Rickard norberg

Kategori: Okategoriserade

Svårt att hinna kommentera alla utspel och inlägg från s och c

Av , , Bli först att kommentera 26

Var nu ett tag sedan jag skrev något här på vk-bloggen igen. Jag kan bara konstatera att arbete kombinerat med företagande med tidskrävande projekt gör det svårt att få tid över att bemöta alla inlägg som den senaste tiden publicerats på bloggen av ledande företrädare från s och c i Vilhelmina. De har genom sina förtroendeuppdrag och arvoderingar betalda av er alla vilhelminabor goda möjligheter att uppdatera och lägg ut nya inlägg med varierande kvalité och saklighet.

Därför kommer jag i detta inlägg bemöta några av dessa inlägg i korthet och återkommer i särskilda inlägg om tex byaskolorna och dess kostnader och sporthallen i Malgovik. Dessa ämnen förtjänar en mer detaljerad redovisning för er medborgare.

1. Kommunens ekonomi

Flera ledande företrädare för s och c jublar nu över 8 miljoner minus för år 2020 istället för minus 27 miljoner för år 2019. Det de glömt att berätta för er är att utan Corona pengarna och minskade kostnader pga pandemin för år 2020 skulle underskottet varit ca 26 miljoner år 2020, dvs i linje med år 2019.

Även i år 2021 är kommunekonomin kraftigt  ”dopad”  av dessa pengar och det ekonomiska situationen täcks till stor del av dessa extra tillskott från staten. Det är till viss del en upprepning av situationen år 2017 då kommunekonomin i vilhelmina gick 40 miljoner i överskott pga stort mottagande av ensamkommande.

Vilhelminas underliggande stora utmaningar med en vacklande näringslivsutveckling över tid och snabbt minskande befolkning finns dock kvar. Den utvecklingen förvärras också kraftigt av ogenomtänkta politiska beslut från s och c som slår sönder kommunens framtid.

2. Företagsklimat och utveckling.

Flera inlägg berör på olika sätt företagsklimatet och företagandet. Helt sant är att ett växande näringsliv är nyckeln till vår framtid och att vi har många duktiga företagare. Växande företag är en grundförutsättning för framtida välfärd i kommunen. Sant är också att Vilhelmina tappat många hundra arbetsplatser de senare 15 åren. Detta tapp är en stor och bidragande orsak till vår snabba befolkningsminskning. Sant är också att det finns mycket kvar att arbeta med när det gäller företagsklimatet i kommunen. Saknar någon form av uppriktig självkritik från majoriteten.

Vi är fast parkerad bland de sista 30- 40 platserna i svensk näringslivs kommunrankning av företagsklimatet i kommunerna. Företagande är inte och har aldrig varit socialdemokratins starka gren och det finns många kulturfrågor kvar att jobba med i vilhelmina. Inställningen till företagande är långt ifrån perfekt och många företagare känner sig motarbetade. Många är också rädda att säga vad de tycker öppet pga rädsla för bestraffning. Ska företagsklimatet förbättras väsentligt måste dessa frågor diskuteras  på djupet och att kommunen samtidigt låter bli att konkurrera med ortens företag.

3. Konkurrens med ortens företag och landsbygd

Kommunen ska efter beslut i kommunfullmäktige från årsskiftet även sköta insamlingen av hushållsavfall i egen kommunal regi. Helt galet beslut och minst sagt konstigt att det på ytan företagsvänliga partiet centerpartiet stödjer detta beslut. Det är tydligen långt mellan ideal och vad man gör i verklighet när det gäller centerpartiet i vilhelmina.

Det var minst sagt tydligt i skolbesluten och inställningen till framtiden för sporthallen och samlingslokalen i Malgovik. Vad finns den politiska viljan och visionerna då? Centerpartiet har huvudtaget ingen trovärdighet kvar när det kommer till landsbygdsfrågor i kommunen. De är nu förlorade till det centralistiska tankemönster som s alltid förespråkat och de själva tidigare bekämpat så hårt. De har nu helt övergivit sina tidigare ideal och idéer. Tragiskt och sorgligt är det..

 

Fortsättning följer….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bli först att kommentera

Påverka riksdag och regeringen genom att rösta fram modiga lokala politiker

Av , , 2 kommentarer 22

Var ett tag sedan jag skrev något senste. Mycket annat har kommit i vägen för skrivandet men jag lovar att bli mer aktiv framöver. I landet som helhet dominerar coronaviruset det mesta av nyhetsflödet. Som jag skrivit tidigare kan lärdomarna av coronaepedimin med omfattande distansarbete vara glesbygdens största möjlighet på många decennier men då måste våra samhällen fortfarande vara attraktiva för inflyttning med både kommunal och övriga kommersiell service.

Då kan man inte som kommunledning i vilhelmina( s och c) lägga ner skolor i områden som ska bidra till den inflyttning som förväntas gjuta nytt liv i glesbygden. Eller för den delen även vägra alla former av ekonomiskt stöd till en byaförening som vill driva sin egenbyggda kommunalägda sporthall vidare. Detta sker samtidigt som kommunen betalar för föreningars användning av kommunalägda lokaler inne på tätorten med mångmiljonbelopp varje år.

