Kopia på brev från Försäkringskassans ledning

”Missriktad kritik mot Försäkringskassans handläggare” 

Idag skriver Adriana Lender och Stig Orustfjord i ett gemensamt brev på Fia om debatten runt sjukförsäkringen och om den kritik som framförs. Socialförsäkringsutskottets ordförande Gunnar Axén underströk på en träff med ledningen i går kväll att politikerna måste ta på sig sin del av ansvaret när socialförsäkringsfrågorna debatteras.

Debatten om sjukförsäkringen och vem som ansvarar för vad är ständigt i fokus. Nu senast i Aftonbladet där krönikören Lena Mellin under rubriken”F-kassan gör de sjuka mer sjuka” går till angrepp mot Försäkringskassans handläggning och bemötande. Debattörer och krönikörer har inte sällan en tendens att rikta kritiken mot Försäkringskassans handläggare i stället för att fokusera på den lagstiftning som ligger till grund för vår tillämpning. Medvetet eller inte, men den sortens kritik är oftast både onyanserad och missriktad. Tvärtom, vi vet att det arbete som utförs i hela vår myndighet för det mesta görs på ett mycket bra sätt. Att det, som Lena Mellin skriver, skulle handla om att ”Försäkringskassan trakasserar sina klienter” är en absurd tolkning. Att möta våra kunder med respekt och empati är och ska vara ledstjärnan för alla Försäkringskassans medarbetare.

Det är också otroligt viktigt att vi hela tiden försöker beskriva hur försäkringen fungerar och att förklara besluten på ett begripligt sätt. Men vi är också medvetna om att det, trots att alla gör sitt bästa, kan bli fel ibland. Det är vi de första att beklaga. Vi arbetar intensivt för att rätta till misstag som ibland kan inträffa i alla de miljontals kundkontakter vi har årligen. Bemötandefrågor står alltid högt på agendan och är grunden till hur Försäkringskassan uppfattas i vår omvärld.

Försäkringskassans uppdrag är att följa den lagstiftning som politikerna beslutat om. Uppföljningar som vi kontinuerligt gör visar också att såväl rättsäkerhet som tillämpning av reglerna i allt väsentligt följer lagstiftarens intentioner. Detta är något vi alltid berättar om i våra möten med såväl media som politiker och det kommer vi att fortsätta med. Hur det sedan ibland skildras i den allmänna debatten är en annan sak och medias eget val. Och apropå media: Det kan i sammanhanget förtjäna att påpekas att när vi bjuder in till pressträffar vill just Aftonbladet, som ju är den tidning som tveklöst publicerar mest artiklar om Försäkringskassan, inte dyka upp.

Vi i ledningen kommer oförtrutet att jobba vidare för att nå ut med en korrekt och nyanserad bild av allt bra arbete som görs inom Försäkringskassans verksamhetsområden. Det kommer vi att fortsätta göra när vi möter media både centralt och lokalt och kanske allra viktigast i alla vardagskontakter och möten med politiker, samarbetspartners och kunder. Att det går bra för Försäkringskassan är en grundsten i det resonemanget och som vi alla kan känna stolthet inför. Det kanske tydligaste exemplet på det är att Försäkringskassan varje år fattar 19 miljoner beslut och att de allra flesta är rätt från början. Knappt 1 promille av alla miljontals beslut leder till ändringar i högre instans, och det om något vittnar om att såväl rättssäkerhet som kvaliteten i handläggningen håller hög klass.

Det är också viktigt att komma ihåg att det i lagstiftningen finns visst utrymme för bedömningar i varje enskilt ärende. Att då införa en ”rimlighetsparagraf”, som bland annat Lena Mellin tycker, är farligt och skulle sätta den demokratiska processen och rättssäkerheten ur spel.

Att politikerna är medansvariga i de frågor som blir heta i debatten är ju helt uppenbart. Igår kväll hade vi hela Socialförsäkringsutskottet på besök hos oss på Försäkringskassan. Vi berättade där om alla de goda resultat vi nu har uppnått och lyfte också de frågor som vi ser är problematiska – bland annat frågan om det växande antalet unga med aktivitetsersättning. Ordföranden Gunnar Axén avslutade träffen i berömmande ordalag: – Försäkringskassan gör ett mycket viktigt och gott arbete och gör det allra mesta rätt och vi politiker måste ta på oss vår del av ansvaret när socialförsäkringsfrågorna debatteras.

 
Adriana Lender  
Stig Orustfjord
Etiketter: ,

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.