Rickard norberg

Vilhelmina minskar år 2020 med minst 2 procent av befolkningen. Vinklad fakta från c i v-aktuellt.

Först och främst vill jag önska er läsare till min blogg en god avslutning på år 2020 och en bra början på det nya. Just innan jul publicerade centerpartiet en annons i vilhelmina aktuellt där man beskrev hur året varit i kommunen. Det finns mycket man kan säga om den fakta som publicerades. Om jag är på mitt goda helghumör kan jag kalla den för tillrättalagd med utvalda fakta och mindre snällt för vilseledande och full av halvsanningar.

Sant i annonsen är att det precis som alla andra tidigare år flyttat in människor till vår kommun. Tvivlar inte alls på att det är minst 150 personer som flyttat in i vår kommun i år. Ett normal år brukar det vara ca 200 personer som flyttar till vår kommun. Problemet är dock att centerpartiet medvetet utelämnade det faktum att det är fler som flyttar från kommunen än som flyttar in. Tror inte att det var en slump att denna viktiga del utelämnades.

Faktum är att år 2020 ser ut att bli ett mycket tufft år befolkningsmässigt för kommunen. I början av året var vi 6668 personer i kommunen. Den 1 november i år var vi 6549 invånare, alltså en minskning med 119 personer med två månader kvar av året.

Det är procentuellt sett det mörkaste året på ca 20 år. Det är ett sorgligt faktum som gör ont att skriva ut i juletider men det är viktigt att vi håller oss till hur verkligheten ser ut om vi ska kunna påverka framtiden i rätt riktning. Vi tjänar inget på att medvetet undvika fakta och det som känns svårt. Om nuvarande befolkningsutveckling håller i sig går vi under 6000 invånare under år 2026.

Detsamma gäller hänvisningen till antalet nystartade företag som anges i annonsen. Jag gläds oerhört mycket för alla nya företag i kommunen. 65 nystartade företag i kommunen är mycket bra och ger oss alla framtidstro. Allt fokus måste ligga på att kommunen på alla upptänkliga lagliga sätt stöder och aktivt underlättar för kommunens företagare. Det nyregistreras varje år ca 50-60 i kommunen och årets siffra är ingen som på ett betydande sett sticker ut från tidigare år. Den varierar mellan åren inom ett relativt begränsat intervall.

Dessutom är nyregistrade företag ett ganska trubbigt mått på hur det går totalt sett för företagandet i kommunen. Man måste i så fall också väga in hur många företag som avvecklas eller lägger ner sin verksamhet varje år för att få en mer rimlig bild hur verkligheten ser ut när det gäller företagandet i kommunen.

Vi har många väldigt skickliga företagare och entreprenörer i kommunen. Många känner jag personligen och de gör ett fantastiskt arbete för att både utveckla sina företag och därigenom även kommunen. Trots detta faktum är det uppenbart för de flesta vilhelminabor att den lokala arbetsmarknaden minskat kraftigt i vilhelmina under de senaste 20 åren. Många större företag och statliga myndigheter har flyttat eller lagt ner sin verksamhet och många hundra arbetstillfällen har försvunnit utan att det nyskapats i närheten lika många lokala arbetsplatser.

Det gör arbetet med att öka inflyttningen och minska utflyttningen till en ännu större utmaning idag än för tex 20-25 år sedan. Återigen beskriver annonsen enbart en mycket liten del portion fakta utan att ge någon helhet för läsaren.

Vidare till investeringen i M3 som fullmäktige tog i december. Det var ett välkommet beslut som oppositionen yrkat på under hösten för att säkerställa framtiden för två av gymnasieskolans mest populära program. Till slut anslöt även s och c till i huvudsak samma grundyrkande som oppositionens. Den intresserade kan vidare fördjupa sig i hela beslutsprocessen i kommunens protokoll. Kolla på Vilhelmina.se. Det känns det långt ifrån bra att låna så mycket pengar för denna investering i vår ekonomiska situation men alternativen var få om vi skulle ha utbildningarna kvar långsiktigt. Ekonomiska underlag för de olika beslutsalternativen finns i protokollen.

Ekonomin blir helt riktigt stegvis bättre och det gäller framförallt personalkostnader i utbildningsnämnden. Under den tid som koalitionen styrde under år 2019 togs en stor mängd personinriktade beslut i UN som gett effekt under år 2020. De flesta beslut som rör personal tar lång tid att tillfullo verkställa och få ekonomisk effekt av. Beslut under år 2019 får ofta effekt året efter och beslut under detta år först till betydande del under år 2021. Dessutom kan man ifrågasätta om vissa besparingsbeslut under år 2020 har någon ekonomisk effekt alls utan istället bidrar till att minska våra långsiktiga intäkter och attraktivitet. Mer om detta i kommande inlägg.

Sammantaget är innehållet i artikeln från c tunnt och full av utvalda selektiva fakta som i sig inte är direkt felaktiga var för sig men de ger som en helhet inte heller den riktiga bilden av verkligheten i kommunen år 2020.

Det är inte fake news men inte långt ifrån med tanke på all fakta som utelämnades i annonsen.

 

 

 

 

En kommentar

  1. Patrick Willems

    Hei og god fortsättning.Jeg flyttet i Vilhelmina for 15 år siden da var det ca 7250 invånar…Ingen ny fenomen at folk flytter ut og flytter in….
    Blir töft med ökonomi..i en lang periode framover…også…

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.