Allt detta går naturligtvis inte ihop om man vill ha en positiv utveckling av kommunen. Jag bli extra upprörd och arg när lokala politiker som är delaktiga i dessa vansinniga beslut samtidigt bla på denna plattform talar sig varmt för framtiden för gles och landsbygd men i verkligheten gör precis tvärt om. Det är inget annat än bedrägeri på högsta nivå. Antigen försvårar man sina landsbygdsideal (c) även när det blåser hårt eller så betyder de ideal man säger sig ha inget alls. Så enkelt är det.

Det finns dock positiva tecken på att något är på väg att hända under ytan i glesbygden. Lokala opinioner ställer nu högre krav på de olika politiska partierna att agera för rättvisare villkor bla genom olika aktionsgrupper på sociala medier. Det är en mycket positivt utveckling som inger hopp. För det mesta är energin riktad mot riksdag och regering genom olika krav på satsningar i glesbygden.

Svårigheten är dock att verkligen nå hela vägen fram genom bruset och skapa det tryck som krävs för en förändring. Makten är långt bort från oss både rent fysiskt och mentalt. Deras verklighet är helt enkelt inte vår. För att det huvudtaget ska var möjligt att påverka rikspolitikerna måste väljarna rösta fram mycket modiga lokala politiker som är villiga att till det yttersta verkligen försvara kommunens intressen. Det kan till och med i undantagsfall innebära att man vägrar genomföra ny lagstiftning som inte till fullo finansieras av riksdag och regering även om det strider mot lagen.

Radikala protester behövs för att fästa uppmärksamheten på vår situation. Det räcker inte med intetsägande remissvar eller allmänna klagobrev som ingen på regeringskansliet huvudtaget läser.

I dagsläget tiger tyväär de flesta lokala politiker för att inte stöta sig med rikspolitiker från samma parti. De vågar för det mesta inte ens protestera mot uppenbara orättvisor. Det har vi sett många exempel från vår egen nuvarande kommunledning i vilhelmina. Bland annat röstade s och c ner ett förslag från oppositionen att kräva naturresursåterbäring när yttrandet om det nya skatteutjämningssystemet skulle skickas in till regeringen.

Utan politiker på lokal nivå som i nära sammarbete med politiker från andra kommuner är beredd att på allvar kämpa för rättvisa för vår del av landet kommer inget att hända.

För att påverka riksnivån måste väljarna rösta fram modiga lokala politiker som tar kampen till en ny nivå och som tillsammans med vilhelminaborna skapar ordentligt tryck underifrån. Fråga innan du röstar i nästa val vad de är beredda att göra för ökad rättvisa för vår kommun.

Kom ihåg att det är bara rebeller som förändrar historiens gång.

2 kommentarer

Vilhelmina minskar år 2020 med minst 2 procent av befolkningen. Vinklad fakta från c i v-aktuellt.

Av , , 1 kommentar 23

Först och främst vill jag önska er läsare till min blogg en god avslutning på år 2020 och en bra början på det nya. Just innan jul publicerade centerpartiet en annons i vilhelmina aktuellt där man beskrev hur året varit i kommunen. Det finns mycket man kan säga om den fakta som publicerades. Om jag är på mitt goda helghumör kan jag kalla den för tillrättalagd med utvalda fakta och mindre snällt för vilseledande och full av halvsanningar.

Sant i annonsen är att det precis som alla andra tidigare år flyttat in människor till vår kommun. Tvivlar inte alls på att det är minst 150 personer som flyttat in i vår kommun i år. Ett normal år brukar det vara ca 200 personer som flyttar till vår kommun. Problemet är dock att centerpartiet medvetet utelämnade det faktum att det är fler som flyttar från kommunen än som flyttar in. Tror inte att det var en slump att denna viktiga del utelämnades.

Faktum är att år 2020 ser ut att bli ett mycket tufft år befolkningsmässigt för kommunen. I början av året var vi 6668 personer i kommunen. Den 1 november i år var vi 6549 invånare, alltså en minskning med 119 personer med två månader kvar av året.

Det är procentuellt sett det mörkaste året på ca 20 år. Det är ett sorgligt faktum som gör ont att skriva ut i juletider men det är viktigt att vi håller oss till hur verkligheten ser ut om vi ska kunna påverka framtiden i rätt riktning. Vi tjänar inget på att medvetet undvika fakta och det som känns svårt. Om nuvarande befolkningsutveckling håller i sig går vi under 6000 invånare under år 2026.

Detsamma gäller hänvisningen till antalet nystartade företag som anges i annonsen. Jag gläds oerhört mycket för alla nya företag i kommunen. 65 nystartade företag i kommunen är mycket bra och ger oss alla framtidstro. Allt fokus måste ligga på att kommunen på alla upptänkliga lagliga sätt stöder och aktivt underlättar för kommunens företagare. Det nyregistreras varje år ca 50-60 i kommunen och årets siffra är ingen som på ett betydande sett sticker ut från tidigare år. Den varierar mellan åren inom ett relativt begränsat intervall.

Dessutom är nyregistrade företag ett ganska trubbigt mått på hur det går totalt sett för företagandet i kommunen. Man måste i så fall också väga in hur många företag som avvecklas eller lägger ner sin verksamhet varje år för att få en mer rimlig bild hur verkligheten ser ut när det gäller företagandet i kommunen.

