Sara Meidell

Kulturredaktör på VK

Att överrösta bygglarmet

Till folk utifrån som undrar vad som är på gång i Umeå är standardsvaret ungefär: lyftkranar, ständigt nya fasader, kulturår i antågande och hej vad det går. Det andra, vad vi bygger in i betongen och stålskeletten pratar man i regel mindre om, det är lite svårt att föra sådana samtal medan byggbuller råder. 

Desto viktigare då, att lystra till de röster som ändå häver sig upp i larmet och påtalar konstruktionstekniska problem. 
 
Projektledaren Charlotta Gustafssons avhopp från det kvinnohistoriska museet för en tid sedan var en sådan akt, som lät påvisa politisk klåfingrighet och dålig insikt om nödvändig gränsdragning. Förra veckan följdes det upp av Inge-Bert Täljedal, som i en intervju med VK sedan hans avhopp från det socialdemokratiska partiet blivit känt, påtalade att demokratiaspekten försummas i kommunen i frågor som rör förändringar av stadskärnan. 
En tung kritik, men inte ny och dessutom med bred förankring i det informella samtalet, där en bild tecknas av en kommun med starka politiker som inte drar sig för att hoppa över någon skarv då och då i beslutsprocesserna. 
I den kommunala vardagslunken omnämns sällan denna osagda sanning, men när plötslig turbulens uppstår kring enskilda ärenden och frågor, blottas ofta just denna politiska kultur och struktur. 
 
Tina Lindstens (M) avhopp från det kvinnohistoriska museets styrgrupp fogar också in sig i detta pussel – men mer än att vara ett direkt uttryck för en ny kritik eller avslöja några hittills okända missförhållanden, är avhoppet ännu en bekräftelse på hur extremt olyckligt det blir när kulturen fogas in i ett partipolitiskt sammanhang med alla de konflikter som svallar in från andra håll – där varje rörelse går att analysera utifrån andra politiska bevekelsegrunder än dem som rör just sakfrågan; det kvinnohistoriska museets framtid. 
 
Det praktiska arbetet med museet har under en tid hållits i pausläge och på måndag diskuteras dess framtid i kommunfullmäktige. Jag skulle vilja kunna skriva att det enda som ter sig möjligt för att det kvinnohistoriska museet ska kunna etableras med full legitimitet och trovärdighet är att en ny och duktig verksamhetschef snarast tillsätts, med egen budget och fullständigt frikopplad från politiken. Men tyvärr tror jag inte på det. 
Inte för att projektets ärende inte är viktigt; att bereda plats för kvinnors erfarenheter, historia och röst i offentligheten, utan för att den verksamhet som byggs på en grund av politisk handskakning bakom stängda dörrar och som under sin uppbyggnadsfas fläckats av exempel på politiskt dåligt omdöme blir en verksamhet som aldrig kommer att kunna stå fri från att drabbas av tjuvnyp i politisk trätor – i frågor på avstånd i andra, tredje led från själva det kvinnohistoriska museet.
 
Om Umeå vill vara en kulturkommun blir det viktigt att i framtiden arbeta aktivt på kulturprojektens frikoppling från politiken, att stärka tjänstemannakåren och låta kulturen slippa tjäna som arena för reella eller misstänkta partipolitiska bataljer.
I en tid av ekonomisering och instrumentalisering har kulturen det tillräckligt tufft ändå när det gäller att ställa sig i tjänst för andra syften än sig själv.
 

4 kommentarer

 1. alfredo castro

  ”Om Umeå vill vara en kulturkommun blir det viktigt att i framtiden arbeta aktivt på kulturprojektens frikoppling från politiken, att stärka tjänstemannakåren och låta kulturen slippa tjäna som arena för reella eller misstänkta partipolitiska bataljer.

  I en tid av ekonomisering och instrumentalisering har kulturen det tillräckligt tufft ändå när det gäller att ställa sig i tjänst för andra syften än sig själv.”

  Vacker utopi Sara, men i en så utpräglad korporativistisk stat som vår, bara utopi. Tyvärr. Eller som Courbet påpekade: staten ska inte blanda sig i konsten annat än att stödja den ekonomisk. Men, viljan till makt är i motsatts till Freud (sex), som Jung påpekade, det största begäret…

 2. Anonym

  Vad är kultur UTAN politisk frikoppling? Propaganda.
  Nu finns knappast något politiskt neutral kultur MEN när politiken aktivt styr dess innehåll och verksamhet så är vi ute på tunn is. Det är knappast något nytt såtillvida att stora kulturella institutioner i Sverige företräder vissa synsätt, men när man tar steget och från politikens håll helt hoppar över själva kulturarbetaren, institutionerna, eller tar med dessa som en efterhandskonstruktion (med eller utan samtycke), ja då är det inte långt ifrån att kommunen är i färd med att bygga upp sin egen propagandaapparatur. Kanske dags att starta en ny tidning? Den skulle kunna heta ”Sanningen”.

