Dödlig brist av tiamin i våra ekosystem

Av , , Bli först att kommentera 3
Välkommen till studiefrämjandet lokaler Ridvägen 5 centralt vid brofästet till Vännäsvägen E4 onsdagen den 22/11 klockan 19.00
Många djurarter, tillhörande olika klasser av vilda djur lider idag av brist på tiamin (vitamin B1) i en sådan omfattning att även hela ekosystem är hotade. Drabbade djurklasser är exempelvis fiskar, fåglar och reptiler. I den levande och fungerande cellen fungerar tiamin som en helt nödvändig faktor för flera livsuppehållande funktioner i den grundläggande ämnesomsättningen. Exempelvis, åtminstone 5 olika typer av enzymer är helt beroende av tiamin för att kunna fungera i våra celler. Dessa enzymer fungerar inte om hjälpfaktorn tiamin saknas, och resultatet av detta leder till att flera mycket giftiga ämnen bildas i cellerna som med tiden resulterar i cell-, vävnads- och slutligen i individens-död. Förutom detta så är tiamin nödvändigt för nervernas funktion vilket innebär att hela det centrala nervsystemet blir allvarligt påverkat i samband med brist på detta vitamin. Det är därför lätt att inse att även mindre och kortare perioder av brist av tiamin hos djur kan leda till allvarliga kroppsliga effekter och skador. Exempel på negativa effekter omfattar beteenderubbningar, förlamningar, nedsatt immunförsvar, fortplantningsproblem och överdödlighet. Denna kemiska bristsjukdom kan anses utgöra ett paradigmskifte när det gäller människans påverkan på vår miljö, eftersom att vi här observerar en brist av ett livsnödvändigt ämne, och inte en förhöjd halt eller ”förgiftning” av den yttre miljön (som har varit det typiska och klassiska under många decennier nu). Vidare, forskare har diskuterat om detta nu kan vara första gången som antropogen (mänsklig) verksamhet slår mot själva grundbulten för vår överlevnad, dvs. de helt centrala metaboliska vägarna i våra celler, såsom glykolysen, bildandet av DNA, att andas luft med syre, citronsyracykeln samt metabolismen av proteiner och fetter, störs ju nu ut. Således, nu krävs speciella riktade resurser för att undersöka orsaken till denna brist, dvs. för att förstå orsaken, mekanismen, bakom denna allvarliga bristsjukdom. Att informera och kommunicera om denna störning i miljön är nu också viktigt för att öka insikten om dess förekomst, således någonting som denna föredragning har som målsättning att utföra. Exempelvis, tiaminbristen har sedan den upptäcktes, dvs. nu för mer än 20 år sedan, upprepade gånger visat sig att återkomma i tidsperioder, episoder, och drabba flera arter allvarligt. Trots detta faktum så inses inte att det just är tiaminbristen som ligger bakom många sjukdomsutbrott i vår miljö, både direkt (ex. hjärn-skadad fisk) men även indirekt (ex. immunsystem-skadad fisk). Vandrande lax och havsöring utgör ett utomordentligt bra exempel på detta, ty, trots att det nu finns hundratals vetenskapliga artiklar från norra Europa och Nordamerika som beskriver tiaminbristen i dessa arter så observeras det som ”ny” och ”okänd” sjukdom i samband med varje ny episod, en historia som fortsätter och upprepa sig. Lennart Balk, Prof. Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) Enheten för ekotoxikologi (ACESx) Stockholms universitet SE-106 91 Stockholm Sverige
Föranmälan skickas till 0730425517 eller [email protected]
Bli först att kommentera

För folket av folket

Av , , Bli först att kommentera 1

Mötet i Umeå bygger nya broar mellan Finland och Sverige, en önskan om att få samverka med fler grupper ute i landet stod högt på dagordningen, trevligt sammandrag som binder människor samman, vi fick med oss en önskan om samarbete med Rädda Vättern , Rädda Höga kusten, Sportfiskarna, Älvräddarna samt Östersjölax älvar i sammverkan. Givetvis ska vi stödja en självklar strävan och sprida budskapet så långt vi kan. På dagordningen var gemensamma aktioner på Finska sidan med bussresor dit, Greenpeace Umeå är också tillfrågade och ska jobba för att stoppa en kärnkraft mitt i vandrings vägarna för vår vilda lax. Naturskydds föreningen var på plats från flera kommuner.

https://savethebaltic.wordpress.com/2015/05/09/mote-i-umea-med-karnkraftsfritt-bottenviken-och-ostersjo/

2015-02-03

 

Bli först att kommentera

Snö&Sjö storsattsar

Av , , Bli först att kommentera 0

Snö & Sjö bygger ut!

http://www.tradera.com/item/100201/232111151/paket-sandstrom-sportfish-med-mercury-4-takt

Bli först att kommentera

Luften är vad vi andas våra vatten

Av , , Bli först att kommentera 1

Detta är tankar från min egen verkstad! därmed inte det samma som förening tycker i helhet, inga proffesorer ingår i mitt framställande heller.

Vitaminbrist hos plankton

Rädda våra vatten har utvecklats till ett sofistikerat nätverk som växer så att fogarna knakar, hur räddar vi våra vatten? Jag har en teori som bygger på dom mista organismernas försvinnande från Östersjön dvs Diatoms eller Kiselalger som är motsatsen till övergödning.

Läs mer:

Bli först att kommentera

Åsa Romson, Ojnareskogen är fortfarande oskyddad

Av , , Bli först att kommentera 0

På norra Gotland hotas en unik skog och livsviktigt dricksvatten av gruvbolaget Nordkalks planer på nya kalkbrott.