Vi har många väldigt skickliga företagare och entreprenörer i kommunen. Många känner jag personligen och de gör ett fantastiskt arbete för att både utveckla sina företag och därigenom även kommunen. Trots detta faktum är det uppenbart för de flesta vilhelminabor att den lokala arbetsmarknaden minskat kraftigt i vilhelmina under de senaste 20 åren. Många större företag och statliga myndigheter har flyttat eller lagt ner sin verksamhet och många hundra arbetstillfällen har försvunnit utan att det nyskapats i närheten lika många lokala arbetsplatser.

Det gör arbetet med att öka inflyttningen och minska utflyttningen till en ännu större utmaning idag än för tex 20-25 år sedan. Återigen beskriver annonsen enbart en mycket liten del portion fakta utan att ge någon helhet för läsaren.

Vidare till investeringen i M3 som fullmäktige tog i december. Det var ett välkommet beslut som oppositionen yrkat på under hösten för att säkerställa framtiden för två av gymnasieskolans mest populära program. Till slut anslöt även s och c till i huvudsak samma grundyrkande som oppositionens. Den intresserade kan vidare fördjupa sig i hela beslutsprocessen i kommunens protokoll. Kolla på Vilhelmina.se. Det känns det långt ifrån bra att låna så mycket pengar för denna investering i vår ekonomiska situation men alternativen var få om vi skulle ha utbildningarna kvar långsiktigt. Ekonomiska underlag för de olika beslutsalternativen finns i protokollen.

Ekonomin blir helt riktigt stegvis bättre och det gäller framförallt personalkostnader i utbildningsnämnden. Under den tid som koalitionen styrde under år 2019 togs en stor mängd personinriktade beslut i UN som gett effekt under år 2020. De flesta beslut som rör personal tar lång tid att tillfullo verkställa och få ekonomisk effekt av. Beslut under år 2019 får ofta effekt året efter och beslut under detta år först till betydande del under år 2021. Dessutom kan man ifrågasätta om vissa besparingsbeslut under år 2020 har någon ekonomisk effekt alls utan istället bidrar till att minska våra långsiktiga intäkter och attraktivitet. Mer om detta i kommande inlägg.

Sammantaget är innehållet i artikeln från c tunnt och full av utvalda selektiva fakta som i sig inte är direkt felaktiga var för sig men de ger som en helhet inte heller den riktiga bilden av verkligheten i kommunen år 2020.

Det är inte fake news men inte långt ifrån med tanke på all fakta som utelämnades i annonsen.

 

 

 

 

1 kommentar

Sporthallen i Malgovik

Av , , 5 kommentarer 21

Igår kom beslutet från kommunstyrelsens arbetsutskott att hela skolområdet i Malgovik inklusive sporthallen ska säljas. Kan inte säga att jag är speciellt förvånad över beslutet men jag är ändå arg och besviken på hur hela denna viktiga fråga har hanterats. Redan i februari i år skrev jag ett inlägg med öppna frågor till majoriteten i s och c om hur de såg på framtiden för sporthallen. Några svar fick jag aldrig på mina frågor och redan vid det tillfället kunde jag på goda grunder anta att kommunens nya politiska majoritet inte hade något större intresse av att på ett positivt sätt bidra till en rimlig, rättvis och långsiktig lösning för byns tillgång till sin egenbygda sporthall. Byn byggde den med hjälp av bygdemedel och efter den var färdigställd tog kommunen över det formella ägandet av sporthallen. Kommunen skulle sedan betala drift och underhåll.

Under hösten har förhandlingar pågått mellan föreningen och kommunen kring sporthallens långsiktiga framtid. Från kommunens sida har inställningen varit att föreningen erbjuds hallen till låg kostnad men med det fulla framtida ansvaret för drift och underhåll. Tog föreningen inte emot hallen på dessa villkor skulle hallen säljas tillsammans med resten av skolområdet.

Detta upplägg är att jämföra med att helt plötsligt överlåta ägandet och kostnaden för drift och underhåll på de kommunala sporthallarna inne på tätorten på vilhelmina Ik. Man kan ju fundera kring hur de skulle ställa sig till ett sådat erbjudande från kommunen? Mer om detta kan ni läsa i ks protokoll från 20201124 sid 37-41 och därigenom dra era egna slutsatser kring vilka som sagt och gjort vad. https://www.vilhelmina.se/media/3819/ks201124.pdf

Dessa sk. villkor för övertagandet är på många plan djupt orättvisa. Skälen till detta är flera. Det finns få byaföreningar i kommunen eller kanske i hela Sverige som över tid gjort så mycket för sin egen byn och kommunen som helhet.

Det fantastiska arbete som föreningen gjort i både dåtid och nutid har hjälpt till att skapa en bygd i utveckling med stor inflyttning. Detta utmärkta arbete borde kommunen i stället uppmärksamma och visa sin uppskattning för.

Föreningen och byn har byggt sin egen sporthall, del av skolan, skidspår, fotbollsplan mm. Allt detta till en mycket blygsam kommunal kostnad. Detta faktum gör det extra smärtsamt att se hur man från kommunalt håll inte vill ge föreningen rimliga långsiktiga förutsättningar. Under hösten har de verkligen gjort allt för att få grundförutsättningar från kommunen kring ett övertagande av sporthallen. För en mindre förening är det ett mycket stort och långsiktigt åtagande att helt själv ta över en stor sporthall med allt vad det innebär. I brev till kommunen har man begärt ett begränsat driftstöd över 5 år med en årlig avtrappning och hjälp med en del av det eftersatta underhållet på sporthallen som kommunen lämnar efter sig. Detta är mycket rimliga krav med tanke på det stöd föreningar har direkt och indirekt på tätorten genom fri tillgång till kommunala lokaler.

