Man kan inte granskar vad som verkligen försiggår men sådant här kan man polisanmäla och skriva i tidningarna. När ska någon på BVG våga träda fram och tala klar språk om situationen.

Av , , 2 kommentarer 16

Ockupant polisanmäldes efter Facebook-inlägg

Publicerad idag kl 00.00 (uppdaterad idag kl 19.58)

INLANDET. En Doroteaockupant har blivit polisanmäld efter att ha lagt ut en kommunverksamhets veckobrev på facebook.
– Jag ville bara visa på hur situationen är, säger Simone Granberg.

En verksamhetschef inom vård och omsorg i Dorotea har anmält en av sjukstugans ockupanter.

Det hände för några veckor sedan då ett veckobrev innehållandes personalinformation hamnade på Facebook. I brevet stod bland annat information om vilka som skulle finnas på plats och inte den närmsta veckan och att rekrytering av sjuksköterskor pågår. Några personer nämndes med namn.

Smutskastning

Detta brev skickades via SMS till Doroteaockupanten Simone Granberg, som i sin tur lade ut det på Facebook för att visa hur situationen med bemanning ser ut.

Till inlägget ska hon ha skrivit: ”Enligt kommunens hemsida skulle två vårdplatser ha öppnats. Här är skrivelsen som finns på Bergvattengården – vad säger det oss?”.

Med det syftar ockupanten Simone Granberg på att brevet kan tolkas som att några sjuksköterskor till de vårdplatser som varit på väg att öppnas ännu inte rekryterats.

I sin polisanmälan uppger verksamhetschefen att det känns som en smutskastning av personalen då deras namn hamnade på Facebook i det sammanhanget samt att hon känner sig kränkt.
Utredningen pågår fortfarande men har rubricerats som ofredande mot grupp.

Simone Granberg menar att det är viktigt att visa hur bemanningen ser ut.
– Personalen törs ju själv inte gå ut och berätta hur det ser ut, säger hon.
Granberg medger att det blev tokigt att hon la ut hela brevet innehållande namn med att namnen togs bort då en i personalen hört av sig. Därefter togs resten av inlägget också bort.

Vad tycker du om att händelsen polisanmäls?
– Jag ville inte angripa någon. Det här var något jag fick skickat till mig över telefon och jag har ju yttrandefrihet och meddelandefrihet. Jag tycker inte jag begått ofredande mot grupp.

 

2 kommentarer

Vem ska jag rösta på ??

Av , , 2 kommentarer 18

Hör ute på byn många ställer sig frågan ….Ja vem ska man rösta på….mitt svar är till dem;

Det måste du som person bestämma helt själv ingen annan kan göra det åt dig….ställ frågan …hur vill jag ha det, vill jag ha det som det är nu eller vill jag har en förändring.

Har de som nu har majoriteten gjort det de har lovat? Eller tycker du att de inte har gjort det? Vad är det som har gjort att man inte ha förverkligat sina löften?

Har de jobbat för medborgarnas bästa eller har de kört sitt eget race utan att bry sig. Det spelar ingen roll vad jag eller andra säger, du måste göra ditt val. Viktigt är dock att alla går och röstar.

Efter valet måste vi medborgarna se till att de valda politikerna håller vd de lovat och jobbar för OSS – om de inte gör det får vi dra igång en FOLKOMRÖSTNING…..

2 kommentarer

Du västerbottning.

