Rickard norberg

Vilka blir kvar och satsar i en kommun utan skolor ?

I förra veckan stängde den nya majoriteten i S och C Vilhelminas sista byaskolor och även fjällskolan i Dikanäs är nu akut hotad. Jag kommer tillbaka till utredningarna rörande Dikanäs skola i nästa blogginlägg betydligt mer utförligt.

Beslutet att lägga ner de två välfungerande skolorna i Malgovik och Nästansjö fyller mig med stor vrede och sorg för både bygden och kommunen i stort. Konsekvenserna över tid kommer att bli mycket stora. Det vet vi utifrån tidigare erfarenheter från skolnedläggningar i vår egen kommun och den forskning som finns på området.

När många kommuner runt om i norra Sverige börjar ifrågasätta den centralistiska normen gör vi precis tvärt om och centraliserar kraftigt. Det är djupt skadligt och på många sätt helt obegripligt om man vill bygga en långsiktig positiv utveckling i kommunen.

Vilka blir kvar och satsar långsiktigt i en kommun med liten eller minimal kommunal service? Svaret på den frågan måste ni ge själva men jag är personligen djupt bekymmrad över kommunens utveckling.

Att socialdemokraterna i Vilhelmina länge ifrågasatt kommunal verksamhet utanför tätorten är ingen stor och chockerande nyhet för mig. I stängda rum har de mycket länge diskuterat att tex stänga byaskolorna och att lägga ner förskolorna i byarna. Det mesta av deras politiska fokus har varit och är koncentrerad till tätorten och stöd till olika kommunala och ideella verksamheter där. Allt enligt devisen att allt som är bra för tätorten är bra för kommunen. Dock har det motsatta aldrig varit självklart för dem. Starka byar är precis lika viktiga som en stark tärort är. De är beroende av varandra.

Trots det jag sagt ovan är centralisterna lokal enbart ett resultat av det tankesätt som dominerat samhällsutvecklingen från 1950-talet och framåt. För att få en annan utveckling lokalt här i Vilhelmina  måste vi tillsammans slå hål på alla de myter och dåligt underbyggda argument som finns i synen på glesbygden på riksnivå.

Om vi inte får statsmakten i stockholm att ändra synsätt på gles och landsbygd, hur ska vi då få en annan utveckling lokalt? Många lokala politiker är tyväär enbart spegelbilder av de tankemönster som finns på riksnivå. För att förändra deras bild av våra bygder behöver många fler av er medborgare reagera och kräva att även vi ska ha tillgång till en rimlig kommunal service. Framtiden för vår kommunen kommer att avgöras av hur många av oss kommunmedborgare som är beredda att verkligen kräva vår rättvisa del av de samlade ekonomiska  resurserna.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.