Detta förslag förkastades dock av majoriteten i  s och c. Vi i Kristdemokraterna har under hela denna process kring framtiden för hallen konsekvent yrkat på ett årligt driftstöd till föreningen för basuppvärmingen och hjälp med konverteringskostnader för en egen separat värmeanläggning för hallen. Detta förslag har gång på gång röstats ner av s och c. Mer om detta går att läsa utförligare i de kommunala protokollen.

Efter avslaget i November har föreningen arbetat vidare med ett helt eget upplägg för att ta över hallen utan ekonomisk stöd med hjälp av sponsring från privatpersoner och företag. Detta upplägg tar dock tid att undersöka förutsättningarna för speciellt i dessa coronatider. Den tiden ville dock majoriteten inte ge föreningen utan igår kom beslutet om försäljning av hela skolområdet. Hoppet är dock inte ute trots detta dystra besked utan arbetet från föreningens sida med att hitta en lösning kommer att fortsätta.

Jag vill avslutningsvis delge er mina personliga reflektioner kring allt som hänt i vår kommun. När man ser hur allt utanför tätorten prioriteras i vår kommun kan man tydligt konstatera att alla kommunmedborgare som bor utanför tätorten är andra klassens medborgare i sin egen kommun. Vi ska bidra fullt ut med våra skattepengar men inte få någon nära kommunal service alls i form av byaskolor eller för den del lokaler som finansieras av kommunen. All verksamhet ska centaliseras in till tätorten och där ska alla skattebetalare i kommunen finansiera de lokaler och verksamheter som finns. Att hjälpa en mindre förening i en by att drifta en för bygden så viktig tidigare kommunal byggnad med kanske 50 tusen per år är tydligen helt omöjligt i dagens Vilhelmina. Men att däremot betala drift och underhåll på mångmiljonbelopp för lokaler på tätorten går alldeles utmärkt.

Detta är rättvisan i vilhelmina år 2020

 

 

 

5 kommentarer

Vilhelmina valde sin egen väg..

Av , , 2 kommentarer 17

Det var ett bra tag sedan jag skrev här senast. Skönt kanske vissa av er läsare tycker men i en demokrati är det viktigt att medborgarna kan få flera olika perspektiv på det som sker i samhället. Tiden och orken att skriva om allt som pågår i kommunen som enligt min personliga åsikt är fel eller för den delen också intressanta möjligheter inför framtiden har helt enkelt inte funnits.

Nu när en hel del andra projekt går in i sin vinterdvala  finns det mer tid att fördjupa sig i en mängd olika områden som jag finner särskilt intressanta att skriva och reflektera kring tex näringslivsutveckling, företagande, kommunal ekonomi och viktigt av samhällsservice för lokal utveckling.

Ni som läser min blogg har säkert sett att jag ett flertal gånger tagit upp frågan kring vikten av kommunal service för att skapa grundförutsättningar för lokal utveckling. Den politisk majoriteten( s och c) valde i mars att lägga ner byaskolorna i Malgovik och Nästansjö trots en mycket god utveckling i bägge områdena. Dessa områden var kommunen enda befolkningmässiga tillväxtområden och hade en lång period av positiv befolkningsutveckling bakom sig före skolbesluten.

Under hösten har de flesta kommuner i Västerbotten antagit sina budgetar för 2021 eller tagit särskilda  principbeslut kring skolstrukturen. Faktum är att alla mindre kommuner i västerbotten tex Storuman, Lycksele, Sorsele, Vindeln valt att försvara sina byaskolor trots en mycket ansträngd ekonomisk situation för de flesta av dessa kommuner.

Den enda kommun som valde sin egen väg genom att lägga ner byaskolor var Vilhelmina. Dessutom valde man att göra det under en global pandemin vars konsekvenser över tid till stora delar kan förändra hur vi lever och arbetar. Pandemin har visat att det i många fall går alldeles utmärkt att arbeta digitalt och på distans från sitt eget hem oavsett var man bor någonstans i landet.

Denna förändring av vårt sätt att arbeta kan vara glesbygdens största chans till en mer positiv utveckling på många decennier MEN då måste de övriga strukturerna finns kvar som tex skolor och förskolor vilka tillsammans med arbete på distans möjliggör en flytt ut till vår glesbygd.

Detta faktum gör försvaret av mindre byskolor och övrig kommunal och kommersiell service livsviktig för att kunna dra maximal nytta av de möjligheter som digitaliseringen ger. Utan en nära kommunal service kommer vi inte att kunna dra full nytta av denna förändring. Även om man kan arbeta hemifrån måste övriga delar av vardagslivet fungera. Med detta sagt är jag övertygad om att Vilhelmina kommuns beslut att lägga ner byaskolor är om möjlig ännu mer skadligt för komnunens långsiktiga utveckling. Framtiden får helt enkelt visa vilka kommuner som valde rätt väg för att möta framtidens möjligheter och utmaningar. Jag är personligen övertygad om vilka som gjorde rätt val..

