Vad gör kommunen för att möta behovet?

Regeringen har genom Etableringsersättning tydligt visat vikten av att ta mot Nyanlända med uppehållstillstånd och tanken är att påskynda och underlätta anpassningen till samhälls- och arbetsliv.

Under 2011 beräknas att 6 100 personer behöver stöd med anvisning, antingen som kvotflyktingar eller från Migrationsverkets mottagnings- system. Det finns alltså ett stort behov av platser för både familjer och ensamstående.
 
Arbetsförmedlingen har och jobbar för att klara av uppdraget att ta mot de nyanlända med uppehållstillstånd för att genom etableringssamtal ta reda på behoven. Men det gäller också att hitta möjliga arbetsplatser att göra praktik på, här måste näringslivet ta ansvar.
 
Det viktiga blir att ta vara på de nyanländas utbildning och yrkeserfarenhet och att planen som görs upp för perioden med etableringsinsatser förbättrar möjligheten att matcha den nyanländes kompetens med en lämplig bosättningskommun. Då blir det en vinn-vinn situation för alla parter.
 
Vad som står på politikernas To do lista vet jag inte men vad som borde stå är just när det gäller etableingsfrågan är:
 
Boende under 2011
Erbjud boende i hela länet och i de olika delarna av kommunerna
På så sätt tar vi ansvar för integrationen i vår region. Hur skapar vi ett integrerat boende till dessa 200-400 individer?
 
Läkarundersökning under 2011
Alla ska erbjudas en läkarundersökning, det är viktigt att det blir ett bra besök och det bygger på att undersökningarna genomförs av läkare med stor vana av att möta krigsskadade, traumatiserade personer, människor på flykt och i kris. Och mitt förslag är därför att vi i Umeå tar vara på den kompetens som byggts upp på Ersboda Hälsocentral. Låt chef för hälsocentralen få medel att anställa en läkare för att ta mot Umeås nyanlända.   
 
Ta tillvara kompetens under 2011
Många av de nyanlända är läkare men saknar behörighet att arbeta i Sverige, samtidigt har vi en brist på läkare i inlandskommunerna. Det första som måste göras för att kunna skaffa denna behörighet är en utbildning i ”Sjukvårdssvenska”. Den har tidigare funnits och borde inte vara svår att starta upp. Här tycker jag att VLL bör agera för att rädda hem den kompetens som finns hos de nyanlända och samtidigt få en återväxt av läkare i Umeå regionen.
 
Kommun, landsting och statliga myndigheter har ett ansvar att erbjuda praktikplatser till nyanlända för att på så sätt ge dem möjlighet att försörja sig själv, delta i ett socialt närverk och bli delaktig i samhället.
 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.