Av , , 3 kommentarer 21
Du västerbottning, i september är det dags att gå till valurnorna. … Där får Du som västerbottning chansen att ta ställning till vilken utveckling Du vill ha av länet. Där får Du som västerbottning chansen att  visa att Du vill att politikerna på allvar ändrar kurs när det gäller sjukvården i länet. Även om frågeställningen kan diskuteras länge och väl har Du västerbottning chansen att visa att sjukvårdsfrågan berör och behöver lyftas upp rakt under näsan på politiken. Du västerbottning, detta är demokrati på riktigt. Du har chansen att visa de folkvalda vad ordet demokrati betyder – på riktigt. Du har chansen västerbottning att visa att Du tycker att en likvärdig sjukvård för alla i hela länet är en självklarhet. Du västerbottning, har Du tänkt på alla fina ungar som finns i länet? Du västerbottning, har Du tänkt på att vi borde ge dem chansen?
ÄLSKADE LILLA GLESBYGDSUNGE
Älskade lilla glesbygdsunge, som längst bort i länet bor. Du virvlar runt bland skog och fjäll, med näsan full med snor. Sneda lösa tänder och ett gapskratt som ekar. Ungar strömmar till i äkta glesbygdslekar. Genom ängen med barfotafötter, upp i backen över tuvor och rötter. Med lortiga händer sedan ut på en brygga. Glesbygdsungar på språng, så trallande trygga.
Tänk vad märkligt det kan vara att de som bestämmer 22 mil bort, På något sätt fått för sig att Du är av annan sort. Hur kan de inte veta, att Dina små rangliga ben springer fort och mycket och ibland rakt på kantig sten? Hur kan de inte tycka att hjälp ska finnas till? För glesbygdsungar likt stadsungar, de sitter sällan still.
Älskad liten glesbygdsunge med näsan full med snor. Får berättat för sig med värme av sin far och mor: Hur människor i bygden bakom varje knotig gren, Stred för varje yrväders rätt att bli ynklig, varm och klen. Kampen om att alla i länet ska ha en värdig chans, Några små sjukstugor och en riktig ambulans. De strider för en keps som sticker upp ur ett snår, De strider för en glesbygdsunges små lortiga tår. När älskad liten glesbygdsunge en dag blir stor, Han säger högt till världen: ”Jag bestämmer var jag bor!” Och alldeles oavsett var så hörs det i en stolt stämma, Det en liten älskad glesbygdsunge betraktar som sitt hemma.

Den 8 September har Du västerbottning chansen att  göra Din röst hörd. För Din och min skull och  för varje liten älskad glesbygdsunges skull: RÖSTA JA! Och Du västerbottning, tack för att Du tar chansen!

Leena Berg

3 kommentarer

S-går bakåt.

Av , , Bli först att kommentera 2

Sitter och läser Socialdemkraternas valbroschyr inför folkomröstningen.
Vi vill inte gå bakåt”
säger Agneta Lindström-Berg, undersköterska från Vilhelmina i denna broschyr.
Vart går vi om inte bakåt, då ambulanser dras in och ersätts med bilar som inte får överskrida hastighetsbestämmelserna och där svårt sjuka tvingas till omlastningar efter väg?

Vart går vi om inte bakåt, då den äldre ofta svårt sjuka inte längre kan få vård i sim hembygd? Där nära och kära ofta kan komma på besök?

Vart går vi om inte bakåt, då skattepengar inte längre i första hand går till vård?

Vart går vi om inte bakåt då personal flyr från sina arbetsplatser, då chefer lämnar sina uppdarag i brist v resurser och stöd.

Vart går vi om inte bakåt, då vård dras in från de små inlandakommunerna och ytterligare dränerar dem på framtidstro och utvecklingsmöjligheter?

Vill inte Socialdemokraterna ha en levande utvecklingsbar glesbygd?
Vill inte Socialdemokraterna ha vård lika för alla?
Vart går vi då om inte bakåt?

Anitha Westerlund
Simone Granberg

Bli först att kommentera

FOLKOMRÖSTNINGSFRÅGAN ! Vi fick som vi ville!

Av , , Bli först att kommentera 7

Ingrid i Bellvik  skriver :

 

 Folkomröstningsfrågan är formulerad. De politiska partierna i landstinget träffades i måndags och förhandlade sig fram till ett resultat. Doroteaupproret deltog med två personer som observatörer utan mandat att rösta eller avgöra något. De deltog för att dela med sig av sin kunskap och sina önskemål.

I gruppen som träffades var 13 personer: Peter Olofsson och hans sekreterare (s), Robert Winroth )Mp), Maria Grip (v), Nicklas Sandström (m), Olle Edblom (c), Marianne Normark (Fp), Birgitta Nordström (KD), de två från Doroteaupproret (opolitiska), Lars Jansson (tjänsteman), Anders Lidström (statsvetare från Umeå) och Bruno Kaufmann (expert på folkomröstningar och medarbetare i arbetet med revideringen av grundlagen, som förstärkt Folkinitiativet).

Efter hårda förhandlingar kom partierna inte överens, men enades om följande fråga:

 

Som en del i att nå balans i ekonomin beslutade Västerbottens läns landsting 2011 att  minska antalet vårdplatser i Dorotea och att ersätta den stationerade ambulansen i Åsele med en akutbil.

Vill du ge Västerbottens läns landsting i uppdrag att utforma ett åtgärdspaket för hela länet som innebär att Dorotea får vårdplatser och läkarjourkedja som 2011 och att Åsele får en stationerad ambulans?