 

2 kommentarer

Var finns den politiska majoriteten i vilhelmina?

Av , , Bli först att kommentera 24

En fråga som jag får allt oftare från medborgare i vilhelmina är följande. Varför är det så tyst från de ledande politikerna i kommunen när vi har vår djupaste kris i kommunens historia? Utifrån denna frågeställning följer ofta ett flertal nya frågor. Vad kommer hända med kommunen och dess olika verksamheter? Finns det någon gymasieskola kvar i framtiden? Vilka program riskerar att försvinna?

Frågorna är många och svaren ytterst få från de som tog makten den 2 mars. De har mer eller mindre gått under jorden. Speciellt kommunens yttersta ledning är knäpptyst och den stora aktiviteten på olika sociala medier har till stor del tystnat.

Till viss del kan jag rent mänskligt förstå tystnaden. Det är mycket jobbigt att ta tuffa beslut som berör många medborgare. Extra jobbigt är det när man har svårt att förklara den övergripande planen med besluten och hur man prioriterat de olika verksamheterna i förhållande till kärnan i kommunens uppdrag, dvs vård, skola och omsorg.

Min analys är att någon genomgripande prioritering där man ställde olika verksamheter mot varandra genomfördes aldrig från s och c innan budgetbesluten togs den 2 mars. Det viktigaste var att yxa till ordentligt och i alla fall på pappret få en budget närmare någon form av balans. Att få en rimlig fördelning på besluten där alla delar av kommunens verksamheter fick vara med och spara var inte intressant huvudtaget.

Nu skulle man genomföra strukturomvandligar dvs skolnedläggningar oavsett pris och konsekvenser för kommunen på kort och lång sikt. Socialdemokraterna fick nu chansen att genomföra de planer man velat verkställa mycket länge och c övertygades om att det inte fanns något annat sätt att spara pengar på trots många andra förslag på besparingar.

Centerpartiet har genom sin allians med s totalt grundlurat sina väljare, och en majoritet av kommunens invånare som också röstat på andra partier som de ansåg vara troliga allianskamater i en framtida ny majoritet. Den stora väljarstödet för c i valet 2018 var ett tydlig markering att vilhelminaborna röstade för en ny majoritet i kommunen.

Om vi fortsätter under rubriken löftesbrott inom vilhelminapolitiken så kommer nu en ny del som jag inte skrivit om tidigare.

I början av februari lovade centerpartiets yttersta ledning dvs kommunstyrelsens ordförande i samtal med mig att de trots den skritliga överenskommelsen som de undertecknat med s och presenterat tillsamnans på ks au 3/2 skulle hedra den tradition som existerat inom vilhelminapolitiken i evighetet.

Den blivande oppositionen skulle enligt centerpartiet trots överenskommelsen med s få välja in sina kandidater på viceposterna i nämnderna. Precis som alltid tidigare i vilhelmina politiken. De skulle återkoppla sitt beslut om att de planerade att släppa viceordförandeposterna till sin nya samarbetspartner s och sedan återkomma.

Något sådant samtal tillbaka fick jag aldrig och de tog som tidigare planerat alla viceordförandeposter i nämnderna själva vid fullmäktige den 2 mars.

En ny ordning har nu genomförts och konsekvenser av denna maktfullkomlighet från majoriteten sida kommer att bli stor både på kort och lång sikt. Den enda trösten i bedrövelsen är att som man sår får man också ofta skörda.

 

 

 

 

 

 

Bli först att kommentera

Vad ska en decentralist ta sig till när centralisterna vunnit slaget?

Av , , Bli först att kommentera 18

Jag vet mycket väl att rubriken är aningen dramatiskt skriven från min sida. Rubriken speglar ändå mina egna tankar kring min politiska framtid.

Den här sommaren har verkligen varit helt annorlunda med corona viruset och alla förändringar det fört med sig. Även kommunens situation är för evigt förändrad och blir aldrig var den varit.

Två byaskolor i kommunens mest expansiva områden är nedlagda av majoriteten i s och c och stora besparingar väntar gymnasiet. Dessutom pågår utredningar rörande Dikanäs skola. Jag hoppas verkligen att c och s tar sitt förnuft till fånga och låter skolan vara kvar även i framtiden. Att lägga ner Dikanäs skola är helt uteslutet om man inte har för avsikt att avveckla kommunen helt och hållet. Hur ska kommunen kunna utvecklas och få en ökad inflyttning  utan en nära och spridd service i hela kommunen?

Slaget om vår gemensamma framtid kommer att avgöras hur vi arbetar med näringslivsfrågor i vårt dagliga arbete och att vi försvarar service även utanför tätorten till slutet. Därför är det självklart för mig personligen att stödja bildandet av friskolor när kommunen inte vill driva kommunala skolor i byarna. Kommunen har helt enkelt inte råd att riskera eller helt förlora den tillväxt Nästansjöområdet och Malgoviksområdet genererat och genererar för hela kommunens framtid. Om dessa områden förlorar endast den befolkning de växt med de sista 25 åren handlar det om långt över 20 miljoner mindre varje år för den gemensamma kommunkassan. Vad ska då läggas ner för att kompensera det bortfallet av kommunala skatteintäkter?

