssvar Rickerd !

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.