 

Doroteaupproret ser positivt på valet av fråga. För oss är det alldeles självklart att uttrycket "hela länet" verkligen betyder hela länet. I länet finns Dorotea, där kampen för att återställa vården vid sjukstugan pågått sedan sedan över ett år. I länet finns Åsele som bara måste få tillbaka sin ambulans. I länet finns också Sorsele, Malå, Robertsfors. I länet kämpar Lycksele och Skellefteå för att få en riktigt bra sjukvård. Hela länet = hela länet.Vi är glada att politikerna också inser att de måste se till helheten. Hoppas att de står för sina positiva ord även om det hos vissa blir aningen motvilligt

 

 

Bli först att kommentera

Kära länsbor!

Av , , Bli först att kommentera 4

 Nu har Västerbottens Läns Landstinget lyckats åstadkomma en fråga om ett åtgärdspaket som gäller hela länet.
Vi uppmanar nu alla länets kommuner att vända sig till politikerna och redogöra för vad ni vill skall ingå i åtgärdspaketet!

Hälsningar Doroteaupproret

Bli först att kommentera

Hoppas många läser Christina Böke Bergmans ”debattartikel” sprid den gärna vidare runtom i landet.

Av , , Bli först att kommentera 12

 

Nedläggningen av inlandsvården | Västerbottens-Kuriren |

Landstinget vältrar nu över kostnader för sjukvården på kommunerna i inlandet genom en skenmanöver. I det så kallade samverkansavtalet är landstingets ansvar försvinnande litet – för kommunen är det tvärtom. Landstingsledningen kallar avveckling av ambulanssjukvård, primärvårdsjour, akutvårdsplatser och sjukstugor i inlandet för utveckling. En otäck förvanskning av ordens betydelse. En otäck påminnelse om diktaturens maktspråk. Så talar makten i Västerbottens läns landsting 2013. Folkets röster talar annorlunda.
Det skriver Christina BökeBergman, f d lärare i Dorotea – som numera pendlar mellan de två glesbygdsområdena Lappland och Gotland. Hon är engagerad i debatten om vården i inlandet.

Feodaltidens medeltida mörker har fått en renässans i demokratins högborg i Västerbottens läns landsting genom landstingsrådet Peter Olofssons (S) och vapendragaren miljöpartisten Robert Winroths försorg. Liknelsen med länsherren som krävde undersåtarnas trohet, alldeles oavsett vilka kontrakt som än dikterades, ligger nära till hands.

Socialdemokraterna är djupt störda över det faktum att befolkningen satt sig upp mot ett landstingsbeslut och konkretiserat denna fräckhet genom att lägga en samlad protest på bordet med en uppmaning om att noga lyssna på vad folket har att säga.

Hundratals och åter hundratals timmar har människor ute i länet slitit och ägnat insamlingen av det röstkapital som enligt grundlagen krävs för att få en folkomröstning till stånd.

Den socialdemokratiska majoriteten genomför brutala strukturförändringar där redan hårt slimmad sjukvård på Nus och i inlandet avlövas genom massiva nedskärningar. ”Strukturförändringar”, det vill säga omskakningar, görs utan vare sig dialog med personalen eller tydliga konsekvensanalyser av vad det kommer att innebära för patienterna.

Landstingets planering av akutsjukvården i inlandet har med hänvisning till beprövad erfarenhet präglats av samarbete över partigränserna i stora långsiktiga frågor. Den traditionen har Socialdemokraterna och Miljöpartiet en gång för alla nu brutit emot när man nedmonterar inlandets akutsjukvård, bit för bit.

I Dorotea förvandlades sjukstugan över en natt till en hälsocentral med kontorstider. Primärvårdsjouren drogs in, ambulansen halverades, varvid hög katastrofberedskap i två fjällkommuner vreds om till sparlåga.

Socialdemokraterna rider på en våg som väller in över kommunerna och högst upp på vågkammen sitter landstingsrådet och vrålar samverkan medan ambulanser, akutplatser, sjukstugor och personal försvinner i djupet för att aldrig mer återuppstå, om landstingsmajoriteten inte vaknar till liv.

Om inte kommunerna inser att det är skarpt läge kan kommande generationer ”hälsa hem” till far och mor, men knappast till lillebror. Vem vill bo i en del av landet, där akutsjukvård fått en lyxstämpel?

Talkören för den nya samverkansvågen, förlåt vägen, med telemedicinen ovan där, har ett illavarslande budskap: En telemaskin i stället för en doktor!