Ur ett personligt perspektiv har detta år varit minst sagt tungt. Vad finns kvar att kämpa för när de politiker som tror på centralistiska lösningar vunnit slaget? Denna fråga har jag funderat mycket över denna sommar. Vi som tror på decentralisering har snart ingen kommunal verksamhet kvar utanför tätorten att kämpa för och den vetskapen är tung att bära. Dessutom har jag i grunden fått omvärdera människor jag känt väl under många år. Detta både på ett politiskt och personligt plan. En sådan process är aldrig smärtfri men jag har också upptäckt nya människor som jag nu stolt kan säga är mina vänner.

Besluten runt skolorna och den kunskap jag ändå besitter rörande de långsiktiga konsekvenser för berörda byarna och kommunen i stort har dock påverkat min syn på kommunens framtid. Hur kommer framtiden att se ut för mina barn och ev. barnbarn? Finns det en livskraftig kommun kvar även när de är vuxna?

Mitt eget svar på den frågan är långt ifrån lika självklart längre. Jag har alltid trott på en bättre och ljusare framtid för kommunen trots de svårigheter vi haft. De sista 25 åren har generellt varit mycket negativ med en snabbt minskande befolkning på ca 1900 personer och ett allt tunnare lokalt näringsliv med många förlorade arbetsplatser. Trots denna mörka beskrivning ligger svaret på vår framtid i kommunen delvis i våra egna händer.

Vi måste tro på en framtid och dessutom behöver vi få stöd av en ny landsbygdspolitik kombinerat med en större skattereform.  Utan rimliga förutsättningar från riksdag och regering blir det svårt att växa och utvecklas. Att vända utvecklingen helt på egen hand blir mycket svårt.

Även den vanliga väljaren måste ta sitt ansvar för kommunens framtida utveckling och rösta bort alla som tror på centralistiska lösningar från ledande politiska poster i kommunen. De (s och c) kommer aldrig någonsin att se hela kommunens möjligheter och vikten av kommunal service även utanför tätorten. De är helt enkelt oförmögna att prioritera kommunens samlade resurser för hela kommunens bästa. Speciellt s har en mycket stark centralistisk tradition. De anser att det mesta av kommunens verksamheter ska finnas på tätorten.

Skulle de vinna majoritet i nästa val trots deras många felaktiga beslut och prioriteringar under nuvarande mandatperiod tror jag att många av oss som är aktiva i den nuvarande oppositionen kommer få svårt att hitta motivation för att fortsätta kämpa vidare.

Fram tills dess kommer jag dock att göra mitt absolut bästa för att ge er min syn på den politiska situationen i kommunen och hur det påverkar oss alla. Hoppet om en förändring är det som bär mitt eget fortsatta engagemang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bli först att kommentera

S försöker dölja sitt eget huvudansvar för nedläggningarna av byaskolorna

Av , , 2 kommentarer 34

Normalt sätt brukar jag inte kommentera andra personers blogginlägg men det finns undantag. I olika inlägg på bla vk-bloggen påstås det att vi skulle spela någon form av dubbelspel när det gäller byaskolorna.

För att börja beskrivningen någonstans får vi gå en bra bit tillbaka i tiden. Under ganska många år från slutet av 90 talet och fram till 2006 var jag med i det socialdemokratiska partiet i Vilhelmina. Även under denna tid diskuterades byaskolorna var eller inte vara mycket flitigt och flera skolor lades ner under den perioden bla strömnäs och Dalasjö.

Själv tyckte jag att dessa beslut var mycket svåra att ta och efter dessa var min personliga åsikt och övertygelse att skolnedläggelserna var över för gott. De skolor som då var kvar behövdes för att skapa förutsättningar för inflyttning och framtidstro. De byaskolor som då fanns kvar var Latikberg, Nästansjö och Malgovik. De var strategiskt placerade i vår sitt område i kommunen.

När jag år 2006 gick med i kristdemokraterna var det flera frågor som var helt avgörande. En av de  viktigaste var deras positiva syn på de kvarvarande byaskolorna och vikten av att aktivt arbeta med näringslivsutveckling för att vända den nedåtgående trenden i kommunen. Dessutom var debattklimatet inbjudande. Det var och är tillåtet att själv så långt det är möjligt ta ett personligt ställningstagande utifrån partiets grundidelogi.

År 2015 när ekonomin återigen var ansträngd under socialdemokratisk majoritet tillsattes en fullmäktigeberedning, Skolan i framtiden. Jag var en del av denna beredning. Under arbetet gång blev det tydligt att några i beredningen framförallt s ville gå mot ett beslut om nedläggning via ett beslut om småbarnsskola istället för att sammanlägga förskolan och skolan i samma byggnad som jag och centerpartiets ledamot ville göra.

Samma höst efter några få månader med småbarnsskola tog utbildningsnämnden med s majoritet beslut om att lägga ner latikbergs skola helt. I fullmäktige röstade alla i s och v för nedläggning. Det gjorde även M. Jag och Olga M röstade emot nedläggningen. Tyvärr röstade en fd medlem i Kd för nedläggning. Den rösten hade dock ingen avgörande betydelse för hur beslutet blev. Jag vet att personen i fråga senare ångrat detta djupt. Detta är dock kända fakta och inget hemligt på något sätt.