 

https://savethebaltic.wordpress.com/2015/02/17/asa-romson-ojnareskogen-ar-fortfarande-oskyddad/

Bli först att kommentera

Vi måste sätta stopp för att Vättern används som skjutbana och soptipp för gruvavfall:

Av , , Bli först att kommentera 0

Vi är djupt oroade över att Tasman Metals provborrar som förberedelse för en gruva i Norra Kärr vid Östra Vätterbranterna, norr om Gränna.

Läs mer här: https://savethebaltic.wordpress.com/2015/02/16/gruva-vid-vattern-eller-dricksvatten-vi-maste-valja/

Foto Tomas Andersson

Foto Tomas Andersson

 

Bli först att kommentera

Nu kan man bli medlem och stöda en god strävan

Av , , Bli först att kommentera 0

 

Vårt mål är att rädda Östersjön och dess biflöden. Genom att samarbeta med dig ser vi möjligheter att få ut vårt budskap (alt Ett samarbete med dig skulle ge oss möjlighet att få ut vårt budskap) och att kunna göra människor medvetna om livet under ytan. Tack vare detta kan man då göra ett aktivt val för att stödja biologisk mångfald och levande vatten.
http://www.fisheco.se/news.php?modulID=2&newsID=3576.

För 50.00 kr per år stöder man detta! märk insättning med namn och meiladress. Sätt in pengarna på föreningen Savethebaltic BG 466-7259.

Vårt Swish-nummer till Save The Baltic Salmon är: 123 595 98 20

Bevis – organisationsnummer STBS (1)

https://savethebaltic.wordpress.com/2015/02/14/gratis-medlemslotteri-samt-medlemslotteri-alla-kan-vinna/

Vi behöver fler Levande älvar i Landet! och ett gift förbud. Fler fria älvmynningar! fler vakter efter våra älvar! fler fredade lekbäckar och uppväxtplattser, Inga fler gruvor ala ge bort Sverige, inga fler fiskodlingar i känsliga källflöden, gärna en avveckling av befintliga fiskodlingar som Åland gjort, en levande Östersjö är en av dom viktigaste pusselbitarna vi har för ett fungerande kretslopp från Hav till fjäll. Då kan våra älvar börja leverera seriös turism som ger glesbyggd jobb och glädje i framtiden. Alla föreningar och sportfiskare landet runt gör ett enormt arbete. Särskilt dom som vi utsett till räddare av våra vatten. Listan växer för varje år som går. Så som!

Thomas Johansson med Östersjölaxälvar i samverkan.
Marie Persson med kampen för Rönnbäcken.
Elizabeth Johansson för kampen i Jokkmokk.
Don Staniford för kampen mot fiskodlingar.
Jasper Pääkkönen för kampen med mer fisk i våra vatten.
Hannu Lehtonen laxens advokat.
Alexandra Morton för kampen mot fiskodlingar världen över.
Christer Borg för kampen mot vattenkraften.
Isabella Lövin med boken tyst hav.
Joakim Odelberg för spökgarnen.

Här kan du läsa om vad dom gör!
https://savethebaltic.wordpress.com/category/radda-vara-vattennomineringar-och-prisade-insatser/

https://savethebaltic.wordpress.com/2015/02/14/gratis-medlemslotteri-samt-medlemslotteri-alla-kan-vinna/

Bli först att kommentera

De vägrar se på när fisken tar död på världsarvet

Av , , Bli först att kommentera 0

Bottendöd, övergödning och igenvuxna vikar

Fiskodlingarna som finns längs kusten mellan Örnsköldsvik och Ångermanälvens mynning hotar att allvarligt förvärra miljöproblemen i Östersjön. Det menar intresseföreningen Rädda Höga kusten och lovar, om nödvändigt, att driva frågan hela vägen till Europadomstolen. Journalisten Mats Wigardt har träffat representanter ur föreningen och pratat om ilskan över att bli bestulen på det dyrbaraste man har.

Läs mer här:Fiskodlingar

1a

Bli först att kommentera

Den odlade fiskens baksidor! Läs ej om du vill fortsätta äta fisken

Av , , Bli först att kommentera 0

Skrämmande fakta om odlad fisk! Omega 3 myten är en illusion.

Kvinnor, barn och ungdomar bör undvika att äta odlad lax, enligt norska läkare och internationella experter. Anledningen är att lax foder innehåller skadliga föroreningar.

 

http://savethebaltic.wordpress.com/2014/10/12/den-odlade-fiskens-baksidor-las-ej-om-du-vill-fortsatta-ata-fisken/

Bli först att kommentera

Du ska dö

Av , , Bli först att kommentera 1

Dioxinet hotar våra barn.

Efter flertalet artiklar om vild laxens alarmerade situation har jag skrivit en hel del artiklar om den bisarra situation.   Sportfiskare och fritidsfiskare har genom åren som gått uttalat direkta hot om att ta mitt liv,  om jag inte tystnar. Trots att EU förbjudit sina befolkningar att  äta Dioxin och Pcb förgiftad fisk, så fortsätter folket envist att försvara rätten till att få bedriva sitt eget så kallade DRÖMFISKE.  Sverige måste ta sitt ansvar mot sina barn förbjud dioxin i våra vatten och i fisk, förbud även som föda till människor.

http://savethebaltic.wordpress.com/2014/05/13/dodshot-allt-mer-en-vardag/

 

Bli först att kommentera