Människan skall nu tjäna maskinen och inte tvärtom.

Förre distriktsläkaren i Tärnaby, med. dr Curt Made var på 1980-talet först i Västerbotten med att utveckla användningen av telemedicin. Han skriver:

– Telemedicin kan vara användbart, men det kan aldrig ersätta en doktor. (16/8-12)

Vem törs säga sanningen? Att nu eller aldrig måste man ta tag i grundproblemen i VLL:s kolossala misslyckande. Den ekonomiska kollapsen, liksom den moraliska kollapsen har för länge sedan inträffat.

Hur många politiker på dubbla stolar i landstinget och i Region Västerbotten kan vi spara in på?+ Hur många byråkrater kan vi undvara?

Hur många direktörer som tar flyget söderut, när det börjar gå ännu mera utför, skall politiker med tvivelaktiga kunskaper i sjukvård få låta sig styras av?

När Peter Olofsson fick klart för sig att avvecklingen av ambulanser och akutplatser väckte avsky drog han till med en lögn: ”Det har aldrig funnits några akutplatser, eftersom det är 15 minuter till operation!” Ett av många exempel på hur han tar något i luften för att legitimera kränkningen av en hel befolkning i inlandet.

Läskunniga förstår och vet att en kirurganpassad definition av akutvårdsplats inte avses i landstingets egna verksamhetsplaner för sjukstugorna, ”de små närsjukhusen”, i Västerbottens fjällkommuner. Olofssons förljugna bild av den akutsjukvård som bedrivs och räddar liv på sjukstugorna är lika farlig som synen på den vård han nu ”erbjuder” i samverkansavtalen, där akutsjukvård transformerats till palliativ vård.

I Västerbottens inland har yrvakna kommunpolitiker fått ett obegripligt ansvar rakt i knäet. De gnuggar sig i ögonen. Vem skall ansvara för vad? Vilka platser handlar det om? Det är riktigt illa ställt.

Frågan är om landstingsrådet vet? Vet han vilka effekter det här får på lasaretten som nu skall utföra mer vård i redan ansatta verksamheter? Var slutnotan hamnar och att patientsäkerheten hamnat vid sidan om landsvägen, det har inte plågat hjärnorna bakom ”erbjudandet” i samverkansavtalen.

Socialstyrelsen kan vi inte räkna med. Deras kritik finns, men är tandlös. Socialministern? Han har inget att säga till om, säger han. Hälso- och sjukvårdslagen är inte heller ett redskap för att ”lika vård för alla, oavsett geografiskt läge” skall gälla.

Socialdemokraterna i Västerbottens läns landsting i sällskap med Miljöpartiet har uppvisat ett förakt utan dess like för de medborgerliga rättigheter som folkinitiativet nu aktiverat enligt de demokratiska spelregler som byggt upp det samhälle vi lever i.

Luciadagen 2011 klubbade landstingsstyrelsen beslutet som på föredragningslistan hette ”kostnadsreducerande åtgärder”. Den torftiga brödtexten i ärendebeskrivningen avslöjar: Kostnader skall ”inarbetas” genom avveckling av akutvårdsplatser och ambulanser i Robertsfors, Sorsele, Malå, Åsele och Dorotea.

Ledamöterna röstar bort ambulanser och akutplatser i inlandet utan att ha läst dokumentet ”Risk och konsekvensbeskrivning vid reducering av akutvårdsplatser vid sjukstugorna i södra Lappland (Projekt Balans 2011)”, där alla allvarliga risker som uppstår vid avveckling av en sjukstugas akutplatser beskrivs i klartext.

En efterlysning av dokumentet hos Hälso- och sjukvårdsnämnden ger vid handen att ”det är svårt att hitta, kanske är det inte diariefört”. Styr landstingsrådet utfallet i beslutet genom att undanhålla ledamöterna relevant beslutsunderlag?

Alliansen presenterade ett motförslag där inga ambulanser eller akutplatser togs bort. Det är bara att ta sig tid att läsa budgeten och pricka av de ospecificerade poster som uppgår till 781 miljoner, närapå en miljard, och fundera på var pengar till inlandets akutsjukvård kan skrapas ihop. Revisorerna påpekar ”ospecificerade projekt”, men låter sig därmed nöja.

Att få en budget att hålla ihop på ett människovärdigt sätt klarar inte landstinget. Att dölja sanningen är däremot en väl inövad kompetens.