Faktum är trots alla försök till bortförklaringar att det är s och v i majoritetsställning i kommunen som konsekvent lagt ner alla byaskolor i Vilhelmina kommuns historia fram till besluten om Nästansjö och Malgovik skolor då de fick oväntad hjälp av C.

Stödet i Kd för byaskolorna har varit kompakt under hela den tid jag varit medlem och är det fortfarande. Vi stöder naturligtvis också föräldrarnas kamp för att bilda en friskola.

Koalitionen som tog över i november 2018 efter socialdemokraternas vanstyre av kommunen sedan 2010 med enorma ekonomiska underskott fick en mycket tuff uppgift att börja sanera ekonomin. Vi i Kd,Fi och PA var redan från start överens om att vi inte under några omständigheter skulle gå med på några nedläggningar av byaskolor. Från början var även c på den linjen. Under senhösten 2019 blev det allt mer tydligt att s och c närmade sig varandra. De olika åsikterna om byaskolorna fortlevnad och framtid sliter koalitionen i bitar under början av detta år. C ville helt enkelt lägga ner skolorna.

Jag gjorde tidigt klart att någon nedläggning av Nästansjö och Malgovik var otänkbart för oss. Det kan inte varit någon stor hemlighet för varken s eller c. De vet mycket väl min personliga åsikt i frågan och partiets inställningen efter många timmars diskussioner kring byaskolorna under många år. De sparkrav som riktats mot utbildningsnämnden de senaste åren har dock resulterat i att en nedläggning beretts ett flertal gånger precis som alla andra förslag för att komma ner i de beslutade budgetramarna.

Faktum är att utbildningsnämnden i slutet av januari i år röstade för att byaskolorna skulle vara kvar. KD, FI,  PA och även c ledamöter gjorde det. Konstigt att C sedan tvärvände i kommunstyrelsen. S röstade för nedläggning. Jonny kärkkäinen som var kristdemokratisk ordförande för utbildningsnämnden vid tidpunkten var dessutom den enda som röstade för att behålla även årskurs 6 i byaskolorna.

Jag tycker att man ska bli bedömd utifrån det man gör som politiker och inte bara vad man lovar att göra inför ett val. Centerpartiets väljare borde ha skäl att vara mycket besvikna. C lovade att byaskolorna skulle vara kvar och byta majoritet i kommunen. De svek bägge löfterna. Jag hoppas att väljarna i kommunen visar vad de tycker om detta svek.

Jag är stolt över att vi riskerade våra politiska poster för att försvara det vi tror på av hela vårt hjärta dvs byaskolorna och spridd kommunal service i hela kommunen. Nu verkar Dikanäs skola stå på tur. Efter det kan det blir gymnasiet. När är det egentligen nog för centerpartiet?

 

 

2 kommentarer

Dikanäs skolas framtid är hotad. Vansinnet fortsätter från s och c. .

Av , , Bli först att kommentera 21

Skrev i förra inlägget att jag skulle återkomma till den utredning som nu sker i utbildningsnämnden regi  rörande Dikanäs skolas framtid. Bakgrunden är den utredning som gjort av region Västerbotten rörande skolorna i Slussfors och Dikanäs. I utredningen föreslås att Dikanäs skola läggs ner från ht 2021 och eleverna bussas till Slussfors eller Vilhelmina/saxnäs.

Denna utredning sammantaget med den budgetprioritering som den nya majoriteten i s och c antagit genom besluten den 2 mars och 15 juni i kommunfullmäktige resulterar i att det akuta hotet mot skolans framtid blir allt tydligare.

Utbildningsnämnden ska på några få budgetår krympas med ca 50 miljoner eller ca 20 % exklusive löneökningar. Sammantaget med löneökningar alltså ca 25-30 %. Det är naturligtvis möjligt att spara större belopp på utbildningsnämndens område men på dessa nivåer hotas en mycket stor del av nämndens verksamhet och utvecklingen i kommunen i stort.

Kommunstyrelsen och socialnämnden klarar sig i ekonomiska termer betydligt bättre och tvingas inte till besparingar i denna storleksordning. Socialnämnden beslutade dock nyligen om en rad besparingar som kommer att påverka kommunens personal ordentligt. Återkommer till dessa i kommande inlägg.

Kommunstyrelsen behöver enbart genomföra mindre förändringar. Delar av dessa nu beskrivna prioriteringar är djupt felaktiga och hotar den viktigaste tillväxtverksamheten som kommunen själv bedriver dvs utbildningsnämndens olika verksamheter. Utan en stark och bred utbildningssektor blir det svårt att bygga en attraktiv kommun som kan skapa inflyttning  oavsett den pågående satsningen på flashiga inlägg på sociala medier och varumärkesbyggande.

Omprioriteringar av ekonomiska resurser mellan kommunens olika nämnder och kommunstyrelsen måste genomföras. Vår framtid i kommunen är beroende av att de övergripande prioriteringarna blir riktiga och rimliga. Det är de inte i dagsläget. Nya beslut måste till för att korrigera det som är fel.

Hur ska utildningsnämnden klara av att driva en gymnasieskola på dagens nivåer eller för den delen flera mindre skolenheter med den nu antagna budgetramen på drygt 190 miljoner kr? De kommande åren ska ytterligare många miljoner bort. Denna bakgrundsinformation är viktig för väljarna i kommunen att känna till och kunna bilda sig en egen uppfattning kring. Nu tillbaka till frågan om Dikanäs skola och dess framtid.

