Rickard norberg

Svårt att hinna kommentera alla utspel och inlägg från s och c

Av , , Bli först att kommentera 26

Var nu ett tag sedan jag skrev något här på vk-bloggen igen. Jag kan bara konstatera att arbete kombinerat med företagande med tidskrävande projekt gör det svårt att få tid över att bemöta alla inlägg som den senaste tiden publicerats på bloggen av ledande företrädare från s och c i Vilhelmina. De har genom sina förtroendeuppdrag och arvoderingar betalda av er alla vilhelminabor goda möjligheter att uppdatera och lägg ut nya inlägg med varierande kvalité och saklighet.

Därför kommer jag i detta inlägg bemöta några av dessa inlägg i korthet och återkommer i särskilda inlägg om tex byaskolorna och dess kostnader och sporthallen i Malgovik. Dessa ämnen förtjänar en mer detaljerad redovisning för er medborgare.

1. Kommunens ekonomi

Flera ledande företrädare för s och c jublar nu över 8 miljoner minus för år 2020 istället för minus 27 miljoner för år 2019. Det de glömt att berätta för er är att utan Corona pengarna och minskade kostnader pga pandemin för år 2020 skulle underskottet varit ca 26 miljoner år 2020, dvs i linje med år 2019.

Även i år 2021 är kommunekonomin kraftigt  ”dopad”  av dessa pengar och det ekonomiska situationen täcks till stor del av dessa extra tillskott från staten. Det är till viss del en upprepning av situationen år 2017 då kommunekonomin i vilhelmina gick 40 miljoner i överskott pga stort mottagande av ensamkommande.

Vilhelminas underliggande stora utmaningar med en vacklande näringslivsutveckling över tid och snabbt minskande befolkning finns dock kvar. Den utvecklingen förvärras också kraftigt av ogenomtänkta politiska beslut från s och c som slår sönder kommunens framtid.

2. Företagsklimat och utveckling.

Flera inlägg berör på olika sätt företagsklimatet och företagandet. Helt sant är att ett växande näringsliv är nyckeln till vår framtid och att vi har många duktiga företagare. Växande företag är en grundförutsättning för framtida välfärd i kommunen. Sant är också att Vilhelmina tappat många hundra arbetsplatser de senare 15 åren. Detta tapp är en stor och bidragande orsak till vår snabba befolkningsminskning. Sant är också att det finns mycket kvar att arbeta med när det gäller företagsklimatet i kommunen. Saknar någon form av uppriktig självkritik från majoriteten.

Vi är fast parkerad bland de sista 30- 40 platserna i svensk näringslivs kommunrankning av företagsklimatet i kommunerna. Företagande är inte och har aldrig varit socialdemokratins starka gren och det finns många kulturfrågor kvar att jobba med i vilhelmina. Inställningen till företagande är långt ifrån perfekt och många företagare känner sig motarbetade. Många är också rädda att säga vad de tycker öppet pga rädsla för bestraffning. Ska företagsklimatet förbättras väsentligt måste dessa frågor diskuteras  på djupet och att kommunen samtidigt låter bli att konkurrera med ortens företag.

3. Konkurrens med ortens företag och landsbygd

Kommunen ska efter beslut i kommunfullmäktige från årsskiftet även sköta insamlingen av hushållsavfall i egen kommunal regi. Helt galet beslut och minst sagt konstigt att det på ytan företagsvänliga partiet centerpartiet stödjer detta beslut. Det är tydligen långt mellan ideal och vad man gör i verklighet när det gäller centerpartiet i vilhelmina.

Det var minst sagt tydligt i skolbesluten och inställningen till framtiden för sporthallen och samlingslokalen i Malgovik. Vad finns den politiska viljan och visionerna då? Centerpartiet har huvudtaget ingen trovärdighet kvar när det kommer till landsbygdsfrågor i kommunen. De är nu förlorade till det centralistiska tankemönster som s alltid förespråkat och de själva tidigare bekämpat så hårt. De har nu helt övergivit sina tidigare ideal och idéer. Tragiskt och sorgligt är det..

 

Fortsättning följer….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bli först att kommentera