Att ljuga är höjden av språkanvändning och den konsten kan landstingets politiska ledning ända ut i fingerspetsarna. Sanningen om samverkansavtalen med inlandskommunerna är att landstinget nu vältrar över kostnader för sjukvården på kommunerna genom en skenmanöver.

Olofsson ”erbjuder” Dorotea två palliativa vårdplatser på ålderdomshemmet och har nu lurat kommunen att ”byta bort”ovärderlig tillgång till akutsjukvård med egen ambulans, primärvårdsjour och öppethållande dygnet runt på sjukstugans akutvårdsavdelning, under förespegling att det är ”samma vård”! Här har vi samverkansavtalet, där landstingets ansvar är försvinnande litet och ryms på en rad. Resten är kommunens.

Peter Olofsson och hans bokstavstrogna partikamrater kallar nu avveckling av ambulanssjukvård, primärvårdsjour, akutvårdsplatser och sjukstugor i inlandet för utveckling. En otäck förvanskning av ordens betydelse. En otäck påminnelse om diktaturens maktspråk.

Så talar makten i Västerbottens läns landsting 2013. Folkets röster talar annorlunda.

Christina BökeBergman

Bli först att kommentera

Pressreleasen som skickades ut idag efter gårdagens beslut på stormötet på sjukab ser ut så här:

Av , , Bli först att kommentera 9

Folkinitiativet för SJUKVÅRD FÖR ALLA i Västerbottens läns landsting: 

SÅ VILL VI HA FRÅGAN I FOLKOMRÖSTNINGEN!


För första gången i Sveriges historia kommer ett Folkinitiativ i ett landsting att leda till en folkomröstning. Initiativtagarna har tillsammans med doroteabor och andra länsbor reagerat kraftigt mot de nerdragningar landstinget gjort inom sjukvården det senaste året. Ockupationen av Dorotea sjukstuga startade 1 februari och har alltså hållit på i 325 dagar. Den fortsätter över julen!

Under sex månader har det pågått en namninsamling i Västerbottens län vilken resulterat i fantastiska 24 801 namnunderskrifter för sjukvård för alla. De kraftiga reaktionerna har rört hela länet men framför allt inlandet och fjälltrakterna med sina långa avstånd. Människor överallt kräver nu en rättvis sjukvård även för glesbygden.

Ett stormöte på sjukstugan i Dorotea har beslutat att redovisa hur vi tycker att frågan, som skall stå på valsedlarna i det kommande landstingsvalet i Västerbottens län, skall formuleras. 

Vi aktiverar vår grundlagsskyddade rättighet och vår möjlighet att utveckla demokratin i ett folkinitiativ och lägger härmed en beställning hos de politiker som representerar oss.
Vi vill att frågan, som väljarna i Västerbottens län skall få ta ställning till, skall lyda:

Vill Du ge Västerbottens läns landsting i uppdrag att utforma ett åtgärdspaket som säkerställer sjukvård för alla, vilket bland annat innebär att Dorotea sjukstuga får primärvårdsjour och vårdplatser som tidigare och att Åsele får en egen ambulans?

Bli först att kommentera

TACK PRO…Västerbotten

Av , , 1 kommentar 9

Igår  var vi ockupanterna  i Umeå på Nolia där  senoirsmässan genomfördes för att samla namn till vårt "FOLKINITIATIV" .Det gick super bra för oss. 

Tack alla härliga människor som stannade av, pratade med oss, som peppade oss genom att säga..Gud vilket arbete ni gör för OSS alla i Västerbottens Län. 

Tack till PRO i Umeå /Västerbottens Län som tillät oss ockupanterna att stå inne i fojen för att samla in namn. Det var riktigt skönt att stå nne i värmen. "TACK SÅ MYCKET" 

 

 

 

 

 

 

 

1 kommentar

TACK PRO…Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 1

Igår  var vi ockupanterna  i Umeå på Nolia där  senoirsmässan genomfördes för att samla namn till vårt "FOLKINITIATIV" .Det gick super bra för oss. 

Tack alla härliga människor som stannade av, pratade med oss, som peppade oss genom att säga..Gud vilket arbete ni gör för OSS alla i Västerbottens Län. 

Tack till PRO i Umeå /Västerbottens Län som tillät oss ockupanterna att stå inne i fojen för att samla in namn. Det var riktigt skönt att stå nne i värmen. "TACK SÅ MYCKET" 

 

 

 

 

 

 

 

Bli först att kommentera