Att i dagsläget ihuvudtaget gå vidare med ytterligare utredningar rörande Dikanäs skola säger mig mycket som lokalpolitiker. Både när det gäller politisk grundsyn och vilken inriktning som nu gäller. Som bekant utreder man inte det man aldrig kan tänka sig att genomföra. Vad vill egentligen den nya majoriteten med kommunen och framtiden för vojmådalen? Hitills har vi som väljare fått veta mycket lite om hur s och c ser på den eller för den delen något annat i kommunen heller. Tystnaden från majoriteten är stor.

Är det tex rimligt att små barn ska tvingas åka i flera timmar varje dag till sin skola eller för den delen att 13 åringar ska bo borta för att gå högstadiet på annan ort.

För mig är svaret på dessa mest grundläggande frågor självklara. Barn ska inte behöva åka buss i över 2 timmar varje dag till sin grundskola. Det är sunt bondförnuft och kräver inga komplicerade utredningar eller djupa analyser.

Däremot krävs det ett decentralistisk tankesätt omsatt i praktisk handling och en förmåga att se till hela kommunens framtida utveckling. Det förmågan saknar nuvarande politiska ledning helt.

Det visar de tidigare besluten rörande Malgovik och Nästansjös skolor med stor tydlighet. Självklart ska det även i framtidens Vilhelmina finnas en skola i Dikanäs. Utan en skola kommer inflyttningen att avstanna och många kommer med stor säkerhet att lämna kommunen. Det är jag helt övertygad om. En nedläggning skulle slå sönder den spirande framtidstron och tillväxten som finns i dalgången.

Naturligtvis ska man nyttja den moderna tekniken för att möjliggöra och utveckla kommunal verksamhet på distans. Rätt använd teknisk lösning kan öka kvalitén men det är en helt annan ingång för en skolberedning än att utreda en möjlig nedläggning. Att göra en verksamhet smartare och billigare utan att dramatiskt försämra kvalitén är naturligt även i kommunal verksamhet. Det handlar om att få våra gemensamma ekonomiska resurser att räcka till så mycket bra kommunal verksamhet som möjligt.

Jag hoppas att majoriteten i s och c lägger om den nuvarande kursen och tillsammans med Vojmådalens befolkning hitta en gemensam väg framåt som inte ytterligare försämrar kommunens framtida förutsättningar.

 

 

 

 

 

 

 

Bli först att kommentera

Vilka blir kvar och satsar i en kommun utan skolor ?

Av , , Bli först att kommentera 30

I förra veckan stängde den nya majoriteten i S och C Vilhelminas sista byaskolor och även fjällskolan i Dikanäs är nu akut hotad. Jag kommer tillbaka till utredningarna rörande Dikanäs skola i nästa blogginlägg betydligt mer utförligt.

Beslutet att lägga ner de två välfungerande skolorna i Malgovik och Nästansjö fyller mig med stor vrede och sorg för både bygden och kommunen i stort. Konsekvenserna över tid kommer att bli mycket stora. Det vet vi utifrån tidigare erfarenheter från skolnedläggningar i vår egen kommun och den forskning som finns på området.

När många kommuner runt om i norra Sverige börjar ifrågasätta den centralistiska normen gör vi precis tvärt om och centraliserar kraftigt. Det är djupt skadligt och på många sätt helt obegripligt om man vill bygga en långsiktig positiv utveckling i kommunen.

Vilka blir kvar och satsar långsiktigt i en kommun med liten eller minimal kommunal service? Svaret på den frågan måste ni ge själva men jag är personligen djupt bekymmrad över kommunens utveckling.

Att socialdemokraterna i Vilhelmina länge ifrågasatt kommunal verksamhet utanför tätorten är ingen stor och chockerande nyhet för mig. I stängda rum har de mycket länge diskuterat att tex stänga byaskolorna och att lägga ner förskolorna i byarna. Det mesta av deras politiska fokus har varit och är koncentrerad till tätorten och stöd till olika kommunala och ideella verksamheter där. Allt enligt devisen att allt som är bra för tätorten är bra för kommunen. Dock har det motsatta aldrig varit självklart för dem. Starka byar är precis lika viktiga som en stark tärort är. De är beroende av varandra.

Trots det jag sagt ovan är centralisterna lokal enbart ett resultat av det tankesätt som dominerat samhällsutvecklingen från 1950-talet och framåt. För att få en annan utveckling lokalt här i Vilhelmina  måste vi tillsammans slå hål på alla de myter och dåligt underbyggda argument som finns i synen på glesbygden på riksnivå.

Om vi inte får statsmakten i stockholm att ändra synsätt på gles och landsbygd, hur ska vi då få en annan utveckling lokalt? Många lokala politiker är tyväär enbart spegelbilder av de tankemönster som finns på riksnivå. För att förändra deras bild av våra bygder behöver många fler av er medborgare reagera och kräva att även vi ska ha tillgång till en rimlig kommunal service. Framtiden för vår kommunen kommer att avgöras av hur många av oss kommunmedborgare som är beredda att verkligen kräva vår rättvisa del av de samlade ekonomiska  resurserna.

 

Bli först att kommentera