  Tyvärr, tyvärr så är makten hänförande och korrumperande. Svåger, parti- och kulturpolitik går ihop i en soppa som inte bådar gott för ett samhälle som utger sig för att vara demokratiskt. Vad ska man göra som verksam i denna soppa? Knipa igen eftersom det inte är lätt att få mat på bordet.

  Kulturhuvudstadsprojektet hade kunnat bli något REELLT bra för Umeå. Sannolikt blir det något helt annat. Byggnader som är för dyra för någon REELL kulturell verksamhet och ett vacuum efteråt.

  För att på ett bra sätt kunna genomföra ett spektakel i den storleksordning khs 2014 är så krävs det politiskt mod. Mod att stiga åt sidan, lägga pengar på bordet och låta kompetenta kulturarbetare jobba med kultur. Låta visioner ta plats, på egna villkor (i relation med staden).

  Men mod saknas i allmänhet i dagens Sverige. Därför är det uppfriskande att läsa Sara Meidell och att se att Inge-Bert Täljedal tagit avstånd från det som är ruttet, här i vår stad.

  P.s. museer i all ära. De sysslar alla med historia, sånt som varit. Hur går det med levande kultur, sånt som blir? Var ska den få plats i Umeå, 2014 och framöver?

 3. john

  Ska man syssla med kultur och kunna diskutera den utanför de plan som vanligen gör detta så måste det gälla saker som intresserar gemene man, ett kvinnohistoriskt museum är något som de flesta är ointresserade av och det skapas egentligen bara för att någon ska kunna slå sig för bröstet och säga ”se vad vi är duktiga på jämställdhet”.

  Även om det öppnar så kommer det att stänga rätt snabbt då besöksantalet kommer att vara minimalt.

 4. Urban Bengtson, idékonsult

  Som insatt i bad- och simfrågor, flitig i debatten och regelbunden bloggare, se http://blogg.vk.se/umeas-basta/
  vill jag visa det Umeå Simsällskap anser om pågående Nannabadprojekt.

  Hej Urban,

  Tack för ditt mail. Tänkte bara säga att USS absolut inte driver på med en 50:a på Nanna. Det är ett politiskt beslut. Det skulle vara en önskedröm att vi som ideell skulle kunna styra placeringen av bassängen samt storleken men så är inte fallet.

  Mvh XyX

  Därför är det bra att påpeka politikens klåfingrighet som, tyvärr, i Umeå och i Sverige blir allt mer styrande. Men också näringslivet, dock mer av dess företrädare än företagen själva.

  Umeås allt sorgligare påtvingande planering av ett jättebad som ska välla in över hela Nannakvarteret, inklämt vid en hög och monumental fd skolbyggnad Mimerskolan, dock tjusig.

  Och bredvid en hög monumental fyrkantig betongkoloss, P-huset Nanna. Samt lägre bostadsbyggnader på de andra två sidorna. Däremellan tre av Umeås mest trafikerade gator.

  Trots växande motstånd till detta byggprojekt drivs detta nu på mha av, kanske, den sämsta och värsta styresformen, ett plötsligt bildat kommunalt aktiebolag, ”Badbolaget”.

  Detta bestämdes av politikerna A, B. C, D, E, F. o s v i en politisk församling med öppenhet, kommunfullmäktige som bestämde att politikerna A, B. C, D, E, F blev styrelse i ett politikbolag med slutenhet.

  Nu driver dessa på planerandet genom att utesluta tidigare lovad och påbörjad ny detaljplan och ta fram 1948 års, för att snabba på genom att undvika allmänhetens insyn och möjlighet till påverkan.

  Och det senaste för detta bråttom-bygge ska byggföretag få bonusmiljoner om man snabbar på, t ex sätter in mer byggresurser, för att få klart.

  Men inte för att det då hinner klart till 2014 och blir ett Badpalats som 2014-ansökan ville, utan för att det ska hinnas gå igång och vara en byggarbetsplats 2014.

  Låt i stället Nanna bli en grön lunga i detta växande trafikområde i väntan på utveckling som umebor vill ha där!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.