Rickard norberg

Dikanäs skolas framtid är hotad. Vansinnet fortsätter från s och c. .

Skrev i förra inlägget att jag skulle återkomma till den utredning som nu sker i utbildningsnämnden regi  rörande Dikanäs skolas framtid. Bakgrunden är den utredning som gjort av region Västerbotten rörande skolorna i Slussfors och Dikanäs. I utredningen föreslås att Dikanäs skola läggs ner från ht 2021 och eleverna bussas till Slussfors eller Vilhelmina/saxnäs.

Denna utredning sammantaget med den budgetprioritering som den nya majoriteten i s och c antagit genom besluten den 2 mars och 15 juni i kommunfullmäktige resulterar i att det akuta hotet mot skolans framtid blir allt tydligare.

Utbildningsnämnden ska på några få budgetår krympas med ca 50 miljoner eller ca 20 % exklusive löneökningar. Sammantaget med löneökningar alltså ca 25-30 %. Det är naturligtvis möjligt att spara större belopp på utbildningsnämndens område men på dessa nivåer hotas en mycket stor del av nämndens verksamhet och utvecklingen i kommunen i stort.

Kommunstyrelsen och socialnämnden klarar sig i ekonomiska termer betydligt bättre och tvingas inte till besparingar i denna storleksordning. Socialnämnden beslutade dock nyligen om en rad besparingar som kommer att påverka kommunens personal ordentligt. Återkommer till dessa i kommande inlägg.

Kommunstyrelsen behöver enbart genomföra mindre förändringar. Delar av dessa nu beskrivna prioriteringar är djupt felaktiga och hotar den viktigaste tillväxtverksamheten som kommunen själv bedriver dvs utbildningsnämndens olika verksamheter. Utan en stark och bred utbildningssektor blir det svårt att bygga en attraktiv kommun som kan skapa inflyttning  oavsett den pågående satsningen på flashiga inlägg på sociala medier och varumärkesbyggande.

Omprioriteringar av ekonomiska resurser mellan kommunens olika nämnder och kommunstyrelsen måste genomföras. Vår framtid i kommunen är beroende av att de övergripande prioriteringarna blir riktiga och rimliga. Det är de inte i dagsläget. Nya beslut måste till för att korrigera det som är fel.

Hur ska utildningsnämnden klara av att driva en gymnasieskola på dagens nivåer eller för den delen flera mindre skolenheter med den nu antagna budgetramen på drygt 190 miljoner kr? De kommande åren ska ytterligare många miljoner bort. Denna bakgrundsinformation är viktig för väljarna i kommunen att känna till och kunna bilda sig en egen uppfattning kring. Nu tillbaka till frågan om Dikanäs skola och dess framtid.

Att i dagsläget ihuvudtaget gå vidare med ytterligare utredningar rörande Dikanäs skola säger mig mycket som lokalpolitiker. Både när det gäller politisk grundsyn och vilken inriktning som nu gäller. Som bekant utreder man inte det man aldrig kan tänka sig att genomföra. Vad vill egentligen den nya majoriteten med kommunen och framtiden för vojmådalen? Hitills har vi som väljare fått veta mycket lite om hur s och c ser på den eller för den delen något annat i kommunen heller. Tystnaden från majoriteten är stor.

Är det tex rimligt att små barn ska tvingas åka i flera timmar varje dag till sin skola eller för den delen att 13 åringar ska bo borta för att gå högstadiet på annan ort.

För mig är svaret på dessa mest grundläggande frågor självklara. Barn ska inte behöva åka buss i över 2 timmar varje dag till sin grundskola. Det är sunt bondförnuft och kräver inga komplicerade utredningar eller djupa analyser.

Däremot krävs det ett decentralistisk tankesätt omsatt i praktisk handling och en förmåga att se till hela kommunens framtida utveckling. Det förmågan saknar nuvarande politiska ledning helt.

Det visar de tidigare besluten rörande Malgovik och Nästansjös skolor med stor tydlighet. Självklart ska det även i framtidens Vilhelmina finnas en skola i Dikanäs. Utan en skola kommer inflyttningen att avstanna och många kommer med stor säkerhet att lämna kommunen. Det är jag helt övertygad om. En nedläggning skulle slå sönder den spirande framtidstron och tillväxten som finns i dalgången.

Naturligtvis ska man nyttja den moderna tekniken för att möjliggöra och utveckla kommunal verksamhet på distans. Rätt använd teknisk lösning kan öka kvalitén men det är en helt annan ingång för en skolberedning än att utreda en möjlig nedläggning. Att göra en verksamhet smartare och billigare utan att dramatiskt försämra kvalitén är naturligt även i kommunal verksamhet. Det handlar om att få våra gemensamma ekonomiska resurser att räcka till så mycket bra kommunal verksamhet som möjligt.

Jag hoppas att majoriteten i s och c lägger om den nuvarande kursen och tillsammans med Vojmådalens befolkning hitta en gemensam väg framåt som inte ytterligare försämrar kommunens framtida förutsättningar.

 

 

 

 

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.